Supaprastintas mokesčių apskaičiavimo modeliavimas

  1. Importo mokesčiai siuntoms

1.1. Muito taikymas prekėms, atsiunčiamoms siuntose

1.1.1. Visas prekių siuntas, išsiųstas tiesiai iš trečiosios šalies gavėjui Sąjungoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu prekių savoji vertė (t. y. kaina, sumokėta arba mokėtina už prekes, neįskaitant transportavimo, draudimo ir kitų išlaidų) kiekvienoje siuntoje yra ne didesnė kaip 150 Eur. Nuo importo muitų neatleidžiami alkoholio gaminiai, kvepalai ir tualetiniai vandenys, tabakas ir tabako gaminiai.

1.1.2. Prekių siuntas, kurias siunčia privatus asmuo iš trečiosios šalies kitam privačiam asmeniui, gyvenančiam Sąjungoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu šios siuntos yra nekomercinio pobūdžio, o bendra jose esančių prekių savoji vertė yra ne didesnė kaip 45 Eur, atleidimą nuo importo muitų kiekvienai siuntai ribojant atskirais prekių kiekiais (detalesnė informacija https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/pastosiuntos/gabenimas).

1.1.3. Importo muitais apmokestinamoms prekėms, atsiunčiamoms vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, taikoma fiksuoto dydžio 2,5 % muito norma, jei jos importuojamos nekomerciniais tikslais ir jų savoji vertė ne didesnė kaip 700 Eur (detalesnė informacija https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/pastosiuntos/gabenimas).

1.2. Importo PVM taikymas prekėms, atsiunčiamoms siuntose

1.2.1.Importo PVM neapmokestinamos vienoje siuntoje siunčiamos prekės, kurių bendra savoji vertė yra ne didesnė kaip 22 Eur, išskyrus etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką ir etilo alkoholio turinčius skystus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus.

1.2.2. Importo PVM neapmokestinamos prekės, atsiunčiamos nedidelės vertės (bendra siuntoje esančių prekių savoji vertė yra ne didesnė kaip 45 Eur) nekomercinio pobūdžio PVM įstatyme nustatytas sąlygas tenkinančiose siuntmenose (detalesnė informacija https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/pastosiuntos/gabenimas).

1.3. Skaičiuoklės „Supaprastintas mokesčių apskaičiavimo modeliavimas“ pagalba šiuo metu neatliekamas mokesčių apskaičiavimas, taikant 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytas mokesčių lengvatas. Kitais nei 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytais atvejais taikomus muitus, akcizus ir pridėtinės vertės mokestį galima apskaičiuoti skaičiuoklės „Supaprastintas mokesčių apskaičiavimo modeliavimas“ pagalba.

2. Importo mokesčiai keleiviams

2.1. Informaciją apie prekes ir jų kiekius, kurias gali įvežti keleivis, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, nemokėdamas importo muitų ir mokesčių, galima rasti Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje https://www.lrmuitine.lt/web/guest/keleiviams/atvykstantistreciuju.

2.2. Jeigu keleivio asmeniniame bagaže nekomerciniais tikslais gabenamų muitais apmokestinamų prekių vertė ne didesnė kaip 700 Eur, muitai apskaičiuojami taikant standartinę 2,5 % muito normą (detalesnė informacija https://www.lrmuitine.lt/web/guest/keleiviams/atvykstantistreciuju). Skaičiuoklės „Supaprastintas mokesčių apskaičiavimo modeliavimas“ pagalba mokesčių apskaičiavimas taikant standartinę 2,5 % muito normą šiuo metu neatliekamas.

2.3. Kitais nei 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytais atvejais taikomi muitai, akcizai ir pridėtinės vertės mokestis, kuriuos galima apskaičiuoti skaičiuoklės „Supaprastintas mokesčių apskaičiavimo modeliavimas“ pagalba.


Kilmės šalis [34] / Šalis gavėja [17]:*
Matavimo vienetai [31/41]:
Kiekis:*
Matavimo vienetas:*