Simuliacijos data: 2021/11/22

92 SKIRSNIS

MUZIKOS INSTRUMENTAI; ŠIŲ DIRBINIŲ DALYS IR REIKMENYS

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

bendrosios paskirties dalys iš netauriųjų metalų (XV skyrius), apibrėžtos XV skyriaus 2 pastaboje, arba panašūs plastikų dirbiniai (39 skirsnis);

b)

mikrofonai, stiprintuvai, garsiakalbiai, ausinės, jungikliai, stroboskopai ir kiti pagalbiniai prietaisai, aparatai arba įranga, priskiriami 85 arba 90 skirsniui, skirti naudoti kartu su šiam skirsniui priskiriamais instrumentais, bet nesumontuoti juose arba kartu su jais tame pačiame korpuse;

c)

žaisliniai instrumentai ir aparatai (9503 pozicija);

d)

šepetėliai, skirti muzikos instrumentams valyti (9603 pozicija) arba vienkojai, dvikojai, trikojai ir panašūs dirbiniai (9620 pozicija); arba

e)

kolekcionavimo objektai arba antikvariniai daiktai (9705 arba 9706 pozicija).

2.

Strykai, lazdelės ir kiti dirbiniai, skirti naudoti grojant muzikos instrumentais, priskiriamais 9202 arba 9206 pozicijai, kurių įprastinis kiekis pateikiamas kartu su tokiais instrumentais ir kurie akivaizdžiai skirti naudoti kartu su jais, turi būti priskiriami toms pačioms pozicijoms, kaip ir atitinkami instrumentai.

Kartu su instrumentu pateikiamos kortos, diskai ir velenėliai, priskiriami 9209 pozicijai, turi būti laikomi atskirais dirbiniais, o ne instrumento dalimis.