Prekės klasifikavimas

Modeliavimo data:  2024/05/30

Prekės pavadinimas / aprašymas
     

 

Atkreipiame dėmesį, kad prekės kodas, rastas naudojantis paieškos galimybe „Ieškoti abėcėlinėje prekių rodyklėje“, yra rekomendacinio pobūdžio.

Paieška

Lauke „Prekės pavadinimas / aprašymas“ įrašomas ieškomas žodis, žodžio dalis (žodžio fragmentas įrašomas su specialiu ženklu) ar keletas žodžių.
Tekstas gali būti įvedamas tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis.
Prekės pavadinimo gali būti ieškoma nomenklatūros medyje arba abėcėlinėje prekių rodyklėje pasirinkus atitinkamą mygtuką.

Ženklas „%“ naudojamas aprašymo paieškai pagal žodžio fragmentą (-us). Šis ženklas gali būti rašomas bet kurioje žodžio vietoje.
  1 pavyzdys: įvedus tekstą „ark%“, pateikiamas rezultatas yra visi aprašymai su žodžiais „arkliai“, „arklių“, „arklėnai“, „arkliena“ ir t. t .
  2 pavyzdys: įvedus tekstą „bala%ai“, pateikiamas rezultatas yra visi aprašymai su žodžiais „balandžiai“, „balastai“, „balansuotuvai“.

Vietoj ženklo_“ randamas tik vienas ženklas/simbolis. Šį ženklą galima rašyti bet kurioje vietoje žodžio viduje.
  Pavyzdys: ieškant „la_as“ rezultatas yra „lašas“ ar „lakas“.

Ženklas „AND“ arba „&“ naudojamas ieškoti prekės aprašymo, kuriame vienu metu paminėti visi paieškos komponentai.
  Pavyzdys: įvedus tekstą „arkliai AND mulai“ arba „arkliai & mulai“, pateikiamas rezultatas „Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai“.

Ženklas „OR“ arba „|“ naudojamas ieškoti prekės aprašymo, kuriame bent po vieną kartą minimas kiekvienas paieškos komponentas.
  Pavyzdys: įvedus tekstą „arkliai OR mulai“ arba „arkliai | mulai“, pateikiamas rezultatas „Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai“, „Arkliai“ ir „Mulai ir arklėnai“.

Detalesnę informaciją apie prekės pavadinimo paiešką galima rasti dalyje „Pagalba“.