Modeliavimo data:  2011/07/21

Prekių nomenklatūros kodo aprašymai - paieškos rezultatai
Surasta įrašų:  28

1+  21+  Kitas
1.     8418 50 Kiti baldai (skrynios, spintelės, prekystaliai, vitrinos ir panašūs), skirti laikymui ir eksponavimui, su šaldymo arba užšaldymo įrenginiais
2.     8418 91 Baldai, kurių konstrukcija pritaikyta šaldymo arba užšaldymo įrenginiams įmontuoti
3.     8452 Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas, klasifikuojamas 8440 pozicijoje; baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos
4.     8452 40 Siuvamųjų mašinų baldai, stovai ir dangčiai bei jų dalys
5.     94 BALDAI; PATALYNĖS REIKMENYS, ČIUŽINIAI, ČIUŽINIŲ KARKASAI, DEKORATYVINĖS PAGALVĖLĖS IR PANAŠŪS KIMŠTINIAI BALDŲ REIKMENYS; ŠVIESTUVAI IR APŠVIETIMO ĮRANGA, NENURODYTI KITOJE VIETOJE; ŠVIEČIANTIEJI ŽENKLAI, ŠVIEČIANČIOSIOS IŠKABOS IR PANAŠŪS DIRBINIAI; SURENKAMIEJI STATINIAI
6.     9401 Sėdimieji baldai (išskyrus klasifikuojamus 9402 pozicijoje), transformuojami arba netransformuojami į gulimuosius baldus, ir jų dalys
7.     9401 10 Sėdimieji baldai, naudojami orlaiviuose
8.     9401 20 Sėdimieji baldai, naudojami autotransporto priemonėse
9.     9401 30 Sukami sėdimieji baldai su aukščio reguliavimo įtaisu
10.     9401 40 Sėdimieji baldai, išskyrus sodo baldus arba stovyklaviečių įranga, transformuojami į gulimuosius baldus
11.     9401 51 / 10Sėdimieji baldai, pagaminti iš nendrių, vytelių, bambuko arba iš panašių medžiagų
12.     9401 61 / 10Kiti sėdimieji baldai su mediniais karkasais
13.     9401 71 / 10Kiti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais
14.     9401 80 Kiti sėdimieji baldai
15.     9402 Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje arba veterinarijoje (pavyzdžiui, operaciniai stalai, tyrimų stalai, ligoninių lovos su mechaniniais įtaisais, stomatologijos krėslai); kirpyklų krėslai ir panašūs sukamieji krėslai su atlošimo ir pakėlimo įtaisais; išvardytų dirbinių dalys
16.     9403 Kiti baldai ir jų dalys
17.     9403 10 Metaliniai biuro baldai
18.     9403 20 Kiti metaliniai baldai
19.     9403 20 20 Gulimieji baldai
20.     9403 30 Mediniai biuro baldai
1+  21+  Kitas