Simuliacijos data: 2021/11/22

81 SKIRSNIS

KITI NETAURIEJI METALAI; KERMETAI; GAMINIAI IŠ ŠIŲ MEDŽIAGŲ

Subpozicijų pastaba

1.

74 skirsnio 1 pastaba, kurioje apibrėžti „strypai ir juostos“, „profiliai“, „viela“ ir „plokštės, lakštai, juostelės ir folija“mutatis mutandis taikoma ir šiame skirsnyje.