Simuliacijos data: 2021/11/22

 

 

 

 

Commission Regulation (EEC)/(EC) No

Komisijos reglamentas (EEB)/(ES) Nr.

Item

 

Prekės Nr.

Description of the goods

 

Prekių aprašymas

CN-code

 

KN kodas

731/93 of 26.3.1993
(OJ L 75, 30.3.1993, p. 7)
amended by Reg. 705/2005

 

Annelida (Polychaetes), commonly known as \'segmented worms\', found in marine shoreline-habitats and sometimes known as \'marine worms\', generally used as fishing-bait.

Daugiašerės žieduotuosios kirmėlės (Polychaetes), paprastai žinomos kaip žieduotosios kirmėlės, aptinkamos pajūrio arealuose ir kartais vadinamos "jūriniais kirminais", dažniausiai naudojamos kaip masalas žvejojant.

0106 90 00 

1523/70 of 29.7.1970
(OJ L 167, 30.7.1970, p. 28)
amended by Reg. 2723/90

 

Partially or totally de-frozen meat of domestic bovine animals.

 Iš dalies arba visiškai atšildyta naminių galvijų mėsa.

0202

1669/77 of 25.7.1977
(OJ L 186, 26.7.1977, p. 23)
amended by Reg. 441/2013

 

Frozen raw poultry-meat, in particular turkey-meat, obtained by scraping poultry-bones from which the prime cuts have been removed or in any other way (for example, in the reduction of larger cuts to smaller size) and consisting of small irregularly-shaped pieces, sometimes with fibrous, gristly and fatty tissue attached thereto and individually weighing from 5 to 40 g approximately.

Žalia užšaldyta paukštiena, gauta nugramdžius paukščių kaulus, nuo kurių nupjaustyti geriausi paukštienos gabalai, arba kitais būdais (pavyzdžiui, pjaustant didesnius gabalus į mažesnius), susidedanti iš mažų skirtingos formos gabalėlių, kuriuose gali būti skaidulinių, kremzlinių bei riebalų audinių ir kurių vieno masė yra maždaug nuo 5 iki 40 gramų.

0207 14 10
0207 27 10
0207 45 10
0207 55 10

0207 60 10

1125/2006 of 21.7.2006
(OJ L 200, 22.7.2006, p. 3)

1

Edible offal, dried pig ears, even when used as animal feed.

Džiovintos kiaulių ausys (valgomieji subpro­duktai), net jeigu jos ir naudojamos gyvūnų pašarui.

0210 99 49

3491/88 of 9.11.1988
(OJ L 306, 11.11.1988, p. 18)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

1

\'Flaps of herring\', comprising the right and left sides of a herring [from which the head, guts, fins (other than the dorsal fin) and bones have been removed], the two sides being held together by the skin of the back.

Silkių filė, susidedanti iš dešiniosios ir kairiosios silkių puselių (nuo kurių nupjauta galva, pašalinti viduriai, išpjauti pelekai (išskyrus nugaros peleką)), kurias kartu laiko nugaros oda.

0304 99 23

1858/98 of 27.8.1998
(OJ L 241, 29.8.1998, p. 17)

1

Shark-cartilage powder, with the following characteristics: 95 % dry matter, 65 % ash and 22 % protein.

Ryklio kremzlės miltai, turintys tokias charakteristikas:sausoji medžiaga: 95 %,pelenai: 65 %,baltymai: 22 %.

0305 10 00

3482/89 of 20.11.1989
(OJ L 338, 22.11.1989, p. 9)

1

Right or left side of salted saithe, without the head, spinal column, fins or guts, with the skin and pin bones (epipleuralis), but without any other bones, known as \'standard fillets\'.

Sūdytų ledjūrio menkių dešiniosios arba kairiosios pusės, vadinamos "standartiniu filė", be galvų, nugarkaulių, pelekų ir žarnų, su oda ir smulkiomis ašakomis (epipleuralis), bet be kitų kaulų.

0305 32 90

3481/89 of 20.11.1989
(OJ L 338, 22.11.1989, p. 7)

 

Lobster heads and lower parts thereof (soubassements) obtained by removing the upper shell and liver, blanched or boiled in water, put up frozen. These products are used in the preparation of bisques, sauces and crustacean butter.

Omarų galvos ir jų kūnų apatinės dalys (soubassements), be viršutinių kiauto dalių ir kepenų, blanširuotos (apdorotos karštu vandeniu arba garais) arba virtos vandenyje ir pateikiamos parduoti sušaldytos Šie produktai naudojami omarų sriuboms, padažams ir vėžiagyvių sviestui gaminti.

0306 12 90

729/2013 of 25.7.2013       (OJ L 203, 30.7.2013, p.4)

 

Product consisting of green-lipped mussel powder (species Perna canalicula), fit for human consumption. It is presented in bags of 10 kg to 20 kg.

Produktas, kurį sudaro žaliųjų midijų (Perna canalicula) milteliai, tinkamas vartoti žmonių maistui. Pateikiamas maišuose po 10–20 kg.

0307 99 80

2275/88 of 25.7.1988
(OJ L 200, 26.7.1988, p. 10)

3

Milk-product, consisting of a skimmed-milk powder containing 50-100 million live yoghurt-bacteria (Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus) per gram, with a fat-content not exceeding 3 %.

Pieno produktas, susidedantis iš nugriebto pieno miltelių, kurių 1 grame yra 50-100 milijonų gyvų jogurto bakterijų (Streptococcus thermophilus ir Lactobacillus bulgaricus), kuriame yra ne daugiau kaip 3 % riebalų.

0403 10 11

1160/98 of 2.6.1998
(OJ L 160, 4.6.1998, p. 20)

1

Milk-powder (0,6 % milk-fat), containing between 2 and 27 million live lactic bacilli (Streptococcus lactus) per gram.

Pieno milteliai (kurių sudėtyje yra 0,6 % pieno riebalų), kurių viename grame yra nuo 2 iki 27 milijonų aktyviųjų pieno bakterijų (Streptococcus lactus).

0403 90 11

1533/92 of 12.6.1992
(OJ L 162, 16.6.1992, p. 5)

1

Pale-yellow powder, with the taste of dried milk, containing by weight: 11,4 % milk-fat, 85,9 % low-fat milk-solids, 2,7 % water, 30,6 % proteins (N x 6,38), 42,9 % lactose and 17 % phospholipids (P x 26) (as percentage of fat-content. The product is traded with the name of \'sweet buttermilk-powder enriched with milk-fat\'.

Blyškiai geltoni sausojo pieno skonio milteliai, turintys tokias analizes charakteristikas (masės procentais): Pieno riebalų 11,4, mažo riebumo sausųjų pieno dalelių 85,9, vandens 2,7, baltymų (N × 6,38) 30,6, Laktozės 42,9, fosfolipidų (P × 26) (riebalų kiekio procentas) 17. Produkto pavadinimas prekiaujant – "saldintų pasukų milteliai, praturtinti pieno riebalais".

0403 90 13

1160/98 of 2.6.1998
(OJ L 160, 4.6.1998, p. 20)

2

Mixture of lactose, caseins, albumins, globulins of milk, and milk-fat containing sporulated micro-organisms (Lactobacillus pentosus and Streptococcus lactus), in the form of a powder with the following characteristics by weight: 39 % lactose, 22 % caseins, 4 % albumin/globulin of milk, 6 % ash, 24 % milk-fat and 5 % water.

Miltelių pavidalo laktozės, kazeinų, pieno albuminų ir pieno globulinų bei pieno riebalų mišinys su sporiniais mikroorganizmais (Lactobacillus pentosus ir Streptococcus lactus, nuo 50 iki 100 milijonų viename grame), kurio sudėtis (masės %):laktozės: 39 kazeinų: 22 pieno albuminų/globulinų: 4 pelenų: 6 pieno riebalų: 24 vandens: 5.

0403 90 13

1160/98 of 2.6.1998
(OJ L 160, 4.6.1998, p. 20)

3

Product, consisting of milk-powder with added lactic ferments (Streptococcus lactus and Lactobacillus, approximately 150 million per gram) and dead lactic yeast (Kluveromyces lactis and Fragilis), with the following characteristics by weight: 28 % protein, 95-96 % dry matter, 25 % milk-fat and 39 % lactose.

Produktas, sudarytas iš pieno miltelių, į kuriuos pridėta pieno raugo (Streptococcus lactus ir Lactobacillus, apie 150 milijonų viename grame) ir neaktyviųjų pieno mielių (Kluveromyces lactis ir Fragilis), kurio sudėtis (masės procentais):baltymų: 28sausosios medžiagos: 95–96 pieno riebalų: 25 laktozės: 39.

0403 90 13

2291/93 of 13.8.1993
(OJ L 206, 18.8.1993, p. 1)

1

Semi-liquid product with the flavour of yoghurt, made from fermented milk, with the addition of apricot-pulp, sugar, stabilisers and thickening-agents (modified starches, pectin and gelatine, totalling less than 1,8 % by weight, taken together), and with a milk-fat content of less than 3 % by weight. Microscopic examination shows Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus bacteria in a ratio of approximately 1: 1; these have been completely inactivated by ultra-heat-treatment.

Pusiau skystas jogurto skonio produktas, pagamintas iš fermentuoto pieno ir abrikosų minkštimo, cukraus, stabilizatorių bei tirštiklių (modifikuotų krakmolų, pektino ir želatinos, kartu sudarančių mažiau kaip 1,8 % masės), kurio sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro mažiau kaip 3 % masės.Mikroskopiniu tyrimu rastos streptococcus thermophilus ir lactobacillus bulgaricus bakterijos maždaug 1:1 santykiu; jos sunaikintos produktą stipriai termiškai apdorojus.

0403 90 91

3056/94 of 14.12.1994
(OJ L 323, 16.12.1994, p. 10)

 

Modified whey, with: 13,3 % dry matter, 5,3 % lactose, 7,6 % lactic acid, 0,6 % crude protein (N x 6,38), traces of fat and no starch, saccharose, glucose or fructose. The product is mainly used to replace vinegar in the preparation of vinaigrettes, dressings, mayonnaise, etc.

Pakeistų savybių išrūgos, kurių analizinės charakteristikos yra tokios: sausoji medžiaga 13,3 %, laktozė 5,3 %, pieno rūgštis 7,6 %, žaliaviniai baltymai (N x 6,38) 0,6 %, riebalai – pėdsakai, krakmolas – nėra, sacharozė, gliukozė, fruktozė – nėra. Produktas dažniausiai pakeičia actą ruošiant aštrius padažus, uždarus, majonezą ir pan.

0404 10 48

775/2011 of 2.8.2011
(OJ L 201, 4.8.2011, p. 8)

1

Bovine colostrum, in liquid form, defatted and de-caseinated, packaged for retail sale in a 125 ml bottle, having the following nutritional information per 100 ml: — Milk protein 2,5 to 5,5 g — Carbohydrates 3,3 g — Milk fat < 0,5 g The product is a yellow-brown, slightly cloudy liquid. It has a higher immunoglobulin content than natural whey or milk. According to the label the product is for human consumption and is to be taken once a day (1 to 2 tablespoons) on its own or with cold fruit juice. Its area of application is not indicated.

Skysto pavidalo galvijų priešpienis (krekenos), iš kurio pašalinti riebalai ir kazeinas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 125 ml talpos buteliukus, ir kurio 100 ml maistingumas yra toks: — pieno baltymų 2,5–5,5 g, — angliavandenių 3,3 g, — pieno riebalų < 0,5 g. Produktas yra gelsvai rudos spalvos, šiek tiek drumstas skystis. Jo sudėtyje esančio imunoglobulino kiekis yra didesnis nei natūraliose išrūgose arba piene. Etiketėje nurodyta, kad produktas skirtas žmonių maistui ir turi būti vartojamas grynas arba su šaltomis vaisių sultimis kartą per dieną (1–2 valgomieji šaukštai). Jo vartojimo sritis nenurodyta.

0404 10 48

1160/98 of 2.6.1998
(OJ L 160, 4.6.1998, p. 20)

4

Mixture of milk-constituents, with added sodium chloride and sodium citrate (2 %) and vitamins (0,2 %), with the following characteristics by weight: 95 % dry matter, 56,5 % lactose, 28,8 % protein, 1,1 % milk-fat and 8 % ash.

Pieno sudėtinių dalių mišinys su natrio chlorido ir natrio citrato (2 %) bei vitaminų (0,2 %) priedais, kurio sudėtis (masės %):sausosios medžiagos: 95 laktozės: 56,5 baltymų: 28,8 pieno riebalų: 1,1 pelenų: 8.

0404 90 21

1160/98 of 2.6.1998
(OJ L 160, 4.6.1998, p. 20)

5

Mixture of milk-constituents, with added sodium chloride and sodium citrate (4,5 %) and vitamins (0,2 %), with the following characteristics by weight: 96,2 % dry matter, 59,7 % lactose, 23,3 % protein, 0,9 % milk-fat and 11,5 % ash.

Pieno sudėtinių dalių mišinys su natrio chlorido ir natrio citrato (4,5 %) bei vitaminų (0,2 %) priedais, kurio sudėtis (masės %): sausosios medžiagos: 96,2 laktozės: 59,7 baltymų: 23,3 pieno riebalų: 0,9 pelenų: 11,5.

0404 90 21

1887/2003 of 27.10.2003
(OJ L 277, 28.10.2003, p. 11)

 

Skimmed-milk powder with added lactose, with the following composition (percentage by weight): 0,6 % milkfat, 33,5 % protein, 57 % lactose.

Nugriebto pieno milteliai, į kuriuos įdėta laktozės, kurių sudėtyje esančių medžiagų kiekis yra: baltymų 33 % masės,laktozės 33,5 % masės,riebumas 0,6 %.

0404 90 21

775/2011 of 2.8.2011
(OJ L 201, 4.8.2011, p. 8)

2

Spray-dried, reduced-fat colostrum powder which has not been de-caseinated, packaged for retail sale as 64 g of powder in a plastic screw-top container with the following composition (% by weight): — Milk fat 1,2 — Milk protein at least 50 and typically 65,5 The product has a dry matter content of 93,3 % by weight. The product is a cream-coloured powder that tends to form lumps and has a milky odour. It has a higher immunoglobulin content than natural whey or milk. According to the label the product is for human consumption.

Purškiamuoju būdu išdžiovinti liesi priešpienio (krekenų) milteliai, iš kurių nepašalintas kazeinas, supakuoti po 64 g į mažmeninei prekybai skirtas plastikines talpyklas su užsukamu dangteliu, kurių sudėtis (% masės): — pieno riebalų 1,2, — pieno baltymų ne mažiau kaip 50 ir paprastai 65,5. Produkto sausosios medžiagos kiekis – 93,3 % masės. Produktas yra grietinės spalvos pienu kvepiantys milteliai, dažnai sulimpantys gumulėliais. Jo sudėtyje esančio imunoglobulino kiekis yra didesnis nei natūraliose išrūgose arba piene. Etiketėje nurodyta, kad produktas skirtas žmonių maistui.

0404 90 21

1264/98 of 17.6.1998
(OJ L 175, 19.6.1998, p. 4)

1

Powder, consisting by weight of 80 % whole-milk powder and 20 % lactoserum, with the following constituents (by weight): 5 % water, 21 % protein, 24 % milk-fat, 6 % ash, and 44 % lactose.

Milteliai, kuriuose nenugriebto pieno miltelių kiekis yra 80 % masės ir laktoserumo kiekis — 20 % masės, o jų sudėtinių dalių santykiniai kiekiai, išreikšti masės procentais, yra tokie: vandens: 5 baltymų: 21 pieno riebalų: 24 pelenų: 6 laktozės: 44.

0404 90 23

2291/93 of 13.8.1993
(OJ L 206, 18.8.1993, p. 1)
amended by Reg. 936/1999

2

Brown-beige powder, obtained by roller-drying a mixture of milk, whey and sugar. The powder has individual brown grains, tends to form lumps, and is sweet with the taste of powdered milk and caramel. It has the following analysis by weight: 97,2 % drymatter, 23,5 % total fat (milk-fat), 20,4 % total protein-content (N x 6,38), 1,8 % sucrose, 44,6 % lactose, 17,1 % casein, with sweet whey (GMP) detectable. As a result of the high temperature in the manufacturing process, the sugars are caramelised and the proteins are partly degraded.

Saldūs, pieno miltelių ir karamelės skonio, rudo smėlio spalvos milteliai, gauti būgninio džiovinimo būdu iš pieno, išrūgų ir cukraus mišinio, su atskirais rudais grūdeliais, paprastai sulipusiais į gabalėlius, turintys šias masės % išreikštas analizines charakteristikas: sausosios medžiagos 97,2, iš viso riebalų (pieno riebalų) 23,5, bendras baltymų kiekis (N × 6,38) 20,4, sacharozės 1,8, laktozės 44,6, kazeino 17,1, saldžių išrūgų (GMP) aptinkama. Dėl aukštos temperatūros gamybos proceso metu cukrūs karamelizuojasi, o baltymai iš dalies suyra.

0404 90 83

1264/98 of 17.6.1998
(OJ L 175, 19.6.1998, p. 4)

2

Powder, consisting by weight of 80 % milk-powder and 20 % other ingredients (8 % lactose, 11,8 % maltodextrin with a reducing-sugar content, expressed as dextrose on the dry substance, exceeding 10 % but less than 20 %, and minerals, lecithin and vitamins), with the following constituents (by weight): 41 % lactose, 21 % milk-fat, 21 % milk-protein, and 12 % maltodextrin.

Milteliai, kuriuose pieno miltelių kiekis yra 80 % masės ir kitų sudėtinių dalių kiekis — 20 % masės (8 % — laktozės, 11,8 % — maltodekstrino, kurio sudėtyje esančio redukuotojo cukraus kieki, išreikštas dekstrozės mase sausojoje medžiagoje, didesnis kaip 10 %, bet mažesnis kaip 20 %, taip pat yra mineralinių medžiagų, lecitino ir vitaminų), o jų sudėtinių dalių santykiniai kiekiai, išreikšti masės procentais, yra tokie: laktozės: 41 pieno riebalų: 21 pieno baltymų: 21 maltodekstrino: 12.

0404 90 83

286/97 of 17.2.1997
(OJ L 48, 19.2.1997, p. 3)

 

Spreadable emulsion, of the water-in-oil type, containing milk-fat (61,2 % by weight), milk-protein and small pieces of garlic, parsley and other herbs.

Tepama "vandens – riebaluose" rūšies emulsija, kurios sudėtyje yra pieno riebalų (61,2 % masės), pieno baltymų ir smulkių česnakų, petražolių bei kitų prieskoninių augalų gabalėlių.

0405 20 30

2510/97 of 15.12.1997
(OJ L 345, 16.12.1997, p. 45)

1

Yellowish spreadable emulsion consisting by weight of: 77,5 % butter, 7,7 % salt, 3,1 % sugar, 4,65 % potato-starch, 6,2 % parsley and 0,85 % other flavourings. The milk-fat content averages 60 to 62 % by weight.

Gelsvos spalvos tepi emulsija, kurios sudėtis (masės procentais): sviesto 77,5, druskos 7,7, cukraus 3,1, bulvių krakmolo 4, 65, petražolių 6,2, kitų kvapiųjų medžiagų 0,85 Vidutinis pieno riebalų kiekis – 60-62 %.

0405 20 30

725/2008 of 24.7.2008
(OJ L 198, 26.7.2008, p. 32)

1

Product consisting of (% by weight):

Curd                                         32,4

Skimmed milk                         32,9

Cream (33,5 % fat)                  12,4

Sugar                                          4,5

also fruit preparation, whey product, stabiliser, yogurt cultures

The fat content is 4,3 % by weight.

The colour of the product is light red. The appearance of the substance is that of fresh cheese. Parts of the fruit preparation can be seen in the substance.

The product is put up in containers holding 150 g.

 

Produktas, sudarytas iš (masės %):

varškės                                         32,4

nugriebto pieno                            32,9

grietinėlės (33,5 % riebumo)       12,4

cukraus                                          4,5

taip pat vaisių preparato, išrūgų produkto, stabilizatoriaus, jogurto kultūrų

Riebumas – 4,3 % masės.

Produktas šviesiai raudonos spalvos. Jis atrodo kaip šviežias sūris. Produkte gali matytis vaisių preparato dalys.

Produktas supakuotas į 150 g talpos indelius.

0406 10 20

725/2008 of 24.7.2008
(OJ L 198, 26.7.2008, p. 32)

2

Product consisting of (% by weight):

Curd                                             41,7

Skimmed milk yogurt                  29,7

Fruit preparation                          20

Fructose syrup                               5

Protein concentrate                        2

Binder                                            0,9

Cream                                            0,7

The fat content is 0,4 % by weight.

The product has two layers: the white substance containing the curd on top and the fruit preparation is underneath. The appearance of the substance on top is that of fresh cheese.

The product is put up in containers holding 125 g.

 

Produktas, sudarytas iš (masės %):

Varškės                                         41,7

nugriebto pieno jogurto                29,7

vaisių preparato                            20

fruktozės sirupo                             5

baltymų koncentrato                      2

rišiklio                                           0,9

grietinėlės                                      0,7

Riebumas – 0,4 % masės.

Produktas sudarytas iš dviejų sluoksnių: viršuje esančios baltos medžiagos, kurios sudėtyje yra varškės, ir po ta medžiaga esančio vaisių preparato.

Viršutinis sluoksnis atrodo kaip šviežias sūris.

Produktas supakuotas į 125 g talpos indelius.

0406 10 20

1264/98 of 17.6.1998
(OJ L 175, 19.6.1998, p. 4)

3

Product, in the form of a block of irregular yellowish/greyish granules with a cheese-smell, frozen, with the following characteristics by weight: 60 % dry matter, 28 % milk-fat, 27 % protein, 3,5 % whey-protein, 1 % lactose, 3,3 % ash, and 0,7 % sodium chloride.

Briketo formos užšaldytas produktas, sudarytas iš netaisyklingos formos gelsvai pilkšvų sūriu kvepiančių granulių, kurio sudėtinių dalių santykiniai kiekiai, išreikšti masės procentais, yra tokie: sausosios medžiagos: 60 pieno riebalų: 28 baltymų: 27 išrūgų proteinų: 3,5 laktozės: 1,0 pelenų: 3,3 natrio chlorido: 0,7.

0406 10 20

904/2007 of 27.7.2007
(OJ L 196, 28.7.2007, p. 37)

 

‘Pasta filata’-type cheese, in the form of a block, made by adding rennin and thermophilic bacteria (e.g. Streptococcus thermophilus) to milk. The whey is separated after curdling. The curd is then heated to about 80 °C. The curd is kneaded and stretched to give it a stringy texture. The product is then divided into the requisite sizes (1 to 3 kg) and salted.  
The cheese is wrapped in ripening film and stored, after its manufacture, for one to two weeks at a low temperature (2 to 4 °C).          
The composition of the cheese is (% by weight):   
dry matter                                         54,2   
total fat                                                          23,3  
fat-content in the dry matter             43,0   
water-content in the fat-free matter   59,7   
The cheese has a mild, buttery, slightly salty flavour. It is used, inter alia, as cheese for pizzas.

Didelio gabalo pavidalo „Pasta filata“ rūšies sūris, pagamintas į pieną pridėjus renino ir termofilinių kultūrų (pavyzdžiui, treptococcus thermophilus). Po sutraukinimo yra atskiriamos išrūgos. Tuomet varškė kaitinama maždaug iki 80 °C temperatūros.

Kad įgautų plaušinę tekstūrą, varškė yra minkoma ir ištempiama. Tuomet produktas padalijamas reikiamo dydžio (1–3 kg) gabalais ir pasūdomas.

Sūris suvyniojamas į brandinimo plėvelę ir 1–2 savaites po jo pagaminimo laikomas žemoje temperatūroje (2–4 °C).

Sūrio sudėtis (masės %):

sausoji medžiaga                                        54,2

bendras riebalų kiekis                                 23,3

riebalų kiekis sausojoje medžiagoje           43,0

vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje   59,7

Sūris yra švelnaus, sviestą primenančio, šiek tiek

sūraus skonio. Jis, inter alia, naudojamas kaip sūris picoms.

0406 10 20

316/91 of 7.2.1991
(OJ L 37, 9.2.1991, p. 25)

1

Grated cheese which becomes agglomerated, as a result of its high moisture-content and the conditions of transport or packaging (partially-vacuum-packed).

Tarkuotas sūris, kuris dėl jame esančios didelės drėgmės ir gabenimo arba pakavimo (iš dalies vakuuminis įpakavimas) sąlygų sulimpa..

0406 20 90

719/93 of 25.3.1993
(OJ L 74, 27.3.1993, p. 47)

 

Emmentaler cheese, in irregularly-formed particles approximately 3 mm wide, less than 1 mm thick and of varying lengths, but generally exceeding 10 mm.

"Emmentaler" sūris, sudarytas iš maždaug 3 mm pločio, mažiau kaip 1 mm storio ir įvairaus ilgio, paprastai ilgesnių negu 10 mm, netaisyklingos formos dalelių.

0406 20 90

710/2000 of 3.4.2000
(OJ L 84, 5.4.2000, p. 8)

1

Pale-yellow cheese of a cheddar-type, matured for approximately four weeks, with no holes, with the following characteristics by weight: 63 % dry matter, 51,2 % fat-content in the dry matter, 24 % protein on the product as it is, and 54,6 % water-content in the non-fatty matter.

Nokintas (apie keturias savaites) gelsvas be skylių Cheddar tipo sūris, turintis tokias analitines charakteristikas (masės procentais): — sausųjų medžiagų: 63 — riebalų kiekis sausosiose medžiagose: 51,2 — tokiame sūryje esančių baltymų: 24 — vandens kiekis neriebalinėse medžiagose: 54,6.

0406 90 21

874/2011 of 27.7.2011
(OJ L 227, 2.9.2011, p. 7)

1

Raw propolis presented in bulk in brown blocks of irregular form. The product consists essentially of the following components (% by weight): — vegetable resins and vegetable balsams 55 — waxes 30 — essential oils 8 to 10 — pollen 5 These materials collected by bees are transformed with the enzymes of their saliva. The product is used in the manufacture of pharmaceutical products and food supplements.

Neapdorotas bičių pikis, pateikiamas nesupakuotais rudos spalvos netaisyklingos formos gabalais. Pagrindinės produkto sudedamosios dalys yra šios (masės %): — augalinės dervos ir augaliniai balzamai 55 — vaškai 30 — eteriniai aliejai 8–10 — žiedadulkės 5 Šios bičių surinktos medžiagos yra pakitusios dėl jų seilių fermentų poveikio. Produktas naudojamas farmacijos produktams ir maisto papildams gaminti.

0410 00 00

1125/2006 of 21.7.2006
(OJ L 200, 22.7.2006, p. 3)

2

Dried offal, pigs ears, unfit for human consumption.

Džiovintos kiaulių ausys (subproduktai), netin­kamos vartoti žmonių maistui.

0511 99 85

902/2007 of 27. 7. 2007

(OJ L 196, 28. 7. 2007, p. 33)

1

Whole bulbs of garlic (Allium sativum) at a temperature between 0 °C and – 5 °C but not frozen throughout.

 

Sveiki valgomojo česnako (Allium sativum) svogūnėliai, esantys – 5 °C – 0 °C temperatūroje, tačiau nesušaldyti visoje masėje.

0703 20 00

 

1196/97 of 27.6.1997
(OJ L 170, 28.6.1997, p. 13)
amended by Reg. 705/2005

2

Mushrooms (of the genus Agaricus), provisionally preserved and immersed in liquid, with the following specifications: 0,1 % acetic acid by weight, 270 ppm sulphite and 19 % salt by weight.

Pievagrybiai (Agaricus genties), konservuoti, tačiau netinkamai ilgai laikyti, užpilti skysčiu, kurio sudėtyje yra: acto rūgšties 0,1 % masės, sulfito 270 ppm, druskos 19% masės.

0711 51 00

765/2014 of 11.7.2014
(OJ L 209, 11.7.2014, p. 7)

 

A mixture of frozen fruits consisting of (in % by weight): strawberries 55 bananas 20 pineapples 15 blueberries 10 The product is put up in bags containing the frozen fruits in pieces ready to be blended in a blender.

Užšaldytų vaisių mišinys, kurio sudėtis (masės %): braškių 55 bananų 20 ananasų 15 mėlynių 10 Produktas supakuotas į maišelius, kuriuose sudėti užšaldytų vaisių gabaliukai, paruošti trinti maišytuve.

0811 10 90

214/96 of 2.2.1996
(OJ L 28, 6.2.1996, p. 7) amended by Reg. 441/2013

1

Vanilla pods, smelling slightly of vanilla and alcohol, cut into pieces, with a mean vanillin-content of 0,14 %, a sugar-content of 0,6 % by weight, and an alcoholic strength by mass of 8,6 % mas. The product, from which vanillin has been extracted by means of alcohol, is used in the food-processing industry, e.g. in the manufacture of ice-cream.

Gabalėliais supjaustytos vanilės ankštys, turinčios silpną vanilės ir alkoholio kvapą, kurių sudėtyje esančio vanilino kiekis sudaro apie 0,14 % masės, cukraus kiekis – apie 0,6 % masės, o alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, yra apie 8,6 % masės.Produktas, iš kurio alkoholiu buvo išekstrahuotas vanilinas, vartojamas maisto pramonėje, pavyzdžiui, ledams gaminti.

0905 10 00

323/2008 of 8 .4.2008
(OJ L 98, 10.4.2008, p. 3)
amended by Reg. 441/2013

3

Fabric tissue article, in the form of a belt and containing common wheat grains, that, after being heated by microwave, is used to relieve lower-back pain.

Iš audinio pasiūtas diržo formos dirbinys, į kurį pripilta paprastųjų kviečių grūdų. Naudojamas nugaros skausmui numalšinti, prieš tai jį pašildžius mikrobangų krosnelėje.

1001 99 00

1395/93 of 4.6.1993
(OJ L 137, 8.6.1993, p. 7)

 

Wholly-milled \'micronised\' rice. The rice has undergone heat-treatment using infra-red radiation, during which the starch is not gelatinized.

Visiškai nulukštenti "mikronizuoti" ryžiai. Ryžiai termiškai apdorojami infraraudonaisiais spinduliais, todėl juose esantis krakmolas nesiželatinuoja.

1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

2275/88 of 25.7.1988
(OJ L 200, 26.7.1988, p. 10) amended by Reg. 441/2013

1

Grains of Zizania aquatica (\'wild rice\') not dehulled, resembling pine-needles, brown in colour.

Zizania aquatica (laukinių ryžių) grūdai, nelukštenti, primenantys pušies spyglius, rudos spalvos.

1008 90 00

2275/88 of 25.7.1988
(OJ L 200, 26.7.1988, p. 10)
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

4

Product, obtained by dry turbo-separation of wheat-flour and having the following characteristics by dry weight: starch-content 83 % using the modified Ewer\'s polarimetric method; ash-content 0,4 %; protein-content approximately 4,5 %.

Produktas, pagamintas sauso kvietinių miltų turboseparavimo būdu, kurio analitinės savybės tokios (sausos masės):83 % krakmolo, nustatomo taikant modifikuotą Ewerso poliarimetrinį metodą,0,4 % pelenų,apie 4,5 % baltymų.

1101 00 11
or
1101 00 15

169/1999 of 25.1.1999
(OJ L 19, 26.1.1999, p. 6)

2

Mixed flours, for the preparation of multigrain bread, consisting by weight of 78,5 % common wheat flour, 7 % rye flour, 4 % oat flour, 4 % rice flour, 2 % barley flour, 1 % milled germ and 3,5 % wheat gluten.

Įvairių grūdų duonai kepti skirtas miltų mišinys, kurį sudaro (masės procentais): paprastųjų kviečių miltai: 78,5 ruginiai miltai: 7,0 avižiniai miltai: 4,0 ryžiniai miltai: 4,0 miežiniai miltai: 2,0 malti gemalai: 1,0 kviečių glitimas: 3,5.

1101 00 15

169/1999 of 25.1.1999
(OJ L 19, 26.1.1999, p. 6)

3

Flour, for bread-making, consisting by weight of 99,85 % common wheat flour and 0,015 % salt, with very small quantities of amylase and antioxidant.

Duonai kepti skirti miltai, kuriuos sudaro (masės procentais): paprastųjų kviečių miltai: 99,85 druska: 0,15 ir labai nedidelis amilazės bei antioksidanto (E300) kiekis.

1101 00 15

169/1999 of 25.1.1999
(OJ L 19, 26.1.1999, p. 6)

1

Mixed flours, for the preparation of rye-bread, consisting by weight of 50 % rye flour, 48,6 % wheat flour and 1,4 % wheat gluten.

Ruginei duonai kepti skirtas miltų mišinys, kurį sudaro (masės procentais): ruginiai miltai: 50,0 kvietiniai miltai: 48,6 kviečių glitimas: 1,4.

1101 00 90

2510/97 of 15.12.1997
(OJ L 345, 16.12.1997, p. 45) amended by Reg. 441/2013

2

Spelt wheat (Triticum spelta L.), from which the spelt (but not the pericarp) has been removed.

Kviečiai spelta (Triticum spelta L.), lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), bet su nepašalintais apyvaisiais (perikarpiais).

1104 29 17

28/90 of 4.1.1990
(OJ L 3, 6.1.1990, p. 9)

1

Product, in the form of a fine white powder, consisting of a mixture of native wheat starch and small quantities of acetylated wheat starch or very-weakly acetylated wheat starch, and having the following characteristics: starch-content (determined by Ewer\'s method) of 95 % or more by weight on the dry product, and acetyl-content (determined by the enzymatic method) of less than 0,5 % by weight on the dry product.

Smulkių baltų miltelių pavidalo produktai, kuriuos sudaro nevalyto kviečių krakmolo ir nedidelių acetilinto arba labai silpnai acetilinto kviečių krakmolo kiekių mišinys ir kurie turi tokias savybes:krakmolo kiekis (nustatomas taikant Ewerso metodą): sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 95 % masės,acetilo kiekis (nustatomas taikant fermentinį (enziminį) metodą): sausosios medžiagos kiekis mažesnis kaip 0,5 % masės.

1108 11 00

28/90 of 4.1.1990
(OJ L 3, 6.1.1990, p. 9)

2

Product, in the form of a fine white powder, consisting of a mixture of native maize starch and small quantities of acetylated maize starch or very-weakly acetylated maize starch, and having the following characteristics: starch-content (determined by Ewer\'s method) of 95 % or more by weight on the dry product, and acetyl-content (determined by the enzymatic method) of less than 0,5 % by weight on the dry product.

Smulkių baltų miltelių pavidalo produktai, kuriuos sudaro nevalyto kukurūzų krakmolo ir nedidelių acetilinto arba labai silpnai acetilinto kukurūzų krakmolo kiekių mišinys ir kurie turi tokias savybes:krakmolo kiekis (nustatomas taikant Ewerso metodą): sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 95 % masės,acetilo kiekis (nustatomas taikant fermentinį (enziminį) metodą): sausosios medžiagos kiekis mažesnis kaip 0,5 % masės.

1108 12 00

28/90 of 4.1.1990
(OJ L 3, 6.1.1990, p. 9)

3

Product, in the form of a fine white powder, consisting of a mixture of native potato starch and small quantities of acetylated potato starch or very-weakly acetylated potato starch, and having the following characteristics: starch-content (determined by Ewer\'s method) of 95 % or more by weight on the dry product, and acetyl-content (determined by the enzymatic method) of less than 0,5 % by weight on the dry product.

Smulkių baltų miltelių pavidalo produktai, kuriuos sudaro nevalyto bulvių krakmolo ir nedidelių acetilinto arba labai silpnai acetilinto bulvių krakmolo kiekių mišinys ir kurie turi tokias savybes:krakmolo kiekis (nustatomas taikant Ewerso metodą): sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 95 % masės,acetilo kiekis (nustatomas taikant fermentinį (enziminį) metodą): sausosios medžiagos kiekis mažesnis kaip 0,5 % masės.

1108 13 00

28/90 of 4.1.1990
(OJ L 3, 6.1.1990, p. 9)

4

Product, in the form of a fine white powder, consisting of a mixture of native manioc starch and small quantities of acetylated manioc starch or very-weakly acetylated manioc starch, and having the following characteristics: starch-content (determined by Ewer\'s method) of 95 % or more by weight on the dry product, and acetyl-content (determined by the enzymatic method) of less than 0,5 % by weight on the dry product.

Smulkių baltų miltelių pavidalo produktai, kuriuos sudaro nevalyto manijokų krakmolo ir nedidelių acetilinto arba labai silpnai acetilinto manijokų krakmolo kiekių mišinys ir kurie turi tokias savybes:krakmolo kiekis (nustatomas taikant Ewerso metodą): sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 95 % masės,acetilo kiekis (nustatomas taikant fermentinį (enziminį) metodą): sausosios medžiagos kiekis mažesnis kaip 0,5 % masės.

1108 14 00

446/2009 of 14.5.2009
(OJ L 132, 29.5.2009, p. 3)
amended by Reg. 441/2013

 

White, shelled and skinned groundnuts (blanched peanuts). The shelled groundnuts are blanched by passing through a gas oven with four heating zones, where the kernels are steamed by being sprayed with 88-93 °C hot water vapour, before being passed through two cooling zones. The gradual increase in temperature of the kernels causes them to expand and thereby loosen the red skin from the kernel. The skin is subsequently removed by mechanical means. The groundnuts, which have not been treated beyond the removal of the skin, are presented in bulk or in ‘big bags’ of approximately 1 000 kg.

Balti gliaudyti ir be luobelių žemės riešutai (nuplikyti žemės riešutai). Gliaudyti žemės riešutai nuplikomi praleidžiant juos pro keturių kaitinimo zonų dujinę orkaitę, kurioje apipurškiant 88–93 °C karščio vandens garais branduoliai šutinami, o po to praleidžiami pro dvi atvėsinimo zonas. Dėl branduoliuose laipsniškai kylančios temperatūros jie plečiasi ir dėl to nuo branduolio atšoka raudona luobelė. Vėliau luobelė pašalinama mechaniniu būdu. Žemės riešutai, kurie pašalinus luobelę nebuvo toliau apdoroti, pateikiami nepakuoti arba dideliuose apytiksliai 1000 kg maišuose.

1202 42 00

2016/996 of 16.6.2016
(OJ L 164, 22.6.2016, p. 1)

 

A product in powder form consisting of the dried leaves of the moringa tree (Moringa oleifera).

The product is used as an ingredient in foods (such as creams, sauces, salads, pizzas, meats, soups or spices) or separately to prepare teas or as a food supplement.

 

Miltelių pavidalo produktas iš džiovintų moringos (Moringa oleifera) lapų.

Šis produktas naudojamas kaip maisto produktų (pvz., kremų, padažų, salotų, picų, mėsos gaminių, sriubų ar prieskonių) sudedamoji dalis arba atskirai – arbatoms ruošti arba kaip maisto papildas.

1212 99 95

901/2007 of 27.7.2007
(OJ L 196, 28.7.2007, p. 31)
amended by Reg. 441/2013

 

Product consisting of the cut, fermented and dried leaves and plant tips of the rooibos plant (Aspalathus linearis), also known as ‘Red Bush’.
After harvesting, the green leaves and plant tips are cut into pieces of 2 to 5 mm in length. These are then bruised, fermented and dried. 
The product is mainly used to prepare infusions.

Produktas, sudarytas iš supjaustytų, fermentuotų ir išdžiovintų rooibos (Aspalathus linearis) augalo, dar vadinamo "raudonuoju krūmu", lapų ir viršūnėlių. Surinkus derlių, žali augalo lapai ir viršūnėlės supjaustomos 2–5 mm ilgio gabaliukais. Po to jie sutrinami, fermentuojami ir išdžiovinami. Produktas dažniausiai naudojamas užpilams ruošti.

1212 99 95

2748/79 of 6.12.1979
(OJ L 311, 7.12.1979, p. 20)
amended by Reg. 2723/90

 

Product composed of 62,1 % calcium carrageenate, 32,9 % dextrose and 5 % sucrose.

Produktas, kurį sudaro: kalcio karagenatas – 62,1 %, dekstrozė  -32,9 %, sacharozė – 5,0 %.

1302 39 00

327/2013 of 8.4.2013
(OJ L 102, 8.4.2013, p. 8)

1

A product presented in the form of rolls (18 mm × 200 mm), put up for retail sale in a box containing 10 rolls.

Each roll weighs 28 g and consists of the following components (% by weight):

— dried mugwort (Artemisia vulgaris) leaves 95

— other dried herbs (such as salvia) 5.

The product is used for the treatment of patients: the rolls are lit and held close to the skin of the patient on specific acupuncture points and are burned to create deeply penetrating heat.

Ritinėlių pavidalo (18 mm × 200 mm) gaminys, supakuotas po 10 ritinėlių į mažmeninei prekybai skirtas dėžutes.

Kiekvienas ritinėlis sveria po 28 g, o jo sudėtis (masės %) yra tokia:

— džiovinti kiečio (Artemisia vulgaris) lapai 95

 — kitos džiovintos žolės (pavyzdžiui, šalavijas) 5.

Gaminys naudojamas ligoniams gydyti – ritinėliai uždegami ir laikomi prie ligonio odos šalia tam tikrų akupunktūros taškų, kad degdami išskirtų giliai prasiskverbiančią šilumą.

1404 90 00

2018/1864 of 28.11.2018
(OJ L 304, 29.11.2018, p. 3)

 

A product composed of the following ingredients (% by weight):

— fish oil 99,7307,

— tocopherols 0,1885,

— sunflower oil 0,0808.

The fish oil is a mixture of oils made from the following families of fish: Engraulidae, Osmeridae, Carangidae, Clupeidae, Salmonidae and Scombridae. The fish oil is not a fish-liver oil.

The tocopherols are intentionally added to the fish oil to prevent lipid oxidation. The sunflower oil acts as a carrier and as a bulking agent for the tocopherols before mixing them with the fish oil. In addition, the sunflower oil ensures that the tocopherols are properly dissolved in the fish oil during mixing.

The product is presented in bulk for use in the production of soft gelatine capsules.

Produktą sudaro šios sudedamosios dalys (masės %):

— žuvų taukai 99,7307,

— tokoferoliai 0,1885,

— saulėgrąžų aliejus 0,0808.

Žuvų taukai – tai Engraulidae, Osmeridae, Carangidae, Clupeidae, Salmonidae ir Scombridae šeimų žuvų taukų mišinys. Jie nėra žuvų kepenų taukai.

Tokoferolių į žuvų taukus pridėta specialiai, kad nesioksiduotų lipidai. Saulėgrąžų aliejus yra į žuvų taukus įmaišomų tokoferolių nešiklis ir užpildas. Be to, saulėgrąžų aliejus užtikrina, kad tokoferoliai maišymo metu tinkamai ištirptų žuvų taukuose.

Produktas pateikiamas nesupakuotas ir yra skirtas minkštosioms želatinos kapsulėms gaminti.

1517 90 99

1858/98 of 27.8.1998
(OJ L 241, 29.8.1998, p. 17)

3

Mixture of rape oil (97 %) and rape-oil methyl ester (3 %).

Rapsų aliejaus (97 %) ir rapsų aliejaus metilesterio (3 %) mišinys.

1518 00 99

1989/2004 of 19.11.2004
(OJ L 344, 20.11.2004, p. 5)

1

Cooked meat-preparation with the following composition by weight: 15 % liver, 5 % chopped pork, 2 %collar, 6 % kidney, 13 % lung, 7 % spleen, 20 % rind, 20 % fat with rind, 2 % other ingredients, and 10 % water. The preparation is put up in cans.

Virtos mėsos gaminys, kurio sudėtis (masės procentais) tokia: Kepenys: 15, Smulkinta kiauliena: 5, Sprandinė: 2, Inkstai: 6, Plaučiai: 13, Blužnis: 7, Oda: 20, Riebalai (lašiniai) su oda: 20, Kitos sudedamosios dalys: 2, Vanduo: 10 Gaminys pateikiamas skardinėse.

1602 20 90

314/90 of 5.2.1990
(OJ L 35, 7.2.1990, p. 9)
amended by Reg. 705/2005

1

Frozen blocks of fillet of chicken-breast, put up in a broth made from water, poultrymeat carcases, vegetables and broth-powder. The blocks weigh about 15 kg and contain approximately equal parts of fillet and broth.

Vištos krūtinėlių filė sultinyje, pagamintame iš vandens, paukštienos skerdenėlių, daržovių ir sultinio miltelių, sušaldyti blokai. Blokų svoris apie 15 kg ir juose yra maždaug po lygiai filė ir sultinio.

1602 32 30

2376/1999 of 9.11.1999
(OJ L 287, 10.11.1999, p. 4)

 

Frozen food-preparation, in the form of a small ball of meat enclosed in pastry, open at the base, with part of a prawn protruding from the top. The dough is wrapped round a cooked mixture of chicken-meat, pieces of onion, seasoning and the rest of the prawn. The composition of the product is by weight: 48,2 % chicken-meat, 13,3 % prawn, 9,7 % onion and 28,8 % dough. It is ready for eating after cooking in fat or in oil.

Tešla apvynioto mėsos kukulaičio pavidalo sušaldytas maisto produktas, ties pagrindu atviras su į paviršių išsikišusia dalimi krevetės. Tešla apvyniojamas mišinys, paruoštas iš vištienos, smulkintų svogūnų, prieskonių ir likusios krevetės dalies. Produkto sudėtis (masės procentais): vištiena: 48,2krevetės: 13,3svogūnai: 9,7tešla: 28,8 Produktas valgomas virtas arba gruzdintas riebaluose arba aliejuje.

1602 32 30

1533/92 of 12.6.1992
(OJ L 162, 16.6.1992, p. 5)

2

Cooked preparation of pig-meat, consisting of a pinkish-brown meat-mass containing pieces of meat (of a size up to 6 cm), pieces of fat and gelatine. The content of meat and fat exceeds 80 % by weight, as measured in accordance with Regulation (EEC) No 226/89. From the size and characteristics of the muscle-tissue, it is not possible to identify whether the pieces of meat come from hams, shoulders, loins or collars of domestic swine. The preparation is put up in cans of a net weight of less than 500 g.

Paruoštas kiaulienos produktas, susidedantis iš rausvos/rudos mėsos masės, kurią sudaro ne didesni kaip 6 cm dydžio mėsos gabalėliai bei riebalų ir želatinos gabalėliai. Mėsos ir riebalų kiekis, nustatytas remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 226/89, yra didesnis kaip 80 % masės. Pagal raumenų audinio dydį ir požymius neįmanoma nustatyti, ar mėsos gabalėliai yra iš naminių kiaulių kumpių, menčių, nugarinės ar sprandinės. Produktas sufasuotas į skardines, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g.

1602 49 19

3534/87 of 24.11.1987
(OJ L 336, 26.11.1987, p. 14)
amended by Reg. 2723/90 + 936/1999

 

Deep-frozen skinless tuna-pieces (\'tuna-loins\') which have been precooked by both steam and water, particularly so as to facilitate the removal of the skin, and resulting in the proteins being partially coagulated.

Stipriai sušaldyto tuno gabalai be odos ("tuno filė"), apvirti garuose ir vandenyje, kad būtų lengviau nulupti odą, dėl ko būna įvykusi dalinė baltymų koaguliacija.

1604 14 16

756/2011 of 27.7.2011
(OJ L 199, 2.8.2011, p. 35)
amended by Reg. 441/2013

 

A product composed of (% by weight): — raw fish (in pieces) of the genus Mullus 64 — raw shrimps 10 — raw vegetables 26 presented on a wooden stick.

Produktas, sudarytas iš (masės %): — Mullus genties neapdorotos žuvies (gabalėlių) 64, — neapdorotų krevečių 10, — neapdorotų daržovių 26, suvertų ant medinio iešmelio.

1604 19 97

2015/2455 of 21.12.2015   (OJ L 339, 24.12.2014, p. 40)

 

A product composed of the meat of different crustaceans and molluscs (in % per weight):

   raw squid and cuttlefish entacles 25;

   raw squid and cuttlefish strips strips 20;

    raw squid rings 20;

    cooked baby yellow clam 20;

    blanched shrimps 15.

The product is presented in frozen state (at a temperature of – 20 °C) in bags of 1 kg (net weight 800 grams).

 Produktą sudaro įvairių vėžiagyvių ir moliuskų mėsa (masės %):

   neapdorotų kalmarų ir sepijų čiuptuvai 25;

   neapdorotų kalmarų ir sepijų juostelės 20;

    neapdorotų kalmarų žiedai 20;

     virta banguotųjų pafijų (lot. paphia undulata) mėsa 20;

    blanširuota krevečių mėsa 15.

Produktas pateikiamas užšaldytas (– 20 °C temperatūroje) maišuose po 1 kg (grynas svoris 800 g).

1605 54 00

2015/1721 of 22.9.2015     (OJ L 252, 29.9.2015, p. 3)

 

Whole clams (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) in the shell, having undergone a heat treatment, subsequently frozen, in tightly packed mesh bags, presented in 10 kg packages.

During the heat treatment the clams are immersed in water at a temperature of between 98 °C and 100 °C for at least 7 minutes. During that immersion, the temperature of the inside of the clams reaches at least 90 °C for 90 seconds.

The product is not suitable for immediate consumption.

 

Neišdoroti dvigeldžiai jūriniai moliuskai (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) geldelėse, apdoroti termiškai, vėliau užšaldyti, glaudžiai supakuoti tinkliniuose maišuose, pateikiami 10 kg pakuotėse.

Terminio apdorojimo metu dvigeldžiai jūriniai moliuskai mažiausiai 7 minutėms panardinami į 98 °C–100 °C temperatūros vandenį. Šio panardinimo metu dvigeldžių jūrinių moliuskų vidaus temperatūra 90 sekundžių siekia ne mažiau kaip 90 °C.

Produktas nėra tinkamas tiesiogiai vartoti.

1605 56 00

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

11

Product consisting of (% by weight) white sugar 97; liquorice extract 3. The product has the form of granular sugar and is put up for retail sale.

1701 91 00

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

1

Product consisting of (% by weight) sucrose 99,05; citric acid 0,95.

Produktas, sudarytas iš (masės %) Sacharozės 99,05 Citrinų rūgšties 0,5.

1701 99 90

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

2

Product consisting of (% by weight) sucrose 99,5; citric acid 0,5.

Produktas, sudarytas iš (masės %) Sacharozės 99,5 Citrinų rūgšties 0,5.

1701 99 90

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

3

Product consisting of (% by weight) sucrose 99,5; citric acid 0,4; ascorbic acid 0,1.

Produktas, sudarytas iš (masės %) Sacharozės 99,5  Citrinų rūgšties 0,4  askorbo rūgšties 0,1.

1701 99 90

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

4

Product consisting of (% by weight) sucrose 99,7; citric acid 0,2; ascorbic acid 0,1.

Produktas, sudarytas iš (masės %) Sacharozės 99,7 Citrinų rūgšties 0,2 Askorbo rūgšties 0,1.

1701 99 90

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

7

Product consisting of (% by weight) sucrose 97,5; cocoa butter 2,5. This product consists of white, sweet, crystalline powder, resembling a commercial white sugar.

Produktas, sudarytas iš (masės %) Sacharozės 97,5 Kakavos sviesto 2,5. Šį produktą sudaro balti, saldūs, kristaliniai milteliai, panašūs į prekybinį baltąjį cukrų.

1701 99 90

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

8

Product consisting of (% by weight) sucrose 97,7; sodium chloride 2,3. The product is presented in a form of white, crystalline, sweet and slightly salty-tasting powder. It consists mainly of sucrose crystals with very sporadic discernible cube-shaped sodium chloride crystals.

Produktas, sudarytas iš (masės %) Sacharozės 97,7 Natrio chlorido 2,3. Produktas pateikiamas baltų, kristalinių, saldaus ir sūroko skonio miltelių pavidalu. Jį daugiausia sudaro sacharozės kristalai. Produkto sudėtyje taip pat yra pavienių kubo formos natrio chlorido kristalų.

1701 99 90

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

10

Product consisting of (% by weight) sucrose 95; lactose 5.

Produktas, sudarytas iš (masės %): sacharozės 95; laktozės 5.

1701 99 90

447/2009 of 27.5.2009
(OJ L 132, 29.5.2009, p. 5)

 

Invert sugar syrup consisting of (% by weight): — sugar (expressed as sucrose): 66,5; — water: 31; — propylene glycol: 2,5. The product is used, inter alia, in the tobacco industry as a moistening substance and is presented in bulk.

Invertuotojo cukraus sirupas, kurio sudėtyje yra (%) masės:—cukraus (išreikšto sacharoze) 66,5—vandens 31—propilenglikolio 2,5. Produktas naudojamas, inter alia, tabako pramonėje kaip drėkinamoji medžiaga ir tiekiamas nefasuotas.

1702 90 95

3513/92 of 3.12.1992
(OJ L 355, 5.12.1992, p. 12)
amended by Reg. 936/1999

2

Colourless, transparent, sweetened invert-sugar syrup, with no detectable fruit-flavour, with the following characteristics, by weight: 67 % extract refr. 20° C, sucrose undetectable, 48 % glucose (dextrose) in the dry state, 48,8 % fructose in the dry state, less than 0,01 % ash, 0,11 % titratable acids (pH 7,0) as tartaric acid. The trade-description of the product is \'rectified grape-must concentrate\').

Bespalvis, skaidrus saldusis invertuotojo cukraus sirupas be juntamo vaisių skonio, kuris turi šias analizines savybes: Ekstraktas, kurio kiekis, nustatytas tiriant refraktometru 20 °C temperatūroje, 67 % masės: sacharozė nustatyti neįmanoma, Gliukozė (dekstrozė) 48,0 % sausojo produkto masės, Fruktozė 48,8 % sausojo produkto masės, Pelenai mažiau kaip 0,01 % masės, Titruojamos rūgštys (pH 7,0), išreikštos vyno rūgšties kiekiu 0,11 % masės. Šio produkto komercinis s pavadinimas yra "rektifikuotas vynuogių misos koncentratas".

1702 90 95

2694/95 of 21.11.1995
(OJ L 280, 23.11.1995, p. 13)

 

Syrup, containing by weight: 51,3 % lactulose, 5,3 % lactose, 7,2 % galactose, 1,6 % tagatose and 0,1 % fructose. The syrup contains only the by-products from the synthesis of lactulose, as well as very small quantities of preservative.

Sirupas, turintis tokias anazines charakteristikas (masės kiekis procentais): laktulozė: 51,3, laktozė: 5,3, galaktozė: 7,2, tagatozė: 1,6, fruktozė: 0,1. Sirupo sudėtyje yra tik laktulozės sintezės šalutinių produktų ir labai mažai konservantų.

1702 90 95

717/85 of 19.3.1985
(OJ L 78, 21.3.1985, p. 13)
amended by Reg. 2723/90

 

Cough and throat-irritation pastilles, having the following composition by weight: 99,5 % sucrose, glucose and caramel, 0,007 % camphor, 0,207 % menthol, 0,069 % eucalyptol, 0,003 % Balsam Tolu, 0,069 % thymol and 0,138 % benzyl alcohol.

Pastilių nuo kosulio ir gerklės peršėjimo (masės dalis procentais): sacharozė, gliukozė ir karamelė: 99,5, kamparas: 0,007, mentolis: 0,207, eukaliptolis: 0,069, Tolu balzamas: 0,003, timolis: 0,069, benzilo alkoholis: 0,138.

1704 90 55

1049/2006 of 10.7.2006
(OJ L 188, 11.7.2006, p. 5)

1

Product made up of two hollow hemispherical wafers joined together, filled with a milky cream that does not contain cocoa, and embedding an almond. The product has a white coating on the outside which consists of a preparation based on sugar, vegetable fat, skimmed milk and coconut milk, and is covered with grated coconut. The product has the shape of a ball with a diameter of approximately 2,5 cm. The baked wafer, which is not visible from the outside, is approximately 2 mm thick.

Produktas, pagamintas iš kartu sujungtų dviejų tuščiavidurių pusrutulio formos vaflių, įdarytų pienišku kremu, kurio sudėtyje nėra kakavos, o jo viduje įdėtas migdolas. Išorinė produkto pusė padenta baltu glaistu, daugiausia sudarytu iš cukraus, augalinio aliejaus, nugriebto pieno ir kokosų pieno. Glaistas padengtas tarkuotais kokosais. Produktas yra rutulio, kurio skersmuo apie 2,5 cm pavidalo. Keprų vaflių, kurių nesimato iš išorės, storis apie 2 mm.

1704 90 99

242/2006 of 10.2.2006
(OJ L 40, 11.2.2006, p. 7)

 

Food preparation consisting of cocoa powder and sugar (% by weight): Sugar 99,5 to 99,7; Cocoa powder calculated on a totally defatted basis 0,2 to 0,4. The product is in the form of brownish crystals. It is used and sold as sugar.

Maisto produktas, sudarytas iš kakavos miltelių ir cukraus (masės proc.): Cukraus 99,5-99,7 Kakavos miltelių, kurių kiekis, perskaičiavus į kakavos miltelius, iš kurių visiškai pašalinti riebalai 0,2-0,4 Tai rusvos spalvos, kristalų pavidalo produktas. Jis naudojamas ir parduodamas kaip cukrus.

1806 10 90

1264/98 of 17.6.1998
(OJ L 175, 19.6.1998, p. 4)

4

Food-preparation, in the form of a ball, capable of being consumed in a single mouthful, coated with gum arabic, mainly consisting of milk chocolate, sugar, rum, shredded coconut, cocoa-paste and cocoa-butter.

Rutuliuko formos maisto produktas, kurį galima suvalgyti vienu kąsniu, padengtas gumiarabiku ir daugiausia, sudarytas iš pieniško šokolado, cukraus, romo, susmulkintų kokosų, kakavos pastos ir kakavos sviesto.

1806 90 11

1049/2006 of 10.7.2006
(OJ L 188, 11.7.2006, p. 5)

2

Product made up of two hollow hemispherical wafers joined together, filled with a creamy nougat and nut centre containing cocoa, and a hazelnut. It is completely coated on the outside with chocolate and chopped hazelnuts. The product has the shape of a ball with a diameter of approximately 3 cm. The baked wafer, which is not visible from outside, is approximately 2 mm thick.

Produktas, pagamintas iš kartu sujungtų dviejų tuščiavidurių pusrutulio formos vaflių, įdarytų nugos kremu su centre esančiu branduoliu, kurio sudėtyje yra kakavos ir lazdyno riešutas. Jo išorinė pusė vivškai padengta šokoladu ir skaldytais lazdynų riešutais. Produktas yra rutulio, kurio skersmuo apie 3 vm, pavidalo. Keptų vaflių, kurių nesimato iš išorės, storis apie 2 mm.

1806 90 19

440/91 of 25.2.1991
(OJ L 52, 27.2.1991, p. 7)

1

Deep-frozen ready-mixed dough, made primarily from wheat flour to which has been added margarine, fat water, yeast and eggs, and which is filled with a paste made from marzipan, sugar, maize starch water and margarine. After thawing, the product in a given form is ready for baking.

Stipriai sušaldyta gatava tešla, pagaminta iš kvietinių miltų, į kurią įmaišyta margarino, riebalų, vandens, mielių, kiaušinių ir kuri įdaryta marcipanais, cukrumi, kviečių krakmolu, vandeniu ir margarinu.Atšildžius produktą, jį galima kepti tokios formos, kokios jis pateiktas.

1901 20 00

169/1999 of 25.1.1999
(OJ L 19, 26.1.1999, p. 6)

4

Bread-making preparation based on flour, for making farmhouse loaf, consisting by weight of 88 % common wheat flour, 10 % rye flour, 1 % dried rye leaven and 1 % baker\'s yeast and emulsifier, with very small quantities of amylase and antioxidant.

Kaimiškai duonai kepti skirtas miltų produktas, kurį sudaro (masės procentais):paprastųjų kviečių miltai: 88 ruginiai miltai: 10 džiovintas ruginis raugas: 1 kepimo mielės, emulsiklis: 1 ir labai nedidelis amilazės bei antioksidanto (E300) kiekis.

1901 20 00

161/2007 of 15.2.2007
(OJ L 51, 20.2.2007, p. 5)

2

Product with the following composition (percentage by weight):

— yogurt (milkfat content 0,1 %

by weight)                                                    76

— aromatised aloe vera preparation             22

— sugar                                                        2

The colour of the product is greenish-white. The consistency of the substance is that of a common yogurt. Parts of the aloe vera can be seen in the substance.

The product is put up in containers holding 150 g.

 

 Produktas, kurio sudėtis (masės procentais):

— jogurtas (pieno riebalų kiekis – 0,1 % masės)              76

— aromatizuotas tikrojo alavijo (aloe vera) preparatas     22

— cukrus                                                                              2

Produkto spalva – žalsvai balta, o jo konsistencija – kaip paprasto jogurto. Produkto masėje matosi tikrojo alavijo (aloe vera) dalelės.

Produktas supilstytas į 150 g talpos tarą.

1901 90 91

 

973/2014 of 11.9.2014
(OJ L
274, 16.9.2014, p. 4)

 

A product consisting of slightly glutinous and sticky translucent white pieces of approximately 1 cm in length and of approximately 3 mm in diameter. The product is floating in brine, has a gel-like consistency and has an appearance similar to glass noodles. It is put up for retail sale in packs containing 250 g (160 g drained net weight). The product is produced by mixing konjak tuber (Amorphophallus konjac) flour with water containing calcium hydroxide (proportions of the mixture in % by weight: konjak tuber flour 3-7, water 93-97). The mixture is then boiled and the resultant gel is pressed through a mould to give the product its final shape.

Produktą sudaro šiek tiek glitūs ir lipnūs permatomi balti apie 1 cm ilgio ir apie 3 mm skersmens gabalėliai. Produktas plūduriuoja sūryme, savo konsistencija primena želę, o išvaizda panašus į skaidriuosius makaronus (glass noodles). Jis supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes po 250 g (grynasis sausasis svoris 160 g). Produktas gaminamas leopardinio amorfofalo (Amorphophallus konjac) šakniagumbių miltus sumaišant su vandeniu, kurio sudėtyje yra kalcio hidroksido (mišinio proporcijos masės %: leopardinio amorfofalo šakniagumbių miltų 3–7, vandens 93–97). Tuomet mišinys pavirinimas ir susidariusi želė spaudžiama per formą taip produktui suteikiant galutinę formą.

1901 90 91

440/91 of 25.2.1991
(OJ L 52, 27.2.1991, p. 7)
amended by Reg. 936/1999

2

Product, in the form of a powder, consisting of sodium caseinate (30 %), skimmed milk (69 %) and hydrolysed vegetable oil (1 %), and containing by weight: 50,5 % proteins, 34,6 % lactose, 7,4 % cendre cheese, 1,5 % milk fats, 1 % hydrolysed vegetable oil and 5 % moisture.

Miltelių pavidalo produktas, kurio 30 % sudaro natrio kazeinatas, 69 % – nugriebtas pienas ir 1 % – hidrolizuotas augalinis aliejus. Jam būdingi tokie analitiniai rezultatai (masės dalis procentais): Baltymai 50,5, laktozė 34,6, pelenuose brandintas sūris 7,4, pieno riebalai 1,5, hidrolizuotas augalinis aliejus 1,0, drėgmės kiekis 5.

1901 90 99

635/2005 of  26.4.2005
(OJ L 106, 27.4.2005, p. 10)

Šis punktas panaikintas reglamentu 2015/183, 2.2.2015 (OJ L 31, 7.2.2015)

1

Product, consisting of approximately 80 g of dried, pre-cooked wheat-flour noodles and a sachet of approximately 11 g of spices, put up for retail sale in a 250-ml expanded-polystyrene bowl. According to the instructions printed on the wrapping, up to 200 ml of boiling water are to be added, with the spices, to the bowl of noodles. After three minutes, the noodles are ready for consumption.

Produktą sudaro apvirti, džiovinti vermišeliai iš kvietinių miltų (apytikriai 80 g) ir prieskoniai (apytikriai 11 g).Produktas pateikiamas mažmeninei prekybai skirtame 250 ml akytojo polistireno dubenėlyje, į kurį sudėti vermišeliai ir mažas prieskonių paketėlis.Pagal ant pakuotės atspausdintas instrukcijas į dubenėlį su vermišeliais reikia sudėti prieskonius, įpilti verdančio vandens (daugiausia 200 ml), ir po trijų minučių patiekalas iš vermišelių bus paruoštas vartoti.

 

767/2014 of 11.7.2014
(OJ L 209, 11.7.2014, p. 13)

 

A product consisting of a block of dried pre- cooked noodles (approximately 65 g), a sachet of seasoning (approximately 3,4 g), a sachet of edible oil (approximately 2 g) and a sachet of dried vegetables (approximately 0,8 g). The product is presented as a set (packaged together) put up for retail sale for the preparation of a noodle dish. According to the instructions printed on the packaging, boiling water has to be added before consumption.

Produktą sudaro apvirtų džiovintų lakštinių briketėlis (apie 65 g), prieskonių paketėlis (apie 3,4 g), valgomojo aliejaus paketėlis (apie 2 g) ir džiovintų daržovių paketėlis (apie 0,8 g). Produktas pateikiamas kaip mažmeninei prekybai skirtas rinkinys (supakuotas kartu), iš kurio ruošiamas lakštinių patiekalas. Pagal ant pakuotės atspausdintas instrukcijas, prieš vartojimą produktą reikia užpilti verdančiu vandeniu.

1902 30 10

443/2013 of  7.5.2013
(OJ L 130, 15.5.2013, p. 17)

1

A product presented as small bites in the form of an arch, flavoured with cheese and composed of maize meal, vegetable oil, cheese powder (yeast extract, colorants), milk powder, salt, starch and dextrose. The product is produced from dried, crushed maize (maize meal), which is moistened with water (6 % to 9 %). The water is added as a process agent. The mixture is forwarded into the extrusion machine under high pressure and heat. When the paste meets the atmospheric pressure it expands. The extrusion process takes place at a temperature of 150 °C. After the extrusion the product is dried and slightly roasted at a temperature of 120-130 °C in an electrical drier. Then it is forwarded into a coating tumbler where it is coated with a mix of oil and dry goods. The product is put up for retail sale in packings with a net weight of 34 g to 450 g.

Produktas pateikiamas kaip sūriu pagardinti mažų lenktų lazdelių pavidalo užkandžiai, kurių sudėtyje yra kukurūzinių miltų, augalinio aliejaus, sūrio miltelių (mielių ekstraktas, dažikliai), pieno miltelių, druskos, krakmolo ir dekstrozės. Produktas gaminamas iš džiovintų, grūstų kukurūzų (kukurūzinių miltų), juos sudrėkinus vandeniu (6–9 %). Vandens pridedama kaip technologinės medžiagos. Stipriai spaudžiamas ir kaitinamas mišinys leidžiamas į išspaudimo aparatą. Patekęs į atmosferinį slėgį šis mišinys išsiplečia. Išspaudimo procesas atliekamas esant 150 °C temperatūrai. Po to produktas išdžiovinamas ir šiek tiek paskrudinamas elektrinėje džiovykloje 120–130 °C temperatūroje. Tada jis leidžiamas į dengimo būgną, kuriame padengiamas aliejaus ir sausųjų medžiagų mišiniu. Produktas supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė 34–450 g.

1904 10 10

1021/2003 of 13.6.2003
(OJ L 147, 14.6.2003, p. 12)

 

Product in the form of discs (approximately 4,5 cm in diameter and approximately 1 cm thick), made of puffed rice, with one face being covered with a thin layer of dark-brown icing of a thickness not exceeding 0,5 mm and containing less than 0,4 % of cocoa. In addition, the product contains sugar, vegetable fat, skimmed and half-skimmed milk powder, whey powder, carob powder, soya-bean lecithin, a colouring agent and a flavouring agent. It is put up for retail sale

Diskų formos produktas (apie 4,5 cm skersmens ir apie 1 cm storio), pagamintas iš išpūstų ryžių, kurio vienas paviršius padengtas plonu tamsiai rudos spalvos aptepo sluoksniu, ne storesniu kaip 0,5 mm, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 0,4 % kakavos. Produkto sudėtyje taip pat yra cukraus, daržovių riebalų, nugriebto ir pusiau nugriebto pieno miltelių, išrūgų miltelių, saldžiavaisio pupmedžio miltelių, sojos pupelių licitino, dažiųjų ir kvapiųjų priedų. Jis pateikiamas mažmeninei prekybai.

1904 10 30

359/2008 of 18.4.2008
(OJ L 111, 23.4.2008, p. 7)

 

Food preparation in the form of roasted cereal products. Wheat grains are steamed, shelled, chopped and cooled. The product is then pressed into thin strands, folded into lattice shapes and cut into pillow shapes. The product is then roasted. Vitamins and sometimes frosting are applied to the final product. The preparation is marketed as a cereal-based breakfast food

Skrudintų javų produktų pavidalo maisto gaminys.

Kviečių grūdai apdorojami vandens garais, išlukštenami, susmulkinami ir atšaldomi. Tuomet iš produkto spaudimo būdu suformuojamos plonos gijos, kurios suvyniojamos ir supjaustomos pagalvėlėmis. Po to produktas skrudinamas. Į gatavą produktą pridedama vitaminų, kartais jis sutepamas glajumi.

Gaminys tiekiamas į rinką kaip pusryčių maistas, daugiausia sudarytas iš javų.

1904 10 90

55/2003 of 13.1.2003
(OJ L 8, 14.1.2003, p. 3)

1

Ready-made meal, consisting of the following two individually packed components, put up in a set for retail sale: (a) pre-cooked rice (150 g), and (b) curry (200 g) consisting of coconut milk (72 %), chicken meat (20 %), a mixture of spices (7 %), lemon grass (0,5 %) and anchovy extract (0,5 %).

Paruošti maisto produktai, sudaryti iš toliau nurodytų dviejų atskirai supakuotų sudėtinių dalių, pateiktų mažmeninei prekybai skirtame rinkinyje:a)apvirti ryžiai (150 g) irb)troškinys (200 g), kurio sudėtyje yra kokosų pieno (72 %), vištienos (20 %), prieskonių mišinio (7 %), citrinžolės (0,5 %) ir ančiuvių ekstrakto (0,5 %).

1904 90 10

55/2003 of 13.1.2003
(OJ L 8, 14.1.2003, p. 3)

2

Ready-made meal, consisting of the following two individually packed components, put up in a set for retail sale: (a) pre-cooked rice (150 g), and (b) curry (200 g) consisting of coconut milk (65 %), chicken meat (14 %), a mixture of spices (13,2 %), aubergines (3 %), basil (2,5 %) and anchovy extract (2,3 %).

Paruošti maisto produktai, sudaryti iš toliau nurodytų dviejų atskirai supakuotų sudėtinių dalių, pateiktų mažmeninei prekybai skirtame rinkinyje:a)apvirti ryžiai (150 g) irb)troškinys (200 g), kurio sudėtyje yra kokosų pieno (65 %), vištienos (14 %), prieskonių mišinio (13,2 %), baklažanų (3 %), baziliko (2,5 %) ir ančiuvių ekstrakto (2,3 %).

1904 90 10

55/2003 of 13.1.2003
(OJ L 8, 14.1.2003, p. 3)

3

Ready-made meal, consisting of the following two individually packed components, put up in a set for retail sale: (a) pre-cooked rice (150 g), and (b) curry (200 g) consisting of coconut milk (65,4 %), chicken meat (15,5 %), potatoes (10 %), a mixture of spices (7,1 %) and anchovy extract (2 %).

Paruošti maisto produktai, sudaryti iš toliau nurodytų dviejų atskirai supakuotų sudėtinių dalių, pateiktų mažmeninei prekybai skirtame rinkinyje:a)apvirti ryžiai (150 g) irb)troškinys (200 g), kurio sudėtyje yra kokosų pieno (65,4 %), vištienos (15,5 %), bulvių (10 %), prieskonių mišinio (7,1 %) ir ančiuvių ekstrakto (2 %).

1904 90 10

55/2003 of 13.1.2003
(OJ L 8, 14.1.2003, p. 3)

4

Ready-made meal, consisting of the following two individually packed components, put up in a set for retail sale: (a) pre-cooked rice (150 g), and (b) curry (200 g) consisting of coconut milk (50 %), beef (20 %), potatoes (15 %), a mixture of spices (7 %), groundnuts (3 %), anchovy extract (3 %) and onions (2 %).

Paruošti maisto produktai, sudaryti iš toliau nurodytų dviejų atskirai supakuotų sudėtinių dalių, pateiktų mažmeninei prekybai skirtame rinkinyje:a)apvirti ryžiai (150 g) irb)troškinys (200 g), kurio sudėtyje yra kokosų pieno (50 %), jautienos (20 %), bulvių (15 %), prieskonių mišinio (7 %), žemės riešutų (3 %), ančiuvių ekstrakto (3 %) ir svogūnų (2 %).

1904 90 10

447/2011 of 6.5.2011
(OJ L 122, 11.5.2011, p. 63)

 

Tinned stuffed vine leaves ready for consumption. The product is made of a mixture of rice, onion, soya oil, salt, citric acid, black pepper, mint and dill, wrapped in vine leaves. The composition (percentage by weight): — Rice: around 50, — Vine leaves: around 15, — Onion: around 9, — Other ingredients: oil, salt, spices and water.

Vartojimui paruošti konservuoti įdaryti vynmedžio lapai. Produktą sudaro įvyniotas į vynmedžio lapus ryžių, svogūnų, sojų aliejaus, druskos, citrinų rūgšties, juodųjų pipirų, mėtų ir krapų mišinys. Sudėtis (masės procentais): — ryžiai: apie 50, — vynmedžio lapai: apie 15, — svogūnai: apie 9, — kitos sudedamosios dalys: aliejus, druska, prieskoniai ir vanduo.

1904 90 10

1196/97 of 27.6.1997
(OJ L 170, 28.6.1997, p. 13)

1

Food-preparation, in the form of dry translucent sheets of different sizes, made from rice-flour, salt and water. After being steeped in water to make them pliable, these sheets are generally used to make the wrappers for \'spring-rolls\' and similar products.

Sausų, peršviečiamų įvairaus dydžio lakštų pavidalo maisto produktai, pagaminti iš ryžių miltų, druskos ir vandens. Išmirkyti vandenyje ir dėl to pasidarę plastiški, šie lakštai paprastai naudojami "suktinukams" bei panašiems produktams vynioti.

1905 90 20

710/2000 of 3.4.2000
(OJ L 84, 5.4.2000, p. 8)

3

Prawn-crackers, in the form of hard translucent discs, partially cooked by steaming and oven-dried, made from starch, water, salt, sugar (approximately 4 %) and shrimp-meat (approximately 5 %), and containing flavour-enhancers. The product is ready for consumption only after being fried in oil or fat.

Kieto, peršviečiamo disko pavidalo krevečių krekeriai (sausainiai), apvirti garuose ir išdžiovinti orkaitėje, pagaminti iš krakmolo, vandens, druskos, cukraus (apie 4 %), krevečių mėsos (apie 5 %) pridėjus aromatą stiprinančios medžiagos. Šis produktas tinka vartoti tik iškeptas aliejuje arba riebaluose.

1905 90 60

218/2003 of 4.2.2003
(OJ L 29, 5.2.2003, p. 5)

 

Frozen, translucent sheets of dough (e.g., 20 x 20 cm), made from wheat flour, water, vegetable oil and salt and having undergone a heat-treatment at 90 °C for 15 seconds. The product contains by weight 52,5 % of starch/glucose and less than 4 % of sugar. These sheets are used directly, after thawing, for the preparation of spring rolls which are then further cooked before consumption.

Užšaldyti, peršviečiami tešlos lakštai (pvz., 20 x 20 cm) iš kviečių miltų, vandens, augalinio aliejaus ir druskos, 15 sekundžių apdoroti terminio apdorojimo būdu 90 °C temperatūroje. Produkto sudėtyje yra 52,5 % masės krakmolo/gliukozės ir ne daugiau kaip 4 % masės cukraus. Atšildyti lakštai yra tiesiogiai naudojami gaminant bandeles su daržovių ar mėsos įdaru, kurios prieš vartojimą verdamos.

1905 90 90

2020/2080 of 9.12.2020
(OJ L 423, 15.12.2020, p. 3)

 

Salted and dried tomato halves, suitable for immediate consumption. The salt content ranges from 10,65 % to 17,35 % by weight. According to the different levels of salt content, the product is subdivided into different quality categories, serving different uses.

The production process consists of cutting fresh tomatoes, salting them and subsequently exposing them to the sun for drying. The main function of salting is seasoning and establishing different quality categories. As a subsidiary effect, salting speeds up the drying and preserves the product.

The product is put up in vacuum packs of different sizes in cardboard boxes, stored at a temperature of less than 5 °C.

Sūdytos džiovintos pomidorų puselės, kurių sudėtyje esančios druskos kiekis sudaro 10,65–17,35 % masės, tinkamos tiesiogiai vartoti. Pagal druskos kiekio lygmenis produktas skirstomas į kokybės kategorijas, naudojamas skirtingiems tikslams.

Gamybos procesą sudaro: šviežių pomidorų pjaustymas, sūdymas ir paskleidimas saulėje džiovinti. Pagrindinė sūdymo funkcija – paskaninti ir gauti skirtingos kokybinės kategorijos produktus. Be to, sūdymas pagreitina džiūvimą ir konservuoja produktą.

Produktas supakuotas į įvairaus dydžio vakuumines pakuotes, sudėtas į kartonines dėžes, laikomas žemesnėje kaip 5 °C temperatūroje.

2002 10 90

1694/2001 of 24.8.2001
(OJ L 229, 25.8.2001, p. 3)

1

Preparation, consisting of pulped tomatoes and tomato-juice, containing seeds, skins and fibrous material of tomatoes. The preparation, which has a dry-matter content of 7 % by weight, is obtained by the crushing and extruding of tomatoes, followed by heat-sterilisation. It is put up in hermetically-sealed tins with a net content of 2500 g.

Produktas, susidedantis iš pomidorų minkštimo ir sulčių, kuriame yra pomidorų sėklų, odelių ir skaidulinės medžiagos.Produktas, kurio sudėtyje esančios sausosios medžiagos kiekis sudaro 7 % masės, gaunamas traiškant ir spaudžiant pomidorus, o po to juos termiškai sterilizuojant. Produktas dedamas į sandariai uždaromas skardines, kurių neto masė – 2500 g.

2002 90 11

964/91 of 18.4.1991
(OJ L 100, 20.4.1991, p. 14)
valid from 1.8.1991 1.5.1992
amended by Reg. 2293/91, 3411/91 + 705/2005

2

Mushrooms of the genus Agaricus, completely simmered. The mushrooms are immersed in water to which salt and/or citric acid and/or SO2 may have been added, and then chilled. These mushrooms are not put up in packs for retail sale and are generally used as a starting material in the canning industry.

Agaricus rūšies grybai, visiškai išvirti. Grybai sudėti į vandenį, į kurį gali būti įdėta druskos ir (arba) citrinos rūgšties, ir (arba) SO2, ir atšaldyti. Šie grybai, kurie nepakuojami į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, dažniausiai naudojami kaip žaliava konservų pramonėje.

2003 10 20

306/2001 of 12.2.2001
(OJ L 44, 15.2.2001, p. 25)

1

Mushrooms (of the genus Agaricus), fully cooked (irreversible inhibition of the polyphenol oxydase activity), preserved in brine (15 to 25 % salt by weight) with added vinegar or acetic acid, with a free volatile acid content of 0,5 % by weight, expressed as acetic acid.

Pievagrybiai (Agaricus genties), išvirti (polifenolio oksidazės aktyvumo negrįžtamas inhibavimas), konservuoti sūryme (druskos 15–25 % masės), į kurį pridėta acto arba acto rūgšties, kurios laisvos lakiosios rūgšties kiekis, išreikštas acto rūgšties kiekiu, yra ne mažesnis kaip 0,5 % masės.

2003 10 30

710/2000 of 3.4.2000
(OJ L 84, 5.4.2000, p. 8) amended by Reg. 441/2013

4

Cucumbers which have undergone complete lactic fermentation, immersed in brine. The brine contains by weight 8,4 % salt and 1 % lactic acid. The cucumbers are used for the preparation of products known as \'pickles\'.

Sūrymu užpilti agurkai, surauginti iki galo atlikus pieno rūgšties fermentacijos procesą. Sūrymo sudėtyje yra 8,4 % masės druskos ir 1 % masės pieno rūgšties. Šie agurkai naudojami produktams, vadinamiems "pikuliais" (raugintų ir marinuotų daržovių mišiniais), paruošti.

2005 99 80

627/2003 of 4.4.2003
(OJ L 90, 8.4.2003, p. 34) amended by Reg. 441/2013

1

Preparation (hummus), consisting of chickpea purée (81 % by weight), water, oil, sesame, spices, citric acid, salt and preservatives. This preparation is put up in packings (e.g., 250 g) for retail sale.

Produktas (hummus), susidedantis iš nutų piurė (81 % masės), vandens, aliejaus, sezamų, prieskonių, citrinų rūgšties ir konservantų. Šis produktas supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (pavyzdžiui, po 250 g).

2005 99 80

377/2007 of 29.03. 2007

(OJ L 94, 4.4.2007, p.20)

 

1

Hazelnut preparation consisting of a mixture of hazelnuts and sugar, presented in the form of grains (% by weight) (*),

 Hazelnut kernels 40

 Added sugar 60

 Hazelnuts kernels are roasted at 140 °C for 20 to 25 minutes. Sugar is roasted separately at the same temperature for 15 to 17 minutes. Roasted hazelnuts and sugar are then mixed and roasted together for 12 to 15 minutes. The preparation is then cooled and chopped into a particle size of 1 to 4 mm. It is then packed in bags of at least 10 kg for wholesale.

This preparation is an intermediate product not intended for immediate consumption but used in the manufacture of chocolates, ice-cream, confectionery and pastry.

 

Grūdelių pavidalo lazdyno riešutų pusgaminiai, sudaryti iš lazdyno riešutų ir cukraus mišinio (masės %).

Lazdyno riešutų branduoliai 40

Pridėtasis cukrus 60

Lazdyno riešutų branduoliai 20–25 min.

skrudinami 140 °C temperatūroje. Tokioje

pačioje temperatūroje 15–17 min. atskirai

skrudinamas cukrus. Tada paskrudinti lazdyno riešutai sumaišomi su cukrumi ir kartu skrudinami 12–15 min. Po to produktas atvėsinamas ir supjaustomas 1–4 mm dydžio gabaliukais. Jie supakuojami į didmeninei prekybai skirtus maišus ne mažiau kaip po 10 kg.

Šie pusgaminiai – tai tarpiniai produktai,

neskirti tiesiogiai vartoti maistui, bet naudojami šokoladiniams saldainiams, ledams, konditerijos gaminiams ir kepiniams gaminti.

2008 19 19

 

377/2007 29.3.2007

(OJ L 94, 4.4.2007, p. 20)

 

2

Hazelnut preparation consisting of a mixture of hazelnuts and sugar, presented in the form of powder (% by weight),

Hazelnut kernels 40

Added sugar 60

Hazelnuts kernels are roasted at 140 °C for 20 to 25 minutes. Sugar is roasted separately at the same temperature for 15 to 17 minutes. Roasted hazelnuts and sugar are then mixed and roasted together for 12 to 15 minutes. The preparation is then cooled and chopped into a particle size of 1 to 4 mm before being ground to a size of 20 to 30 microns. It is then packed in bags of at least 12,5 kg for wholesale.

This preparation is an intermediate product not intended for immediate consumption but used in the manufacture of chocolates, ice-cream, confectionery and pastry.

 

Miltelių pavidalo lazdyno riešutų pusgaminiai, sudaryti iš lazdyno riešutų ir cukraus mišinio (masės %).

Lazdyno riešutų branduoliai 40

Pridėtasis cukrus 60

Lazdyno riešutų branduoliai 20–25 min. skrudinami 140 °C temperatūroje. Tokioje pačioje temperatūroje 15–17 min. Atskirai skrudinamas cukrus. Tada paskrudinti lazdyno riešutai sumaišomi su cukrumi ir kartu skrudinami 12–15 min. Po to produktas atvėsinamas, supjaustomas 1–4 mm dydžio gabaliukais, o jie sumalami į 20–30 mikronų dydžio daleles. Milteliai supakuojami į didmeninei prekybai skirtus maišus ne mažiau kaip po 12,5 kg.

Šie pusgaminiai – tai tarpiniai produktai, neskirti tiesiogiai vartoti maistui, bet naudojami šokoladiniams saldainiams, ledams, konditerijos gaminiams ir kepiniams gaminti.

2008 19 19

 

 377/2007 29.03. 2007

(OJ L 94, 4.4.2007, p.20)

 

3

Hazelnut preparation consisting of a mixture of hazelnuts and sugar, presented in the form of paste (% by weight),

Hazelnut kernels 40

Added sugar 60

Hazelnuts kernels are roasted at 140 °C for 20 to 25 minutes. Sugar is roasted separately at the same temperature for 15 to 17 minutes. Roasted hazelnuts and sugar are then mixed and roasted together for 12 to 15 minutes. The preparation is then cooled and chopped into a particle size of 1 to 4 mm before being ground to a size of 20 to 30 microns. The ground preparation is mixed until it reaches the form of a homogeneous paste. It is then packed in bags of at least 20 kg for

wholesale.

This preparation is an intermediate product not intended for immediate consumption but used in the manufacture of chocolates, ice-cream, confectionery and pastry.

 

Pastos pavidalo lazdyno riešutų pusgaminiai, sudaryti iš lazdyno riešutų ir cukraus mišinio (masės %).

Lazdyno riešutų branduoliai 40

Pridėtasis cukrus 60

Lazdyno riešutų branduoliai 20–25 min. skrudinami 140 °C temperatūroje. Tokioje pačioje temperatūroje 15–17 min. Atskirai skrudinamas cukrus. Tada paskrudinti lazdyno riešutai sumaišomi su cukrumi ir kartu skrudinami 12–15 min. Po to produktas atvėsinamas, supjaustomas 1–4 mm dydžio gabaliukais, o jie sumalami į 20–30 mikronų dydžio daleles. Milteliai maišomi, kol susidaro vientisa pasta. Pasta supakuojama į didmeninei prekybai skirtus maišus ne mažiau kaip po 20 kg.

Šie pusgaminiai – tai tarpiniai produktai, neskirti tiesiogiai vartoti maistui, bet naudojami šokoladiniams saldainiams, ledams, konditerijos gaminiams ir kepiniams gaminti.

2008 19 19

 

1709/74 of 2.7.1974
(OJ L 180, 3.7.1974, p. 15)
amended by Reg. 2723/90

 

Cherries, put up in a mixture of water and ethyl alcohol, suitable for immediate consumption.

Vyšnios vandens ir etilo alkoholio mišinyje, tinkamos vartoti iškart.

2008 60 11
to
2008 60 39

627/2003 of 4.4.2003
(OJ L 90, 8.4.2003, p. 34)
amended by Reg. 705/2005

2

Dried dates filled with an almond paste. The filling consists of a paste prepared from almonds, sucrose, glucose and vanilla flavouring with a sugar content of 63 % by weight. The product is put up for retail sale in packings of 250 g.

Džiovintos datulės, įdarytos migdolų pasta. Įdarą sudaranti pasta paruošta iš migdolų, sacharozės, gliukozės ir vanilės aromato, kurios sudėtyje esančio cukraus kiekis sudaro 63 % masės.Produktas supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas 250 g pakuotes.

2008 99 67

1967/2005 of  1.12.2005
(OJ L 316, 2.12.2005, p. 7)

4

Green coloured crushed avocado pulp (guacamole), with the following composition (% by weight):

avocado 90,5;

other ingredients (e.g. salt, spices, citric acid, antioxidant, stabiliser, preservative) less than 1;

the content of various sugars according to Additional Note 2 (a) to Chapter 20 9,6.

The product is put up in packing of a net content not exceeding 1 kg.

 

Trintas žalios spalvos avokado minkštimas, kurį sudaro (% masės): avokadas 90,5

kitos sudedamosios dalys (pavyzdžiui, druska, prieskoniai, citrinų rūgštis, antioksidantas, stabilizatorius, konservantas), mažiau kaip 1

įvairių cukrų kiekis, nustatytas pagal 20 skirsnio 2 papildomosios pastabos a punktą 9,6

Produktas supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg. 

2008 99 67

306/2001 of 12.2.2001
(OJ L 44, 15.2.2001, p. 25)

2

Product, known as \'lemon tea\', in the form of a powder, for the preparation of tea, with the following composition by weight: 90,1 % sugar, 2,5 % tea-extract, and small quantities of maltodextrin, citric acid, lemon-flavouring and an anti-caking agent. The product is intended to be mixed with water and consumed as a beverage.

Cukrus: 90,1% arbatos ekstraktas: 2,5 % ir nedideli maltodekstrino, citrinų rūgšties, citrinų aromato ir agentų, apsaugančių nuo sulipimo, kiekiai. Šis produktas skirtas vartoti kaip gėrimas, prieš tai sumaišius su vandeniu.

2101 20 92

306/2001 of 12.2.2001
(OJ L 44, 15.2.2001, p. 25)

3

Liquid product, for the preparation of tea, with the following composition by weight: 58,1 % sugar (94 % calculated on the dry matter), 38,8 % water, 2,2 % tea-extract, and 0,9 % trisodium citrate. The product is intended to be mixed with water and consumed as a beverage.

Skystas produktas arbatai ruošti, kurio analizinė sudėtis (masės procentais): cukrus: 58,1 % (94 % sausosios medžiagos masės) vanduo: 38,8 % arbatos ekstraktas: 2,2%trinatrio citratas: 0,9 % Produktas skirtas vartoti kaip gėrimas, prieš tai sumaišius su vandeniu.

2101 20 92

1385/83 of 27.5.1983
(OJ L 141, 1.6.1983, p. 43)
amended by Reg. 2723/90

 

Product, consisting of non-germinated barley-grains, husked, roasted and usable in the production of beer as a colouring- and flavouring-agent, or as a coffee-substitute.

Produktas, susidedantis iš nedaigintų miežių grūdų, lukštentų, skrudintų ir naudojamų alaus gamyboje kaip dažioji ir skoninė medžiaga arba kaip kavos pakaitalas.

2101 30 19

2510/97 of 15.12.1997
(OJ L 345, 16.12.1997, p. 45)

3

Yeast (Saccharomyces cerevisiae), rendered 95 % inactive by drying. The product is of a kind generally used in animal-fodder.

Mielės (Saccharomyces cerevisiae), kurių 95 % nustojo aktyvumo džiovinimo metu. Šis produktas naudojamas gyvūnų pašarams.

2102 20 19

314/90 of 5.2.1990
(OJ L 35, 7.2.1990, p. 9)

3

Preparation in the form of a powder, for the manufacture of a sauce for a noodle-dish simply by adding milk or water. Composition by weight: 48 % of powdered cheese, 20 % powdered whey, 8 % various seasonings and kitchen herbs, 6 % powdered buttermilk, 6 % modified starch, 4 % powdered cream, 4 % wheat flour, 4 % various flavourings, including cooking salt.

Milteliu pavidalo produktas, skirtas makaronų patiekalų padažui gaminti paprasčiausiai įpilant pieno arba vandens.Sudėtis: 48 % masės sūrio miltelių,20 % masės išrūgų miltelių,8 % masės įvairių prieskonių ir žolelių,6 % masės pasukų miltelių,6 % masės modifikuoto krakmolo,4 % masės grietinėlės miltelių,4 % masės kvietinių miltų,4 % masės įvairių prieskonių, įskaitant maistinę druską.

2103 90 90

1510/96 of 26.7.1996
(OJ L 189, 30.7.1996, p. 89)

2

Food-preparation, in the form of a powder, consisting by weight of: 30-35 % powdered whey, 20-25 % powdered cheese, 15-18 % salt, 8-10 % onion and garlic, 8-10 % powdered buttermilk, 3-4 % lactic acid and citric acid, <1 % parsley, <0,5 % extract of paprika, <0,5 % spice, <0,25 % soyabean oil and <0,5 % silicon dioxide. This product is used as seasoning in the manufacture of snack-foods.

Miltelių pavidalo maisto produktas, kurio sudėtis (masės procentais): Išrūgų milteliai 30-35, sūrio milteliai 20-25, druska 15-18, svogūnai ir česnakai 8-10, pasukų milteliai 8-10, pieno rūgštis ir citrinų rūgštis 3-4, petražolės < 1, paprikos ekstraktas < 0,5, prieskoniai < 0,5, Sojos pupelių aliejus < 0,25, Silicio dioksidas < 0,5. Šis produktas vartojamas kaip pagardas lengvų užkandžių gamyboje.

2103 90 90

724/2008 of 24.7.2008
(OJ L 198, 26.7.2008, p. 30)

 

Liquid product made up as a pepper sauce, prepared from pods of pepper, which is mixed with salt and is fermented over three years. After fermentation, vinegar is added. The product is available in different varieties, e.g. as a green-pepper sauce.

Skystas produktas, paruoštas kaip pipirų padažas, pagamintas iš pipirų ankščių, sumaišytas su druska ir fermentuotas 3 metus.

Po fermentacijos pridedama acto. Produktas būna įvairių rūšių, pavyzdžiui, žaliųjų pipirų padažas.

2103 90 90

442/2013 of 7.5.2013
(OJ L 130, 15.5.2013, p. 15)

1

Homogeneous, non-grainy, soft paste with a spicy smell and a predominately salty, spicy flavour (‘Shiro miso’). The product consists of (% by weight): — soya beans 43; — rice 43; — salt 12; — water 2. The paste is obtained by fermentation (Koji mould) of a mixture of steamed soya beans and steamed rice. Different flavours develop during the fermentation and the product is used as an ingredient in traditional Japanese dishes.

Homogeniška, be grūdelių, minkšta pikantiško kvapo ir daugiausia sūraus, pikantiško skonio pasta („Shiro miso“). Produktą sudaro (masės %): — sojos pupelės 43; — ryžiai 43; — druska 12; — vanduo 2. Pasta gaunama fermentuojant (Koji pelėsiu) garais apdorotų sojos pupelių ir garais apdorotų ryžių mišinį. Fermentuojant išsiskiria įvairūs aromatai; produkto dedama į tradicinius japoniškus patiekalus.

2103 90 90

2015/185 of  30.1.2015       (OJ L 31, 7.2.2015, p.7)

 

A red, viscous product containing strawberries (whole fruits and pieces thereof), consisting of (% by weight):

— strawberries             38,

 — sugar                       48,

 — water                       13,

and small quantities of pectin and citric acid. During the production process the ingredients are mixed and boiled under reduced pressure to reduce the water content. The product is presented in a 2 kg plastic bag and is used as a sauce e.g. for desserts.

Raudonos spalvos klampus produktas, kurio sudėtyje yra braškių (nesmulkintų uogų ir jų gabaliukų) ir kurį sudaro (masės %):

— braškės                               38,

— cukrus                                48,

— vanduo                               13,

ir nedideli kiekiai pektino ir citrinų rūgšties. Gamybos metu sudedamosios dalys sumaišomos ir verdamos sumažinus slėgį, kad sumažėtų vandens kiekis. Produktas pateikiamas plastikiniuose maišeliuose po 2 kg ir naudojamas kaip padažas, pavyzdžiui, desertams.

2103 90 90

2017/960 of  02.06.2017       (OJ L 145, 8.6.2017, p.4)

 

A product in the form of a brownish, turbid extract of vanilla beans (which contains water and 35 % vol. alcohol as solvents), to which 5 % by weight of sugar has been added.

The product has an intense vanilla flavour and a distinctive taste of alcohol and sugar. It is put up for retail sale in 100 ml bottles and is used to improve the taste of dishes.

Rusvos spalvos tiršto vanilės ankščių ekstrakto pavidalo produktas (jo sudėtyje yra 35 % tūrio alkoholio vandeninio tirpalo, kuris panaudotas kaip tirpiklis), į kurį pridėta 5 % masės cukraus.

Produktas pasižymi stipriu vanilės aromatu ir išskirtiniu alkoholio bei cukraus skoniu. Mažmeninei prekybai pateikiamas 100 ml talpos buteliukais, naudojamas patiekalams pagardinti.

2103 90 90

2016/933 of  8.6.2016        (OJ L 155, 14.6.2016, p.11)

 

A product in the form of a yellow powder with a scent of banana, consisting of:

enzymatically hydrolysed whey protein isolate (90 % by weight expressed in proteins),

soy lecithin (emulsifier),

natural banana flavour,

E 104 (colouring agent), and

sucralose (sweetening agent).

The product is put up for retail sale in a plastic container with a net content of 1,8 kg.

The product is intended to be mixed with beverages. According to the label, one measuring spoon (30 g) has to be mixed with around 3 dl of water or milk.

 

Geltonos spalvos miltelių pavidalo bananų kvapo produktas, susidedantis iš:

fermentais hidrolizuotų išrūgų baltymų izoliato (90 % masės, išreikštos baltymais),

sojos lecitino (emulsiklio),

natūralaus bananų aromato,

E 104 (dažiosios medžiagos) ir

sukralozės (saldiklio).

Produktas subertas į mažmeninei prekybai skirtą plastikinę talpyklą, kurios neto masė 1,8 kg.

Jis skirtas įmaišyti į gėrimus. Kaip nurodyta etiketėje, vienas matavimo šaukštas (30 g) sumaišomas su maždaug 3 dl vandens arba pieno.

2106 90 92

223/2005 of 10.2.2005
(OJ L 39, 11.2.2005, p. 18)

 

Red, syrupy liquid, tasting of red fruit, of a Brix value of 67, and with the following composition per 1 000 litres: 426,7 l of water, 794,0 kg of saccharose, 80,0 kg of citric acid, 12,0 kg of red-fruit flavouring, 4,6 kg of sodium cyclamate, 3,5 kg of acesulfame K, 1,0 kg of sodium benzoate, 2,0 kg of ascorbic acid, 7,0 kg of trisodium citrate, and colouring agents. The preparation has an alcohol content of 1,3 %vol, and is ready for drinking after dilution with water.

Raudonųjų uogų skonio sirupo pavidalo raudonas skystis, kurio Brikso vertė 67, o sudėtis (1 000 litrų): Vanduo 426,7 l; Sacharozė794,0 kg; Citrinų rūgštis 80,0 kg; Aromatizuotas raudonųjų vaisių rūšies preparatas 12,0 kg; Natrio ciklamatas 4,6 kg; Acesulfamas K 3,5 kg; Natrio benzoatas 1,0 kg; Askorbo rūgštis 2,0 kg; Trinatrio citratas 7,0 kg; Dažiosios medžiagos. Preparato alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais – 1,3 % tūrio.Praskiedus vandeniu preparatas yra paruoštas gerti.

2106 90 20

1836/1999 of 24.8.1999
(OJ L 224, 25.8.1999, p. 6)

1

Preparation, in the form of a solution composed by weight of about 84 % water, 15,6 % sugar, 0,4 % citric acid and 0,01 % flavouring. It has a limited shelf-life and is put up in bulk.

Tirpalo pavidalo preparatas, kurio sudėtyje yra maždaug 84 % masės vandens, 15,6 % masės cukraus, 0,4 % masės citrinų rūgšties ir 0,01 % masės aromatinės medžiagos.Produktas, kurio galiojimo laikas ribotas, yra pateikiamas neišpilstytas.

2106 90 59

1989/2004 of 19.11.2004
(OJ L 344, 20.11.2004, p. 5)

2(1)

Product consisting of a sugar solution and small quantities of other ingredients, with the following composition by weight: 31,5 % sugar, 28,5 % glucose syrup, 5 % citric acid, 2,5 % malic acid, 0,2 % xanthan gum, 0,05 % sodium benzoate, 0,03 % acesulfame potassium, 0,009 % aspartame, 0,5 % flavouring, 0,002 % colouring, and water. The product is put up for retail sale, in a small plastic bottle (of height 6 cm and diameter 2 cm), and is intended for immediate consumption, without further dilution with water.

Produktai, sudaryti iš cukraus tirpalo ir mažų kitų sudedamųjų dalių kiekių, kurių sudėtis (masės %) tokia: 1 PRODUKTAS: Cukraus: 31,5 Gliukozės sirupo: 28,5 Citrinų rūgšties: 5 Obuolių rūgšties: 2,5 Ksantano gumos: 0,2 Natrio benzoato: 0,05 Acesulfamo kalio druskos: 0,03 Aspartamo: 0,009 Skoninių medžiagų: 0,5 Dažiųjų medžiagų: 0,002 Vandens: likusi dalis Produktas pateikiamas supakuotas į mažmeninei prekybai skirtus mažus plastikinius buteliukus su lašintuvu (aukštis – 6 cm; skersmuo – 2 cm).

2106 90 59

1989/2004 of 19.11.2004
(OJ L 344, 20.11.2004, p. 5)

2(2)

Product consisting of a sugar solution and small quantities of other ingredients, with the following composition by weight: 34 % sugar, 5 % citric acid, 3 % malic acid, 0,05 % fumaric acid, 0,07 % sodium carboxymethyl cellulose, 0,016 % potassium sorbate, 0,01 % sodium benzoate, 0,03 % acesulfame potassium, 0,01 % aspartame, 0,5 % flavouring, 0,002 % colouring, and water. The product is put up for retail sale, as a spray, in a small plastic bottle (of height 10 cm and diameter 1,5 cm), and is intended for immediate consumption, without further dilution with water.

PRODUKTAS: Cukraus: 34 Citrinų rūgšties: 5 Obuolių rūgšties: 3 Fumaro rūgšties: 0,05 Natrio karboksimetilceliuliozės: 0,07 Kalio sorbato: 0,016 Natrio benzoato: 0,01 Acesulfamo kalio druskos: 0,03 Aspartamo: 0,01 Skoninių medžiagų: 0,5 Dažiųjų medžiagų: 0,002 Vandens: likusi dalis Produktas pateikiamas supakuotas į mažmeninei prekybai skirtus mažus plastikinius buteliukus (aukštis – 10 cm; skersmuo – 1,5 cm) kaip purškalas.

Abu produktai skirti tiesiogiai vartoti maistui papildomai neatskiesti vandeniu.

2106 90 59

497/2011 of 18.5.2011
(OJ L 134, 21.5.2011, p. 11)

1

Syrupy flavoured liquid with the following composition (percentage by weight):

Water 65,13;

Cane sugar 28,47;

Lime juice 3,18;

Citric acid 1,49;

Lemon juice 1,18 ;

Flavouring 0,46;

Colourings 0,0003;

Excipients.

After dilution with water or alcohol the preparation is ready to drink as a cocktail.

 

Į sirupą panašus aromatizuotas skystis, kurio sudėtis (masės procentais):

Vanduo 65,13;

Cukranendrių cukrus 28,47;

Žaliųjų citrinų sultys 3,18;

Citrinų rūgštis 1,49;

Citrinų sultys 1,18;

Aromatinė medžiaga 0,46;

Dažikliai 0,0003;

Pagalbinės medžiagos.

Praskiedus vandeniu arba alkoholiu preparatas yra paruoštas gerti kaip kokteilis.

2106 90 59

3149/81 of 30.10.1981
(OJ L 314, 4.11.1981, p. 5)
amended by Reg. 2695/95

 

Product consisting of D-glucitol (sorbitol) containing one part per thousand of added 1,2-benzisothiazol-3-one 1,1-dioxide (saccharin).

Produktas, kurį sudaro D-gliucitolis (sorbitolis), kurio sudėtyje yra viena tūkstantoji dalis 1,2-benzisotiazolio-3-vienas 1,1-dioksido (sacharino).

2106 90 92

3565/88 of 16.11.1988
(OJ L 311, 17.11.1988, p. 25)
amended by Reg. 705/2005

1

Chewing-gum consisting of nicotine bound to an ion-exchange resin (2 mg of nicotine per tablet), of glycerine, of a synthetic polymer, of sodium carbonate, sodium hydrogencarbonate, D-glucitol (sorbitol) and flavouring to simulate, in particular, the taste of tobacco-smoke, for use by persons wishing to give up smoking.

Kramtomoji guma, susidedanti iš nikotino, sujungto su jonitine derva (2 mg nikotino gabalėlyje), glicerino, sintetinio polimero, natrio karbonato, natrio vandenilio karbonato, D-gliucitolio (sorbitolio) ir tabako dūmų skonį primenančių aromatinių medžiagų, skirta pageidaujantiems mesti rūkyti.

2106 90 92

2061/89 of 7.7.1989
(OJ L 196, 12.7.1989, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

1

Preparation in the form of tablets, put up in packings for retail sale, with instructions on dosage and composition to counter deficiency resulting from food lacking in proteins. Composition per 100 g of the preparation: 4,2 g each - L-histidine, L-isoleucine, L-leucine, L-lysine, L-methionine, L-phenylalanine, L-threonine, L-tryptophan, L-valine; 2,8 g each - L-cystine, L-glycine, L-cysteine, L-tyrosine, L-taurine, L-arginine, L-ornithine, L-glutamine; 1,4 g each - L-alanine, L-aspartic acid, L-glutamic acid, L-citruline, L-serine, L-proline, L-glutathion, L-carnitine; ad 100 g - cellulose, stearic acid, magnesium stearate, silicon dioxide and food-glaze containing protein.

Tablečių pavidalo produktas, skirtas dėl baltymų trūkumo maiste atsiradusiam jų nepakankamumui kompensuoti, sufasuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes su nurodymais dėl dozavimo ir informacija apie produkto sudėtį.Produkto (100 g) sudėtis:L-histidinas: 4,2 g L-izoleucinas: 4,2 g L-leucinas: 4,2 g L-lizinas: 4,2 g L-metioninas: 4,2 g L-fenilalaninas: 4,2 g L-treoninas: 4,2 g L-triptofanas: 4,2 g L-valinas: 4,2 g L-cistinas: 2,8 g L-glicinas: 2,8 g L-cisteinas: 2,8 g L-tirozinas: 2,8 g L-taurinas: 2,8 g L-argininas: 2,8 g L-ornitinas: 2,8 g L-glutaminas: 2,8 g L-alaninas: 1,4 g L-asparto rūgštis: 1,4 g L-glutamo rūgštis: 1,4 g L-citrulinas: 1,4 g L-serinas: 1,4 g L-prolinas: 1,4 g L-glutationas: 1,4 g L-karnitinas: 1,4 g celiuliozė, stearino rūgštis, magnio stearatas, silicio dioksidas ir maistinė glazūra su baltymais: likutis iš 100 g.

2106 90 92

2061/89 of 7.7.1989
(OJ L 196, 12.7.1989, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

2

Preparation in the form of tablets, put up in packings for retail sale, with instructions on dosage and composition to counter, in particular, deficiency resulting from growth in children. Composition per 100 g of the preparation: glycine (36,2 g), L-ornithine (27,2 g), L-tryptophan (9,1 g), niacinamide (2,2 g), vitamin B6 (0,8 g), and cellulose, stearic acid, magnesium stearate, silicon dioxide, and food-glaze containing protein (ad 100 g).

Tablečių pavidalo produktas, skirtas tam tikrų medžiagų nepakankamumui, ypač pasireiškiančiam vaikų augimo metu, kompensuoti, sufasuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes su nurodymais dėl dozavimo ir informacija apie produkto sudėtį.Produkto (100 g) sudėtis:glicinas: 36,2 g L-ornitinas: 27,2 g L-triptofanas: 9,1 g niacinamidas: 2,2 g vitaminas B6: 0,8 g celiuliozė, stearino rūgštis, magnio stearatas, silicio dioksidas ir maistinė glazūra su baltymais: likutis iš 100 g.

2106 90 92

2061/89 of 7.7.1989
(OJ L 196, 12.7.1989, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

3

Preparation in the form of tablets, put up in packings for retail sale, with instructions on dosage and composition to counter deficiency resulting from menstruation in women. Composition per 100 g of the preparation: oil of evening primrose (11,4 g), vitamin B6 (6,8 g), magnesium oxide (5,7 g), calcium carbonate (2,9 g), herbal mixture (2,4 g), potassium gluconate (2,3 g), folic acid (0,009 g), and cellulose, stearic acid, magnesium stearate, silicon dioxide, and food-glaze containing protein (ad 100 g).

Tablečių pavidalo produktas, skirtas moterims dėl menstruacijų atsiradusiam tam tikrų medžiagų nepakankamumui kompensuoti, sufasuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes su nurodymais dėl dozavimo ir informacija apie produkto sudėtį.Produkto (100 g) sudėtis:raktažolių aliejus: 11,4 g vitaminas B6: 6,8 g magnio oksidas: 5,7 g kalcio karbonatas: 2,9 g ,vaistažolių mišinys: 2,4 g kalio gliukonatas: 2,3 g folio rūgštis: 0,009 g celiuliozė, stearino rūgštis, magnio stearatas, silicio dioksidas ir maistinė glazūra su baltymais: likutis iš 100 g.

2106 90 92

2061/89 of 7.7.1989
(OJ L 196, 12.7.1989, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

4

Preparation in the form of tablets, put up in packings for retail sale, with instructions on dosage and composition to ensure a balance of substances contained in the hair. Each tablet of approximately 2 g contains: biotin (500 μg), L-cysteine (150 mg), choline bitartrate (125 mg), inositol (62,5 mg), vitamin B12 (12,5 μg), folic acid (400 μg), ascorbic acid (150 mg), manganese gluconate (5 mg), p-aminobenzoic acid (37,5 mg), niacinamide (15 mg), pantothenic acid (50 mg), vitamin B6 (37,5 mg), zincgluconate (15 mg), ferrous gluconate (10 mg), iodine (75 μg), copper gluconate (1 mg) and millet extract (200 mg), in a base containing beta-carotene, aloe vera, amino acids, cellulose, stearic acid and food-glaze containing protein.

Tablečių pavidalo produktas, skirtas plaukuose esančių medžiagų balansui palaikyti, sufasuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes su nurodymais dėl dozavimo ir informacija apie produkto sudėtį. Kiekvienos tabletės, sveriančios apie 2 g, sudėtis: biotinas: 500 μgL-Cisteinas: 150 mgcholino bitartratas: 125 mginozitolis: 62,5 mg vitaminas B12: 12,5 μgf olio rūgštis: 400 μgaskorbo rūgštis: 150 μgmangano gliukonatas: 5 mgp — aminobenzenkarboksirūgštis: 37,5 mgniacinamidas: 15 mgpantoteno rūgštis: 50 mgvitaminas B6: 37,5 mgcinko gliukonatas: 15 mggeležies gliukonatas: 10 mgjodas: 75 μgvario gliukonatas: 1 mgsorų ekstraktas: 200 mg. Laikmenos (nešiklio) sudėtis: beta karotinas, alijošius, amino rūgštys, celiuliozė, stearino rūgštis ir maistinė glazūra su baltymais.

2106 90 92

1422/90 of 23.5.1990
(OJ L 137, 30.5.1990, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

1

Preparation in the form of gelatin capsules, not put up for retail sale. Each capsule contains: sardine oil (500 mg), garlic powder (60 mg), beeswax (24 mg), vegetable emulsifier (11 mg) and antioxidant (5 mg).

Preparatas želatinos kapsulėse, neskirtas mažmeninei prekybai. Kiekvienoje kapsulėje yra (mg): sardinių taukų  500, česnako miltelių 60, bičių vaško 24, daržovių emulsiklio 11, antioksidanto 5.

2106 90 92

1422/90 of 23.5.1990
(OJ L 137, 30.5.1990, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

2

Preparation in the form of tablets, put up for retail sale with instructions on composition and directions for use. Each tablet contains:

powdered papaya leaves (152,5 mg),

papain (17,5 mg) and

adjuvants (80 mg).

The product contains 4 % sucrose (including invert sugar).

 

Preparatas tablečių pavidalu, skirtas mažmeninei prekybai, su sudėties aprašymu ir vartojimo nurodymais. Kiekvienoje tabletėje yra:

– melionmedžio lapų milteli   152,5 mg;

– papaino                           17,5 mg;

– pagalbinių medžiagų         80,0 mg.

2106 90 92

1422/90 of 23.5.1990
(OJ L 137, 30.5.1990, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

3

Preparation in the form of gelatin capsules, containing an extract of garlic in vegetable oil, packed for retail sale with information on composition and directions for use.

Preparatas želatinos kapsulėse, kuriame yra česnako ekstrakto augaliniame aliejuje, supakuotas mažmeninei prekybai, su sudėties aprašymu ir vartojimo nurodymais.

2106 90 92

440/91 of 25.2.1991
(OJ L 52, 27.2.1991, p. 7)
amended by Reg. 936/1999

3

Preparation, in the form of gelatine capsules packed for retail sale. Each capsule contains 1 222 mg lecithin and 28 mg glycerine.

Želatinos kapsulių pavidalo preparatas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Kiekvienoje kapsulėje yra 1222 mg lecitino ir 28 mg glicerino.

2106 90 92

1486/93 of 16.6.1993
(OJ L 147, 18.6.1993, p. 8)
amended by Reg. 936/1999

 

Sterilised food-preparation, in the form of a milky-white, opaque liquid tasting and smelling of coconut, made by milling and squeezing coconut-pulp combined with water, and with the following analysis by weight: 79,6 % water, 3,3 % sucrose, 16,6 % total fat-content, 0,1 % fibre and 0,4 % ash. The product is sold as \'coconut-milk\' in a 400-ml can, generally for culinary purposes, in the preparation of desserts, sauces, etc.

Pieniško balto neskaidraus skysčio pavidalo kokosų skonio ir kvapo sterilizuotas maisto produktas, pagamintas malant ir spaudžiant kokosų minkštimą bei maišant jį su vandeniu, turintis šias analizines charakteristikas: vandens 76,6 % masės, Sacharozės 3,3 % masės, Bendras riebalų kiekis 16,6 % masės, Pluošto 0,1 % masės, Pelenų 0,4 % masės. Produktu prekiaujama "kokosų pieno" pavadinimu 400 ml skardinėmis; jis skirtas bendrosioms kulinarijos reikmėms, pvz., desertams, padažams ir kt. ruošti.

2106 90 92

2696/95 of 21.11.1995
(OJ L 280, 23.11.1995, p. 17)

1

Food-preparation, composed of: 55,9 % water, 23,5 % monoglycerides of fatty acids, 7,3 % propylene glycol, 5,9 % polyglycerol esters, 3,5 % sorbitol, 2,6 % soap, 1,1 % diglycerides of fatty acids, and 0,1 % potassium propionate. The product is an emulsifier used in the manufacture of various types of baker\'s wares.

Maisto preparatas, kurio sudėtis tokia: vanduo | 55,9 %,riebalų rūgščių monogliceridai 23,5 %, propileno glikolis 7,3 %, poliglicerolio esteriai 5,9 %, sorbitolis 3,5 %, muilas 2,6 %, riebalų rūgščių digliceridai 1,1 %, kalio propionatas 0,1 %. Produktas yra emulsiklis, naudojamas įvairių rūšių kepimo indams gaminti.

2106 90 92

214/96 of 2.2.1996
(OJ L 28, 6.2.1996, p. 7)

2

Preparation, in the form of effervescent tablets, put up for retail sale with information on dosage and composition, used as a tonic. Each tablet (2 g) contains 1 g arginine aspartate and 1 g excipients (citric acid, sodium bicarbonate, sodium carbonate, sodium dihydrogen citrate, saccharin sodium, orange yellow (E 110), colloidal silica, flavouring).

Putojančių tablečių pavidalo produktas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes su nurodymais dėl dozavimo ir informacija apie produkto sudėtį, skirtas vartoti kaip tonikas.Kiekvienos tabletės, sveriančios 2 g, sudėtis: arginino aspartatas: 1 gpagalbinės medžiagos (citrinų rūgštis, natrio hidrokarbonatas, natrio karbonatas, natrio dihidrocitratas, natrio sacharinas, apelsino geltonasis (E 110), koloidinis silicio dioksidas, aromatinės medžiagos): 1 g.

2106 90 92

1858/98 of 27.8.1998
(OJ L 241, 29.8.1998, p. 17)

4

Oval rust-coloured gelatine capsules filled with a pasty, ochre-coloured substance. Each capsule contains 38 mg aqueous millet-extract, 32 mg oily millet-extract, 178,5 mg wheat-germ oil, 1 mg L-cystine, and 5 mg calcium pantothenate as well as soya lecithin, wax, magnesium oxide, glycerine, gelatine and sorbitol.

Ovalinės, rūdžių spalvos želatinos kapsulės, pripildytos ochros spalvos tyrės pavidalo medžiagos. Kiekvienoje kapsulėje yra:38 mg vandeninio sorų ekstrakto,32 mg aliejinio sorų ekstrakto,178,5 mg kviečių gemalų aliejaus,1,0 mg L-cistino,5,0 mg kalcio pantotenato bei sojos lecitino, vaško, magnio oksido, glicerolio, želatinos ir sorbitolio.

2106 90 92

169/1999 of 25.1.1999
(OJ L 19, 26.1.1999, p. 6)

5

Tablets weighing 550 mg, containing 200 mg calcium ascorbate (salt of vitamin C), 342 mg excipient consisting of dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, cross-linked sodium carboxymethylcellulose and stearic acid, and 8 mg magnesium stearate as an anti-caking agent.

550 mg tabletės, kurių sudėtyje yra 200 mg kalcio askorbato (vitamino C druskos), 342 mg pagalbinės medžiagos, sudarytos iš kalcio hidrofosfato, mikrokristalinės celiuliozės, erdvinės struktūros natrio karboksimetilceliuliozės ir stearino rūgšties bei 8 mg magnio stearato, kuris apsaugo nuo sukepimo.

2106 90 92

1380/2002 of 29.7.2002
(OJ L 200, 30.7.2002, p. 12)

1

Liquid product consisting of lemon juice, added citric acid (7,6 % by total weight) and preservatives, put up for retail sale in a plastic bottle (e.g., 100 ml) with a nozzle. The nozzle holds lemon essential oils. The product is used to impart a tart taste to foods or beverages.

Skystas produktas iš citrinos sulčių, citrinos rūgšties (7,6 % viso svorio) ir konservantai, sudarantys produktą plastikiniame butelyje (pvz., 100 ml) su antgaliu, skirtas mažmeninei prekybai. Tas antgalis sulaiko citrinos eterinius aliejus. Produktas naudojamas, siekiant maistui arba gėrimams suteikti rūgštų skonį.

2106 90 92

635/2005 of  26.4.2005
(OJ L 106, 27.4.2005, p. 10)

2

Diuretic tea-bags put up for retail sale. The label gives the following information: Each bag of 1,8 g contains the medicinal ingredients: 0,47 g of horsetail, 0,45 g of birch leaves, 0,38 g of golden rod, and 0,20 g of spiny restharrow root, as well as the other ingredients: rose-hip husks, cornflower leaves, peppermint leaves, marigold blossom and liquorice root; Dosage and mode of application: pour approximately 150 ml of boiling water over a tea bag in a cup; cover and leave to brew for about fifteen minutes, then remove the tea bag; unless otherwise prescribed, drink three or four cups per day, between meals; Applications: to increase urinary flow, in the case of cystitis, so as to prevent the formation of stones.

Šlapimą varanti/inkstų arbata, supakuota mažmeninei prekybai skirtuose maišeliuose. Etiketėje nurodyta tokia informacija: 1) Kiekvieno maišelio sudėtis (1,8 g): Mediciniškai veiklios sudedamosios medžiagos:—Asiūklis 0,47 g—Beržo lapai 0,45 g—Paprastoji rykštenė 0,38 g—Dygliuotojo dirvenio šaknis 0,20 g Kitos sudedamosios dalys: Erškėtuogių žievelės, rugiagėlių lapeliai, pipirmėčių lapeliai, medetkų žiedai, saldymedžio šaknys. 2) Dozavimas ir vartojimo būdas: 1 arbatos maišelį užpilti puodeliu (apie 150 ml) verdančio vandens, uždengti ir palaikyti apie 15 min., po to arbatos maišelį išimti. Jei nenurodyta kitaip, vienas puodelis šviežiai užpiltos arbatos geriamas 3–4 kartus per dieną tarp valgymų. 3) Vartojimas:Skirta padidinti šlapimo kiekį esant inkstų arba pūslės uždegimui arba siekiant išvengti smėlio ar akmenų susidarymo šlapimtakiuose.

2106 90 92

1139/2005 of 15.7.2005
(OJ L 185, 16.7.2005, p. 8)

 

Nonwoven sheet, measuring approximately 0,60 × 0,96 m and coated on one side with a mixture of aromatic herbs (rosemary 30 %, oregano 15 %, sage 15 %, basil 20 %, thyme 20 %). The sheet is for placing into the cooking dish prior to the preparation of paté or ham, etc., for cooking. The preparation takes on the flavours of the aromatic herbs, during cooking. The nonwoven sheet does not serve as the final wrapping of the cooked preparation.

Maždaug 0,60 m × 0,96 m dydžio neaustinės medžiagos gabalas, iš vienos pusės padengtas prieskoninių augalų mišiniu (30 % rozmarinų, 15 % raudonėlių, 15 % šalavijų, 20 % bazilikų, 20 % čiobrelių).Šis neaustinės medžiagos gabalas klojamas į virimo ar kepimo indą, kuriame gaminami tam tikri patiekalai (paštetai, kumpiai ir kt.). Virimo ar kepimo metu prieskoniniai augalai įsimaišo į patiekalą.Neaustinės medžiagos gabalas nenaudojamas pagamintam patiekalui suvynioti.

2106 90 92

438/2007 of 20.4.2007
(OJ L 104, 21.4.2007, p. 18)

 

Preparation in the form of gelatine capsules. Each capsule contains:

coenzyme Q10:                   30 mg         

soya oil:                178 mg          

soya lecithin:                       6,3 mg        

>coconut oil:                       15,1 mg        

beeswax:               15,1 mg

palm oil:                45,5 mg

The oils and wax present in the preparation are used as carrier and filler.
The product is put up for retail sale.
According to its specifications, coenzyme Q10 shows antioxidant properties and is used as an auxiliary in circulatory-system disorders.

Želatinos kapsulių pavidalo preparatas. Kiekvienos kapsulės sudėtyje yra:

kofermento Q10:      30 mg

sojų aliejaus:          178 mg

sojų lecitino:           6,3 mg

kokosų aliejaus:    15,1 mg

bičių vaško:           15,1 mg

palmių aliejaus:     45,5 mg

Preparato sudėtyje esantys aliejai ir vaškas naudojami kaip nešėjai ir užpildai.

Produktas skirtas mažmeninei prekybai.

Pagal produkto vartojimo instrukciją kofermentas Q10 pasižymi antioksidacinėmis savybėmis ir naudojamas kaip pagalbinė priemonė esant kraujotakos sistemos sutrikimams.

2106 90 92

349/2009 of 24.4.2009
(OJ L 106, 28.4.2009, p. 5)

 

Product in powdered form consisting of (% by weight):

— L-ascorbic acid (vitamin C): 97;

— hydroxypropylmethylcellulose: 3.

The addition of hydroxypropylmethylcellulose is not necessary for the preservation or transport of vitamin C.

The product is suitable for a specific use (manufacture of vitamin tablets) rather than for general use.

Miltelių pavidalo produktas, kurio sudėtyje yra (masės %):

- L-askorbo rūgšties (vitamino C) 97

- hidroksipropilmetilceliuliozės 3

Norint išsaugoti arba gabenti vitaminą C idroksipropilmetilceliuliozės pridėti nebūtina.

Produktas tinkamesnis specialiam (vitaminų tablečių gamyba) nei bendram naudojimui.

2106 90 92

380/2010 of 30.4.2010
(OJ L 112, 5.5.2010, p. 4)

 

Tablets of 1 772 mg, put up for retail sale, one tablet consisting of (% by weight): — Calcium carbonate (corresponding to 630 mg calcium) 88,9 — Starch 3,5 — Hydroxypropyl methyl cellulose 2,7 — Crospovidone 1,9 — Maltodextrin 1,3 — Mineral oil 1,2 Additionally one tablet has a content of 7 μg = 284 IU (international units) vitamin D3 (cholecalciferol). Other substances are present in quantities less than 1,0 % by weight. The recommended daily dose indicated on the label is one tablet per day. According to the information on the label the product is used as a preventive treatment for example against osteoporosis and for reinforcement of the bones.

1 772 mg tabletės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Vieną tabletę sudaro (masės %): — kalcio karbonatas (atitinka 630 mg kalcio) 88,9 — krakmolas 3,5 — hidroksipropilmetilo celiuliozė 2,7 — krospovidonas 1,9 — maltodekstrinas 1,3 — mineralinė alyva 1,2 Be to, vienoje tabletėje yra 7 μg, kurie atitinka 284 TV (tarptautiniai vienetai), vitamino D3 (cholekalciferolio). Kitų medžiagų kiekis mažesnis nei 1,0 % masės. Rekomenduojama dienos dozė, nurodyta etiketėje, yra viena tabletė per dieną. Pagal informaciją etiketėje produktas naudojamas profilaktiniam gydymui, pavyzdžiui, nuo osteoporozės ir kaulams stiprinti.

2106 90 92

897/2011 of 2.9.2011
(OJ L 231, 8.9.2011, p. 9)

1

Product put up for retail sale in a bottle of 500 ml, containing (% by weight): — water 45,9 — fructose 33,3 — oligofructose 7,6 — apple juice concentrate 3,6 — blackcurrant juice concentrate 2,3 — vegetable oligopeptides 2,3 — citric acid 3,6 — maté concentrate 0,7 — food yeast 0,5 — L-carnitine 0,1 — potassium sorbate 0,1 The product is a reddish brown, cloudy, slightly viscose liquid with a density of 1,1812 g/cm 3 and a Brix value of 40. According to the packaging the product is based on water enriched with nutrients, which is destined to be integrated into the diet. Instructions for use: 50 ml of the product diluted with 100 ml of water or juice.

Mažmeninei prekybai skirtas produktas, supilstytas į 500 ml talpos butelius, kurio sudėtyje yra (masės %): — vandens 45,9 — fruktozės 33,3 — oligofruktozės 7,6 — obuolių sulčių koncentrato 3,6 — juodųjų serbentų sulčių koncentrato 2,3 — augalinių oligopeptidų 2,3 — citrinų rūgšties 3,6 — matės koncentrato 0,7 — maistinių mielių 0,5 — L-karnitino 0,1 — kalio sorbato 0,1 Produktas – rausvai rudos spalvos, drumzlinas, klampokas skystis, kurio tankis – 1,1812 g/cm 3 ir Brikso vertė – 40. Remiantis įrašais ant pakuotės, produktas daugiausia sudarytas iš maistingosiomis medžiagomis praturtinto vandens ir skirtas mitybai papildyti. Vartojimo instrukcijos: 50 ml produkto atskiesti 100 ml vandens arba sulčių.

2106 90 92

749/2012 of 14. 8. 2012
(OJ L 222, 18. 8. 2012, p. 1)

 

A product (so-called ‘Chitosan’) prepared from crustacean shells, consisting of amino polysaccharides. The product is presented in gelatine capsules, put up for retail sale. According to the label the product is presented as a food supplement for human consumption.

Produktas (chitozanas), pagamintas iš vėžiagyvių kiautų, sudarytas iš amino polisacharidų. Produktas pateikiamas želatinos kapsulėse, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Pagal etiketėje nurodytą informaciją produktas pateikiamas kaip maisto papildas, skirtas vartoti žmonėms.

2106 90 92

750/2012 of 14. 8. 2012
(OJ L 222, 18. 8. 2012, p. 3)

 

A product (so-called ‘Propolis’) presented in gelatine capsules, put up for retail sale. The content of each capsule consists of the following components (% by weight): — vegetable resins and vegetable waxes 55 — waxes 30 — essential oils 8 to 10 — pollen 5 Those components are materials collected by bees and are transformed with the enzymes of their saliva. According to the label the product is presented as a food supplement for human consumption.

Želatinos kapsulėse pateikiamas produktas (propolis), supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Kiekvienos kapsulės sudedamosios dalys yra šios (masės %): — augalinės dervos ir augalinis vaškas 55 — vaškas 30 30 — eteriniai aliejai 8–10 — žiedadulkės 5 Šios sudedamosios dalys yra bičių surinktos medžiagos, pakitusios dėl jų seilių fermentų poveikio. Pagal etiketėje nurodytą informaciją produktas pateikiamas kaip maisto papildas, skirtas vartoti žmonėms.

2106 90 92

328/2013 of 8.4.2013
(OJ L 102, 8.4.2013, p. 10)

1

Product in powder form consisting of (% by weight): — calcium carbonate 97, — starch 3. The product is suitable for use in several different areas, e.g. human foodstuffs, medicaments and paint fillers. The product is suitable for use in the manufacturing of calcium tablets.

Miltelių pavidalo produktas, kurį sudaro (masės %): — kalcio karbonatas 97; — krakmolas 3. Produktas tinkamas naudoti keliose skirtingose srityse, pvz., žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, medikamentuose ir dažų užpilduose. Produktas tinkamas naudoti gaminant kalcio tabletes.

2106 90 92

198/2014 of 28.2.2014
(OJ L 62, 4.3.2014, p. 4)

 

A product presented in tablets, put up for retail sale in a plastic box containing 30 tablets. The content of each tablet consists of the following components: — bromelain (500 mg), — cellulose, — calcium phosphate, — silica, — magnesium stearate. According to the label the product is presented as a food supplement for human consumption.

Tablečių pavidalo produktas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtą plastikinę dėžutę po 30 tablečių. Kiekvienos tabletės sudėtyje yra tokios sudedamosios dalys: — bromelainas (500 mg), — celiuliozė, — kalcio fosfatas, — silicio dioksidas, — magnio stearatas. Pagal etiketėje nurodytą informaciją produktas pateikiamas kaip maisto papildas, skirtas vartoti žmonėms.

2106 90 92

764/2014 of 11.7.2014
(OJ L 209, 11.7.2014, p. 5)

 

A product presented as colourless capsules filled with a yellowish powder, put up for retail sale in a labelled, small plastic bottle with screw top, containing 60 capsules. Each capsule contains the following components: — glucosamine hydrochloride (300 mg), — chondroitin sulphate, — methyl sulfonyl methane, — small quantities of esters of ascorbic acid (vitamin C). According to the label the product is presented as a food supplement for human consumption. The recommended daily dose indicated on the label is three capsules.

Gelsvais milteliais užpildytų bespalvių kapsulių pavidalo produktas, pateikiamas mažmeninei prekybai skirtoje pakuotėje – mažame plastikiniame buteliuke su etikete ir užsukamu dangteliu, kuriame yra 60 kapsulių. Kiekvienos kapsulės sudėtyje yra šios sudedamosios dalys: — gliukozamino hidrochloridas (300 mg), — chondroitino sulfatas, — metilsulfonilmetanas, — nedideli askorbo rūgšties (vitamino C) esterių kiekiai. Pagal etiketėje nurodytą informaciją produktas pateikiamas kaip maisto papildas, skirtas vartoti žmonėms. Etiketėje nurodyta rekomenduojama paros dozė – trys kapsulės.

2106 90 92

2015/1799 of 5.10.2015      (OJ L 263 of 8.10.2015, p.14)

 

A product in the form of powder, put up for retail sale in a plastic box containing 300 g. The recommended daily dose (10 g) consists of (in milligrams):

– amino-acids (blend of arginine and citrulline)  5200;

– vitamin C (as ascorbic acid)     500;

– L-taurine    300;

– vitamin E (as D-alpha-tocopheryl acetate)     90;

– alpha-lipoic acid   10;

– folic acid     0,4;

– lemon balm    50;

– calcium (as CaCO3)    66.

 The product also contains small amounts of citric acid, sucralose and silicon dioxide.

According to the label, the product is a dietary supplement for human consumption which provides help in taking care of the body and offering a lifetime of well-being.

The recommended daily dose indicated is 10 g (2 scoops).

 

Miltelių pavidalo produktas, pateikiamas mažmeninei prekybai skirtoje plastikinėje dėžutėje, kurioje yra 300 g produkto. Į rekomenduojamą paros dozę (10 g) įeina (miligramais):

– aminorūgštys (arginino ir citrulino mišinys)   5200;

– vitaminas C (askorbo rūgšties pavidalu)     500;

– L-taurinas     300;

– vitaminas E (D-alfa-tokoferilacetato pavidalu)    90;

– alfa-lipo rūgštis    10;

– folio rūgštis   0,4;

– vaistinė melisa     50;

– kalcis (Ca CO3 pavidalu)   66.

Produkto sudėtyje taip pat yra nedidelis kiekis citrinų rūgšties, sukralozės ir silicio dioksido.

Pagal etiketėje nurodytą informaciją produktas yra žmonėms skirtas maisto papildas, padedantis rūpintis kūnu ir užtikrinantis ilgalaikę gerą savijautą.

Nurodyta rekomenduojama paros dozė – 10 g (2 bertuvėlės).

2106 90 92

2017/268 of 14.2.2017     

(OJ L 40 of 17.2.2017, p.1)

 

A product consisting of white tablets composed of the following:

— steviol glycosides,

— sodium carbonate,

— sodium citrate,

— leucine.

200 tablets (each of 56 mg) put up for retail sale in a pocket dispenser. The product has a caloric value of 0,06 kcal per tablet.

Produktas – baltos tabletės, kurių sudėtyje yra:

— steviolio glikozidų,

— natrio karbonato, — natrio citrato,

— leucino.

200 tokių tablečių (po 56 mg), pateikiamos supakuotos į mažmeninei prekybai skirtą kišeninį dozatorių.

Vienos tabletės energinė vertė – 0,06 kcal.

2106 90 92

2019/921 of 3.6.2019     (OJ L 148 of 6.6.2019, p.1)

 

A product in the form of a tablet, containing 400 mg of S-Adenosyl–L-Methionine disulfate p-toluenesulfonate, of which S-Adenosyl–L- Methionine (‘SAMe’) is the active ingredient.

The product contains also minor quantities of microcrystalline cellulose, magnesium hydroxide, stearic acid, magnesium stearate, colloidal silica anhydrous, calcium oxide and coating components.

The product is presented to be used as a food supplement that facilitates normal function of the liver, helps body detox processes and generally supports good emotional health.

The recommended daily dosage is one tablet. The product is presented in bulk.

Tabletės pavidalo produktas, kurio sudėtyje yra 400 mg S-adenozil-L-metionino disulfato p-toluensulfonato, kurio veiklioji medžiaga yra S-adenozil-L-metioninas (SAMe).

Produkto sudėtyje taip pat yra nedideli kiekiai mikrokristalinės celiuliozės, magnio hidroksido, stearino rūgšties, magnio stearato, koloidinio bevandenio silicio oksido, kalcio oksido ir dengiamųjų medžiagų.

Produktas pateikiamas kaip maisto papildas, kuris pagerina įprastą kepenų funkciją, aktyvina organizmo detoksikacijos procesus ir iš esmės palaiko gerą emocinę sveikatą.

Rekomenduojama paros dozė – viena tabletė. Produktas pateikiamas nesupakuotas.

2106 90 92

2019/922 of 3.6.2019
(OJ L 148, 6.6.2019, p. 4)

 

A product, composed of fine beige granules, containing white particles, presented in bulk.

The product contains:

— methionine,

— cystine,

— calcium pantothenate,

— thiamine-chlorhydrate,

— pyridoxine-chlorhydrate,

— para-aminobenzoic acid,

— millet extract (Panicum miliaceum),

— wheat-germ extract,

— medicinal yeast,

— iron,

— zinc,

— copper (in complex bond),

and excipients.

In a further production process, the product is homogenised in order to be put into capsules.

The product is presented to be used as a food supplement that stops hair loss, forcing hair growth. It is also presented to be beneficial in cases of dry and flaky skin, itchiness and seborrhoea, and to strengthen nails.

Smulkių smėlio spalvos granulių pavidalo produktas, kurio sudėtyje yra baltos spalvos dalelių, pateikiamas nesudozuotas.

Produkto sudėtis:

— metioninas,

— cistinas,

— kalcio pantotenatas,

— tiamino hidrochloridas,

— piridoksino hidrochloridas,

— para-aminobenzenkarboksirūgštis,

— sorų (Panicum miliaceum) ekstraktas,

— kviečių gemalų ekstraktas,

— medicininės mielės,

— geležis,

— cinkas,

— varis (kompleksas)

ir pagalbinės medžiagos.

Tolesnio gamybos proceso metu produktas homogenizuojamas, kad jį būtų galima kapsuliuoti.

Produktas pateikiamas kaip maisto papildas plaukų slinkimui stabdyti ir jų augimui skatinti. Be to, jis gali padėti sausos ir pleiskanojančios odos, niežulio ir seborėjos atvejais, taip pat stiprinti nagus.

2106 90 92

2019/1661 of 24. 9. 2019
(OJ L 251 of 1. 10. 2019, p.1)

 

A pale yellow, liquid product consisting of 93 % fatty acid ethyl esters as well as 7 % oligomers and partial glycerides.

The product is made of fish oils from fish species such as anchovy, sardine and mackerel. The production process comprises refining, hydrolysis, ethyl esterification and fractionation. During hydrolysis and ethyl esterification, the triglycerides are transformed into fatty acid ethyl esters.

The product is intended for further processing in the food, feed, and pharmaceutical industry. It is packaged and shipped in a protective atmosphere in steel drums with a capacity of 190 kg.

Gelsvas skystas produktas, kurį sudaro 93 % riebalų rūgščių etilo esterių ir 7 % oligomerų ir iš dalies esterintų gliceridų.

Produktas pagamintas iš žuvų, pvz., ančiuvių, sardinių ir skumbrių, taukų. Gamybos procesas apima rafinavimą, hidrolizę, etilinį esterinimą ir frakcionavimą. Vykstant hidrolizei ir etiliniam esterinimui trigliceridai paverčiami riebalų rūgščių etilo esteriais.

Produktas skirtas toliau apdoroti maisto, pašarų ir farmacijos pramonėje. Jis pateikiamas ir transportuojamas 190 kg talpos plieninėse statinėse, kuriose sudaroma apsauginė atmosfera.

2106 90 92

3931/88 of 16.12.1988

(OJ L 348, 17.12.1988, p. 15)
amended by Reg. 936/1999

1

Preparation in the form of tablets (weighing 100 mg per tablet), put up in retail packages with instructions on dosage and used to counter calcium-deficiency, having the following homeopathic composition: lactose 79 mg, silica D-6 2,5 mg, calcium phosphate D-6 0,5 mg, calcium carbonate D-4 0,5 mg, sodium phosphate D-6 0,5 mg, urtica D-1 10 mg, starch 5 mg and magnesium stearate 2 mg.

2106 90 98

3482/89 of 20.11.1989
(OJ L 338, 22.11.1989, p. 9)
amended by Reg. 936/1999

2

Food-preparation containing 99,2 % sucrose, 0,6 % aspartame and 0,2 % acesulphame K. The product is put up in small cubes and is used as a diet sweetener

Maisto produktas, kurio sudėtis:sacharozė — 99,2 %aspartamas — 0,6 %acesulfamas K — 0,2 %. Produktas suformuotas į mažus kubelius ir vartojamas kaip dietinis saldiklis

2106 90 98

1422/90 of 23.5.1990
(OJ L 137, 30.5.1990, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

4

Preparation in the form of tablets, not put up for retail sale. Each tablet contains:

garlic powder (270 mg),

whey powder (216,5 mg),

brewer\'s yeast (27 mg),

alginic acid (22 mg),

kelp (seaweed) (9 mg) and

magnesium stearate (5,5 mg).

The product contains more than 2,5 % by weight of milk-protein.

 Preparatas tablečių pavidalu, neskirtas mažmeninei prekybai. Kiekvienoje tabletėje yra:

– česnako miltelių             270,0 mg;

– išrūgų miltelių                216,5 mg;

– alaus mielių                     27,0 mg;

– algino rūgšties                 22,0 mg;

– rudadumblių (jūros dumblių)9,0 mg;

– magnio stearato                 5,5 mg.

Daugiau kaip 2,5 % produkto masės sudaro pieno baltymai.

2106 90 98

1422/90 of 23.5.1990
(OJ L 137, 30.5.1990, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

5

Preparation in the form of tablets, put up for retail sale with information on composition and directions for use. Each tablet contains: madder (Radix rubia) powder (200 mg) and adjuvants (50 mg). The product contains 14 % sucrose (including invert sugar).

Preparatas tablečių pavidalu, skirtas mažmeninei prekybai, su sudėties aprašymu ir vartojimo nurodymais. Kiekvienoje tabletėje yra dažinės raudės (Radix Rubia) miltelių 200 mg ir pagalbinių medžiagų 50 mg.

Produkte yra daugiau kaip 14 % sacharozės (įskaitant invertuotą cukrų).

2106 90 98

2399/91 of 6.8.1991
(OJ L 220, 8.8.1991, p. 5)
amended by Reg. 936/1999

1

Preparation, in powder form, for the manufacture of confectionery, composed by weight of: 84,4 % dehydrated egg-white (total protein-content: 69,1 %), 14,6 % maltodextrin (expressed in starch: 9,3 %) and 1 % gelatine.

Miltelių pavidalo preparatas konditerijos gaminiams. Sudėtis: 84,4 % masės sudaro bevandeniai kiaušinių baltymai (bendras baltymų kiekis: 69,1 % masės); 14,6 % masės sudaro maltodekstrinas (išreikštas krakmolu: 9,3 % masės); 1 % masės sudaro želatina..

2106 90 98

1533/92 of 12.6.1992
(OJ L 162, 16.6.1992, p. 5)
amended by Reg. 705/2005

3

Food-preparation, in the form of a water-in-milk-fat emulsion, consisting of: 38,5 % milk-fats, 52,4 % water, 5 % sodium caseinate, 2 % gelatine, 1,5 % salt and 0,6 % emulsifiers. The product resembles butter in consistency, colour, appearance and taste, and is used as a low-fat spread.

Vandeninės pieno riebalų emulsijos pavidalo maisto produktas, kurį sudaro: pieno riebalai 38,5 %, vanduo 52,4 %, natrio kazeinatas 5,0 %, želatina 2,0 %, druska 1,5 %, emulsikliai 0,6 %. Produktas, kuris savo konsistencija, spalva, išvaizda ir skoniu primena sviestą, naudojamas kaip mažo riebumo tepinys.

2106 90 98

1637/94 of 5.7.1994
(OJ L 172, 7.7.1994, p. 3)
amended by Reg. 936/1999

 

Preparation, in the form of a syrupy liquid tasting and smelling of oranges, containing about 58 % by weight of sugar and having an essential-oil content of 0,25 ml/100 g of product. When diluted with water, the product may be consumed as a beverage.

Sirupo konsistencijos skystas apelsinų skonio ir kvapo preparatas, kurio sudėtyje esantis cukrus sudaro apie 58 % masės, o eterinio aliejaus kiekis sudaro apie 0,25 ml 100 g produkto. Praskiestą vandeniu produktą galima vartoti kaip gėrimą.

2106 90 98

287/97 of 17.2.1997
(OJ L 48, 19.2.1997, p. 5)

1

Food-preparation, of the following composition by weight: 74 % milk-fat, 5 % whole-egg powder, 4 % wine vinegar, 1,5 % salt and 15,5 % water. The product, presented in the chilled state, takes the form of a pale yellow, oily block.

Maisto produktas, kurio sudėtyje yra pieno riebalų: 74 % masės, kiaušinių miltelių 5 % masės, vyno acto: 4 % masės, druskos: 1,5 % masės, vandens: 15,5 % masės. Šis produktas, kuris pateikiamas atšaldytas, turi gelsvos spalvos, į riebalus panašios medžiagos luito pavidalą.

2106 90 98

287/97 of 17.2.1997
(OJ L 48, 19.2.1997, p. 5)

2

Spreadable fat, consisting by weight of 70 to 80 % milk-fat and 20 to 30 % vegetable-fat, generally put up for retail sale in 500-g packets. The product may be obtained by mixing butter (heading 0405) and vegetable-fat (Chapter 15), or by mixing cream (heading 0401) and vegetable-fat (Chapter 15) and churning after mixing.

Tepūs riebalai, kurių sudėtyje yra nuo 70 % iki 80 % masės pieno riebalų ir nuo 20 % iki 30 % masės augalinių riebalų, dažniausiai pateikiami supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes po 500 g.

Šis produktas gali būti gaunamas maišant sviestą (0405 pozicija) su augaliniais riebalais (15 skirsnis) arba maišant grietinėlę (0401 pozicija) su augaliniais riebalais (15 skirsnis) ir gautą mišinį sumušant (suplakant).

2106 90 98

1196/97 of 27.6.1997
(OJ L 170, 28.6.1997, p. 13)

5

Food-preparation, in the form of a powder, consisting by weight of: 55,3 % powdered cheese, 38,7 % powdered whey, 4 % lactose and 2 % salt.

Miltelių pavidalo maisto produktai, sudaryti iš tokio mišinio (% masės): sūrio milteliai 55,3, išrūgų milteliai 38,7, aktozė 4,0 druska 2,0.

2106 90 98

1196/97 of 27.6.1997
(OJ L 170, 28.6.1997, p. 13)

6

Food-preparation, in the form of a powder, consisting by weight of: 46-56 % powdered cheddar cheese, 16-21 % powdered whey, 16-21 % powdered buttermilk, 6-9 % salt and 2-5 % disodium phosphate.

Miltelių pavidalo maisto produktai, sudaryti iš tokio mišinio (% masės): Cheddar sūrio milteliai 46-56, išrūgų milteliai 16-21, pasukų milteliai 16-21, druska 6-9, dinatrio fosfatas 2-5.

2106 90 98

1264/98 of 17.6.1998
(OJ L 175, 19.6.1998, p. 4)

5

Food-supplement, in capsules containing 70 % maltodextrin, 3 % magnesium stearate and 0,5 % ascorbic acid, with added lactic ferments (Bifidobacterium breve and B. longum, Lactobacillus acidophilus and L. rhamnosus, approximately 1 billion per gram).

Maisto priedas, pateikiamas kapsulėse, kurį sudaro maltodekstrinas (70 %), magnio stearatas (3 %) ir askorbo rūgštis (0,5 %) ir į kurį pridėta pieno fermentų (Bifidobacterium breve ir B. longum, Lactobacillus acidophilus ir L. rhamnosus, apytikriai 1 bilijonas/grame).

2106 90 98

1836/1999 of 24.8.1999
(OJ L 224, 25.8.1999, p. 6)

2

Preparation, in the form of a solution composed by weight of about 84 % water, 16 % sugar and 0,2 % citric acid. It has a limited shelf-life and is put up in bulk.

Tirpalo pavidalo preparatas, kurio sudėtyje yra maždaug 84 % masės vandens, 16 % masės cukraus ir 0,2 % masės citrinų rūgšties.Produktas, kurio galiojimo laikas ribotas, yra pateikiamas neišpilstytas.

2106 90 98

1380/2002 of 29.7.2002
(OJ L 200, 30.7.2002, p. 12)

2

Oily spreadable paste with the following composition (percentage by weight): 23,3 % water, 17,7 % tomato puree, 15,4 % cheese, 11,3 % salami, 9,6 % tomato powder, 6 % butter, 3,6 % yogurt, 2,8 % garlic preparation, 2,4 % sweet whey powder, 2,3 % cooking salt, 1,3 % capers, 1,2 % olive oil, and small quantities of emulsifying salts, sugar, pepper, oregano, parsley, flavouring, lecithin and potassium sorbate. The preparation is an intermediate product used in the food industry.

Vanduo 23,3 %, pomidorų piurė 17,7 %, sūris 15,4 %, saliamis 11,3 %, trinti pomidorai 9,6 %, sviestas 6 %, jogurtas 3,6 %, česnakas 2,8 %, saldūs išrūgų milteliai 2,4 %, valgomoji druska 2,3 %, kapariai 1,3 %, alyvų aliejus 1,2 %. ir maži kiekiai emulsinių druskų, cukraus, pipirų, raudonėlio, petražolės, kvapų, lecitino ir kalio sorbato. Tai yra tarpinis produktas, naudojamas maisto pramonėje.

2106 90 98

627/2003 of 4.4.2003
(OJ L 90, 8.4.2003, p. 34)

3

Viscous preparation with a brix value of 69 and with the following composition (percentage by weight):

— glucose syrup 32,2

— condensed milk 26,6

— sugar 18,0

— water 12,4

— cream 4,2

— brown sugar 3,2

— milk 1,1

— butter 1,1

and small quantities of salt, thickening agents, preservatives, anti-foaming agents and flavours.

The product is used in the manufacture of ice-cream and provides a marbled/rippled appearance and imparts a caramel taste. It is put up in packings of 20 kg.

 

Tirštas produktas, kurio Brikso vertė 69, o sudėtis (masės procentais):

— gliukozės sirupo 32,2

— sutirštinto pieno 26,6

— cukraus 18,0

— vandens 12,4

— grietinėlės 4,2

— rudojo cukraus 3,2

— pieno 1,1

— sviesto 1,1

ir maži druskos, tirštiklių, konservantų, putojimą stabdančių priedų ir aromatinių medžiagų kiekiai.

Produktas naudojamas ledams gaminti, tiekiamas marmuriškos/įvairių spalvų pavidalu ir suteikia karamelės skonį. Jis supakuotas į pakuotes po 20 kg.

2106 90 98

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

5

Preparation consisting of (% by weight) sucrose 90; cocoa butter 10. This preparation is a light-coloured, yellow-tinged, very sweet, coarse powder with a cocoa butter taste.

Preparatas, sudarytas iš (masės %) Sacharozės 90 Kakavos sviesto 10. Preparatas gelsvos spalvos, labai saldus, kakavos sviesto skonio miltelių paidalo.

2106 90 98

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

6

Preparation consisting of (% by weight) sucrose 95; cocoa butter 5. This preparation consists of white, sweet, sticky crystals with a slight cocoa taste.

Preparatas, sudarytas iš (masės %) Sacharozės 95 Kakavos sviesto 5. Šį preparatą sudaro balti, saldūs, lipnūs vos juntamo skonio kristalai.

2106 90 98

227/2006 of 9.2.2006
(OJ L 39, 10.2.2006, p. 3)

9

Preparation consisting of (% by weight) white sugar 90; wheat flour 10.

Preparatas, sudarytas iš (masės %) Baltojo cukraus 90 kvietinių miltų 10.

2106 90 98

903/2007 of 27.7.2007
(OJ L 196, 28.7.2007, p. 35)

 

Flat sheets measuring 32 mm x 21 mm, with the following ingredients (% by weight):    
sodium alginate                                24-32 
maltodextrin                         20-28 
flavouring                               5-15 
water                                       5-15 
carrageenan                             5-15 
microcrystalline cellulose          4-10          
glycerine                               4-10   
lecithin, aspartame, sodium saccharin, acesulfame K, neohesperidine DC, colour E102 and colour E133.           
The product is marketed as ‘breath-freshening strips’ which are dissolved on the tongue.

32 mm ilgio ir 21 mm pločio plonos juostelės, kurių sudedamosios dalys (masės %):

natrio alginatas                             24–32

maltodekstrinas                            20–28

aromatinės medžiagos                    5–15

vanduo                                            5–15

karageninas                                     5–15

mikrokristalinė celiuliozė               4–10

glicerolis                                         4–10

lecitinas, aspartamas, sacharino natrio druska, acesulfamas K, neohesperidinas DC, dažiklis E102, dažiklis E133.

Produktas realizuojamas rinkoje kaip „burnos kvapą gaivinančios juostelės“, ištirpstančios ant liežuvio.

2106 90 98

42/2010 of 15.1.2010
(OJ L 12, 19.1.2010, p. 2)

715/2012 of 30. 7. 2012
(OJ L 210, 7.
8. 2012, p. 4)

 

Product consisting of (% by weight):

— barley grass, powdered 28,8

— honey 27,5

— wheatgrass, powdered 21,5

— alfalfa, powdered 21,5

— stearic acid 0,4

— pepper 0,25

— chromium picolinate 0,01 (corresponds to 8,7 μg Cr per tablet).

The product is presented for retail sale, in tablet form and used as a food supplement (one tablet twice a day).

 

Produktas, kurio sudėtyje yra (masės %):

— miežių želmenų miltelių 28,8

— medaus 27,5

— kviečių želmenų miltelių 21,5

— mėlynžiedės liucernos miltelių 21,5

— stearino rūgšties 0,4

— pipirų 0,25

— chromo pikolinato 0,01 (atitinka 8,7 μg chromo vienoje tabletėje).

Produktas teikiamas mažmeninei prekybai tablečių pavidalu ir vartojamas kaip maisto papildas (viena tabletė du kartus per dieną).

2106 90 98

497/2011 of 18.5.2011
(OJ L 134, 21.5.2011, p. 11)

2

Syrupy flavoured liquid with the following composition (percentage by weight):

- Water 51,27;

- Cane sugar 28,40;

- Raspberry juice 10,60;

- Raspberry purée 8,20;

- Flavouring 0,18;

- Colourings 0,02;

- Excipients.

After dilution with water or alcohol the preparation is ready to drink as a cocktail.

 

Į sirupą panašus aromatizuotas skystis, kurio sudėtis (masės %):

- Vanduo 51,27

- Cukranendrių cukrus 28,40;

- Aviečių sultys 10,60;

- Aviečių tyrė 8,20;

- Aromatinė medžiaga 0,18;

- Dažikliai 0,02;

- Pagalbinės medžiagos,

Praskiedus vandeniu arba alkoholiu preparatas yra paruoštas gerti kaip kokteilis.

2106 90 98

826/2011 of 12.8.2011
(OJ L 211, 18.8.2011, p. 7)

1

Tablets in different colours and shapes of animals with an average weight of ca. 950 mg each, put up for retail sale, one tablet consisting of (% by weight):

— sucrose 61

— starch 2,4.

Additionally one tablet has a content of:

— vitamin A (50 % as retinol acetate: 375 μg and 50 % as beta carotene: 2 252 μg)

— vitamin B1 1,05 mg

— vitamin B2 1,2 mg

— vitamin B3 13,5 mg

— vitamin B6 1,05 mg

— vitamin B9 300 μg

— vitamin B12 4,5 μg

— vitamin C 60 mg

— vitamin D 10 μg

— vitamin E 10 mg.

Furthermore the following substances are present: stearic acid, maleic acid, magnesium stearate, sodium bisulfite, gluten, cotton-seed oil, silicon dioxide, citric acid, gelatine, calcium carbonate, mono- and diglycerides, natural and artificial fragrances, and food colouring agents. The recommended daily dose indicated on the label is one tablet per day. According to the label the product is for human consumption.

 

Įvairiaspalvės gyvūnų formos tabletės, kurių kiekvienos vidutinė masė – apytiksliai 950 mg, skirtos mažmeninei prekybai; vienos tabletės sudėtyje yra (masės %):

— sacharozės – 61;

— krakmolo– 2,4.

Be to, vienos tabletės sudėtyje yra:

— vitamino A (50 %. retinolio acetato – 375 μg ir 50 % beta karotino – 2 252 μg);

— vitamino B1 – 1,05 mg;

— vitamino B2 – 1,2 mg;

— vitamino B3 – 13,5 mg;

— vitamino B6 – 1,05 mg;

— vitamino B9 – 300 μg;

— vitamino B12 – 4,5 μg;

— vitamino C – 60 mg;

— vitamino D – 10 μg;

— vitamino E – 10 mg.

Tablečių sudėtyje taip pat yra šių medžiagų: stearino rūgšties, maleino rūgšties, magnio stearato, natrio hidrosulfito, glitimo, vilnamedžių aliejaus, silicio dioksido, citrinų rūgšties, želatinos, kalcio karbonato, monogliceridų ir digliceridų, natūralių ir dirbtinių kvapiųjų medžiagų bei maisto dažiklių. Etiketėje nurodyta rekomenduojama paros dozė – viena tabletė per dieną. Remiantis etiketėje pateikta informacija produktas skirtas vartoti žmonėms.

2106 90 98

455/2012 of 22. 5. 2012
(OJ L 141, 31. 5. 2012, p. 5)

 

A product with the following composition (% by weight): — part skimmed mozzarella cheese 45 — coating 55 consisting of: — flour (wheat and rice) 25-30 — water 20-25 — whole dried egg < 2 — medium fat hard cheese < 2 — salt < 2 — spices/flavourings < 2 — inulin < 2 — thickener (E 464) < 2 — oat fibres < 2 — sunflower oil < 2 The product consists of a block or strips of cheese which are coated in several steps, before being packed and frozen. It contains herbs and spices and has not been cooked or pre-baked. The product is presented in a frozen state, generally sealed in plastic bags and/or cardboard cartons. Prior to consumption it is deep fried in oil and is to be consumed as a hot snack.

Produktas, kurio sudėtis (masės %): — iš dalies nugriebto pieno mocarelos sūris 45 — apvalkalas 55 sudarytas iš: — miltų (kviečių ir ryžių) 25-30 — vandens 20-25 — džiovinto kiaušinio < 2 — vidutinio riebumo kietojo sūrio < 2 — druskos < 2 — prieskonių ir aromatinių medžiagų < 2 — inulino < 2 — tirštiklio (E 464) < 2 — avižų skaidulų < 2 — saulėgrąžų aliejaus < 2 Produktą sudaro sūrio gabalėliai arba juostelės, kurie per kelis kartus padengiami apvalkalu, o po to supakuojami ir sušaldomi. Jo sudėtyje yra žolelių ir prieskonių. Produktas nėra virtas ar apkeptas. Produktas pateikiamas sušaldytas, paprastai sandar-iai supakuotas į plastikinius maišelius ir (arba) kartonines dėžutes. Prieš vartojimą jis kepamas aliejuje ir vartojamas kaip karštas užkandis.

2106 90 98

727/2012 of 6. 8. 2012
(OJ L 213, 10. 8. 2012, p. 5)

 

Cultures of micro-organisms presented in gelatine capsules, put up for retail sale. The content of each capsule consists of the following components (% by weight): — L. rhamnosus 3,36 — L. acidophilus 3,36 — L. plantarum 0,84 — B. lactis 0,84 — Maltodextrine 50,6 — Micro-crystalline cellulose 10 — Corn starch 30 — Magnesium stearate 1 According to the label the product is presented as a food supplement for human consumption.

Želatinos kapsulėse pateikiamos mikroorganizmų kultūros, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Kiekvienos kapsulės sudedamosios dalys yra šios (masės %): — L. rhamnosus 3,36 — L. acidophilus 3,36 — L. plantarum 0,84 — B. lactis 0,84 — Maltodekstrinas 50,6 — Mikrokristalinė celiuliozė 10 — Kukurūzų krakmolas 30 — Magnio stearatas 1 Pagal etiketėje nurodytą informaciją produktas pateikiamas kaip maisto papildas, skirtas vartoti žmonėms.

2106 90 98

1127/2012 of 26.11.2012
(OJ L 331, 1.12.2012, p. 13)

1

Fine light tan, spray dried powder in a stable and protected microencapsulated form with the following composition (% by weight): refined tuna fish oil 48 sodium caseinate 24 dextrose monohydrate 10 modified starch 10 sodium ascorbate 5 water 3 and containing traces of natural tocopherols, lecithin, d1-alpha tocopherol and ascorbyl palmitate. The product is used to increase the level of Omega-3 fatty acids in food preparations.

Smulkūs šviesiai rudi purškiamojo džiovinimo būdu pagaminti milteliai, pateikiami stabiliose apsauginėse mikrokapsulėse, kurių sudedamosios dalys (masės %): rafinuoti tuno taukai 48 natrio kazeinatas 24 gliukozės monohidratas 10 modifikuotas krakmolas 10 natrio askorbatas 5 vanduo 3 ir kurių sudėtyje yra natūralių tokoferolių, lecitino, d1-alfa tokoferolio ir askorbilo palmitato pėdsakų. Produktas naudojamas omega-3 riebalų rūgščių kiekiui maisto produktuose padidinti.

2106 90 98

387/2013 of .23.4.2013
(OJ L 117, 27.4.2013, p. 14)

1

A product presented in gelatine capsules, put up for retail sale. Each capsule contains the following ingredients:

— powdered bark of cat’s claw (Uncaria tomentosa)       500 mg;

— ascorbyl palmitate                                                           57 mg;

— microcrystalline cellulose                                                79 mg;

— rice flour                                                                          17 mg;

— silica                                                                                 32 mg.

The product contains approximately 17 % by weight, of starch/glucose. According to the label the product is presented as a food supplement for human consumption.

Želatinos kapsulėse pateikiamas produktas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Kiekvienos kapsulės sudedamosios dalys yra šios (mg):

— gauruotosios unkarijos (Uncaria tomentosa) žievės milteliai500 mg;

— askorbilpalmitatas                                                            57 mg;

— mikrokristalinė celiuliozė                                                79 mg;

— ryžių miltai                                                                      17 mg;

— silicio dioksidas                                                               32 mg.

Produkto sudėtyje esantis krakmolas ir (arba) gliukozė sudaro apie 17 % masės. Pagal etiketėje nurodytą informaciją produktas pateikiamas kaip maisto papildas, skirtas vartoti žmonėms.

2106 90 98

2018/837 of 31.5.2018
(OJ L 141, 7.6.2018, p. 1)

 

A product composed of the following ingredients (% by weight):

— water                                                       41,6,

— sugar                                                        18,1,

— glycerin                                                    15,1,

— citric acid                                                 13,9,

— maltodextrine                                           4,1,

— ascorbic acid                                            3,0,

— steviol glycosides                                     1,8,

— natural flavors                                          1,1,

— minor quantities of vitamins B6, B12 and folic acid (B9).

The product is a non-alcoholic, aromatised, and coloured liquid that is used as a food supplement after dilution. It is not directly drinkable.

The product is presented to be used for supporting the immune system and providing energy to the human body. The daily dose of the product is two millilitres, which has to be diluted before consumption. Such a daily dose includes 40 mg of vitamin C, 1 mg of vitamin B6, 200 μg of folic acid and 2 μg of vitamin B12.

The product is presented in a 60 ml plastic bottle with a dripping device for retail sale.

Produktą sudaro šios sudedamosios dalys (masės %):

— vanduo                                                41,6,

— cukrus                                                 18,11,

— glicerolis                                             15,1,

— citrinų rūgštis                                      13,9,

— maltodekstrinas                                   4,1,

— askorbo rūgštis                                    3,0,

— steviolio glikozidai                             1,8,

— natūralios kvapiosios medžiagos        1,1,

— nedideli vitaminų B6, B12 ir folio rūgšties (B9) kiekiai.

Produktas yra nealkoholinis, aromatizuotas ir dažytas skystis, praskiestas vartojamas kaip maisto papildas. Tiesiogiai negeriamas.

Produktas pateikiamas kaip skirtas imuninei sistemai stiprinti ir energijos žmogaus organizmui suteikti. Produkto paros dozė – du mililitrai. Šį kiekį prieš vartojimą reikia praskiesti. Tokioje paros dozėje yra 40 mg vitamino C, 1 mg vitamino B6, 200 μg folio rūgšties ir 2 μg vitamino B12.

Mažmeninei prekybai produktas pateikiamas 60 ml plastikiniame buteliuke su lašintuvu.

2106 90 98

1224/2003 of 9.7.2003
(OJ L 172, 10.7.2003, p. 4)

1

Non-alcoholic beverage consisting of carbonated water, sucrose, glucose, citric acid, taurine (0,4 %), glucuronolactone (0,24 %), caffeine (0,03 %), inositol, vitamins, flavouring and colouring. It is presented as an energy drink, in cans holding 250 ml.

Nealkoholinis gėrimas, kuris susideda iš gazuoto vandens, sacharozės, gliukozės, citrinos rūgšties, taurino (0,4 %), gliukoronolaktolo (0,24 %), kofeino (0,03 %), inositolo vitaminų, kvapiųjų ir dažiųjų priedų. Jis pateikiamas kaip energijos gėrimas 250 ml talpos skardinėse.

2202 10 00

184/89 of 25.1.1989
(OJ L 23, 27.1.1989, p. 19)

 

Liquid preparation containing sodium caseinate and calcium caseinate, soya protein, soya lecithin, maize oil, soya oil, medium-chain triglycerides, maltodextrins, minerals, vitamins and water, capable also of being administered by enteral tube.

Skystas preparatas, kurio sudėtyje yra natrio ir kalcio kazeinatų, sojos baltymų, sojos lecitino, kukurūzų aliejaus, sojos aliejaus, vidutinės grandinės trigliceridų, maltodekstrinų, mineralų, vitaminų ir vandens, kuris, be kita ko, gali būti naudojamas maitinimui per vamzdelį.

2202 90 10

3513/92 of 3.12.1992
(OJ L 355, 5.12.1992, p. 12)

3

Carrot-juice which has been subject to lactic fermentation, ready for consumption as a beverage.

Morkų sultys, fermentuotos pieno rūgštimi, paruoštos vartoti kaip gėrimas.

2202 90 10

1232/2013 of 28.11.2013
(OJ L 322, 3.12.2013, p. 15)

1

A non-alcoholic beverage ready for immediate consumption consisting of (% by weight): Peach puree 31 Carrot juice concentrate 28 Apple juice concentrate 12 Pear puree 7 Pineapple juice concentrate 7 Grape juice concentrate 4 Pear juice concentrate 3 and orange pulp, acerola cherry puree concentrate, apple fibre and lemon juice concentrate. The ingredients of this product are pasteurised and filled in small containers (100 ml) for retail sale.

Nealkoholinis gėrimas, tinkamas tiesiogiai vartoti, kurio sudėtyje yra (masės %): persikų tyrės 31 morkų sulčių koncentrato 28 obuolių sulčių koncentrato 12 kriaušių tyrės 7 ananasų sulčių koncentrato 7 vynuogių sulčių koncentrato 4 kriaušių sulčių koncentrato 3 ir apelsinų minkštimo, malpigijos tyrės koncentrato, obuolių ląstelienos ir citrinų sulčių koncentrato. Šio produkto sudedamosios dalys yra pasterizuotos, jis supilstytas į mažas (100 ml) mažmeninei prekybai skirtas talpyklas.

2202 90 10

306/2001 of 12.2.2001
(OJ L 44, 15.2.2001, p. 25)

4

Liquid fermented product, with the following composition by weight: 81 % water, 15 % sucrose, 1,5 % lactose, 1,2 % protein, 0,6 % lactic acid, 0,4 % dextrose, 0,1 % total fat, and small quantities of flavourings. The product is put up in a 65-ml bottle and is used directly as a beverage.

Skystas fermentuotas produktas, kurio analizinė sudėtis (masės procentais): vanduo: 81 % sacharozė: 15 % laktozė: 1,5 % baltymai: 1,2 % pieno rūgštis: 0,6 % dekstrozė: 0,4 % iš viso riebalų: 0,1 % ir nedideli aromatinių medžiagų kiekiai. Produktas, išpilstytas į 65 ml buteliukus ir tiesiogiai vartojamas kaip gėrimas.

2202 90 91

161/2007 of 15.02.2007     (OJ L 51, 20.02.2007, p5)

1

A liquid product based on fermented milk products with added vegetable sterols and fruit flavour obtained from a fruit preparation. The composition (percentage by weight) is as follows:

— sucrose/glucose syrup 12,2

— lactose 2,5

— protein 2,6

— fat 2,2

— vegetable sterols (stanol esters) 3

— milk fat content less than 0,2

— moisture content 76,9

and small quantities of vitamins and aroma preparations (flavourings).

The product is available in different flavours (for example, strawberry or orange). The fruit preparation consists of a fruit juice that is obtained from a fruit juice concentrate to which a stabiliser (pectin) is added.

The product, put up in a 65-ml bottle, is intended for direct consumption as a beverage.

 

Skystas produktas, daugiausia sudarytas iš fermentuotų pieno produktų, į kurį pridėta augalinių sterolių ir vaisinių aromatinių medžiagų, gautų iš vaisių preparatų.

Produkto sudėtis (masės procentais):

— sacharozės/gliukozės sirupas 12,2

— laktozė 2,5

— baltymai 2,6

— riebalai 2,2

— augaliniai steroliai (stanolio esteriai) 3

— pieno riebalų kiekis mažiau  kaip 0,2

— drėgmės kiekis 76,9

taip pat nedideli kiekiai vitaminų ir aromatinių preparatų (skoninių medžiagų).

Produktas gali būti įvairaus skonio (pavyzdžiui, braškių arba apelsinų). Vaisių preparatus sudaro vaisių sultys, gautos iš vaisių sulčių koncentrato, į kurį pridėta stabilizatoriaus (pektino).

Produktas supilstytas į 65 ml talpos buteliukus ir skirtas tiesiogiai vartoti kaip gėrimas.

2202 90 91

 

766/2013 of  7.8.2013
(OJ L 214, 9.8.2013, p. 3)

 

Liquid product based on fermented milk products with added fruit and cereal flakes, consisting of (% by weight):

— yoghurt (milk fat content 1,9% by weight) 78,9;

— sugar                                                              8,4;

— water                                                              7,4;

— peach                                                              4,3;

— wheat flakes                                                   0,6;

— rye flakes                                                        0,3;

and small quantities of aroma preparations (flavourings), carotene (colouring agent) and microorganisms used in food products. The product, put up in a plastic bottle containing 400 g, is intended for direct consumption as a beverage.

Skystas produktas, daugiausia sudarytas iš fermentuotų pieno produktų, į kuriuos pridėta vaisių ir javų grūdų dribsnių. Produktą sudaro (masės %):

— jogurtas (riebumas 1,9 % masės)                 78,9;

— cukrus                                                            8,4;

— vanduo                                                           7,4;

— persikai                                                          4,3;

— kviečių grūdų dribsniai                                  0,6;

— rugių grūdų dribsniai                                     0,3;

bei nedideli kiekiai kvapiųjų produktų (aromatinių medžiagų), karotino (dažiosios medžiagos) ir maisto produktuose naudojamų mikroorganizmų. Produktas supilstytas po 400 g į plastikinius butelius ir yra skirtas tiesiogiai vartoti kaip gėrimas.

2202 90 95

1967/2005 of  1.12.2005
(OJ L 316, 2.12.2005, p. 7)

1

Product consisting of a clear, slightly foaming liquid of yellow to amber colour. It has an alcoholic strength of 5,9 % by volume. It is obtained from the fermentation of a wort of 15,3 degrees Plato. The fermented solution is submitted to clarification and filtration. To that solution 3,34 % sugar syrup, 0,14 % aromatic components (of which 75 % stem from Tequila), 0,11 % citric acid and 0,002 % ascorbic acid are added. The product has the smell and taste of beer. The product is intended for direct consumption. It is presented as beer in bottles containing 330 ml/0,33 l, which are labelled accordingly.

Produktas yra šviesus, lengvai putojantis skystis, nuo geltonos iki gintaro spalvos. Jo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 5,9 %.Jis gaminamas fermentuojant 15,3 Plato laipsnių misą. Fermentuotas skystis yra skaidrinamas ir filtruojamas. Į jį pridedama 3,34 % cukraus sirupo, 0,14 % aromatinių medžiagų (iš kurių 75 % sudaro Tequila), 0,11 % citrinų rūgšties ir 0,002 % askorbo rūgšties. Produktas yra alaus kvapo ir skonio.Produktas skirtas tiesiogiai vartoti. Jis tiekiamas kaip alus 330 ml/0,33 l talpos atitinkamai paženklintuose buteliuose.

2203 00 01

600/2006 of 18.4.2006
(OJ L 106, 19.4.2006, p. 5)

1

Product consisting of a dark red, non-foaming liquid, without sediment. It has an actual alcoholic strength of approximately 16 % by volume of which, according to laboratory analysis, at least half does not derive from grape. The product is obtained from grape must to which beet sugar and ethyl alcohol, derived from maize are added, during the fermentation. Values of parameters:

— total content of sugars: 169,7 g/l,

— citric acid: 1,4 g/l,

— tartaric acid: 1,4 g/l,

— malic acid: 0,2 g/,

— acetic acid: 0,3 g/l.

The taste of the product is sweet, slightly acerbic, tart, aromatic, and slightly spicy. The product is intended for direct consumption as a beverage. It is presented in bottles  containing 0,75 l.

Produktas, sudarytas iš tamsiai raudono neputojančio skysčio, be jokių nuosėdų. Jo faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra maždaug 16 %. Pagal laboratorinės analizės rezultatus mažiausiai pusę produkto faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, sudaro alkoholis, gautas ne iš vynuogių. Produktas gaunamas iš vynuogių misos, į kurią fermentacijos metu pridedama cukrinių runkelių cukraus ir iš kukurūzų gauto etilo alkoholio. Parametrų reikšmės:

— bendras cukrų kiekis: 169,7 g/l,

— citrinų rūgšties: 1,4 g/l,

— vyno rūgšties: 1,4 g/l,

— obuolių rūgšties: 0,2 g/l,

— acto rūgšties: 0,3 g/l.

Produktas yra saldaus, kiek aitroko skonio, aromatingas, su šiek tiek juntamu prieskonių aromatu. Produktas skirtas tiesiogiai vartoti kaip gėrimas. Jis pateikiamas 0,75 l talpos buteliuose.

2206 00 59

1676/89 of 13.6.1989
(OJ L 164, 15.6.1989, p. 7)
amended by Reg. 705/2005

 

Glass bottle containing 0,7 l of rice-wine (saké), a small porcelain jug and three small drinking bowls (also of porcelain), put up together in a box.

Stiklinis butelis su 0,7 litro ryžių vyno (sakės), nedidelis porcelianinis ąsotėlis ir trys nedidelės porcelianinės, skirtos gėrimui, taurelės, supakuoti kartu į dėžutę.

saké:
2206 00 59

porcelain:
6911 10 00

1160/98 of 2.6.1998
(OJ L 160, 4.6.1998, p. 20)

6

Undenatured ethyl alcohol, of an alcoholic strength by volume of 80 % or more and containing up to 20 % activated carbon.

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 20 % aktyvintų medžio anglių

2207 10 00

142/2002 of 25.1.2002
(OJ L 24, 26.1.2002, p. 14)

1

Blend, consisting of ethyl alcohol (88,5 %), ethyl acetate (5 %), and water. Ethyl acetate, which has been added to the blend, is regarded as a denaturant.

Mišinys, kurį sudaro etilo alkoholis (88,5 %), etilo acetatas (5 %) ir vanduo Etilo acetatas, kurio pridėta į mišinį, laikomas denatūrantu.

2207 20 00

142/2002 of 25.1.2002
(OJ L 24, 26.1.2002, p. 14)

2

Blend, consisting of ethyl alcohol (approximately 90 %), ethyl acetate (approximately 5 %), and aldehydes, higher alcohols and water. Ethyl acetate, which has been added to the blend, is regarded as a denaturant.

Mišinys, kurį sudaro etilo alkoholis (apie 90 %), etilo acetatas (apie 5 %) ir aldehidai, aukštesnieji alkoholiai bei vanduo Etilo acetatas, kuris buvo pridėtas į mišinį, laikomas denatūrantu.

2207 20 00

334/2008 of 11.4.2008
(OJ L 102, 12.4.2008, p. 20)

 

Product having the following composition (by weight):

  over 90 % ethyl alcohol;

  less than 7,4 % water;

   1,3 % ethylene glycol; and

  1,3 % butanone.

The product is packed in bottles of 1 and 3 litres and in containers of about 100 litres. According to the packaging, the product can be used directly, or it can be diluted with water for uses such as anti-freeze fluid or de-icing fluid

Produktas, kurio sudėtis (masės %) yra tokia:

— etilo alkoholis   daugiau kaip   90,0,

— vanduo               mažiau kaip    7,4,

— etilenglikolis                             1,3,

— butanonas                                  1,3.

Produktas supilstytas į 1 litro ir 3 litrų talpos butelius ir į apie 100 litrų talpos talpyklas.

Atsižvelgiant į pakuotę produktas taip pat galėtų būti naudojamas (tiesiogiai arba praskiestas vandeniu) kaip antifrizinis arba apsaugos nuo apledėjimo skystis.

2207 20 00

211/2012 of 12.3.2012
(OJ L 73, 13.3.2012, p. 1)
amended by Reg 2017/2157 of 16.11.2017
(OJ L 304, 21.11.2017, p. 21)

 

A product of the following composition (% by weight):

- ethyl alcohol                    70

- gasoline (automotive petrol) conforming to EN228                   30

The product is used as raw material to produce fuels for motor vehicles.

It is transported in bulk.

 

Produktas, kurį sudaro (masės %):

- etilo alkoholis                  70

- benzinas (automobilinis benzinas), atitinkantis EN 228 standartą     30

Produktas naudojamas kaip autotransporto priemonių degalų gamybos žaliava.

Gabenamas nesupakuotas.

2207 20 00

70/2013 of 23.1.2013
(OJ L 26, 26.1.2013, p. 5)

1

The product has the following composition (% by weight):

— ethyl alcohol 90

— ethyl tertiary butyl ether (ETBE) 10

The product is transported in bulk.

Produkto sudėtis (masės %):

— etilo alkoholis 90

— etilo tretinis butilo eteris (ETBE) 10

Produktas gabenamas neišpilstytas.

2207 20 00

1405/2013 of 20.12.2013
(OJ L 349, 21.12.2013, p. 91)

1

A product with the following composition:

 — 90,0 to 99,9 % by weight of ethyl alcohol (anti-freeze agent);

— Additives (denaturation agents):

— 20 mg/litre pure alcohol of denatonium benzoate,

— 5 ml/litre pure alcohol of isopropyl alcohol, and

— either 5 ml/litre pure alcohol of butyl alcohol or 10 ml/litre pure alcohol of methyl ethyl ketone;

— 1 g/litre pure alcohol of surface active agent.

The addition of denatonium benzoate, isopropyl alcohol, and butyl alcohol or methyl ethyl ketone renders the product unfit for human consumption.

The product is transported in tanks or cisterns. No packaging is available for retail sale.

According to the accompanying documents, the product is a concentrate for the production of anti-freezing fluid.

Produktas, kurio sudėtis yra tokia:

— nuo 90,0 % iki 99,9 % masės sudaro etilo alkoholis (antifrizinė medžiaga);

— priedai (denatūrantai):

— 20 mg denatonio benzoato litre absoliučiojo alkoholio;

— 5 ml izopropilo alkoholio litre absoliučiojo alkoholio;

— 5 ml butilo alkoholio litre absoliučiojo alkoholio arba 10 ml metiletilketono litre absoliučiojo alkoholio;

— 1 g paviršinio aktyvumo medžiagos litre absoliučiojo alkoholio.

Dėl įdėtų priedų – denatonio benzoato, izopropilo alkoholio ir butilo alkoholio arba metiletilketono – šis produktas netinkamas vartoti žmonėms.

Produktas gabenamas bakuose arba cisternose. Mažmeninei prekybai skirtos taros nėra.

Pagal lydimuosius dokumentus šis produktas yra antifrizinio skysčio gamybai skirtas koncentratas.

2207 20 00

1114/2006 of 20.7.2006
(OJ L 199, 21.7.2006, p. 3)

1

Liquid product based on arnica tincture (ratio arnica/extract 1:10), put up for retail sale in a bottle of 50 ml volume and with an alcoholic strength by volume of 45 %. According to the packaging the product is intended for human consumption for uses other than liquor production. Recommended dosage: 30 to 50 drops, diluted in half a glass of water, 2 to 3 times a day.

Skystas produktas, daugiausia sudarytas iš arnikos tinktūros (arnikos/ekstrakto santykis 1:10), supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 50 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 45 % tūrio. Atsižvelgiant į pateikimą, produktas skirtas vartoti žmonėms ne kaip alkoholinis gėrimas. Rekomenduojama dozė: 2–3 kartus per dieną po 30–50 lašų, praskiedus pusėje stiklinės vandens.

2208 90 69

1114/2006 of 20.7.2006
(OJ L 199, 21.7.2006, p. 3)

2

Liquid product put up for retail sale in a bottle of 30 ml volume, with an alcoholic strength by volume of 68 %, containing:

— plantain (Plantago lanceolata) leaves, thyme (Thymus vulgaris) and helichrysum (Helichrysum italicum) flowers 2,1 g

— dry extract of propolis 84 mg

 — freeze-dried extract of grindelia (Grindelia robusta) 45mg

— eucalyptus (Eucalyptus globulus) essential oil 10,5 mg

— Scotch pine (Pinus sylvestris) essential oil 10,5 mg

— alcohol

— water.

According to the packaging the product could be used to improve respiration and is intended for human consumption. Recommended dosage: 25 drops, diluted in a little water, 3 times a day.

 

Skystas produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 68 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

— siauralapio gysločio (Plantago lanceolata) lapų, čiobrelių (Thymus vulgaris) ir šlamučių (Helichrysum italicum) žiedų 2,1 g;

— sauso propolio ekstrakto 84 mg;

— šaldyto ir džiovinto grindelijų ekstrakto (Grindelia robusta) 45mg;

— eukaliptų (Eucalyptus globulus) eterinio aliejaus 10,5 mg;

— paprastosios pušies (Pinus sylvestris) eterinio aliejaus 10,5 mg;

— alkoholio;

— vandens.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas gali būti naudojamas kvėpavimui pagerinti ir yra skirtas vartoti žmonėms. Rekomenduojama dozė: 3 kartus per dieną po 25 lašus, praskiedus nedideliu vandens kiekiu.

2208 90 69

1114/2006 of 20.7.2006
(OJ L 199, 21.7.2006, p. 3)

3

Liquid product put up for retail sale in a bottle of 30 ml volume, with an alcoholic strength by volume of 70 %, containing:

— propolis (min 38 mg/ml total flavonoids expressed as galangin) 16 % by weight

— alcohol

— water.

According to the packaging the product could be used to enhance the throat\'s natural defences and is intended for human consumption. Recommended dosage: 40 to 60 drops per day in a teaspoon of sugar or honey.

 

Skystas produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 70 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

— propolio (ne mažiau kaip 38 mg/ml visų flavanoidų, išreikštų galanginu) 16 % masės

— alkoholio

— vandens.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas gali būti naudojamas gerklės natūraliai apsaugai sustiprinti ir yra skirtas vartoti žmonėms. Rekomenduojama dozė: per dieną po 40–60 lašų arbatiniame šaukštelyje cukraus ar medaus.

2208 90 69

1114/2006 of 20.7.2006
(OJ L 199, 21.7.2006, p. 3)

4

Liquid product put up for retail sale in a bottle of 30 ml volume, with an alcoholic strength by volume of 70 %, containing:

 — hydroalcoholic extract of propolis (standardized with native dry extract of propolis 0,6 g

— alcohol

— water.

According to the packaging the product is intended for human consumption in a recommended dosage of 25 drops once or twice a day, diluted in half a glass of water. It can also be used as a mouthwash, by diluting 25 drops in water as desired.

 

Skystas produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 70 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

— hidroalkoholinio propolio ekstrakto (standartizuoto natūraliu sausu propolio ekstraktu) 0,6 g

— alkoholio

— vandens.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas skirtas vartoti žmonėms, rekomenduojama dozė –vieną arba du kartus per dieną po 25 lašus, praskiedus pusėje stiklinės vandens. Juo, praskiedus 25 lašus norimame vandens kiekyje, taip pat galima skalauti burną.

2208 90 69

1114/2006 of 20.7.2006
(OJ L 199, 21.7.2006, p. 3)

5

Liquid product based on glycerine macerate of blackcurrant (Ribes nigrum) buds (ratio drug/ extract 1:20), put up for retail sale in a bottle of 100 ml volume, with an alcoholic strength by volume of 38 %. According to the packaging the product is intended for human consumption for uses other than liquor production. Recommended dosage: 50 to 150 drops, diluted in a little water, per day.

Skystas produktas, daugiausia sudarytas iš juodųjų serbentų (Ribes Nigrum) glicerolio macerato (vaisto/ekstrakto santykis 1:20), supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 100 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 38 % tūrio. Atsižvelgiant į pateikimą, produktas skirtas vartoti žmonėms ne kaip alkoholinis gėrimas. Rekomenduojama dozė: per dieną po 50–150 lašų, praskiedus nedideliu kiekiu vandens.

2208 90 69

160/2007 of 15.02.2007     (OJ L 51, 20.02.2007, p4)

 

Product consisting of a clear, dark brown liquid with an aromatic, herb-like smell and a bitter, herbal taste. It has an actual alcoholic strength of 43 % by volume.

The product consists of a mixture of 32 kinds of medicinal herb extracts with caramel extract, water and alcohol (96 % alcohol by volume).

The following ingredients, among others, are used for the manufacture of this product:

— Zedoary (Radix Zedoariae),

— Manna (Manna),

— Angelica root (Radix Angelicae),

— Carline root (Radix Carlinae),

— Myrrha (Myrrha),

— Camphor (Camphora),

— Saffron (Flos Croci).

According to the packaging it is recommended to take the product in small quantities (a spoonful per morning and evening, dilution with water, tea or juice possible but not mandatory).

The product, put up in a 500-ml bottle, is directly consumable as a beverage.

 

Produktas yra skaidrus, tamsiai rudos spalvos,

aromatingas, žolelėmis kvepiantis ir kartų

žolelių skonį turintis skystis. Jo faktinė alkoholio

koncentracija, išreikšta tūrio procentais,

43 % tūrio.

Produktą sudaro 32 vaistažolių ekstraktų, karamelės ekstrakto, vandens ir alkoholio (alkoholio koncentracija – 96 % tūrio) mišinys. Jam pagaminti be kitų sudedamųjų dalių naudojamos:

— ciberžolių šaknys (Radix Zedoariae),

— trumpataurės kulkšnės (Manna),

— šventagaršvių šaknys (Radix Angelicae),

— karlinų šaknys (Radix Carlinae),

— mira (Myrrha),

— kamparas (Camphora),

— krokų žiedai (Flos Croci).

Pagal ant pakuotės pateiktą informaciją produktą rekomenduojama vartoti mažais kiekiais (po vieną valgomąjį šaukštą rytą ir vakare; galima, bet nebūtina, praskiesti vandeniu, arbata arba sultimis).

Produktas supilstytas į 500 ml talpos butelius ir skirtas tiesiogiai vartoti kaip gėrimas.

2208 90 69

2019/923 of 3.6.2019    

(OJ L 148 of 6.6.2019, p.7)

1

A product consisting of an alcoholic liquid with an alcoholic strength by volume of 4 % to 6 %.

It is produced by mixing a fermented apple juice with distilled ethyl alcohol, carbonated water, sugar, citric acid, flavourings, a preservative agent (E 202), caffeine and colouring agents (E 102, E 124).

The addition of distilled ethyl alcohol to the fermented apple juice increases its alcoholic strength: 62,05 litres of fermented apple juice at 18 % vol. (11,17 litres of alcohol) are mixed with 37,95 litres of distilled ethyl alcohol at 28,28 % vol. (10,73 litres of alcohol). The fermented alcohol component in the product accounts for 51 % and the distilled alcohol accounts for 49 % of the total alcohol content.

Τhe resulting mixture is diluted to a drinking strength of 4 % to 6 % vol. by adding carbonated water. Sugar, citric acid, a preservative agent (E 202), caffeine, colouring agents (E 102, E 124) and flavourings (for instance mango, rum, passion fruit or port) are added as well.

The product is presented to be used for the production of cocktails. The smell and taste are alcoholic, acidic and sweet.

The product is for human consumption and is put up for retail sale in containers holding two litres or less.

Produktas – alkoholinis skystis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 4–6 % tūrio.

Jis gaunamas sumaišius fermentuotas obuolių sultis su distiliuotu etilo alkoholiu, gazuotu vandeniu, cukrumi, citrinų rūgštimi, kvapiosiomis medžiagomis, konservantu (E 202), kofeinu ir dažikliais (E 102, E 124).

Į fermentuotas obuolių sultis įpylus distiliuoto etilo alkoholio padidėja jų alkoholio koncentracija: 62,05 litro fermentuotų obuolių sulčių, kurių alkoholio koncentracija 18 % tūrio (11,17 litro alkoholio), sumaišoma su 37,95 litro distiliuoto etilo alkoholio, kurio alkoholio koncentracija 28,28 % tūrio (10,73 litro alkoholio). Bendrame produkto sudėtyje esančio alkoholio kiekyje fermentuotas alkoholis sudaro 51 %, o distiliuotas alkoholis – 49 %.

Gautas mišinys skiedžiamas gazuotu vandeniu iki gerti tinkamo stiprumo – 4–6 % tūrio. Taip pat pridedama cukraus, citrinų rūgšties, konservanto (E 202), kofeino, dažiklių (E 102, E 124) ir kvapiųjų medžiagų (pvz., mangų, romo, pasiflorų arba porto).

Produktas naudojamas kokteiliams gaminti. Jam būdingas saldžiarūgštis alkoholio kvapas ir skonis.

Produktas skirtas vartoti žmonėms ir supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus indus, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai.

2208 90 69

2019/923 of 3.6.2019
(OJ L 148 of 6.6.2019, p.7)

2

A product consisting of an alcoholic liquid with an alcoholic strength by volume of 15 %.

It is produced by fermenting a sugar beet extract, consisting by weight of 93,4 % sucrose (96,7 % sucrose in dry matter), protein, trace minerals, fibre and water.

The fermentation process is achieved by the addition of water and yeast, and it proceeds until an alcohol content of 15 % has been reached. The yeast is then removed by sedimentation and microfiltration. The product has no specific smell and taste except that of alcohol.

The product is intended to be used as a base in the formulation of alcoholic beverages.

It is presented in bulk.

Produktas – alkoholinis skystis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 15 % tūrio.

Jis gaunamas fermentuojant cukrinių runkelių ekstraktą, sudarytą iš 93,4 % masės sacharozės (sacharozė sudaro 96,7 % sausojo produkto masės), baltymų, mikroelementų, ląstelienos ir vandens.

Fermentacijos procesas, prasidedantis įpylus vandens ir pridėjus mielių, vyksta tol, kol pasiekiama 15 % alkoholio koncentracija. Tada mielės pašalinamos, taikant nusodinimo ir mikrofiltravimo procesus. Produktui nebūdingas joks specifinis kvapas ir skonis, išskyrus alkoholio.

Produktas skirtas naudoti kaip bazinis produktas alkoholiniams gėrimams gaminti.

Jis pateikiamas neišpilstytas.

2208 90 99

1271/2011 of 5.12.2011
(OJ L 325, 8.12.2011, p. 1)

 

The product is a beige powder consisting of (% by weight):

Food/dietary fibre 66,1

(thereof crude fibre 15,2)

proteins 18,8

moisture 7,5

ash 2,3

fat 0,2

The product is a solid vegetable residue obtained from soybeans after the extraction of the oil and partial removal of the proteins, followed by drying and grinding. The product has the characteristics of non-textured flour.

The product is a by-product of the production of soya protein concentrates and isolates and has as a result a reduced content of proteins.

The product is used for the fortification of food preparations and animal feeding products. The product is presented in bags of 25 kg.

Rusvai gelsvos spalvos miltelių pavidalo produktas, sudarytas iš (masės %):

maistinių/mitybinių skaidulų 66,1;

(iš jų žalios ląstelienos – 15,2);

baltymų 18,8;

drėgmės 7,5;

pelenų 2,3;

riebalų 0,2.

Tai kietos augalinės liekanos, susidariusios išekstrahavus aliejų iš sojos pupelių ir pašalinus dalį baltymų, po to išdžiovintos ir sumaltos. Produktas turi netekstūruotų miltų savybių.

Kadangi jis yra sojos baltymų koncentratų ir izoliatų gamybos šalutinis produktas, jo sudėtyje yra mažesnis baltymų kiekis.

Produktas naudojamas maisto preparatams ir gyvūnų pašarams praturtinti. Jis tiekiamas maišuose po 25 kg.

2304 00 00

509/92 of 28.2.1992
(OJ L 55, 29.2.1992, p. 80)

1

Product, consisting of a mixture of residues from the manufacture of starch from maize (approximately 40 %), residues from the extraction of oil from maize-germ by the wet-method (approximately 30 %) and residues from the distillation of alcohol from maize (\'corn-distillers\') (approximately 30 %), containing by weight on the dry matter: 18 % starch (determined in accordance with the method in Annex I.1 to Commission Directive 72/199/EEC); 28 % proteins (N x 6,25) (determined in accordance with the method in Annex I.2 to Commission Directive 72/199/EEC); 4,4 % fats (determined in accordance with method A in Annex I to Commission Directive 84/4/EEC). It is used in animal fodder.

Produktas, sudarytas iš kukurūzų krakmolo gamybos liekanų (apie 40 %), liekanų, gautų ekstrahuojant drėgnuoju būdu pagamintą kukurūzų gemalų aliejų (apie 30 %), ir liekanų, gautų distiliuojant alkoholį iš kukurūzų ("grūdų distiliatai") (apie 30 %), mišinio, kurio analizinės charakteristikos pagal sausosios medžiagos masę yra tokios: krakmolas 18 % nustatytas taikant metodą, aprašytą Komisijos direktyvos 72/199/EEB I.1 priede, baltymai (N × 6,25) 28 % nustatyti taikant metodą, aprašytą Komisijos direktyvos 72/199/EEB I.2 priede, riebalai 4,4 % nustatyti taikant A metodą, aprašytą Komisijos direktyvos 84/4/EEB I priede. Jis naudojamas gyvūnų pašarams.

2309 90 41

3802/92 of 23.12.1992
(OJ L 384, 30.12.1992, p. 13)

 

Preparation, of a kind used in animal-fodder, consisting of a mixture of malt-sprouts, barley-screenings before the malting-process (possibly containing other seeds) and barley-cleanings after the malting-process, containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch.

Produktas, naudojamas gyvūnų pašarams, sudarytas iš daiginto salyklo, miežių atsijų, atskirtų iki salyklo gamybos pradžios (jose gali būti ir kitų sėklų), ir miežių valymo liekanų, atskirtų padarius salyklą, mišinio, kurio sudėtyje krakmolo yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės.

2309 90 41

3044/90 of 22.10.1990
(OJ L 292, 24.10.1990, p. 5)

2

Product consisting of a mixture of milled whole maize and of residues from the extraction of oil by compression of maize-germ obtained by dry-processing. The mixture contains by weight on the dry product:

44,9 % starch,

4,9 % fats and

16,8 % proteins (nitrogen-content x 6,25).

Starch- and protein-content determined using methods set out in Commision Directive 72/199/EEC of 27.4.1972, Annex I(1) and (2) (OJ L 123, 29.5.1972, p. 6).

Fat- and moisture-content determined using methods set out in Commission Directive 71/393/EEC of 18.11.1971, Annex: Section 4 (method A) and Section 1, respectively (OJ L 279, 20.12.1971, p. 7).

 

Produktas, susidedantis iš sumaltų nesmulkintų kukurūzų ir likučių, gautų iš išdžiovintų kukurūzų gemalų, visų pirma išspaudus iš jų aliejų, mišinio. Mišinys turi tokias analitines savybes:

– krakmolo: 44,9 % sauso produkto masės;

– riebalų: 4,9 % sauso produkto masės;

– baltymų: 16,8 % sauso produkto masės (azoto kiekis ´ 6,25).

Krakmolo ir baltymų kiekis nustatytas taikant 1972 m. balandžio 27 d. Komisijos direktyvos 72/199/EEB I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytus metodus (OL L 123, 1972 5 29, p. 6).

Riebalų ir vandens kiekis nustatytas taikant 1971 m. lapkričio 18 d. Komisijos direktyvos 71/393/EEB priedo atitinkamai 4 skirsnyje (A metodas) ir 1 skirsnyje nurodytus metodus (OL L 279, 1971 12 20, p. 7).

2309 90 51

3044/90 of 22.10.1990
(OJ L 292, 24.10.1990, p. 5)

3

Product consisting of a mixture of milled whole maize and of residues from the extraction of oil by compression of maize-germ obtained by wet-processing. The mixture contains by weight on the dry product:

42,7 % starch,

4,9 % fats and

13,5 % proteins (nitrogen-content x 6,25).

Starch- and protein-content determined using methods set out in Commission Directive 72/199/EEC of 27.4.1972, Annex I(1) and (2) (OJ L 123, 29.5.1972, p. 6).

Fat- and moisture-content determined using methods set out in Commission Directive 71/393/EEC of 18.11.1971, Annex: Section 4 (method A) and Section 1, respectively (OJ L 279, 20.12.1971, p. 7).

 

Produktas, sudedantis iš sumaltų nesmulkintų kukurūzų ir likučių, gautų iš išdžiovintų kukurūzų gemalų, visų pirma išspaudus iš jų aliejų, mišinio. Mišinys turi tokias analitines savybes:

– krakmolo: 42,7 % sauso produkto masės;

– riebalų: 4,9 % sauso produkto masės;

– baltymų: 13,5 % sauso produkto masės (azoto kiekis ´ 6,5).

Krakmolo ir baltymų kiekis nustatytas taikant 1972 m. balandžio 27 d. Komisijos direktyvos 72/199/EEB I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytus metodus (OL L 123, 1972 5 29, p. 6).

Riebalų ir vandens kiekis nustatytas taikant 1971 m. lapkričio 18 d. Komisijos direktyvos 71/393/EEB priedo atitinkamai 4 skirsnyje (A metodas) ir 1 skirsnyje nurodytus metodus (OL L 279, 1971 12 20, p. 7).

2309 90 51

3044/90 of 22.10.1990
(OJ L 292, 24.10.1990, p. 5)

4

Product consisting of a mixture of maize husk and of residues from the extraction of oil by solvents of maize-germ obtained by dry-processing. The mixture contains by weight on the dry product:

- 44,8 % starch,

- 4,2 % fats and

- 13,4 % proteins (nitrogen-content x 6,25).

Starch- and protein-content determined using methods set out in Commision Directive 72/199/EEC of 27.4.1972, Annex I(1) and (2) (OJ L 123, 29.5.1972, p. 6). Fat- and moisture-content determined using methods set out in Commission Directive 71/393/EEC of 18.11.1971, Annex: Section 4 (method A) and Section 1, respectively (OJ L 279, 20.12.1971, p. 7).

 

Produktas, susidedantis iš kukurūzų lukštų ir likučių, gautų iš išdžiovintų kukurūzų gemalų, visų pirma tirpikliais išspaudus iš jų aliejų, mišinio. Mišinys turi tokias analitines savybes:

– krakmolo: 44,8 % sauso produkto masės;

– riebalų: 4,2 % sauso produkto masės;

– baltymų: 13,4 % sauso produkto masės (azoto kiekis ´ 6,5).

Krakmolo ir baltymų kiekis nustatytas taikant 1972 m. balandžio 27 d. Komisijos direktyvos 72/199/EEB I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytus metodus (OL L 123, 1972 05 29, p. 6).

Riebalų ir vandens kiekis nustatytas taikant 1971 m. lapkričio 18 d. Komisijos direktyvos 71/393/EEB priedo atitinkamai 4 skirsnyje (A metodas) ir 1 skirsnyje nurodytus metodus (OL L 279, 1971 12 20, p. 7).

2309 90 51

323/2000 of 11.2.2000
(OJ L 37, 12.2.2000, p. 12)

1

Pellets, consisting of a mixture of maize-milling products (approximately 70 % by weight) and barley-forage meal (approximately 30 % by weight), with the following characteristics by weight: 87,5 % dry matter (105 °C), 2,1 %  ash (800 °C) and 47,2 % starch (determined by the modified Ewers polarimetric method).

Granulės, sudarytos iš sumaltų kukurūzų produktų (apie 70 % masės) ir miežių pašarinių rupinių (apie 30 % masės) mišinio, kurių sudėtyje (masės procentais) yra: sausųjų medžiagų (105 °C) 87,5 % pelenų (800 °C) 2,1 % krakmolo (kiekis nustatomas taikant modifikuotą poliarimetrinį Ewers metodą) 47,2%.

2309 90 51

2084/91 of 12.7.1991
(OJ L 193, 17.7.1991, p. 16)
amended by Reg. 441/2013

1

Preparation consisting by weight of approximately 50 % choline chloride, 35 % colloidal silicon dioxide and 15 % water, for use in animal fodder (premix).

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams (premiksams), kurių sudėtyje yra apie 50 % cholino chlorido, 35 % masės koloidinio silikono dioksido, 15 % masės vandens.

2309 90 96

1144/2012 of  28.11.2012
(OJ L 333, 5.12.2012, p. 3)

1

A product consisting of modified dehydrated cane molasses presented in powder, with a light brown colour, containing (% by weight):

 — sucrose (including invert sugar)                   82,4,

— ash                                                             1,5,

— crude fibre                                                      7.

The product contains no starch and has a polarisation of 83,4°. During the production process, plant fibres and cane molasses concentrates are added and a dehydrated cane molasses is obtained. The product is not fit for human consumption and is used solely in animal feeding.

Šviesiai rudos spalvos miltelių pavidalo produktas, sudarytas iš modifikuotos bevandenės cukranendrių melasos, kurio sudėtyje (masės %) yra:

— sacharozės (įskaitant invertuotąjį cukrų)         82,4,

— pelenų                                                           1,5,

— žaliosios ląstelienos                                           7.

Produkto sudėtyje nėra krakmolo; jo poliarizacijos laipsnis 83,4°. Gamybos proceso metu pridedama augalinių pluoštų bei cukranendrių melasos koncentratų ir gaunama bevandenė cukranendrių melasa. Produktas netinkamas žmonėms vartoti ir naudojamas tik gyvūnų pašarams.

2309 90 96

509/92 of 28.2.1992
(OJ L 55, 29.2.1992, p. 80)
amended by Reg. 441/2013

2

Preparation consisting mainly of a mixture, by weight, of approximately 60 % calcium hydrogenorthophosphate [dicalcium phosphate] and approximately 40 % calcium bis(dihydrogenorthophosphate) [monocalcium phosphate], used in animal fodder.

Preparatas, daugiausia sudarytas iš kalcio vandenilio ortofosfato (dikalcio fosfato) (apie 60 % masės) ir iš kalcio bis (divandenilio ortofosfato) (monokalcio fosfato) (apie 40 % masės) mišinio, naudojamas gyvūnų pašarams.

2309 90 96

1533/92 of 12.6.1992
(OJ L 162, 16.6.1992, p. 5)
amended by Reg. 441/2013

4

Preparation, consisting mainly of a mixture of, by weight, approximately 60 % hexacalcium trisodium pentakis(orthophosphate), and approximately 40 % tricalcium bis(orthophosphate), used in animal-fodder.

Produktas, kurį daugiausia sudaro apie 60 % masės heksakalcio trinatrio pentaortofosfato ir apie 40 % masės trikalcio biortofosfato mišinys, naudojamas gyvūnų pašarams.

2309 90 96

2696/95 of 21.11.1995
(OJ L 280, 23.11.1995, p. 17)
amended by Reg. 441/2013

2

Product, in the form of powder, granules or pellets, containing approximately by weight: 48 % calcium hydrogenorthophosphate [\'dicalcium phosphate\'], 40 % calcium bis(dihydrogenorthophosphate) [\'monocalcium phosphate\'], and 12 % calcium carbonate (of a kind used in animal fodder).

Miltelių, grūdelių arba granulių pavidalo produktas, kurio sudėtis maždaug tokia:48 % masės kalcio hidrofosfato [kalcio-vandenilio tetraoksofosfato],40 % masės kalcio dihidrofosfato [kalcio-tetravandenilio bis (tetraoksofosfato)]ir12 % masės kalcio karbonato, naudojamo gyvūnų pašarams.

2309 90 96

2354/2000 of 24.10.2000
(OJ L 272, 25.10.2000, p. 10)
amended by 441/2013

1

Preparation, of a kind used in animal-feeding, obtained via a high-temperature chemical reaction of a mixture of apatite, phosphoric acid and sodium carbonate or sodium hydroxide. This product is defluorinated, and consists mainly of a mixture of phosphates of calcium and of calcium-sodium.

Gyvūnams šerti naudojamas preparatas, gaunamas iš apatitų, fosforo (fosfato) rūgšties ir natrio karbonato arba natrio hidroksido mišinio aukštatemperatūrės cheminės reakcijos būdu. Iš šio produkto sudėties pašalintas fluoras ir jį daugiausia sudaro kalcio ir kalcio — natrio fosfatų mišinys.

2309 90 96

2018/1243 of 13.09.2018
(OJ L 232, 17.09.2018, p. 1)

 

A dark brown, aqueous extract, having the following composition (% by weight):

- betaine 40,

 - water 40,

- sucrose 2,2,

- ash 3,

other organic substances (like amino acids and organic acids).

The product is produced from sugar beet molasses by filtration, chromatographic purification and subsequently concentration of betaine. Thereby the sugar content is reduced from approx. 60 % to 2 % and the betaine content is increased from 5 % to 40 %.

The product is used solely as an animal feed premix facilitating digestion and maintaining intestinal stability.

The product is packed in 1 000 kg containers or imported in bulk.

Tamsiai rudos spalvos vandeninis ekstraktas, kurio sudėtis (masės %) yra tokia:

- betainas 40,

- vanduo 40,

- sacharozė 2,2,

- peleningumas 3,

kitos organinės medžiagos (tokios, kaip aminorūgštys ir organinės rūgštys).

Produktas gaminamas iš cukrinių runkelių melasos filtruojant, chromatografiškai gryninant ir vėliau koncentruojant betainą. Taip cukraus kiekis sumažinamas nuo maždaug 60 % iki 2 %, o betaino kiekis padidinamas nuo 5 % iki 40 %.

Produktas naudojamas tik kaip gyvūnų pašarų premiksas virškinimui palengvinti ir gerai žarnyno veiklai palaikyti.

Produktas pakuojamas į 1 000 kg talpyklas arba importuojamas nesupakuotas.

2309 90 96

3425/91 of 25.11.1991
(OJ L 325, 27.11.1991, p. 6)
amended by Reg. 936/1999

1

Rolls of tobacco, wrapped in a porous cellulose film, which, in length, thickness, colour, type of tobacco and firmness, have the appearance of cigarettes. These rolls of tobacco are insert into a tube of cigarette-paper, before being smoked.

Tabako ritinėliai, susukti į porėtą celiuliozės plėvelę, kurių ilgis, storis, spalva, tabako rūšis ir standumas atitinka cigarečių savybes. Prieš rūkant šie tabako ritinėliai turi būti įkišti į papirosinio popieriaus tūtelę.

2402 20 90

1035/92 of 24.4.1992
(OJ L 110, 28.4.1992, p. 29)

1

Cigarettes made from the leaves of coltsfoot and peppermint, not containing tobacco.

Cigaretės, pagamintos iš šalpusnių ir pipirmėčių lapų, kurių sudėtyje nėra tabako.

2402 90 00

3311/86 of 29.10.1986
(OJ L 305, 31.10.1986, p. 30)
amended by Reg. 2723/90

1

Cut and expanded tobacco (not put up for retail sale), of which at least 80 % by weight floats on the surface when placed in benzyl acetate (determined by the analytical procecdure laid down in the Annex).

Supjaustytas ir pūstas tabakas (neskirtas mažmeninei prekybai), kurio ne mažiau kaip 80 % masės plūduriuoja paviršiuje, subėrus jį į benzilo acetatą (nustatoma taikant analitinį procesą, aprašytą šio reglamento priede).

2403 99 90

536/94 of 9.3.1994
(OJ L 68, 11.3.1994, p. 16)

1

Diatomite, in the form an off-white powder with the following physical and chemical properties: 4,7 % moisture-content, 5,6 % ignition-loss, pH 7 (10 % suspension), and 0,2 % sodium (% Na2O). When calcined, the product takes on a pinkish tinge. The product is used as a filter-medium.

Beveik baltų miltelių pavidalo diatomitas, turintis tokias fizines ir chemines savybes: drėgnis 4,7 %, kaitinimo nuostoliai (masės sumažėjimas dėl kaitinimo) 5,6 %, pH (10 % suspensijos) 7, natris (% Na2O) 0,2 %. Degtas produktas įgauna rausvą atspalvį. Šis produktas naudojamas kaip filtrų užpildas.

2512 00 00

536/94 of 9.3.1994
(OJ L 68, 11.3.1994, p. 16)

2

Diatomite, in the form a pink/off-white powder with the following physical and chemical properties: 0,2 % moisture-content, 0,4 % ignition-loss, pH 6 (10 % suspension), and 0,3 % sodium (% Na2O). The product is used as a filter-medium.

Rausvų arba beveik baltų miltelių pavidalo diatomitas, turintis tokias fizines ir chemines savybes: drėgnis 0,2 %, kaitinimo nuostoliai (masės sumažėjimas dėl kaitinimo) 0,4 %, pH (10 % suspensijos) 6, natris (% Na2O) 0,3 %. Šis produktas naudojamas kaip filtrų užpildas.

2512 00 00

2113/1999 of 5.10.1999
(OJ L 259, 6.10.1999, p. 3)

1

Magnesium oxide, produced by the calcination of magnesium carbonate followed by arc-fusion, in the form of irregular granules ranging from colourless through yellowish to greyish brown. The granules consist of translucent to transparent crystalline particles of approximately 1 to 10 mm in size, with a density (bulk density) approximately 3,5 g/cm3 and magnesium-oxide content at least 95 % by weight.

Magnio oksidas, pagamintas iškaitinant magnio karbonatą ir išlydytas elektros lanku, turintis nevienodų – nuo bespalvių iki gelsvų ir pilkšvai rudų granulių pavidalą. Granulės sudarytos iš maždaug 1–10 mm dydžio pusskaidrių ar skaidrių kristalinių dalelių. Tankis (piltinis tankis): maždaug 3,5 g/cm3. Magnio oksido kiekis: ne mažiau kaip 95 % masės.

2519 90 10

1785/94 of 19.7.1994
(OJ L 186, 21.7.1994, p. 20) amended by Reg. 441/2013

1

\'Synthetic rutile\', obtained from ilmenite by roasting, treatment with hydrochloric acid, and calcination, and containing approximately by weight 95 % titanium dioxide, 2 % diiron trioxide and 1 % silicon dioxide. It is presented in the form of a beige-coloured powder.

“Sintetinis rutilas", gaunamas iš ilmenito iškaitinimo būdu, apdorojus druskos rūgštimi ir kalcinuojant, kurio sudėtyje yra apie 95 % titano dioksido, apie 2 % digeležies trioksido ir apie 1 % silikono dioksido. Jis pateikiamas smėlio spalvos miltelių pavidalu.

2614 00 00

3541/85 of 12.12.1985
(OJ L 338, 17.12.1985, p. 1)
amended by Reg. 2695/95

1

Mixture of peat (containing not less than 75 % turf by weight) and other substances such as farmyard-manure, lime, sand, rotted leaf-mould, marl and small quantities of other fertilisers, with a total content of potassium (calculated as K2O), nitrogen and phosphorus (calculated as P2O5) not exceeding 3 % by weight.

Durpių (kuriose ne mažiau kaip 75 % masės sudaro velėna) ir kitų medžiagų, tarp jų mėšlo, kalkių, smėlio, lapų puvenų, mergelio bei nedidelio kiekio kitų trąšų, kurių sudėtyje bendras kalio (išreikšto K2O), azoto ir fosforo (išreikšto P2O5) kiekis yra ne didesnis kaip 3 %masės.

2703 00 00

1231/2013 of 28.11.2013
(OJ L 322, 3.12.2013, p. 13)

1

Treated distillate aromatic extract (TDAE) having the following physico-chemical properties: — content of aromatic constituents between 74,2 % and 75 % by weight, as determined by the chromatography column process described in Annex A to Chapter 27 of the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature (CNEN); — density at 15 °C between 0,9521 and 0,9590 g/cm 3 ; — not more than 4 % by volume distils up to 300 °C, as determined by the ASTM D 86-67 (EN ISO 3405) method. TDAE is an extract that is the result of the refining of lubricants from vacuum distillation residues. The aromatic constituents are produced as by- products in the refining of lubricating oil base stocks and waxes. The product is used as plasticizer for non- vulcanised rubber compounds that constitute raw materials in the manufacture of tyres and other vulcanised rubber products.

Apdorotas (valytas) aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas, turintis šias fizines ir chemines savybes: — aromatinių sudėtinių dalių kiekis, nustatytas naudojant chromatografinę kolonėlę, kaip aprašyta Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų 27 skirsnio A priede, sudaro 74,2 % – 75 % masės; — tankis 15 °C temperatūroje yra 0,9521 – 0,9590 g/cm 3 ; — taikant ASTM D 86-67 (EN ISO 3405) metodą iki 300 °C temperatūros distiliuojasi ne daugiau kaip 4 % tūrio. Apdorotas (valytas) aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas – tai ekstraktas, gautas rafinuojant alyvas iš vakuuminio distiliavimo likučių. Aromatinės sudėtinės dalys – tai šalutiniai produktai, gaunami rafinuojant tepalinių alyvų bazines žaliavas ir vaškus. Šis produktas naudojamas kaip nevulkanizuotos gumos mišinių, kurie yra padangų ir kitų vulkanizuotos gumos produktų gamybos žaliava, plastifikatorius.

2707 99 99

314/90 of 5.2.1990
(OJ L 35, 7.2.1990, p. 9)
amended by Reg. 705/2005

4

Liquid mixture of hydrocarbons consisting by weight of approximately 87 % of linear paraffins with chain-lengths of 8 to 16 carbon atoms, and approximately 13 % of alkylbenzenes with lateral chains of 10 to 12 carbon atoms.

Skystas angliavandenilių mišinys, susidedantis iš maždaug 87 % masės parafinų, kurių grandinės ilgis yra nuo 8 iki 16 anglies atomų, ir maždaug 13 % masės alkilbenzenų su šoninėmis grandinėmis, sudarytomis iš 10–12 anglies atomų.

2710 19 29

231/2004 of 10.2.2004
(OJ L 39, 11.2.2004, p. 15) amended by Reg. 441/2013

1

Yellow, oily liquid preparation containing by weight 70 % or more of petroleum oils, and containing additives. The product has the following characteristics: - distillation (ASTM D 86) at 250 °C: 0; at 266 °C: start of distillation; at 339 °C (end of distillation: more than 85 % by volume; at 350 °C: more than 85 % by volume; - flash-point (Pensky-Martens): higher than 100 °C; - infrared spectroscopy: aliphatic hydrocarbons; - sulphur content (EN ISO 8754): less than 0,05 % by weight. The preparation can be used as lubricating oil.

Geltonas, aliejingas, skystas preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 70 % naftos alyvos ir yra priedų. Produktas turi šias charakteristikas: Distiliacija (ASTM D 86):250 °C: 0266 °C: distiliacijos pradžia339 °C (distiliacijos pabaiga): daugiau kaip 85 % tūrio350 °C: daugiau kaip 85 % tūrioPliūpsnio temperatūra (Pensky-Martens): Aukštesnė kaip 100 °CInfraraudonoji spektroskopija:Alifatiniai angliavandeniliaiSieros kiekis: (EN ISO 8754): Mažesnis kaip 0,05 % masės Preparatas gali būti naudojamas kaip tepalinė alyva.

2710 19 43

2710 19 46

2710 19 47

1260/89 of 8.5.1989
(OJ L 126, 9.5.1989, p. 12)
amended by Reg. 936/1999

1

Product having the appearance of a soft white wax, consisting of a mixture of alpha-olefins which have even-numbered carbon chains of 18 to 26 atoms, of which the 20- and 22-carbon chains represent more than 80 % by weight of the total.

Minkštą baltą vašką primenantis produktas, sudarytas iš alfa alkenų, turinčių lygines anglies grandines, mišinio, sudarytas iš 18-26 atomų, iš kurių 20 ir 22 anglies atomų grandinės sudaro daugiau kaip 80 % bendros masės.

2712 90 99

1639/94 of 5.7.1994
(OJ L 172, 7.7.1994, p. 8)

1

Emulsion of natural bitumen in water, consisting of approximately 70 % bitumen, 30 % water and 0,2 % surface-active agent to help form the emulsion. The purpose of the emulsion in water is to transport the bitumen. The product is used as a fuel in special burners; the water is eliminated by evaporation before the bitumen is burned.

Gamtinio bitumo vandeninė emulsija, kurios sudėtyje yra apie 70 % bitumo, 30 % vandens ir 0,2 % paviršinio aktyvumo agento, padedančio susidaryti emulsijai. Tokios vandeninės emulsijos pavidalą turintį bitumą patogiau transportuoti. Šis produktas taip pat naudojamas kaip specialiųjų degiklių kuras: prieš bitumui užsidegant vanduo iš jo pašalinamas išgarinimo būdu.

2714 90 00

1663/94 of 7.7.1994
(OJ L 176, 9.7.1994, p. 2)

1

Silicon, containing by weight more than 98,7 % silicon, 0,1 % or more but not more than 0,2 % aluminium, and less than 0,1 % calcium, used generally in the manufacture of alkylchlorosilanes.

Silicis su priemaišomis, kurio sudėtyje esantis: silicis sudaro daugiau kaip 98,7 % masės,aliuminis – ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,2 % masės,kalcis – mažiau kaip 0,1 % masės.Toks silicis paprastai naudojamas alkilchlorsilanams gaminti.

2804 69 00

2399/91 of 6.8.1991
(OJ L 220, 8.8.1991, p. 5)

2

Artificial iron oxide, containing approximately 95 % Fe2O3, and approximately 4 % of aluminium and silica resulting from the manufacturing process.

Dirbtinis geležies oksidas, kurio sudėtyje yra 95 % Fe2O3 ir maždaug 4 % - aliuminio oksido ir silicio oksido, susidariusių gamybos proceso metu.

2821 10 00

2084/91 of 12.7.1991
(OJ L 193, 17.7.1991, p. 16)

2

Tricobalt tetraoxide, of a purity of approximately 96 % or more by weight, obtained from cobalt hydroxide.

Trikobalto tetraoksidas, kurio sudėtyje esantis kobalto hidroksidas sudaro ne mažiau kaip 96 % masės.

2822 00 00

2015/1723 of 22.9.2015       (OJ L 252, 29.9.2015, p. 7)

1

A product with a stoichiometric composition consisting of magnesium aluminate (magnesium aluminium oxide) with the crystalline structure of spinel, a chemically defined product, in the form of irregular granules, lumps or powder. The product has a magnesium content, calculated as magnesium oxide, of approx. 28 % by weight, and an aluminium content, calculated as aluminium oxide, of approx. 72 % by weight.

The product is used in the manufacture of refractory bricks and tiles used in the steel industry.

The product is obtained from a chemical reaction between magnesium oxide and aluminium oxide by fusion in a rotary furnace.

 

Netaisyklingos formos granulių, luitų arba miltelių pavidalo chemijos atžvilgiu apibūdintas stechiometrinės sudėties produktas, sudarytas iš kristalinės špinelio struktūros magnio aliuminato (magnio aliuminio oksido). Produkto sudėtyje magnis, perskaičiuotas į magnio oksidą, sudaro apytiksliai 28 % produkto masės ir aliuminis, perskaičiuotas į aliuminio oksidą, – apytiksliai 72 % masės.

Produktas naudojamas ugniai atsparioms plytoms ir plytelėms, naudojamoms plieno pramonėje, gaminti.

Produktas gaunamas magnio oksido ir aliuminio oksido cheminės reakcijos, kuri vyksta juos lydant sukamojoje lydymo krosnyje, metu.

2841 90 85

2017/1267 of 11.7.2017       (OJ L 183, 14.7.2017, p. 3)

 

A product in the form of a fine, white, odourless powder consisting of microspheres (particle size < 10 μm) with a density of approximately 2,1-2,5 g/cm3.

The microspheres consist of nepheline or nepheline syenite that has been heated to make the material more ellipse-shaped and to round off the rough edges. As a result of this process, the nepheline or nepheline syenite forms a glassy surface. Nepheline and nepheline syenite are sodium potassium aluminosilicates.

The product is used as an additive for paints, coatings and films in order to reduce volatile organic compound levels, increase filler loadings, improve hardness, and add burnish, scrub and abrasion resistance.

Smulkių baltų bekvapių miltelių pavidalo produktas, sudarytas iš mikrosferų (dalelių dydis mažesnis kaip 10 μm), kurių tankis yra apie 2,1–2,5 g/cm3.

Mikrosferos sudarytos iš pakaitinto (kad medžiagos forma būtų artimesnė elipsei ir kad suapvalėtų nelygūs kraštai) nefelino arba nefelininio sienito. Šio proceso metu susiformuoja stikliškas nefelino arba nefelininio sienito paviršius. Nefelinas ir nefelininis sienitas yra natrio-kalio aliumosilikatai.

Produktas naudojamas kaip dažų, dangų ir plėvelių priedas, sumažinantis lakiųjų organinių junginių lygį, pagerinantis užpildymą, padidinantis kietumą ir suteikiantis blizgesį, atsparumą šveitimui ir braižymui.

2842 10 00

2812/92 of 25.9.1992
(OJ L 284, 29.9.1992, p. 10)

1st.

Vanadium carbonitride, containing by weight 79,5 % vanadium, 12 % nitrogen and 7 % carbon.

Vanadžio karbonitridas, kurio sudėtyje yra: vanadžio 79,5 % masės, azoto 12,0 % masės, anglies 7,0 % masės.

2849 90 50

2812/92 of 25.9.1992
(OJ L 284, 29.9.1992, p. 10)

2nd.

Vanadium carbonitride, containing by weight 79 % vanadium, 16 % nitrogen and 3,5 % carbon.

Vanadžio karbonitridas, kurio sudėtyje yra: vanadžio 79,0 % masės, azoto 16,0 % masės, anglies 3,5 % masės.

2849 90 50

496/98 of 27.2.1998
(OJ L 62, 3.3.1998, p. 19)

 

Bromomethane, to which a small quantity of chloropicrin has been added (2 % by weight), not packaged for retail sale.

Brommetanas (metilbromidas), į kurį pridėta nedaug chlorpikrino (2 % masės), nesupakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes.

2903 39 11

2084/91 of 12.7.1991
(OJ L 193, 17.7.1991, p. 16)

3

Product consisting of cholic acid (of a purity of more than 95 % by weight), and fatty acids and inorganic salts resulting from the manufacturing process.

Produktai, kurių sudėtyje yra cholio rūgšties (ne mažiau kaip 95 % grynosios masės), riebalų rūgščių ir neorganinių druskų, susidariusių gamybos proceso metu.

2918 19 30

1825/93 of 7.7.1993
(OJ L 167, 9.7.1993, p. 8)
amended by Reg. 936/1999

1

Technical methoprene, containing by weight 90 % or more of methoprene (total isomers), with residual impurities from the manufacturing process, not put up in forms for retail sale.

Techninis metoprenas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 90 % masės metoprenas (visi izomerai), su priemaišomis, likusiomis po gamybos proceso, nesudėtas į mažmeninei prekybai skirtas formas.

2918 99 90

609/2009 of 8.7.2009
(OJ L 180, 11.7.2009, p. 3)

 

Product in granular form consisting of (% by weight): — anhydrous betaine: 95,8; — water: 1,5; — calcium stearate (anti-caking agent): 1,0; and the rest being impurities. The product is used in preparations of a kind used in animal feeding.

Granulių pavidalo produktas, sudarytas iš (masės %): —bevandenio betaino;95,8—vandens;1,5—kalcio stearato (nuo sukepimo apsaugantis agentas); 1,0ir likusi dalis yra priemaišos. Produktas naudojamas gyvūnų pašarams skirtuose preparatuose.

2923 90 00

1260/89 of 8.5.1989
(OJ L 126, 9.5.1989, p. 12)
amended by Reg. 441/2013

2nd

[4,4\'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2\'-thiodiphenolato-O,O\',S](butylamine)nickel(II).

[4,4\'-bis (1,1,3,3-tetrametilbutil)- 2,2\'-tiodifenolato-0,0′, S] (butilamino) nikelis (II).

2930 90 99

1825/93 of 7.7.1993
(OJ L 167, 9.7.1993, p. 8)
amended by Reg. 705/2005

2

Gamma-cyclodextrin.

Gama ciklodekstrinas.

2940 00 00

2084/91 of 12.7.1991
(OJ L 193, 17.7.1991, p. 16)

4

Ox-bile extract, obtained by purifying the liquid bile with ethanol and animal black (to deodorise and remove colour) and evaporating to dryness. This product is used therapeutically.

Galvijų tulžies ekstraktas, gautas gryninant skystąją tulžį su etanoliu ir gyvūninėmis anglimis (dezodoruoti ir pašalinti spalvą) bei išgarinant iki sausumo. Šis produktas naudojamas terapijoje.

3001 20 90

2061/89 of 7.7.1989
(OJ L 196, 12.7.1989, p. 5)
amended by Reg. 936/1999
replaced by Reg. 1966/2005

5

Preparation in the form of tablets, put up in packings for retail sale, with instructions on dosage and composition to counter deficiency in vitamin C. Each tablet weighing 750 mg contains: ascorbic acid: 500 mg, and rose-hip powder, cellulose, vegetable stearine, botanical oil solids, magnesium stearate, silicon dioxide and food glaze containing protein: 250 mg.

Tablečių pavidalo produktas, skirtas vitamino C trūkumui kompensuoti, sufasuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes su nurodymais dėl dozavimo ir informacija apie produkto sudėtį.Kiekvienos tabletės, sveriančios 750 mg, sudėtis:askorbo rūgštis: 500 mgerškėtuogių milteliai, celiuliozė, augalinis stearinas, kieti augaliniai aliejai, magnio stearatas, silicio dioksidas ir maistinė glazūra su baltymais: 250 mg.

3004 50 00

2016/936 of 8.6.2016
(OJ L 155, 14.6.2016, p. 19)

 

A product put up for retail sale in gelatine capsules, one capsule consisting of (mg):

simethicone: 257,5

gelatine, glycerol, dimethicone, titanium dioxide (E 171), potassium sorbate, food colourants E 110 and E 122: approx. 196

The product soothes stomach pain and prevents bloating and flatulence. According to its label, the product is presented for human consumption with a recommended daily dose of one to two capsules after each main meal of the day.

 

Želatinos kapsulėse pateikiamas produktas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Vienos kapsulės sudėtyje yra (mg):

simetikono: 257,5

želatinos, glicerolio, dimetikono, titano dioksido (E 171), kalio sorbato, maisto dažiklių E 110 ir E 122: apie 196

Produktas malšina skrandžio skausmus ir saugo nuo vidurių pūtimo ir dujų kaupimosi. Produkto etiketėje nurodyta, kad jis skirtas vartoti žmonėms, o rekomenduojama paros dozė – viena dvi kapsulės po kiekvieno pagrindinio dienos valgio.

3004 90 00

2061/89 of 7.7.1989
(OJ L 196, 12.7.1989, p. 5)

6

Injectable preparation, sterile, pyrogen-free, consisting of purified collagen dispersed in a phosphate-buffered physiological saline solution, whether or not containing lidocaine (INN), put up for retail sale.

Injekcijoms skirtas preparatas, sterilus, nesukeliantis karščiavimo, sudarytas iš buferiniame fiziologiniame fosfato tirpale disperguoto išgryninto kolageno, kurio sudėtyje yra arba nėra lidokaino (INN), sufasuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes.

3004 90 00

2802/95 of 4.12.1995
(OJ L 291, 6.12.1995, p. 5)
amended by Reg. 547/1999

1

Amber syrup, intended to correct iron-deficiency, put up in 125-ml bottles. Its composition per 100 g is: 4,13 g sodium feredetate (a soluble ferric compound of crystallised sodium ethylenediamine tetra-acetate), 24 g sorbitol, 13 g glycerine, 0,1 g citric acid, 0,09 g ethyl alcohol 95°, 0,01 g flavouring agent, 0,01 g propyl parahydroxybenzoate, 0,08 g methyl parahydroxybenzoate, and quant suff  water.

Į 125 ml butelius išpilstytas gintarinis sirupas, skirtas geležies trūkumui kompensuoti.Jo sudėtis (100 g) yra tokia: —natrio feredetatas 4, 13 g,—sorbitolis 24 g,—glicerinas 13 g,—citrinos rūgštis 0,1 g,—95° etilo alkoholis 0,09 g,—aromatinė medžiaga 0,01 g,—propilo parahidroksibenzoatas 0,01 g,—metilo parahidroksibenzoatas 0,08 g,—vanduo pakankamas kiekis.

3004 90 19

1414/2004 of 28.7.2004
(OJ L 257, 4.8.2004, p. 4) amended by Reg. 441/2013

1

Eyecare product (ophthalmic solution) composed of the active ingredient: poly(vinyl alcohol) (lubricant) 1,4 %, and of the other ingredients: sodium chloride (tonicity agent); sodium dihydrogenphosphate (buffering agent); disodium hydrogenphosphate (buffering agent); benzalkonium chloride (preservative); disodium edetate (chelating agent); hydrochloric acid (pH-adjuster); sodium hydroxide (pH-adjuster); and purified water, q.s. to 100 % (vehicle). The product is put up for retail sale (15ml-dropper bottle), with indications on dosage and use.

Akių priežiūros produktas (oftalmologinis tirpalas), kurį sudaro šios sudedamosios dalys: Polivinilo alkoholis (tepimo priemonė) 1,4 % Kitos sudedamosios dalys: natrio chloridas (tonuso medžiaga), natrio-divandenilio fosfatas (buferio medžiaga), dinatrio-vandenilio fosfatas (buferio medžiaga), benzalkonio chloridas (konservantas), dinatrio edetatas (chelantas), druskos rūgštis (pH reguliatorius), natrio hidroksidas (pH reguliatorius), isgrynintas vanduo, iki 100 % (tirpiklis)

Produktas sufasuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (15 ml buteliuke su lašintuvu) su nurodymais dėl dozavimo ir naudojimo.

3004 90 00

1230/2013 of 28.11.2013
(OJ L 322, 3.12.2013, p. 11)

1

The product is put up for retail sale in tablet form with a total weight of ca. 900 mg each, one tablet consisting of (mg): — alpha-lipoic acid 300, — calcium (as dibasic calcium phosphate) 88,5, — microcrystalline cellulose, hydroxypropyl ethylcellulose, colloidal silicon dioxide and magnesium stearate ca. 511. According to the label, the product is presented as a food supplement for human consumption. The recommended daily dose indicated on the label is one tablet per day.

Tablečių, kurių kiekvienos bendra masė apie 900 mg, pavidalo produktas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes. Vienos tabletės sudėtyje yra (mg): — alfa-lipo rūgšties 300, — kalcio (kaip dvibazio kalcio fosfato) 88,5, — mikrokristalinės celiuliozės, hidroksipropiletilceliuliozės, koloidinio silicio dioksido ir magnio stearato apie 511. Pagal etiketėje nurodytą informaciją produktas pateikiamas kaip maisto papildas, skirtas vartoti žmonėms. Etiketėje nurodyta rekomenduojama paros dozė – viena tabletė per dieną.

3004 90 00

3565/88 of 16.11.1988
(OJ L 311, 17.11.1988, p. 25)

3

Self-adhesive plastic film, coated on one side with glycerol trinitrate mixed with an acrylic adhesive and protected by a release-sheet, and containing 4 mg/cm2 or more of glycerol trinitrate

Lipni plastikinė plėvelė, iš vienos pusės padengta glicerolio trinitrato ir akrilo klijų mišiniu, kuriame glicerolio trinitrato yra 4 mg/m2 arba daugiau, apsaugota prilipti neleidžiančia plėvele.

3005 10 00

1214/91 of 7.5.1991
(OJ L 116, 9.5.1991, p. 44)

1

Rolls of self-adhesive hypoallergenic tape made of a micro-perforated extruded polyethylene film (of dimensions 91,4 m x 2,5 cm), put up in a cardboard box of twelve rolls for retail sale for medical use.

Dėžutės, kuriose yra 12 ritinių lipnios hipoalergeninės juostelės, pagamintos iš štampuotos polietileno plėvelės su mikrokiaurymėmis (matmenys: 9,14 m × 2,5 cm), supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes ir skirtos medicininiam naudojimui.

3005 10 00

972/2014 of 11.9.2014
(OJ L
274, 16.9.2014, p. 1)

 

A liquid product consisting of a silane, MDP phosphate monomer, dimethacrylate resins, 2-hydroxyethyl-methacrylate (HEMA), a copolymer, filler, ethanol, water and initiators. It is intended for dental use.

The product prepares the surface of tooth cavities for bonding with filling material. It can also be used for root desensitisation, for sealing of dentine prior to cementation of amalgam restorations, as protective coating for glass ionomer restorative materials or for bonding of pit and fissure sealants.

Skystas produktas, sudarytas iš silano, MDP fosfato monomero, dimetakrilato dervų, 2-hidroksietil-metakrilato (HEMA), kopolimero, užpildo, etanolio, vandens ir iniciatorių, skirtas naudoti stomatologijoje.

Naudojant produktą danties ertmių paviršius paruošiamas surišimui su užpildu. Jis taip pat gali būti naudojamas šakniai nujautrinti, dentinui prieš cementuojant atkuriamosiomis amalgamomis sandariai padengti, kaip stiklo jonomero atkuriamųjų medžiagų apsauginė danga arba skylučių ir įtrūkimų silantams surišti.

3006 40 00

1661/98 of 27.7.1998
(OJ L 211, 29.7.1998, p. 3)

1

Tanning-preparation, based on inorganic compounds and containing approximately 26 % chromium expressed as chromium oxide, 8 % sodium and 17 % sulphur, and having a basicity of about 33 %.

Žalių miltelių pavidalo rauginimo produktas, daugiausia sudarytas iš neorganinių junginių, kurio sudėtyje yra: apie 26 % chromo, išreikšto chromo oksido kiekiu,apie 8 % natrio ir 17 % sierosir kurio bazingumas apie 33 %.

3202 90 00

2053/83 of 20.7.1983
(OJ L 202, 26.7.1983, p. 5)
amended by Reg. 2695/95 + 705/2005

1

Product, consisting of paprika-extract, with the following characteristics: highly-viscous deep-red liquid with high colouring-strength, aromatic (similar to paprika) not pungent, 0,49 % ash by weight, 0,15 ml essential oils per 100 g, capsaicin not detectable, 0,01 % glucose by weight, sucrose not detectable, triglycerides positive test, and about 2,2 g capsanthin per kg (about 60 000 colour-units EOA (Essential Oil Association)).

Produktas, susidedantis iš paprikos ekstrakto ir turintis tokias charakteristikas: išvaizda: labai klampus skystis, tamsiai raudonas, didelio dažomojo stiprumo, kvapas ir skonis: kvepiantis, panašus į paprikos, neaitrus, pelenai: 0,49 % masės, eteriniai aliejai: 0,15 ml/100 g, kapsicinas: nenustatomas – aitrumo principas, gliukozė: 0,01 % masės, sacharozė: nenustatoma, trigliceridai: teigiamas testas, kapsantinas: apie 2,2 g/kg (apie 60000 spalvos vienetų EOA (Eterinių aliejų asociacija)).

3203 00 10

2016/2033 of 17.11.2016

(OJ L 314, 22.11.2016, p. 1)

 

A product consisting of glitter for toothpaste in the form of dark blue particles which dissolve when brushing the teeth and give a blue colour to the foam formed by the toothpaste. The colouring matter adheres to the cleaned teeth, allowing a reflection of blue light from the teeth enamel, thereby causing the teeth to appear whiter for a limited period of time.

The product is composed of the following ingredients (% by weight):

— hydroxypropyl methylcellulose approx. 55,

— propylene glycol approx. 21,

— blue pigment approx. 17,

— polysorbate 80 approx. 4,

— red dye approx. 3.

The blue pigment and the red dye serve as colouring matter.

The product is presented in bulk.

Produktą sudaro dantų pastai skirti tamsiai mėlynos spalvos dalelių pavidalo blizgučiai, kurie valantis dantis ištirpsta ir mėlynai nudažo susidariusias dantų pastos putas. Dažioji medžiaga prilimpa prie išvalytų dantų, todėl nuo dantų emalio atsispindi mėlyna šviesa ir dantys kurį laiką atrodo baltesni.

Produkto sudėtis (masės %):

— hidroksipropilmetilceliuliozės apie 55,

— propilenglikolio apie 21,

— mėlyno pigmento apie 17,

— polisorbato 80 apie 4,

— raudono dažiklio apie 3.

Mėlynas pigmentas ir raudonas dažiklis veikia kaip dažioji medžiaga.

Produktas pateikiamas nesupakuotas.

3204 19 00

169/1999 of 25.1.1999
(OJ L 19, 26.1.1999, p. 6)

6

(a) Paste based on silver (high concentration) containing 72 % silver, 8,9 % cadmium compound and 8,9 % lead compound;

(b) Paste based on silver (medium concentration) containing 45 % silver, 3,5 % cadmium compound and 3,5 % lead compound.

The products are used to apply electronic circuits on to enamelled steel sheets by means of heat-treatment.

a.Pasta, daugiausia sudaryta iš sidabro (didelės koncentracijos), kurios sudėtis:sidabras: 72,0 % kadmio junginys: 8,9 % švino junginys: 8,9 %

b.Pasta, daugiausia sudaryta iš sidabro (vidutinės koncentracijos), kurios sudėtis:sidabras: 45,0 % kadmio junginys: 3,5 % švino junginys: 3,5 %

Produktai naudojami kaip priemonės elektroninėms grandinėms sujungti su emaliuoto plieno lakštais karštuoju būdu.

3207 30 00

827/2011 of 12.8.2011
(OJ L 211, 18.8.2011, p. 9)

Panaikintas reglamentu 2015/182, of 2.2.2015

(OJ L 31, 7.2.2015)

 

1

Blue polymethine dye (fluorescent dye) diluted in a mixture of the solvents ethylene glycol and methanol. Composition (% by weight): — Ethylene glycol 96,9 — Methanol 3,0 — Polymethine dye 0,002 The product is meant to be used in automatic blood analysers. It is used for staining leukocytes by means of fluorescent marking after they have undergone a specific preparatory treatment. The product is put up in a small, labelled container for use in laboratories.

Mėlynas polimetininis dažiklis (fluorescencinis dažiklis), praskiestas etilenglikolio ir metanolio tirpiklių mišiniu. Sudėtis (masės %): — etilenglikolis 96,9, — metanolis 3,0, — polimetininis dažiklis 0,002. Produktas skirtas naudoti automatiniuose kraujo analizatoriuose. Jis naudojamas kaip fluorescencinis žymiklis leukocitams nudažyti po jų specialaus paruošiamojo apdorojimo. Produktas supilstytas į mažas paženklintas talpyklas, skirtas naudoti laboratorijose.

 

1380/2002 of 29.7.2002
(OJ L 200, 30.7.2002, p. 12)

3

Saturated solution of essential oils in ethyl alcohol (60 % by volume), containing approximately 3 g of orange essential oils per litre, used as a raw material in the food industry (e.g., bakers\' wares, chocolate).

Prisotintas eterinių aliejų tirpalas etilo alkoholyje (60 % alkoholio kiekio), kuriame yra maždaug 3 gramai apelsinų eterinių aliejų viename litre. Šis tirpalas maisto pramonėje naudojamas kaip žaliava (pvz., kepiniuose, šokolade).

3302 10 90

1272/2011 of 5.12.2011
(OJ L 325, 8.12.2011, p. 3)

1

Flavouring preparation composed of a mixture of odoriferous substances (carvacrol, cinnamaldehyde and capsicum oleoresin) and hydrogenated vegetable fat (micro-encapsulation). The product is used in the animal feeding industry as a feed appetiser in quantities of 75 g to 300 g/1 000 kg of feed for monogastric animals.

 

Mikrokapsulių pavidalo kvapiųjų medžiagų preparatas, sudarytas iš kvapiųjų medžiagų (karvakrolio, cinamono aldehido ir capsicum aliejingosios dervos (oleorezino)) mišinio ir mikrokapsuliavimui naudojamų sukietintųjų augalinių riebalų. Produktas naudojamas gyvūnų pašarų pramonėje kaip pašarų skaninimo medžiaga. Į 1 000 kg monogastrinių gyvūnų pašaro dedama 75–300 g produkto.

3302 90 90

1272/2011 of 5.12.2011
(OJ L 325, 8.12.2011, p. 3)

2

Flavouring preparation composed of capsicum oleoresin in hydrogenated vegetable fat (micro- encapsulation) with hydroxypropyl methylcellulose as a binder. The product is used in the animal feeding industry as a feed appetiser in quantities of 12,5 g to 50 g/1 000 kg of feed for ruminants.

 

Mikrokapsulių pavidalo kvapiųjų medžiagų preparatas, sudarytas iš capsicum aliejingosios dervos (oleorezino) ir mikrokapsuliavimui naudojamų sukietintųjų augalinių riebalų su rišikliu hidroksipropilmetilceliulioze. Produktas naudojamas gyvūnų pašarų pramonėje kaip pašarų skaninimo medžiaga. Į 1 000 kg atrajotojų pašaro dedama 12,5–50 g produkto.

3302 90 90

1272/2011 of 5.12.2011
(OJ L 325, 8.12.2011, p. 3)

3

Flavouring preparation composed of a mixture of odoriferous substances (cinnamaldehyde, eugenol) on a silica support, in cellulose and methylcellulose (micro-encapsulation).

The product is used in the animal feeding industry as a feed appetiser in quantities of 12,5 g to 50 g/1 000 kg of feed for dairy cows.

 

Mikrokapsulių pavidalo kvapiųjų medžiagų preparatas, sudarytas iš kvapiųjų medžiagų (cinamono aldehido, eugenolio) mišinio su silicio dioksido pagrindu ir mikrokapsuliavimui naudojamų celiuliozės ir metilceliuliozės.

Produktas naudojamas gyvūnų pašarų pramonėje kaip pašarų skaninimo medžiaga. Į 1 000 kg pieninių karvių pašaro dedama 12,5–50 g produkto.

3302 90 90

1440/2007 of 5.12.2007

(OJ L 322 , 07.12.2007 p. 10)

 

1

Small envelope, of approximate dimensions 40 × 50 mm, self-adhesive, consisting of two heat-sealed foils of a plastic and aluminium complex, and containing a sample of perfume in the form of a gel. It is printed with the name of the perfume.The foil can be lifted to reveal the sample of perfume in a quantity sufficient to give fragrance when rubbed onto the wrists.The product is not intended for retail sale. It is intended to be stuck onto brochures, leaflets, cards, or advertising pages of magazines printed with images and text designed to advertise a specific perfume.

 

Maždaug 40 × 50 mm dydžio lipnus vokelis, sudarytas iš dviejų sandariai užlydytų plastiko/aliuminio folijų, į kurį įdėtas gelio pavidalo kvepalų mėginys. Ant vokelio atspausdintas kvepalų pavadinimas. Atplėšus foliją randamas kvepalų mėginys, kurio kiekio pakanka pasikvepinti patepus riešus. Produktas neskirtas mažmeninei prekybai. Jis skirtas klijuoti ant brošiūrų, informacinių lapelių, atvirukų arba žurnalų reklaminių puslapių, kuriuose spausdinama konkrečių kvepalų reklama (paveikslėliai ir tekstas).

3303 00 10

840/92 of 1.4.1992
(OJ L 88, 3.4.1992, p. 29)

1st.

Samples of perfume-paste, on a support of printed publicity-material.

Kvepalų pastos pavyzdžiai, skirti pridėti prie spausdintos reklaminės medžiagos.

3303 00 10

1508/2000 of 11.7.2000
(OJ L 174, 13.7.2000, p. 3)

2

Set, consisting of a plastic model of the human skull (approximately 10 cm long, 5 cm wide and 0,5 cm high) of which the eye-, nose- and mouth-cavities contain different-coloured make-up preparations, as well as a stick with synthetic foam at the ends for applying the make-up. The set is put up in packaging for retail sale.

Rinkinys, kurį sudaro dirbtinė plastikinė žmogaus kaukolė (maždaug 10 cm ilgio, 5 cm pločio ir 0,5 cm aukščio), kurios akių, nosies ir burnos ertmėse yra skirtingų spalvų makiažo preparatai, ir lazdelė, kurios iš sintetinio putplasčio pagaminti galiukai yra skirti makiažui daryti. Rinkinys įpakuotas į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę.

3304 99 00

385/2013 of 22.4.2013
(OJ L 117, 27.4.2013, p. 10)

 

1

A product composed of 25 wipes made of non-wovens with a size of approximately 15 cm × 20 cm per wipe, put up in a plastic bag for retail sale. Amongst other ingredients the wipes are impregnated with water, soybean oil, sweet almond oil (Prunus dulcis), cetyl alcohol, xanthan gum, perfume/fragrance, citronellol, geraniol, glycerine, tetrasodium EDTA and disodium cocoamphodiacetate. According to the information provided the product is used to remove make-up, tone and purify normal and combination skin.

Produktas, kurį sudaro 25 iš neaustinės medžiagos pagamintos maždaug 15 × 20 cm dydžio servetėlės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtą plastikinį maišelį. Servetėlės įmirkytos, be kitų medžiagų, vandeniu, sojų aliejumi, saldžiųjų migdolų (Prunus dulcis) aliejumi, cetilo alkoholiu, ksantano derva, kvepalais ir (arba) kvapiosiomis medžiagomis, citroneloliu, geranioliu, gliceroliu, tetranatrio EDTA ir dinatrio kokoamfodiacetatu. Remiantis pateikta informacija, produktas naudojamas makiažui nuvalyti, normaliai ir mišriai odai tonizuoti ir valyti.

3304 99 00

2020/1288 of 9.9.2020
(OJ L 302, 16.9.2020, p. 8)

 

A product consisting of a colourless liquid in a small cylindrical container, holding 2 ml, with one fine brush on the detachable cap. The brush is designed to be used to apply the liquid.

The product is a conditioner for eyelashes and is intended to be used to moisturise and nourish them. It helps protecting them from brittleness and breakage and extending the growth phase of the eyelashes and therefore their lifespan. The product contains the following main ingredients:

- biotin,

-dechloro dihydroxy difluoro ethylcloprostenolamide

- biotinoyl tripeptide-1,

- calendula extract,

- ginseng extract.

The product is presented in a cardboard box, put up for retail sale.

Bespalvio skysčio pavidalo produktas, pateikiamas mažame 2 ml talpos cilindro formos indelyje, su vienu smulkiu šepetėliu, įtvirtintu nuimamame dangtelyje. Šepetėlis skirtas skysčiui užtepti.

Produktas yra blakstienų kondicionierius, skirtas joms drėkinti ir maitinti. Jis apsaugo blakstienas nuo trupėjimo ir lūžinėjimo, prailgina jų augimo etapą ir, atitinkamai, išlikimo trukmę. Produktą sudaro šie pagrindiniai komponentai:

- biotinas,

- dechloro dihidroksidifluoro etilkloprostenolamidas

- biotinolio tripeptidas-1,

- medetkų ekstraktas,

- ženšenio ekstraktas.

Produktas pateikiamas supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas kartonines dėžutes.

3304 99 00

4/97 of 3.1.1997
(OJ L 3, 7.1.1997, p. 1)

1

Preparation, in the form of a paste flavoured with mint or aniseed or in the form of a gel flavoured with mint, containing: 0,760 g disodium fluorophosphate, 0,3315 g sodium fluoride (250 mg active fluoride per 100 g), 4 g sodium benzoate and 100 g excipient q.s.p. This preparation, used as a toothpaste, is put up for sale in standard 50-ml, 75-ml and 125-ml containers.

Pastos pavidalo preparatas, aromatintas mėtomis arba anyžiais arba gelio pavidalo preparatas, aromatintas mėtomis, kurio sudėtyje yra: dinatrio fluorofosfatas 0,760 g, natrio fluoridas (250 mg aktyviojo fluorido 100 g) 0,3315 g, natrio benzoatas 4 g, pagalbinė medžiaga q.s.p. 100 g. Šis preparatas naudojamas kaip dantų pasta, jis parduodamas standartinėmis 50, 75 ir 125 ml tūrio pakuotėmis;

3306 10 00

1114/2006 of 20.7.2006
(OJ L 199, 21.7.2006, p. 3)

6

Product put up for retail sale in a spray bottle of 30 ml volume, with an alcoholic strength by volume of 20 %, containing

— hydro alcoholic extract of propolis 86,75 %

— honey 13 %

— natural flavouring (lemon) 0,1 %

— xanthan gum 0,1 %

— lemon (Citrus limonum) essential oil 0,05 %.

The product is packaged as a mouth spray for oral hygiene. It is sprayed directly into the mouth.

Produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus su purškikliais, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 20 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

— hidroalkoholinio propolio ekstrakto 86,75 %,

— medaus 13 %,

— natūralios aromatinės medžiagos (citrinų) 0,1 %,

— ksantano dervos 0,1 %,

— citrinų (Citrus limonum) eterinio aliejaus 0,05 %.

Produktas supakuotas kaip purškiklis, skirtas burnos ertmės higienai. Jis purškiamas tiesiai į burną.

3306 90 00

1172/2012 of  3.12.2012
(OJ L 337, 11.12.2012, p. 11)

1

Wipes made of non-wovens with a size of approximately 15 cm x 20 cm, put up in individual plastic bags for retail sale. The wipes are impregnated with water (98,32 %), propylene glycol (1 %), perfume (0,3 %), tetrasodium EDTA (0,2 %), aloe vera extract (0,1 %), bronopol (0,05 %), citric acid (0,02 %), mixture of methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone (0,01 %). According to the information provided, the product is used as a refreshing wipe.

 

Iš neaustinės medžiagos pagamintos maždaug 15 × 20 cm dydžio servetėlės, supakuotos į atskirus mažmeninei prekybai skirtus plastikinius maišelius. Servetėlės įmirkytos vandeniu (98,32 %), propilenglikoliu (1 %), kvepalais (0,3 %), tetranatrio EDTA (0,2 %), tikrojo alavijo (aloe vera) ekstraktu (0,1 %), bronopoliu (0,05 %), citrinų rūgštimi (0,02 %) ir metilchlorizotiazolinono bei metilizotiazolinono (0,01 %) mišiniu. Remiantis pateikta informacija, produktas naudojamas kaip gaivinamoji servetėlė.

3307 90 00

766/2014 of 11.7.2014
(OJ L 209, 11.7.2014, p. 11)

1

A product presented in liquid form and put up for retail sale in bottles containing 200 ml, 500 ml or 1 000 ml. The product consists of: — sodium chloride (0,9 %), — sterile water. Each bottle is equipped with an ergonomic eye cup, a dust cap and it is for a single use. According to the label, the product is used to rinse eyes in case of an emergency in order to remove foreign bodies and chemicals.

Skystas produktas, pateikiamas mažmeninei prekybai skirtuose 200 ml, 500 ml arba 1 000 ml talpos buteliuose. Produktą sudaro: — natrio chloridas (0,9 %), — sterilus vanduo. Ant kiekvieno vienkartinio naudojimo butelio uždėta ergonomiška akims praplauti skirta taurelė, uždengta nuo dulkių apsaugančiu dangteliu. Etiketėje nurodyta, kad produktas skirtas akims praplauti nelaimingo atsitikimo atveju siekiant iš jų pašalinti svetimkūnius ir chemines medžiagas.

3307 90 00

766/2014 of 11.7.2014
(OJ L 209, 11.7.2014, p. 11)

2

A product presented in liquid form and put up for retail sale in bottles containing 200 ml or 1 000 ml. The product consists of: — disodium phosphate (1-5 %), — potassium phosphate (1 %), — sterile water. Each bottle is equipped with an ergonomic eye cup, a dust cap and it is for a single use. According to the label, the product is used to rinse eyes in case of an emergency in order to neutralise acids and alkalis from the eyes.

Skystas produktas, pateikiamas mažmeninei prekybai skirtuose 200 ml arba 1 000 ml talpos buteliuose. Produktą sudaro: — dinatrio fosfatas (1–5 %), — kalio fosfatas (1 %), — sterilus vanduo. Ant kiekvieno vienkartinio naudojimo butelio uždėta ergonomiška akims praplauti skirta taurelė, uždengta nuo dulkių apsaugančiu dangteliu. Etiketėje nurodyta, kad produktas skirtas akims praplauti nelaimingo atsitikimo atveju siekiant neutralizuoti į jas patekusias rūgštis ir šarmus.

3307 90 00

2015/1722 of 22.9.2015     (OJ L 252, 29.9.2015, p. 5)

 

A product in form of a cream put up for retail sale in a plastic jar with a content of 227 g.

The product consists of water, fatty acid ester, dimethicone, plant oil, emulsifier, glycerine, flavour, preservatives, thickener and colourants.

The packing of the product does not qualify as a packing of a kind sold by retail for the care of the skin as the product is mainly intended to be used for sensual massage and stimulation.

 

Kremo pavidalo produktas mažmeninei prekybai skirtame 227 g talpos plastikiniame indelyje.

Produktą sudaro vanduo, riebalų rūgščių esteris, dimetikonas, augalų aliejus, emulgatorius, glicerinas, kvapioji medžiaga, konservantai, tirštiklis ir dažikliai.

Produkto pakuotė nevertintina kaip mažmeninei prekybai skirta odos priežiūros produkto pakuotė, nes produktas daugiausia skirtas geisminiam masažui ir stimuliavimui.

3307 90 00

1145/2012 of  28.11.2012
(OJ L 333, 5.12.2012, p. 5)

1

Sterilised wipes made of non-wovens, put up in a plastic bag for retail sale. The wipes are impregnated, amongst other ingredients with demineralised water, detergent and skin conditioning cleansing agent. The product is alcohol free. According to the information provided, the product is designed for cleaning hands and face.

Iš neaustinės medžiagos pagamintos sterilios servetėlės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtus plastikinius maišelius. Servetėlės įmirkytos, be kitų medžiagų, demineralizuotu vandeniu, plovikliu ir odą tausojančiu valikliu. Produkto sudėtyje nėra alkoholio. Remiantis pateikta informacija, produktas skirtas rankoms ir veidui valyti.

3401 11 00

761/2014 of 10.7.2014       (OJ L 207, 15.7.2014, p.13)

 

Surface-active preparation for washing the skin and the hair, presented in the form of a gel. The product contains in similar proportions specific components for washing the skin and for washing the hair. The product is presented in a plastic bottle containing 300 ml, put up for retail sale.

Gelio pavidalo paviršinio aktyvumo preparatas, skirtas odai ir plaukams plauti. Produktą panašiomis proporcijomis sudaro specifinės odai ir plaukams plauti skirtos sudedamosios dalys. Produktas pateikiamas mažmeninei prekybai skirtame 300 ml plastikiniame buteliuke.

3401 30 00

2015/181 of  30.1.2015       (OJ L 31, 7.2.2015, p.1)

 

A product in the form of fine white-yellowish powder packed in 25 kg bags, made from hydrogenated vegetable oil with added mono- and diglycerides from a different vegetable oil. The added mono- and diglycerides from a different vegetable oil constitute 10 % by weight. The product is presented to be used as an emulsifier in the food industry. The dropping point is 58 °C and viscosity at 68 °C is less than 1 Pa.s.

Smulkių balsvai gelsvų miltelių pavidalo produktas, supakuotas į maišus po 25 kg, pagamintas iš hidrinto augalinio aliejaus, į kurį pridėta kito augalinio aliejaus mono- ir digliceridų. Pridėti kito augalinio aliejaus mono- ir digliceridai sudaro 10 % produkto masės. Produktas pateikiamas naudoti kaip emulsiklis maisto pramonėje. Produkto lašėjimo temperatūra – 58 °C, o klampa 68 °C temperatūroje – mažesnė nei 1 paskalsekundė.

3404 90 00

2017/1268 of  11.7.2017       (OJ L 183, 14.7.2017, p.6)

 

A product in the form of fine white wax beads of approximatively 1 mm in diameter, obtained from refined palm oil.

The product consists of:

— hydrogenated hard palm stearin,

— non-hydrogenated hard palm stearin,

— an optical brightener (approx. 0,01 % by weight).

Palm stearin obtained from palm oil is subjected to a multi-stage fractionation and the hard stearin (solid fraction) is separated from the soft stearin. Then, a part of the hard stearin is subjected to a hydrogenation process, and mixed with the non- hydrogenated part of the hard stearin and with an optical brightener. Subsequently, the obtained product is subjected to a beading process.

The product is of waxy character and is used as raw material for manufacturing candles.

The dropping point is 59,2 °C ± 0,5 °C and the viscosity measured with a rotational viscometer does not exceed 10 Pa.s at a temperature of 10 °C above the dropping point.

The product is packed in 25 kg bags.

Smulkių apie 1 mm skersmens baltos spalvos vaškinių rutuliukų pavidalo produktas, pagamintas iš rafinuoto palmių aliejaus.

Produktą sudaro:

— sukietintas kietasis palmių stearinas,

— nesukietintas kietasis palmių stearinas,

— optinis baliklis (apie 0,01 % masės). Iš palmių aliejaus gautas palmių stearinas frakcionuojamas keletu etapų ir taip kietasis stearinas (kietoji frakcija) atskiriamas nuo minkštojo stearino. Vėliau atliekamas dalies kietojo stearino sukietinimo procesas, po kurio šis stearinas sumaišomas su nesukietinta kietojo stearino dalimi ir optiniu balikliu. Iš šio produkto formuojami maži rutuliukai.

Produktas yra vaško pavidalo ir naudojamas kaip žaliava žvakėms gaminti.

Produkto lašėjimo temperatūra – 59,2 ± 0,5 °C, o jo klampa, sukiuoju klampomačiu išmatuota temperatūroje, kuri 10 °C didesnė už lašėjimo temperatūrą, neviršija 10 paskalsekundžių.

Produktas supakuotas maišuose po 25 kg.

3404 90 00

1989/2004 of 19.11.2004
(OJ L 344, 20.11.2004, p. 5)

3

Whey-protein isolates, in the form of a powder and containing by weight more than 90 % of protein (calculated on the dry matter). The product is obtained by the microfiltration of whey. The protein profile is as follows:

50-60 % β-lactoglobulin,

- 10-25 % α-lactalbumin,

5-7 % immunoglobulin, and

- about 20 % of glycopeptides.

The content of lactose and fat is less than 1 %. There may be small quantities of lecithin present, used as a wetting agent in the manufacturing process. The product is intended for human consumption.

Miltelių pavidalo išrūgų baltymų izoliatai, kurių sudėtyje esantys baltymai sudaro daugiau kaip 90 % sausosios medžiagos masės. Produktas gautas iš išrūgų mikrofiltracijos būdu. Šio produkto baltymų sudėtis yra tokia:

— Beta-pieno globulino:  50–60%;

— Alfa-pieno albumino:  10–25 %;

— Imunoglobulino: 2–7%;

— Glikopeptidų: apie 20 %.

Laktozė ir riebalai sudaro mažiau kaip 1 %.

Produkto sudėtyje gali būti maži kiekiai lecitino, jeigu jis kaip drėkiklis buvo naudojamas gamybos metu. Produktas skirtas vartoti žmonių maistui.

3502 20 91

55/2003 of 13.1.2003
(OJ L 8, 14.1.2003, p. 3)

5

Product in the form of a powder with the following composition by weight: 92 % protein of which 65 % collagen content, 4 % moisture, and 4 % ash (550 °C). The product, soluble in water, is made from bones by hydrolysis. It is used to bind water in, e.g., meat products.

Esminį požymį jam suteikia ryžių sudėtinė dali: baltymai 92%, kolageno kiekis 65 %, drėgmė 4 %, pelenai (550 0C) 4%. Produktas, kuris tirpsta vandenyje, pagamintas iš kaulų hidrolizės būdu. Jis naudojamas surišti vandenį, pvz., mėsos produktuose.

3504 00 90

386/2013 of 22.4.2013
(OJ L 117, 27.4.2013, p. 12)

1

Product consisting of 20 μg to 5 mg recombinant human glycoprotein (laminin) in an aqueous storage buffer. The product is intended for use for coating cell culture vessels. It serves as a matrix for growing stem cells by improving the surface of such vessels to which the cells can adhere. The product does not provide nourishment for the stem cells and is to be used in combination with a cell culture medium in order to maintain or grow stem cells.

Produktas, sudarytas iš 20 μg – 5 mg rekombinantinio žmogaus glikoproteino (laminino) vandeniniame saugojimo buferyje. Produktas skirtas naudoti ląstelių kultūrų auginimo indams padengti. Jis naudojamas kaip augančių kamieninių ląstelių matrica, pagerinant tų indų paviršių, kad ląstelės galėtų prie jo prisitvirtinti. Kamieninės ląstelės iš produkto maistinių medžiagų negauna, todėl siekiant palaikyti kamieninių ląstelių gyvybingumą ar jas padauginti, produktas turi būti naudojamas kartu su ląstelių kultūrų mitybos terpe.

3504 00 90

316/91 of 7.2.1991
(OJ L 37, 9.2.1991, p. 25)

3

Product obtained solely by the etherification of starch with epichlorohydrin and sodium monochloroacetate in the presence of sodium hydroxide; appearance: white crumbly powder; dry matter: 92,8 %; ash (at 600° C): 15,1 %; containing: sodium and chloride ions; solution-pH: 11,6; image under the microscope: starch-type not recognisable; iodine-test: dark blue; paper chromatography: positive for starch ether; IR spec: characteristic carboxymethyl groups.

 

Produktas, gautas eterinant krakmolą su epichlorohidrinu ir natrio monochloracetatu, kai yra natrio hidroksido. Jis turi tokias savybes: Išvaizda balti purūs milteliai, sausoji medžiaga  92,8 %, pelenai (prie 600 °C) 15,1 %, Turi natrio ir chlorido jonų. Tirpumas drumstas tirpalas vandenyje, smarkiai išbrinksta. Tirpalo pH 11,6, mikroskopinis vaizdas krakmolo tipo, neatpažįstamas. Jodo tyrimas tamsiai mėlynas. Popieriaus chromatografija teigiama krakmolo eteriui. IR spektras būdingosios karboksimetilo eterio juostos. 

 

3505 10 50

1417/2007of 28.11.2007    (OJ  L 316 , 04.12.2007 p.4)

3

 

Bonding solution composed of : EthylcyanoacrylateSilicaPoly(methyl methacrylate)CalixarenesHydroquinoneTriglycerides. The solution is intended to adhere moulded plastic false nails to the natural nail. It hardens slowly to allow modelling of the false nails.The solution is packaged in small nozzled tubes for easy and precise application. Net weight not exceeding 1 kg.

 

Rišiklis sudarytas iš: etilcianakrilato, kvarco, polimetilmetakrilato, kaliksarenų, hidrochinono, trigliceridų. Tirpalas skirtas išformuotiems plastikiniams dirbtiniamss nagams priklijuoti prie natūralių nagų. Jis kietėja lėtai leisdamas dirbtinius nagus modeliuoti. Tirpalas supakuotas mažose tūbelėse su antgaliais, kad jį būtų lengvai ir tiksliai užtepti. Neto masė ne didesnė kaip 1 kg.

3506 10 00

645/2001 of 30.3.2001
(OJ L 91, 31.3.2001, p. 40)

1

Product, in the form of granules, consisting of a mixture of enzymes stabilised on a carrier (wheat-flour) and containing per gram 2 500 units of xylanase and 800 units of protease. The product may be used, inter alia, as an additive in animal-fodder (in the proportion of approximately 1 to 1 000), to improve the nutritional efficency of the feed by making it more easily digested.

Granulių pavidalo fermentų mišinys, stabilizuotas sumaišius su nešikliu (kviečių miltais), kurio viename grame yra 2500 ksilanazės ir 800 proteazės vienetų. Produktas gali būti naudojamas, inter alia, kaip gyvūnų pašarų priedas, gerinantis jų maistingumą, kurio pridėjus (maždaug 1 ir 1000 santykiu) pašarai lengviau virškinami.

3507 90 90

884/2011 of 22.8.2011
(OJ L 229, 6.9.2011, p. 1)

1

Deoxyribonuclease enzyme, with an activity range of 10 000 to 25 000 units/mg, in an aqueous storage buffer of pH 6,5. The product is put up for retail sale for laboratory use in the reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR).

Deoksiribonukleazės fermentas, kurio aktyvumas nuo 10 000 iki 25 000 vienetų/mg, pateikiamas saugojimui skirtame 6,5 pH vandeniniame buferiniame tirpale. Produktas supilstytas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, skirtas naudoti laboratorijose atvirkštinės transkriptazės polimerazės grandininėms reakcijoms (RT-PCR).

3507 90 90

2020/1317 of 9.9.2020
(OJ L 309, 23.9.2020, p. 1)

1

A product consisting of free flowing porous prills predominantly based on ammonium nitrate with the following composition (in percentage by weight):

— ammonium nitrate > 99,4

— (total nitrogen > 34,5)

— anionic polymer 0,28

— coating 0,08

The oil absorption of the prills is > 10 % by weight.

The prills have a bulk density of 0,72 g/cm3.

Daugiausia iš amonio nitrato pagamintas produktas, kurį sudaro birios akytos priliuotosios granulės ir kurio sudėtis (masės %):

— amonio nitratas > 99,4

— (bendras azoto kiekis > 34,5)

— anijoninis polimeras 0,28

— danga 0,08

Priliuotųjų granulių alyvos absorbcija – > 10 % masės.

Priliuotųjų granulių tūrinis tankis – 0,72 g/cm3.

3602 00 00

2020/1317 of 9.9.2020
(OJ L 309, 23.9.2020, p. 1)

2

A product consisting of free flowing porous prills predominantly based on ammonium nitrate with the following composition (in percentage by weight):

— ammonium nitrate > 99

— (total nitrogen > 34,5)

— magnesium nitrate 0,4

—mixture of diammonium phosphate, ammonium sulphate and boric acid 0,06

— coating 0,08

The oil absorption of the prills is > 7 % by weight.

The prills have a bulk density of 0,80 g/cm3.

Daugiausia iš amonio nitrato pagamintas produktas, kurį sudaro birios akytos priliuotosios granulės ir kurio sudėtis (masės %):

— amonio nitratas > 99

— (bendras azoto kiekis > 34,5)

— magnio nitratas 0,4

— diamonio fosfato, amonio sulfato ir boro rūgšties mišinys 0,06

— danga 0,08

Priliuotųjų granulių alyvos absorbcija – > 7 % masės.

Priliuotųjų granulių tūrinis tankis – 0,80 g/cm3.

3602 00 00

1586/89 of 7.6.1989
(OJ L 156, 8.6.1989, p. 20)

1

Lumpwood charcoal impregnated with a heavy (waxy) hydrocarbon, the hydrocarbon content being approximately 25 % by weight of the whole. The goods are used as barbecue fuel and put up in 2- to 10-kg bags.

Luitų pavidalo medžio anglys, įmirkytos sunkiaisiais (vaškų) angliavandeniliais, kurių kiekis sudaro apie 25 % visos produkto masės. Šios prekės naudojamos kaip kuras mėsos keptuvams (barbecue) ir pateikiamos su maišelius po 2–10 kg.pakuotos į

3606 90 90

1586/89 of 7.6.1989
(OJ L 156, 8.6.1989, p. 20)

2

Briquettes of wood charcoal agglomerated with a binder and containing sodium nitrate. The goods are used as barbecue fuel and put up in 2- to 10-kg bags.

Medžio anglių briketai, aglomeruoti rišikliu, kurių sudėtyje yra natrio nitrato. Šios prekės naudojamos kaip kuras mėsos keptuvams (barbecue) ir pateikiamos supakuotos į maišelius po 2–10 kg.

3606 90 90

2017/2246 of 30.11.2017

(OJ L 324, 8.12.2017, p. 8)

 

Unexposed aluminum plates (so-called ‘positive thermal plates with laser diode sensitivity’), rectangular in shape, with one side exceeding 255 mm in length, coated on one side with an emulsion (essentially containing alkali-soluble resin, one or more IR (infrared) dyes (photo thermal converter) and a solubility suppressor (colourant)) that is sensitive to infrared laser diodes at a wavelength of 830 nm.

They are designed for use with CTP (Computer To Plate technology) equipment for medium to large print runs. To increase the life span of the finished product, the plates undergo a so-called ‘baking’ process to harden the image once it has been developed.

Neeksponuotos aliuminio plokštelės (vadinamosios teigiamos terminės plokštelės, jautrios lazeriniams diodams), stačiakampio formos, kurių vienos pusės ilgis didesnis kaip 255 mm, iš vienos pusės padengtos emulsija (kurios pagrindinės sudedamosios dalys yra šarmuose tirpi derva, vienas arba keli IR (infraraudonųjų spindulių) dažai (fototerminis keitiklis) ir tirpimo slopiklis (dažiklis)), jautria infraraudonųjų spindulių lazeriniams diodams esant 830 nm bangos ilgiui.

Jos skirtos naudoti CTP (angl. Computer to Plate) technologijos spausdinimo įrangoje vidutiniams ir dideliems tiražams spausdinti. Kad galutinio produkto eksploatavimo laikotarpis būtų ilgesnis, išryškinus vaizdą plokštelės termiškai apdorojamos taip padidinant vaizdo atsparumą.

3701 30 00

457/2008 of 23.5.2008
(OJ L 137, 27.5.2008, p. 4)

1

Product consisting of a quartz plate coated with chrome and photoresist, with overall dimensions of 15 (L) × 15 (W) × 0,6 (D) cm (so-called ‘photomask blank’). The product is to be exposed and developed, to become a ‘photomask’ used in the production of semiconductor devices.

Gaminys – tai chromu ir fotorezistu padengta kvarco plokštelė, kurios gabaritų matmenys 15 cm (ilgis) × 15 cm (plotis) × 0,6 cm (aukštis) (vadinamoji „fotokaukių plokštelė“).

Eksponuota ir išryškinta plokštelė tampa fotokauke, kuri naudojama puslaidininkių įtaisų gamyboje.

3701 99 00

457/2008 of 23.5.2008
(OJ L 137, 27.5.2008, p. 4)

2

Product consisting of a quartz plate coated with chrome, with overall dimensions of 15 (L) × 15 (W) × 0,6 (D) cm, upon which circuit diagram patterns have been produced in the same manner as in the case of exposed and developed photographic plates (so-called ‘photomask’). The product is used in the manufacture of semiconductor wafers, for photographically transferring circuit diagrams onto wafers.

Gaminys – tai chromu padengta kvarco plokštelė, kurios gabaritų matmenys 15 cm (ilgis) x 15 cm (plotis) x 0,6 cm (aukštis), su uždėtu grandinės schemos paveikslu, pagamintu taip pat, kaip gaminamos eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštelės (vadinamoji „fotokaukė“). Gaminys naudojamas puslaidininkių plokštelių gamyboje fotografiniam grandinių schemųperkėlimui ant plokštelių.

3705 90 90

169/1999 of 25.1.1999
(OJ L 19, 26.1.1999, p. 6) amended by Reg. 441/2013

7

Powdered toner with magnetic properties, used as a developer for photocopying machines, composed of 40 % styrene and butyl acrylate copolymer, 3 % polypropylene, 56 % magnetite and <1 % silica.

Dažomieji milteliai, turintys magnetinių savybių, naudojami kaip ryškalas fotokopijavimo aparatuose.Sudėtis:stireno ir butilakrilato kopolimeras: 40 %polipropilenas: 3 %magnetitas: 56 %silicio dioksidas: < 1 %.

3707 90 20

536/94 of 9.3.1994
(OJ L 68, 11.3.1994, p. 16)

3

Diatomite, in the form a white powder with the following physical and chemical properties: < 0,1 % moisture-content, 0,3 % ignition-loss, pH 8 (10 % suspension), and 3,5 % sodium (% Na2O). The colour remains unchanged, even after calcination. The product is used as a filter-medium.

Baltų miltelių pavidalo diatomitas, turintis tokias fizines ir chemines savybes: drėgnis < 0,1 %, kaitinimo nuostoliai (masės sumažėjimas dėl kaitinimo) 0,3 %, pH (10 % suspensijos) 8, natris (% Na2O) 3,5 %. Net ir degtas šis produktas nekeičia spalvos. Šis produktas naudojamas kaip filtrų užpildas.

3802 90 00

2147/2001 of 31.10.2001
(OJ L 288, 1.11.2001, p. 23)

1

Preparation, in the form of a solution, put up in aerosol-cans for retail sale, composed by weight as follows: (a) (insecticides) 1 % permethrine, 0,5 % malathion and 4 % piperonyl butoxide; (b) 94,5 % isododecane; and propellent (butane/propane). The preparation contains insecticides against head-lice and nits, and is sprayed on to the dry hair and scalp before shampooing.

1) insekticidai: permetrinas: 1% malationas 05 % piperonilo butoksidas 4 % 2) izodedekanas: 94,5 %. ir inertinės medžiagos (butanas/propanas). Preparatu, kurio sudėtyje yra insekticidų nuo utėlių ir glindų, apipurškiami sausi plaukai ir galvos oda prieš trenkant šampūnu.

3808 91 10

497/98 of 27.2.1998
(OJ L 62, 3.3.1998, p. 21)

1

Mixture of bromomethane (67 % by weight) and chloropicrin (33 %), used as a soil-fumigant prior to planting.

Brommetano (67 % masės) ir chlorpikrino (33 % masės) mišinys, naudojamas žemei dezinfekuoti prieš sodinimą.

3808 91 90

455/2007 of 25. 4. 2007

(OJ L 109, 26. 4. 2007, p.30)

                

1

A preparation in the form of an alcoholic solution put up in pipettes for retail sale. The composition is as follows:

— fipronil (ISO)                                        10 g;

— butylated hydroxyanisole (BHA, E 320)   0,02 g;

— butylated hydroxytoluene (BHT, E 321)  0,01 g ;

— excipient q.s.p.                                    100 ml.

The preparation, containing a substance showing an insecticide and acaricide activity against parasites such as fleas, ticks and lice, is used externally on pets (dogs and cats).

 

Alkoholinio tirpalo pavidalo preparatas, pateikiamas supilstytas į mažmeninei prekybai skirtas pipetes. Jo sudėtis tokia:

— fipronilas (ISO)                                     10 g;

— butilintas hidroksianizolis (BHA, E 320)    0,02 g;

— butilintas hidroksitoluenas (BHT, E 321)   0,01 g;

— užpildas q.s.                                        100 ml.

Preparatas, kurio sudėtyje esanti medžiaga yra insekticidas ir akaricidas, veikianti prieš parazitus, pavyzdžiui, blusas, erkes ir utėles, skirtas išoriniam naudojimui (šunims ir katėms).

3808 91 90

 

455/2007 of 25.4.2007
(OJ L 109, 26.4.2007, p. 30)

2

Preparation in the form of an alcoholic solution put up as a spray (sprayer, pump) for retail sale. The composition is as follows:    
— fipronil (ISO)        0,25 g;
— excipient q.s.p.      100 ml.          
The preparation, containing a substance showing insecticidal and acaricidal activity against parasites such as fleas, ticks and lice, is used externally on pets (dogs and cats).

Alkoholinio tirpalo pavidalo preparatas, pateikiamas supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus purkštuvus (purškiklius, pulverizatorius). Jo sudėtis tokia:

— fipronilas (ISO) 0,25 g;

— užpildas q.s. 100 ml.

Preparatas, kurio sudėtyje esanti medžiaga yra insekticidas ir akaricidas, veikianti prieš parazitus, pavyzdžiui, blusas, erkes ir utėles, skirtas išoriniam naudojimui (šunims ir katėms).

3808 91 90

1201/2001 of 18.6.2001
(OJ L 163, 20.6.2001, p. 8)

amended by Reg. 1179/2009

1st.

Preparation, consisting of a suspension of zinc pyrithione (fungicide) in water, and containing by weight:

— zinc pyrithione:24-26

— water:75-77

— antimicrobial preservatives:0,5

— a surface active agent:0,1

The preparation is presented in bulk and used in varying concentrations as the active ingredient (fungicide) in different products.

Preparatas, sudarytas iš cinko piritiono (fungici-das) vandeninės suspensijos, kurio sudėtis(masės procentais):

- cinko piritionas 24–26%

- vanduo 75–77%

- priešmikrobinės konservuojančios medžiagos 0,5%

- paviršinio aktyvumo medžiaga 0,1%.

Preparatas pateikiamas dideliais kiekiais ir naudojamas įvairiomis koncentracijomis kaip įvairių produktų aktyvioji sudėtinė dalis (fungicidas).

3808 92 90

2020/1289 of 9.9.2020
(OJ L 302, 16.9.2020, p. 11)

 

Disposable non-woven paper wipes (approximately 3 cm × 6 cm each), individually wrapped and put up for retail sale in boxes holding 100 wipes.

The wipes are impregnated with an alcoholic solution consisting of 70 % isopropyl alcohol and 30 % water.

The product is presented to be used for general disinfection of the skin and of other surfaces (such as those of non-invasive medical instruments).

Vienkartinės neaustinės popierinės servetėlės (maždaug 3 cm × 6 cm dydžio), kiekviena atskirai suvyniota, pateikiamos mažmeninei prekybai dėžutėse po 100 vnt.

Servetėlės įmirkytos alkoholiniu tirpalu, sudarytu iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens.

Produktas pateikiamas naudoti bendrai odos ir kitų paviršių (pvz., neinvazinių medicinos instrumentų) dezinfekcijai.

3808 94 90

691/96 of 16.4.1996
(OJ L 97, 18.4.1996, p. 13)

1

Preparation, with a basis of amylaceous substances, obtained by the etherification of a wheat-flour and having a starch-content of approximately 61 % by weight, as determined by the method in Annex II to Commission Regulation (EEC) No 4154/87 (OJ L 392, 31.12.1987, p. 19). This is a preparation of a kind generally used in the paper-industry.

Kvietinių miltų eterinimo būdu gautas preparatas, daugiausia sudarytas iš krakmolingų medžiagų, kurio sudėtyje esančio krakmolo kiekis, nustatytas taikant Komisijos reglamento (EEB) Nr. 4154/87 (OL L 392, 1987 12 31, p. 19) II priede aprašytą metodą, sudaro maždaug 61 % masės.Tai preparatas, dažniausiai naudojamas popieriaus pramonėje.

3809 10 30

597/92 of 6.3.1992
(OJ L 64, 10.3.1992, p. 13)

1

Preparation consisting of wheat starch and a small amount of α-amylase (0,5 %). The starch-content is over 83 %. The product is used as a finishing agent in the paper industry.

Preparatas, kurio sudėtyje yra kviečių krakmolo ir nedidelis kiekis α-amilazės (0,5 %). Krakmolas sudaro daugiau kaip 83 %. Produktas naudojamas popieriaus pramonėje kaip apdailos agentas.

3809 10 90

142/2002 of 25.1.2002
(OJ L 24, 26.1.2002, p. 14)

3

Mixture, consisting of ethyl alcohol (78,2 %), isopropanol (12,4 %), n-propanol (8,1 %), and small quantities of other organic products. This mixture is a by-product from synthetic-gasoline manufacture.

Mišinys, kurį sudaro etilo alkoholis (78,2 %), izopropanolis (12,4 %), n-propanolis (8,1 %) ir maži kiekiai kitų organinių produktųŠis mišinys yra sintetinio benzino gamybos šalutinis produktas.

3814 00 90

2020/725 of 26.05.2020
(OJ L 170, 02.06.2020, p. 12)

 

A product composed of the following ingredients (% by weight):

- hydrocarbons (predominantly paraffinic and naphthenic) 94,4

- n-butyl acetate 5,6

The product is presented to be used as an organic composite solvent for dissolving paint, varnishes and mastics.

The product is presented in 210 litre barrels, in 1 000 litre containers or in bulk.

Produktą sudaro šios sudedamosios dalys (masės %):

- angliavandeniliai (daugiausia parafinai ir naftenai) 94,4

- n-butilacetatas 5,6

Produktas skirtas naudoti kaip sudėtinis organinis dažų, lakų ir mastikų tirpiklis.

Produktas pateikiamas 210 litrų talpos statinėse, 1 000 litrų talpos talpyklose arba neišpilstytas

3814 00 90

1785/94 of 19.7.1994
(OJ L 186, 21.7.1994, p. 20)
amended by Reg. 936/1999

2

Emulsifying agent, consisting of a mixture of mono- and diacetyl-tartaric-acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids (E 472(e)).

Emulsiklis, kurio sudėtyje yra monoacetilo vyno rūgšties ir diacetilo vyno rūgšties riebalų rūgščių monogliceridų ir digliceridų esterių mišiniai (E 472 e).

3824 90 55

3974/88 of 20.12.1988
(OJ L 351, 21.12.1988, p. 21)
amended by Reg. 936/1999

2

Mixtures of clavulanic acid (INN) (50 % by weight), potassium salt, and microcrystalline cellulose, for incorporation into antibiotic-based medical products.

Klavulaninės rūgšties INN (50 % svorio), natrio druskos ir mikrokristalų celiuliozės mišiniai, skirti dėti į antibiotikų pagrindu pagamintus medicinos produktus.

3824 90 64

2084/91 of 12.7.1991
(OJ L 193, 17.7.1991, p. 16)
amended by Reg. 705/2005

5

Intermediate product from the preparation of cholic acid from ox-bile, essentially consisting of mixed cholic and deoxycholic acids (about 80 % by weight), fatty acids and inorganic salts.

Cholio rūgšties gamybos iš galvijų tulžies tarpinis produktas, kurio pagrindinės sudedamosios dalys yra mišriosios cholio ir deoksicholio rūgštys (apie 80 % masės), riebalų rūgštys ir neorganinės druskos.

3824 90 64

2015/1723 of 22.9.2015     (OJ L 252, 29.9.2015, p. 7)

2

A product with a non-stoichiometric composition with a magnesium content, calculated as magnesium oxide, of approx. 20-35 % by weight and an aluminium content, calculated as aluminium oxide, of approx. 58-78 % by weight. The product has the crystalline structure of spinel, in form of irregular granules, lumps or powder.

The product is used in the manufacture of refractory bricks and tiles used in the steel industry.

The product is obtained from a chemical reaction between magnesium oxide and aluminium oxide by fusion in a rotary furnace.

 

Nestechiometrinės sudėties produktas, kurio sudėtyje magnis perskaičiuotas į magnio oksidą, sudaro apytiksliai 20–35 % masės ir aliuminis, perskaičiuotas į aliuminio oksidą, – apytiksliai 58–78 % masės. Produktas yra netaisyklingos formos granulių, luitų arba miltelių pavidalo kristalinės struktūros špinelis.

Produktas naudojamas ugniai atsparioms plytoms ir plytelėms, naudojamoms plieno pramonėje, gaminti.

Produktas gaunamas magnio oksido ir aliuminio oksido cheminės reakcijos, kuri vyksta juos lydant sukamojoje lydymo krosnyje, metu.

3824 90 96

2015/1723 of 22.9.2015     (OJ L 252, 29.9.2015, p. 7)

3

A product named ‘fused magnesia chrome’ in form of irregular grey granules, fragments or powder of varying grain size, with a non-stoichiometric composition of magnesium oxide and chromium oxide. The product has the crystalline structure of spinel and is used in the manufacture of refractory bricks and tiles used in the steel industry.

This product is obtained by fusion of magnesium oxide and chromium ore in an arc furnace.

 

Netaisyklingos formos pilkų granulių, skeveldrų ar įvairaus grūdėtumo miltelių pavidalo nestechiometrinės sudėties produktas iš magnio oksido ir chromo oksido, dar vadinamas sulydytu magnio chromu. Produktui būdinga kristalinė špinelio struktūra, jis naudojamas ugniai atsparioms plytoms ir plytelėms, naudojamoms plieno pramonėje, gaminti.

Šis produktas gaunamas sulydant magnio oksidą ir chromo rūdą lankinėje lydkrosnėje.

3824 90 96

3402/82 of 17.12.1982
(OJ L 357, 18.12.1982, p. 16)
amended by Reg. 2695/95, 936/1999 + 705/2005

 

Base-preparation for chewing-gum, in the form of cylindrical pieces, consisting by weight of 34 % butyl rubber, 15 % polyethylene, 13 % poly(vinyl acetate), 28 % vegetable-resin and 10 % calcium carbonate.

Cilindro pavidalo gabalėlių kramtomosios gumos pagrindo medžiaga, kurios sudėtyje (masės dalimis) yra 34 % butilo gumos, 15 % polietileno, 13 % poli(vinilo acetato), 28 % augalinių dervų ir 10 % kalcio karbonato.

3824 90 97

2275/88 of 25.7.1988
(OJ L 200, 26.7.1988, p. 10)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

6

Preparation, of the kind used as raw material in the production of cosmetics, having the following approximate composition by weight: 10 % animal-placenta extracts and 90 % maize-germ oil.

Preparatas, naudojamas kaip žaliava kosmetikai gaminti, kurio sudėtis yra tokia:apie 10 % masės sudaro gyvūnų placentos ekstraktai,apie 90% masės — kukurūzų gemalų aliejus.

3824 90 97

2275/88 of 25.7.1988
(OJ L 200, 26.7.1988, p. 10)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

7

Preparation, of the kind used as raw material in the production of cosmetics, having the following approximate composition by weight: 3 % collagen, 44 % glycerol, 53 % water.

Preparatas, naudojamas kaip žaliava kosmetikai gaminti, kurio sudėtis yra tokia:apie 3 % masės sudaro kolagenas,apie 44 % masės — glicerolis,apie 53 % masės — vanduo.

3824 90 97

2275/88 of 25.7.1988
(OJ L 200, 26.7.1988, p. 10)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

8

Preparation, of the kind used as raw material in the production of cosmetics, having the following approximate composition by weight: 5 % elastin, 45 % propane-1,2-diol, 50 % water.

Preparatas, naudojamas kaip žaliava kosmetikai gaminti, kurio sudėtis yra tokia:apie 5 % masės sudaro elastinas,apie 45 % masės — propar-1,2-diolas,apie 50 % masės — vanduo.

3824 90 97

3491/88 of 9.11.1988
(OJ L 306, 11.11.1988, p. 18)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

3

Sodium dihydridobis(2-methoxyethanolato)aluminate, in solution (70 %) in toluene.

Natrio dihidridobio(2-metoksietanoliato) aliuminato 70 % tirpalas toluene.

3824 90 97

542/90 of 1.3.1990
(OJ L 56, 3.3.1990, p. 5)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

1

Aqueous emulsion based on carnauba wax, used as a release agent on sheets of plastics and similar materials.

Vandeninė emulsija, kurios pagrindas yra karnaubo vaškas, naudojama kaip atpalaiduojamoji medžiaga ant plastiko ir panašių medžiagų lakštų.

3824 90 97

2084/91 of 12.7.1991
(OJ L 193, 17.7.1991, p. 16)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

6

Blend of adipic-acid esters of alcohols having mainly 12 and 13 carbon atoms, used principally in the manufacture of synthetic lubricants.

Adipo rūgšties ir alkoholio esterių mišinys su 12 ir 13 anglies atomų, daugiausiai naudojamas gaminant sintetinius tepalus.

3824 90 97

1533/92 of 12.6.1992
(OJ L 162, 16.6.1992, p. 5)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

6

Solid extract from the residual material insoluble in aliphatic solvents, obtained during the extraction of rosin from wood, having the following characteristics: a resin-acid-content not exceeding 30 % by weight, an acid-number not exceeding 110, and a melting point of not less than 100° C.

Kietasis likutinės medžiagos, netirpstančios alifatiniuose tirpikliuose ir gaunamos ekstrahuojant dervas iš medienos, ekstraktas, turintis šias savybes: dervų rūgšties kiekis ne didesnis kaip 30 % masės, rūgščių skaičius ne didesnis kaip 110 ir lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 100 °C.

3824 90 97

2933/92 of 7.10.1992
(OJ L 293, 9.10.1992, p. 8)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

1

Base-preparation for chewing-gum, in the form of plates or granules consisting mainly of: specially-purified elastomeric polymers, resins, refined waxes, glycerol esters of edible fatty acids, mineral fillers, and antioxidants. The preparation may also contain natural emulsifiers and natural gum.

Plokštelių arba granulių pavidalo pusgaminiai preparatai, skirti kramtomajai gumai gaminti, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra tokios: specialiai išvalyti elastomeriniai polimerai, dervos, rafinuotas vaškas, valgomųjų riebiųjų rūgščių glicerolio esteriai, mineraliniai užpildai, antioksidantai. Šiuose preparatuose taip pat gali būti natūralių emulsiklių ir natūralių sakų.

3824 90 97

691/96 of 16.4.1996
(OJ L 97, 18.4.1996, p. 13)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

2

Mixture of carboxylic acids, containing approximately by weight: 79 % azelaic acid, 20 % other dibasic acids and 1 % monobasic acids.

Karboksirūgščių mišinys, kurio sudėtyje yra apie 79 % masės azelaino rūgšties, 20 % – kitų dvibazių rūgščių ir 1 % – vienbazių rūgščių.

3824 90 97

1264/98 of 17.6.1998
(OJ L 175, 19.6.1998, p. 4)
amended by Reg. 705/2005

6

Mixture of rape-oil (98 %) and petrol (2 %).

Rapsų aliejaus (98 %) ir benzino (2 %) mišinys.

3824 90 97

1264/98 of 17.6.1998
(OJ L 175, 19.6.1998, p. 4)
amended by Reg. 705/2005

7

Mixture of rape-oil (98 %) and a mixture (2 %) consisting of diesel and other heavy oils.

Rapsų aliejaus (98 %) ir mišinio, sudaryto iš dyzelino (dyzelinių degalų) bei kitų sunkiųjų naftos alyvų (2 %), mišinys.

3824 90 97

169/1999 of 25.1.1999
(OJ L 19, 26.1.1999, p. 6)
amended by Reg. 705/2005

8

Creamy-white powder, consisting of montmorillonite with about 30 % added stearylamine. It is an organophile, miscible with organic solvents, and displays a mass-loss of 35 % after being heated to 600 °C.

Riebūs balti milteliai, sudaryti iš montomorilonito, į kurį pridėta 30 % stearilamino.Šie milteliai yra organofiliniai, lengvai susimaišo su organiniais tirpikliais, pakaitinti prie 600 °C praranda 35 % masės.

3824 90 97

1694/2001 of 24.8.2001
(OJ L 229, 25.8.2001, p. 3)
amended by Reg. 705/2005

2

Preparation, used as a base for the manufacture of non-alcoholic beverages and consisting of the following by weight:

- 40 % anhydrous phosphoric acid,

- 30 % sulfite ammonia caramel (E 150d),

- 10 % caffeine, and water.

Preparatas, naudojamas kaip pagrindinis komponentas nealkoholiniams gėrimams gaminti, kurio sudėtis (masės procentais):

– bevandenė fosforo rūgštis:                   40;

– amoniakinė sulfitokaramelė (E 150d):  30;

– kofeinas:                                             10 ir vanduo.

3824 90 97

1439/2007 of 5.12.2007
(OJ L 322, 7.12.2007, p. 8)

1

Set consisting of several plasters and pads which ontain the following ingredients (% by weight):

— Tourmaline 4;

— Chitosan 5;

— Wood vinegar 30;

— Pearl powder 4;

— Pure silica 4;

— Glycolic acid 3;

— Dextrin 50.

According to the information on the package the roduct is intended to improve circulation of lood in the feet to activate the metabolism of he cellular tissue and detoxify the body.

The pads are to be worn on the soles of the feet or 8-10 hours with the aid of the plasters upplied.

The product is presented in a folding card pack for ndividual sale.

 

Rinkinys, sudarytas iš keleto pleistrų ir pagalvėlių, į kurių sudėtį įeina šios sudedamosios dalys (masės %):

— turmalinas 4;

— chitozanas 5;

— medžio actas 30;

— perlų milteliai 4;

— grynas kvarcas 4;

— glikolio rūgštis 3;

— dekstrinas 50.

Pagal ant pakuotės pateiktą informaciją produktas skirtas kraujo apytakai kojose pagerinti, ląstelinių audinių medžiagų apykaitai suaktyvinti ir toksinėms medžiagoms iš kūno pašalinti.

Pagalvėlės pleistrais klijuojamos prie kojų pėdų ir nešiojamos 8–10 val.

Produktas pateikiamas mažmeninei prekybai skirtoje sulankstomoje kartotinėje dėžutėje.

3824 90 97

 

323/2008 of 8.4.2008
(OJ L 98, 10.4.2008, p. 3)

1

Spectacle-shaped supple plastic article containing a coloured liquid solution with the following composition (by volume):

- 60 % propylene glycol and

- 40 % water.

This product is designed to relieve headaches when applied to the face, having first been cooled in a refrigerator

Lankstus akinių formos dirbinys, kuriame yra tokios sudėties spalvotas tirpalas (tūrio %):

— vanduo 40,

— propilenglikolis 60.

Produktas skirtas numalšinti galvos skausmams ir dedamas ant veido, prieš tai atšaldžiu0s jį šaldytuve.

3824 90 97

1303/2011 of  9.12.2011
(OJ L 330, 14.12.2011, p. 17)

 

Gel put up for the relief of pain containing the following ingredients: — isopropyl alcohol — water — herbal extract (Ilex paraguariensis) — acrylic acid polymers (carbomer) — triethanolamine — menthol — camphor — silicon dioxide — methylparaben — glycerine — propylene glycol — tartrazine (E102) — brilliant blue FCF (E133) The quantities of the ingredients are not indicated on the packaging of the product. The packaging advises that the product is used for the temporary relief of minor aches and pains of muscles and joints associated with arthritis pain, backache, strains and sprains.

 

Gelis skausmui mažinti, kurio sudedamosios dalys yra: — izopropilo alkoholis; — vanduo; — augalų ekstraktas (Ilex paraguariensis); — akrilo rūgšties polimerai (karbomeras); — trietanolaminas; — mentolis; — kamparas; — silicio dioksidas; — metilparabenas; — glicerinas; — propilenglikolis; — tartrazinas (E102); — brilianto mėlis (E133). Ant produkto pakuotės sudedamųjų dalių kiekiai nenurodyti. Remiantis ant pakuotės nurodyta informacija produktą patariama naudoti nedideliems raumenų skausmams, sąnarių skausmams dėl artrito, nugaros skausmams bei skausmams dėl sausgyslių ir raiščių patempimų laikinai sumažinti.

3824 90 97

699/2013 of 19.7.2013
(OJ L 198, 23.7.2013, p. 23)

1

Cat litter composed of natural bentonite clay that has been dried and treated with an anti-bacterial agent and mixed with activated carbon to prevent the growth of bacteria and odour. The bentonite clay constitutes more than 94 % by weight of the product. The product is sold to consumers in various pack sizes.

Kraikas katėms, kurį sudaro išdžiovintas ir antibakterine medžiaga apdorotas gamtinis bentonitinis molis, sumaišytas su aktyvintomis anglimis siekiant išvengti bakterijų augimo ir kvapo. Bentonitinis molis sudaro daugiau kaip 94 % produkto masės. Produktas parduodamas vartotojams įvairaus dydžio pakuotėse.

3824 90 97

699/2013 of 19.7.2013
(OJ L 198, 23.7.2013, p. 23)

2

Cat litter composed of round and oval shaped translucent granules of silicon dioxide (silica gel). The product includes a visible quantity of coloured granules. The coloured granules are obtained by the addition of a blue dye. The product is sold to consumers in various pack sizes.

Kraikas katėms, kurį sudaro apvalios ir ovalo formos pusskaidrės silicio dioksido (silikagelio) granulės. Produkte matomas tam tikras spalvotų granulių kiekis. Spalvotos granulės gaunamos įdėjus mėlyno dažiklio. Produktas parduodamas vartotojams įvairaus dydžio pakuotėse.

3824 90 97

2015/184 of  30.1.2015       (OJ L 31, 7.2.2015, p.7)

 

Silicon dioxide (also called ‘silica gel’) in the form of small transparent granules of 0,5 to 1,5 mm in diameter and packed in paper sachets or in plastic capsules that are water-vapour-permeable. The silicon dioxide absorbs moisture and is presented to be used, for example, to protect and preserve medicines or to keep goods dry during shipment.

Silicio dioksidas (dar vadinamas silikageliu) suformuotas į 0,5–1,5 mm skersmens mažas skaidrias granules ir supakuotas į popierinius maišelius arba vandens garams pralaidžias plastikines kapsules. Silicio dioksidas sugeria drėgmę ir yra naudojamas, pavyzdžiui, vaistams apsaugoti ir išlaikyti arba vežamoms prekėms išlaikyti sausoms.

3824 90 96

314/90 of 5.2.1990
(OJ L 35, 7.2.1990, p. 9)
amended by Reg. 936/1999

5

Product for use as a component in lubricants, made of synthetic isoparaffinic poly(alpha)olefins, having the following characteristics:

- colourless, clear, low-viscosity oily liquid;

- refractive index of 1,4563 at 20° C;

- ashing none;

- hetero-atoms (sulphur, halogen, nitrogen and phosphorus) negative;

- bromine-value 0,3;

- acuum distillation (1,5 mbar) boiling point above 121° C;

- IR-spectrum essentially displays bands of saturated aliphatic hydrocarbons;

- density 0,8225 kg/l at 20° C.

 

Produktas, skirtas naudoti kaip tepalo komponentas, sudarytas iš sintetinių izoparafininių poli(alfa)alkenų, turintis tokias analitines savybes:

– išvaizda: bespalvis, skaidrus, mažos klampos, aliejingas skystis;

– lūžio rodiklis 20 °C temperatūroje: 1,4563;

– peleninimas: nėra;

– heteroatomai: sierai, halogenams, azotui ir fosforui neigiamas;

– bromo skaičius: 0,3;

– vakuuminė distiliacija (1,5 mbar): virimo temperatūra per 121°C (= 300 °C, esant 1 013 mbar);

– IR spektras: iš esmės sočiųjų alifatinių angliavandenilių diapazonas;

– tankis 20 °C temperatūroje: 0,8225 kg/l.

3902 90 90

825/2011 of 12.8.2011
(OJ L 211, 18.8.2011, p. 5)

1

Styrene-butadiene copolymer, in primary form. This copolymer is manufactured by mixing styrene butadiene rubber latex (SBR) with high styrene content resin. The final product consists of a mixture of styrene butadiene copolymers with a proportion of styrene of 65 % by weight or more.

Pirminės formos stireno ir butadieno kopolimeras. Šis kopolimeras gaminamas sumaišant butadienstireninio kaučiuko (buna S kaučiukas) lateksą su derva, kurios sudėtyje yra daug stireno. Galutinis produktas – stireno ir butadieno kopolimerų mišinys, kurio sudėtyje esančio stireno santykinis kiekis sudaro ne mažiau kaip 65 % masės.

3903 90 90

1214/91 of 7.5.1991
(OJ L 116, 9.5.1991, p. 44)
amended by Reg. 441/2013

2

Saturated polyester, in granular form or in aqueous dispersion, of a kind used as a sizing-agent in the textile industry.

Sotusis poliesteris granulių pavidalu arba vandeninė dispersija, kuri naudojama tekstilės pramonėje kaip klijavimo medžiaga.

3907 99 90

 

2016/1645 of 7.9.2016       (OJ L245, 14.9.2016, p. 3)

 

A product in the form of irregular, flat, brown, hard fragments (about 2 mm thick) or flakes, manufactured of (% by weight):

pine resin (also called tall oil rosin or rosin) approx. 58-69,

maleic acid anhydride approx. 1-4,

various phenols approx. 11-24,

Formaldehyde approx. 5,5-9,

- Pentaerythritol approx. 7-12.

 The product results from a multi-step process starting with rosin and maleic anhydride being transformed into a rosin adduct. After the addition of magnesium oxide (as a catalyst for the subsequent reactions), phenols and formaldehyde a polymerised resin is formed. Finally, free acid groups of the resin are esterified after the addition of pentaerythritol.

The product at issue is used in the printing industry as an adhesive.

 

Netaisyklingos formos, plokščių, rudų, kietų nuolaužų (apie 2 mm storio) arba drožlių pavidalo produktas, pagamintas iš (masės %):

pušies sakų (dar vadinamų talo alyvos kanifolija arba kanifolija) apie 58–69,

maleino rūgšties anhidrido apie 1–4,

įvairių fenolių apie 11–24,

Formaldehido apie 5,5–9,

Pentaeritritolio apie 7–12.

Produktas gaunamas vykdant daugiapakopį procesą, kuris pradedamas kanifolijos ir maleino rūgšties anhidridą paverčiant kanifolijos aduktu. Pridėjus magnio oksido, kuris tolesnėse reakcijose veikia kaip katalizatorius, fenolių ir formaldehido susidaro polimerizuota derva. Galiausiai laisvos dervos karboksilo grupės esterinamos pridėjus pentaeritritolio.

Šis produktas naudojamas poligrafijos pramonėje kaip adhezyvas.

3909 40 00

1260/89 of 8.5.1989
(OJ L 126, 9.5.1989, p. 12)
amended by Reg. 936/1999 + 705/2005

3rd

Solution in a volatile organic solvent (approximately 25 % by weight) of a triazine derivative (approximately 75 % by weight), formed by the reorganisation-polymerisation of hexamethylene diisocyanate (HMDI), in which the free isocyanate groups are protected.

Triazino derivato (maždaug 75 % masės), hexmaetileno diizocianato (HMDI) polimerizacijos su pertvarkymu produktas, kuriame laisvosios izocianito grupės yra apsaugotos, tirpalas lakiame organiniame tirpiklyje (maždaug 25 % masės).

3911 90 19

1214/91 of 7.5.1991
(OJ L 116, 9.5.1991, p. 44)
amended by Reg. 705/2005

3

Agarose.

Agarozė.

3913 90 00

597/92 of 6.3.1992
(OJ L 64, 10.3.1992, p. 13)
amended by Reg. 705/2005

2

Iron(III)-dextran compound, containing by weight between 5 % and 20 % iron, in the form of powder in 50-kg sacks, or in the form of aqueous solution containing 0,5 % phenol (as preservative) in 10-litre to 200-litre containers.

Geležies(III)-dekstrano junginio, kurio nuo 5 iki 20 % masės sudaro geležis, milteliai 50 kg talpos maišuose; taip pat pateikiamas ir vandeninis tirpalas, kuriame yra 0,5 % fenolio (konservantas), 10-200 litrų talpos induose.

3913 90 00

738/2000 of 7.4.2000
(OJ L 87, 8.4.2000, p. 10)

1

Flexible product, for the temperature-controlled distribution of gases or liquids, consisting of the following components (from the inside outwards):

 • a flexible plastic tube with a minimum burst-pressure of 27,6 MPa for transporting the fluid;
 • an electrical heating-strip separated from the transport-tube by an aluminium plate;
 • a layer of aluminium foil covering the transport-tube, the heating-strip and the aluminium plate;
 • an insulated electric cable for controlling the heating-strip;
 • a layer of fleece material;
 • and a flexible outer covering of synthetic material.

The product is presented in lengths without fittings.

Lankstus gaminys, naudojamas pagal temperatūros pokyčius valdomam dujų arba skysčių paskirstymui. Jį sudaro šios sudėtinės dalys (iš vidaus į išorę):

 • lankstus plastikinis medžiagų transportavimo vamzdis, kurio minimalus plyšimo slėgis 27,6 Mpa
 • elektrinė kaitinimo juosta, kuri aliumininės plokštės atskirta nuo transportavimo vamzdžio
 • aliumininės folijos sluoksnis, dengiantis transportavimo vamzdį, kaitinimo juostą ir aliumininę plokštę
 • izoliuotas elektros kabelis, skirtas kaitinimo juostos valdymui
 • multininės medžiagos sluoksnis
 • išorinis