Simuliacijos data: 2021/11/22

83 SKIRSNIS

ĮVAIRŪS GAMINIAI IŠ NETAURIŲJŲ METALŲ

Pastabos

1.

Šiame skirsnyje dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų, turi būti klasifikuojamos kartu su gaminiais, kuriems jos skirtos. Tačiau geležies arba plieno gaminiai, priskiriami 7312, 7315, 7317, 7318 arba 7320 pozicijai, arba panašūs kitų netauriųjų metalų gaminiai (74–76 ir 78–81 skirsniai), neturi būti laikomi šiam skirsniui priskiriamų gaminių dalimis.

2.

8302 pozicijoje žodis „ratukai“ įvardija ratukus, kurių skersmuo (kartu su padanga, jeigu ji uždėta) ne didesnis kaip 75 mm, arba ratukus, kurių skersmuo (kartu su padanga, jeigu ji uždėta) didesnis kaip 75 mm, jeigu ratuko arba ant jo uždėtos padangos plotis mažesnis kaip 30 mm.