Simuliacijos data: 2021/11/22

76 SKIRSNIS

ALIUMINIS IR ALIUMINIO GAMINIAI

Pastaba

1.

Šiame skirsnyje toliau pateikti žodžiai ir žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Strypai ir juostos:

Valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), tempti arba kalti produktai, nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Stačiakampio (įskaitant kvadratą), trikampio arba daugiakampio formos skerspjūvio produktų kampai per visą ilgį gali būti suapvalinti. Stačiakampio (įskaitant „modifikuotą stačiakampį“) formos skerspjūvio produktų storis turi būti didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio. Šis žodžių junginys taip pat apima tų pačių formų ir matmenų lietinius arba sukepintus produktus, kurie pagaminti buvo toliau apdorojami (išskyrus paprastą šerpetų arba nuodegų pašalinimą), jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

b)

Profiliai:

Valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), tempti, kalti arba formuoti produktai, suvynioti arba nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas, neatitinkantys strypų, juostų, vielos, plokščių, lakštų, juostelių, folijos, vamzdžių arba vamzdelių apibrėžimų. Šis žodis taip pat apima tų pačių formų lietinius arba sukepintus produktus, kurie pagaminti buvo toliau apdorojami (išskyrus paprastą šerpetų arba nuodegų pašalinimą), jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

c)

Viela:

Į ritinius suvynioti valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) arba tempti produktai, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Stačiakampio (įskaitant kvadratą), trikampio arba daugiakampio formos skerspjūvio produktų kampai per visą ilgį gali būti suapvalinti. Stačiakampio (įskaitant „modifikuotą stačiakampį“) formos skerspjūvio produktų storis turi būti didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio.

d)

Plokštės, lakštai, juostelės ir folija:

Suvynioti arba nesuvynioti į ritinius produktai plokščiu paviršiumi (išskyrus neapdorotus produktus, priskiriamus 7601 pozicijai), kurių skerspjūvis netuščiaviduris, stačiakampio (išskyrus kvadratą), suapvalintais arba nesuapvalintais kampais, formos (įskaitant „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios), o storis vienodas, kurie yra:

stačiakampio (įskaitant kvadratą) formos, o jų storis ne didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio,

ne stačiakampio ir ne kvadrato formos ir bet kurio dydžio, jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

7606 ir 7607 pozicijoms, inter alia, priskiriami plokštės, lakštai, juostelės ir folija, turintys reljefinį paviršių (pavyzdžiui, su grioveliais, briaunomis, langeliais, taškeliais, iškilimais, rombais), taip pat perforuoti, gofruoti, poliruoti arba padengti dirbiniai, jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

e)

Vamzdžiai ir vamzdeliai:

Tuščiaviduriai produktai, suvynioti arba nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas, su viena uždara kiauryme, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos, o sienelės vienodo storio. Stačiakampio (įskaitant kvadratą), lygiakraščio trikampio, iškilaus taisyklingo daugiakampio formos skerspjūvio produktai, kurių kampai per visą ilgį suapvalinti, taip pat turi būti laikomi vamzdžiais ir vamzdeliais, jeigu jų vidinis ir išorinis skerspjūviai yra koncentriniai, tos pačios formos ir orientacijos. Pirmiau išvardytų skerspjūvio formų vamzdžiai ir vamzdeliai gali būti poliruoti, apvilkti, sulenkti, įsriegti, išgręžioti, susiaurinti, praplatinti, kūgiškais galais arba su pritvirtintomis jungėmis, apkabomis arba žiedais.

Subpozicijų pastabos

1.

Šiame skirsnyje toliau pateikti žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Nelegiruotasis aliuminis:

Metalas, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 99 % masės, jeigu bet kurio kito elemento masė ne didesnė už ribinį kiekį, nurodytą šioje lentelėje:

Kiti elementai

Elementas

Ribinis masės kiekis %

Fe + Si (geležis ir silicis)

1

Kiekvienas kitas elementas (83)

0,1 (84)

b)

Aliuminio lydiniai:

Metalinės medžiagos, kurių sudėtyje esančio aliuminio masė dominuoja, lyginant su bet kurio kito elemento mase, be to:

1)

bent vieno iš kitų elementų arba geležies ir silicio masė yra didesnė už ribinį kiekį, nurodytą pirmiau pateiktoje lentelėje; arba

2)

kitų elementų bendra masė didesnė kaip 1 %.

2.

Neatsižvelgiant į šio skirsnio 1 pastabos c punkto nuostatas, 7616 91 subpozicijoje sąvoka „viela“ įvardija tik suvyniotus arba nesuvyniotus į ritinius bet kurios skerspjūvio formos produktus, kurių nė vienas skerspjūvio matmuo nėra didesnis kaip 6 mm.

Papildomoji pastaba

1.

7601 20 20 subpozicijoje toliau pateiktos sąvokos apibrėžiamos taip:

„plokštės“: neapdoroti produktai, kurių viso ilgio skerspjūvis yra vientisas ir netuščiaviduris, stačiakampio arba kito daugiakampio formos, kurių plotis didesnis kaip 800 mm, storis didesnis kaip 280 mm, o ilgis visada viršija plotį ir storį. Šie produktai skirti valcavimui;

„strypai“ (billets): neapdoroti produktai, kurių viso ilgio skerspjūvis yra vientisas ir netuščiaviduris, skritulio (įskaitant suplotą skritulį), kurio skersmuo didesnis kaip 125 mm, formos. Šie produktai skirti ekstruzijai.

2.

7606 12 11 ir 7606 12 19 subpozicijose toliau pateiktos sąvokos apibrėžiamos taip:

„gėrimų skardinių korpusų skarda“ – į ritinius suvynioti valcuoti lakštai arba juostelės, kurių dominuojantis legiravimo elementas yra manganas, o atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 262 MPa. Lakštų arba juostelių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, jų plotis yra ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 2 000 mm, storis didesnis kaip 0,2 mm, bet ne didesnis kaip 0,4 mm, o ilgis visada viršija plotį ir storį. Gėrimų skardinių korpusų skarda yra iš anksto sutepta, o paviršius blizgus;

„gėrimų skardinių dangtelių skarda ir gėrimų skardinių atidarymo žiedų skarda“ – į ritinius suvynioti lakštai arba juostelės, kurių dominuojantis legiravimo elementas yra magnis, o atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 345 MPa. Lakštų arba juostelių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, jų plotis yra ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 2 000 mm, storis didesnis kaip 0,2 mm, bet ne didesnis kaip 0,35 mm, o ilgis visada viršija plotį ir storį. Gėrimų skardinių dangtelių skarda yra lakuota iš abiejų pusių. Nuo gėrimų skardinių atidarymo žiedų skardos pašalinti riebalai ir ji yra sutepta.

 

Šie produktai skirti naudoti standžioms gėrimų skardinėms, įskaitant jų antgalius (dangtelius) ir atidarymo žiedus, gaminti.