Simuliacijos data: 2021/11/22

75 SKIRSNIS

NIKELIS IR NIKELIO GAMINIAI

Pastaba

1.

Šiame skirsnyje toliau pateikti žodžiai ir žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Strypai ir juostos:

Valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), tempti arba kalti produktai, nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Stačiakampio (įskaitant kvadratą), trikampio arba daugiakampio formos skerspjūvio produktų kampai per visą ilgį gali būti suapvalinti. Stačiakampio (įskaitant „modifikuotą stačiakampį“) formos skerspjūvio produktų storis turi būti didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio. Šis žodžių junginys taip pat apima tų pačių formų ir matmenų lietinius arba sukepintus produktus, kurie pagaminti buvo toliau apdorojami (išskyrus paprastą šerpetų arba nuodegų pašalinimą), jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

b)

Profiliai:

Valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), tempti, kalti arba formuoti produktai, suvynioti arba nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas, neatitinkantys strypų, juostų, vielos, plokščių, lakštų, juostelių, folijos, vamzdžių arba vamzdelių apibrėžimų. Ši žodis taip pat apima tų pačių formų lietinius arba sukepintus produktus, kurie pagaminti buvo toliau apdorojami (išskyrus paprastą šerpetų arba nuodegų pašalinimą), jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

c)

Viela:

Į ritinius suvynioti valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) arba tempti produktai, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Stačiakampio (įskaitant kvadratą), trikampio arba daugiakampio formos skerspjūvio produktų kampai per visą ilgį gali būti suapvalinti. Stačiakampio (įskaitant „modifikuotą stačiakampį“) formos skerspjūvio produktų storis turi būti didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio.

d)

Plokštės, lakštai, juostelės ir folija:

Suvynioti arba nesuvynioti į ritinius produktai plokščiu paviršiumi (išskyrus neapdorotus produktus, priskiriamus 7502 pozicijai), kurių skerspjūvis netuščiaviduris, stačiakampio (išskyrus kvadratą), suapvalintais arba nesuapvalintais kampais, formos (įskaitant „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios), o storis vienodas, kurie yra:

stačiakampio (įskaitant kvadratą) formos, o jų storis ne didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio,

ne stačiakampio ir ne kvadrato formos ir bet kurio dydžio, jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

7506 pozicijai, inter alia, priskiriamos plokštės, lakštai, juostelės ir folija, turintys reljefinį paviršių (pavyzdžiui, su grioveliais, briaunomis, langeliais, taškeliais, iškilimais, rombais), taip pat perforuoti, gofruoti, poliruoti arba padengti dirbiniai, jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

e)

Vamzdžiai ir vamzdeliai:

Tuščiaviduriai produktai, suvynioti arba nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas, su viena uždara kiauryme, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos, o sienelės vienodo storio. Stačiakampio (įskaitant kvadratą), lygiakraščio trikampio, iškilaus taisyklingo daugiakampio formos skerspjūvio produktai, kurių viso ilgio kampai suapvalinti, taip pat turi būti laikomi vamzdžiais ir vamzdeliais, jeigu jų vidinis ir išorinis skerspjūviai yra koncentriniai, tos pačios formos ir orientacijos. Pirmiau išvardytų skerspjūvio formų vamzdžiai ir vamzdeliai gali būti poliruoti, apvilkti, sulenkti, įsriegti, išgręžioti, susiaurinti, praplatinti, kūgiškais galais arba su pritvirtintomis jungėmis, apkabomis arba žiedais.

Subpozicijų pastabos

1.

Šiame skirsnyje toliau pateikti žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Nelegiruotasis nikelis:

metalas, kurio sudėtyje esantis nikelis kartu su kobaltu sudaro ne mažiau kaip 99 % masės, be to:

1)

kobalto masė ne didesnė kaip 1,5 %, ir

2)

bet kurio kito elemento masė ne didesnė už ribinį kiekį, nurodytą šioje lentelėje:

Kiti elementai

Elementas

Ribinis masės kiekis %

Fe

Geležis

0,5

O

Deguonis

0,4

Kiekvienas kitas elementas

0,3

b)

Nikelio lydiniai:

metalinės medžiagos, kurių sudėtyje esančio nikelio masė dominuoja lyginant su bet kurio kito elemento mase, be to:

1)

kobalto masė yra didesnė kaip 1,5 %;

2)

bent vieno iš kitų elementų masė yra didesnė už ribinį kiekį, nurodytą pirmiau pateiktoje lentelėje, arba

3)

kitų elementų, išskyrus nikelį ir kobaltą, bendra masė didesnė kaip 1 %.

2.

Neatsižvelgiant į šio skirsnio 1 pastabos c punkto nuostatas, 7508 10 subpozicijoje sąvoka „viela“ įvardija tik suvyniotus arba nesuvyniotus į ritinius bet kurios skerspjūvio formos produktus, kurių nė vienas skerspjūvio matmuo nėra didesnis kaip 6 mm.