Modeliavimo data:  2011/08/23

Prekių nomenklatūros kodo aprašymai - paieškos rezultatai
Surasta įrašų:  9


1.     9401 Sėdimieji baldai (išskyrus klasifikuojamus 9402 pozicijoje), transformuojami arba netransformuojami į gulimuosius baldus, ir jų dalys
2.     9401 10 Sėdimieji baldai, naudojami orlaiviuose
3.     9401 20 Sėdimieji baldai, naudojami autotransporto priemonėse
4.     9401 30 Sukami sėdimieji baldai su aukščio reguliavimo įtaisu
5.     9401 40 Sėdimieji baldai, išskyrus sodo baldus arba stovyklaviečių įranga, transformuojami į gulimuosius baldus
6.     9401 51 / 10Sėdimieji baldai, pagaminti iš nendrių, vytelių, bambuko arba iš panašių medžiagų
7.     9401 61 / 10Kiti sėdimieji baldai su mediniais karkasais
8.     9401 71 / 10Kiti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais
9.     9401 80 Kiti sėdimieji baldai