Simuliacijos data: 2021/11/22

XVIII SKYRIUS

OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; LAIKRODŽIAI; MUZIKOS INSTRUMENTAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS

90 SKIRSNIS

OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

gaminiai, naudojami mašinose, įrenginiuose ir turintys kitą techninę paskirtį, pagaminti iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietąją gumą (4016 pozicija), iš odos arba iš kompozicinės odos (4205 pozicija) arba iš tekstilės medžiagų (5911 pozicija);

b)

palaikančiosios juostos arba kiti palaikantieji įtaisai iš tekstilės medžiagų, kurių paskirtį apsprendžiantį poveikį palaikomajam organui sąlygoja tik jų elastingumas (pavyzdžiui, juostos nėščioms moterims, krūtinės ląstos bandažai, abdominaliniai (pilvo) bandažai, sąnarių arba raumenų palaikymo įtaisai) (XI skyrius);

c)

ugniai atsparios prekės, priskiriamos 6903 pozicijai; keraminiai indai arba kiti dirbiniai, naudojami laboratorijose, chemijoje arba turintys kitą techninę paskirtį, priskiriami 6909 pozicijai;

d)

stikliniai optiškai neapdoroti veidrodžiai, priskiriami 7009 pozicijai, arba veidrodžiai iš netauriųjų arba iš tauriųjų metalų, kurie nėra optiniai elementai (8306 pozicija arba 71 skirsnis);

e)

prekės, priskiriamos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 arba 7017 pozicijai;

f)

bendrosios paskirties dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų (XV skyrius), apibrėžtos XV skyriaus 2 pastaboje, arba panašūs plastikų dirbiniai (39 skirsnis);

g)

siurbliai su pritvirtintais matuokliais, priskiriami 8413 pozicijai; pagal svėrimo rezultatus veikiančios apskaitos arba tikrinimo mašinos arba atskirai pateikiami visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai (8423 pozicija); kėlimo arba pernešimo mechaniniai įrenginiai (8425–8428 pozicijos); visų rūšių popieriaus arba kartono pjaustymo mašinos (8441 pozicija); apdirbamų ruošinių arba staklių arba pjovimo vandens srove mašinų įrankių padėties nustatymo įtaisai, priskiriami 8466 pozicijai, įskaitant įtaisus su optiniais rodmenų skaitymo elementais (pavyzdžiui, „optinės“ dalijimo galvutės), tačiau neįskaitant prietaisų, kurie patys iš esmės yra optiniai prietaisai (pavyzdžiui, tolimačiai – vizyrai); skaičiavimo mašinos (8470 pozicija); vožtuvai ir kiti įtaisai, priskiriami 8481 pozicijai; mašinos ir aparatai įskaitant 8486 pozicijai priskiriamus grandynų paveikslų projekcijos arba braižymo ant įjautrintų puslaidininkinių medžiagų aparatus;

h)

dviračių, motociklų arba autotransporto priemonių prožektoriai arba žibintai (8512 pozicija); nešiojamieji elektriniai žibintai, priskiriami 8513 pozicijai; kinematografijoje naudojama garso įrašymo, atkūrimo arba perrašymo aparatūra (8519 pozicija); garso įrašymo ir atkūrimo galvutės (8522 pozicija); televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu (8525 pozicija); radarai, radionavigaciniai aparatai arba nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai (8526 pozicija); šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys (8536 pozicija); skaitmeninė reguliavimo aparatūra (8537 pozicija); sandarios kryptingų spindulių lempos, priskiriamos 8539 pozicijai; šviesolaidžių kabeliai, priskiriami 8544 pozicijai;

ij)

prožektoriai arba žibintai, priskiriami 9405 pozicijai;

k)

dirbiniai, priskiriami 95 skirsniui;

l)

vienkojai, dvikojai, trikojai ir panašūs dirbiniai, priskiriami 9620 pozicijai;

m)

tūrio matai, klasifikuojami pagal medžiagą, iš kurios jie pagaminti; arba

n)

ritės, šeivos arba panašūs laikikliai (kurie turi būti klasifikuojami pagal medžiagą, iš kurios jie pagaminti, pavyzdžiui, priskiriami 3923 pozicijai arba XV skyriui).

2.

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą 1 pastabą, šiam skirsniui priskiriamų mašinų, aparatų, prietaisų arba kitų gaminių dalys ir reikmenys turi būti klasifikuojami vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

a)

dalys ir reikmenys, kurie laikytini prekėmis, priskiriamomis vienai iš šio skirsnio pozicijų arba vienai iš 84, 85 arba 91 skirsnio pozicijų (išskyrus 8487, 8548 ir 9033 pozicijas), visada turi būti priskiriami juos atitinkančioms pozicijoms;

b)

kitos dalys ir kiti reikmenys, kurie yra tinkami naudoti vien tik arba daugiausia su tam tikros rūšies mašinomis, prietaisais ar aparatais arba su kelių rūšių mašinomis, prietaisais ar aparatais, priskiriamais tai pačiai pozicijai (įskaitant mašinas, prietaisus ir aparatus, priskiriamus 9010, 9013 arba 9031 pozicijai), turi būti klasifikuojami kartu su tokiomis mašinomis, prietaisais arba aparatais;

c)

visos kitos dalys ir kiti reikmenys turi būti priskiriami 9033 pozicijai.

3.

XVI skyriaus 3 ir 4 pastabų nuostatos taip pat taikomos ir šiam skirsniui.

4.

9005 pozicijai nepriskiriami prie ginklų tvirtinami teleskopiniai taikikliai, povandeninių laivų arba tankų periskopiniai tolimačiai arba mašinų, įrenginių, prietaisų arba aparatų, priskiriamų šiam skirsniui arba XVI skyriui, tolimačiai; tokie teleskopiniai taikikliai ir tolimačiai turi būti priskiriami 9013 pozicijai.

5.

Optiniai matavimo arba tikrinimo matuokliai, prietaisai arba mašinos, kurie nesant šios pastabos galėtų būti priskiriami 9013 pozicijai ir 9031 pozicijai, turi būti priskiriami 9031 pozicijai.

6.

9021 pozicijoje žodžių junginys „ortopedijos įtaisai“ įvardija įtaisus, skirtus:

kūno iškrypimų prevencijai ar korekcijai; arba

kūno dalių palaikymui arba įtvirtinimui po ligos, operacijos ar sužalojimo.

Ortopedijos įtaisais taip pat laikoma avalynė ir specialūs vidpadžiai, skirti ortopedinei padėčiai koreguoti, su sąlyga, kad jie yra 1) pagaminti pagal individualius išmatavimus, arba 2) masinės gamybos, tačiau pateikiami ne poromis, o po vieną, ir taip sukonstruoti, kad vienodai tiktų ir vienai, ir kitai pėdai.

7.

9032 pozicijai priskiriami tik:

a)

dujų arba skysčių srauto, lygio, slėgio arba kitų kintamų dydžių automatinio valdymo ar temperatūros automatinio valdymo priemonės ir aparatai, netgi įskaitant tuos, kurių veikimo principas pagrįstas elektriniu reiškiniu, kintančiu priklausomai nuo automatiškai valdomo parametro ir kurie skirti norimam šio parametro dydžiui pasiekti ir stabiliai išlaikyti, apsisaugojimui nuo galimų trikdžių, taikant jo faktinio dydžio nepertraukiamąjį arba periodinį matavimą; ir

b)

automatiniai elektrinių dydžių reguliatoriai, taip pat ir neelektrinių dydžių automatinio valdymo priemonės ir aparatai, kurių veikimo principas pagrįstas elektriniu reiškiniu, kintančiu priklausomai nuo valdomo parametro ir kurie skirti norimam šio parametro dydžiui pasiekti ir stabiliai išlaikyti apsisaugojimui nuo galimų trikdžių, taikant jo faktinio dydžio nepertaraukiamąjį arba periodinį matavimą.

Papildomosios pastabos

1.

9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 33 30, 9030 89 30 ir 9032 10 20 subpozicijose žodis „elektroniniai“ įvardija prietaisus ir aparatus, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip vienas gaminių, priskiriamų 8540, 8541 arba 8542 pozicijai, tačiau taikant šias nuostatas neturi būti atsižvelgiama į gaminius, priskiriamus 8540, 8541 arba 8542 pozicijai, kurių vienintelė funkcija yra srovės lyginimas arba kurie įmontuoti prietaisų arba aparatų maitinimo blokuose.

 

 

2.

9021 10 10 subpozicijoje „ortopedijos įtaisai“ įvardija įtaisus, kurie yra specialiai sukonstruoti konkrečiai ortopedinei paskirčiai, kitaip nei gaminiai, kurie gali būti naudojami įvairiais tikslais (pavyzdžiui, sąnarių, sausgyslių arba raiščių pertempimo sportuojant ar spausdinant atvejais naudojami gaminiai ir gaminiai, kurie tik palengvina fizinį trūkumą arba negalią turinčios kūno dalies skausmą, sukeltą, pavyzdžiui, uždegimo).

Ortopedijos įtaisai turi užtikrinti, kad nebus įmanoma atlikti konkretaus fizinį trūkumą arba negalią turinčios kūno dalies (pavyzdžiui, sąnarių, sausgyslių arba raiščių) judesio, kad būtų išvengta kitų sužeidimų ar kūno iškrypimų arba tokių sužeidimų ar iškrypimų pasunkėjimo, kitaip nei kiti gaminiai, kurie negali užtikrinti, kad nebus įmanoma atlikti konkrečių judesių, tačiau dėl savo santykinio standumo, kurį užtikrina, pavyzdžiui, lankstūs įtvarai, spaudžiamosios pagalvėlės, neelastinė tekstilės medžiaga ir varžomosios kibios (velcro tipo) juostelės, neleidžia atlikti refleksinių (t. y. nesąmoningai atliekamų) judesių.