Simuliacijos data: 2021/11/22

91 SKIRSNIS

LAIKRODŽIAI IR JŲ DALYS

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

laikrodžių stiklai ir svarsčiai (klasifikuojami pagal medžiagą, iš kurios jie pagaminti);

b)

laikrodžių grandinėlės (7113 arba 7117 pozicija priklausomai nuo konkretaus atvejo);

c)

bendrosios paskirties dalys iš netauriųjų metalų (XV skyrius), apibrėžtos XV skyriaus 2 pastaboje, panašūs plastikų dirbiniai (39 skirsnis) arba tauriųjų metalų ar metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, dirbiniai (dažniausiai 7115 pozicija); tačiau laikrodžių spyruoklės turi būti klasifikuojamos kaip laikrodžių dalys (9114 pozicija);

d)

rutulinių guolių rutuliukai (7326 arba 8482 pozicija priklausomai nuo konkretaus atvejo);

e)

dirbiniai, priskiriami 8412 pozicijai, kurie pagal savo konstrukciją pritaikyti dirbti be eigos reguliatoriaus;

f)

rutuliniai guoliai (8482 pozicija); arba

g)

gaminiai, priskiriami 85 skirsniui, nesumontuoti, jungiant juos tarpusavyje arba su kitais komponentais, į laikrodžių mechanizmus arba į dirbinius, skirtus naudoti vien tik arba daugiausia kaip tokių mechanizmų dalys (85 skirsnis).

2.

9101 pozicijai priskiriami tik rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, kurių korpusai pagaminti vien tik iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, arba iš šių medžiagų, kombinuotų su gamtiniais arba dirbtiniu būdu išaugintais perlais, brangakmeniais arba pusbrangiais akmenimis (gamtiniais, sintetiniais arba regeneruotais), priskiriamais 7101–7104 pozicijoms. Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, kurių korpusai pagaminti iš netauriųjų metalų, inkrustuotų tauriaisiais metalais, priskiriami 9102 pozicijai.

3.

Šiame skirsnyje žodžių junginys „rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai“ įvardija įrenginius, valdomus balansyro ir plaukinės spyruoklės, kvarco kristalo (rezonatoriaus) arba bet kurios kitos sistemos, nustatančios laiko intervalų ilgį, su indikatoriumi arba su sistema, į kurią gali būti įjungtas mechaninis indikatorius. Tokių rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmų storis negali būti didesnis kaip 12 mm, o jų plotis, ilgis arba skersmuo – didesni kaip 50 mm.

4.

Laikrodžių mechanizmai ir kitos dalys, tinkamos naudoti visų rūšių laikrodžiuose arba kituose dirbiniuose (pavyzdžiui, preciziniuose prietaisuose), turi būti priskiriamos šiam skirsniui, išskyrus dirbinius, nurodytus 1 pastaboje.