Simuliacijos data: 2021/11/22

80 SKIRSNIS

ALAVAS IR ALAVO GAMINIAI

Pastaba

1.

Šiame skirsnyje toliau pateikti žodžiaiir žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Strypai ir juostos:

Valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), tempti arba kalti produktai, nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Stačiakampio (įskaitant kvadratą), trikampio arba daugiakampio formos skerspjūvio produktų kampai per visą ilgį gali būti suapvalinti. Stačiakampio (įskaitant „modifikuotą stačiakampį“) formos skerspjūvio produktų storis turi būti didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio. Šis žodžių junginys taip pat apima tų pačių formų ir matmenų lietinius arba sukepintus produktus, kurie pagaminti buvo toliau apdorojami (išskyrus paprastą šerpetų arba nuodegų pašalinimą), jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms. 

b)

Profiliai:

Valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), tempti, kalti arba formuoti produktai, suvynioti arba nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas, neatitinkantys strypų, juostų, vielos, plokščių, lakštų, juostelių, folijos, vamzdžių arba vamzdelių apibrėžimų. Šis žodis taip pat apima tų pačių formų lietinius arba sukepintus produktus, kurie pagaminti buvo toliau apdorojami (išskyrus paprastą šerpetų arba nuodegų pašalinimą), jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

c)

Viela:

Į ritinius suvynioti valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) arba tempti produktai, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Stačiakampio (įskaitant kvadratą), trikampio arba daugiakampio formos skerspjūvio produktų kampai per visą ilgį gali būti suapvalinti. Stačiakampio (įskaitant „modifikuotą stačiakampį“) formos skerspjūvio produktų storis turi būti didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio.

d)

Plokštės, lakštai, juostelės ir folija:

Suvynioti arba nesuvynioti į ritinius produktai plokščiu paviršiumi (išskyrus neapdorotus produktus, priskiriamus 8001 pozicijai), kurių skerspjūvis netuščiaviduris, stačiakampio (išskyrus kvadratą), suapvalintais arba nesuapvalintais kampais, formos (įskaitant „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios), o storis vienodas, kurie yra:

stačiakampio (įskaitant kvadratą) formos, o jų storis ne didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio,

ne stačiakampio ir ne kvadrato formos ir bet kurio dydžio, jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

e)

Vamzdžiai ir vamzdeliai:

Tuščiaviduriai produktai, suvynioti arba nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas, su viena uždara kiauryme, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos, o sienelės vienodo storio. Stačiakampio (įskaitant kvadratą), lygiakraščio trikampio, iškilaus taisyklingo daugiakampio formos skerspjūvio produktai, kurių kampai per visą ilgį suapvalinti, taip pat turi būti laikomi vamzdžiais ir vamzdeliais, jeigu jų vidinis ir išorinis skerspjūviai yra koncentriniai, tos pačios formos ir orientacijos. Pirmiau išvardytų skerspjūvio formų vamzdžiai ir vamzdeliai gali būti poliruoti, apvilkti, sulenkti, įsriegti, išgręžioti, susiaurinti, praplatinti, kūgiškais galais arba su pritvirtintomis jungėmis, apkabomis arba žiedais.

Subpozicijų pastaba

1.

Šiame skirsnyje toliau pateikti žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Nelegiruotasis alavas:

Metalas, kurio sudėtyje esantis alavas sudaro ne mažiau kaip 99 % masės, jeigu ir bismuto, ir vario masė mažesnė už ribinį kiekį, nurodytą šioje lentelėje:

Kiti elementai

Elementas

Ribinis masės kiekis %

Bi

Bismutas

0,1

Cu

Varis

0,4

b)

Alavo lydiniai:

Metalinės medžiagos, kurių sudėtyje esančio alavo masė dominuoja, lyginant su bet kurio kito elemento mase, be to:

1)

kitų elementų bendra masė didesnė kaip 1 %, arba

2)

bismuto arba vario masė ne mažesnė už ribinį kiekį, nurodytą pirmiau pateiktoje lentelėje.