Simuliacijos data: 2021/11/22

74 SKIRSNIS

VARIS IR VARIO GAMINIAI

Pastaba

1.

Šiame skirsnyje toliau pateikti žodžiai ir žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Rafinuotasis varis:

metalas, kurio sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 99,85 % masės; arba

metalas, kurio sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 97,5 % masės, jeigu kiekvieno iš kitų elementų masė ne didesnė už ribinį kiekį, nurodytą šioje lentelėje: 

Kiti elementai

Elementas

Ribinis masės kiekis %

Ag

Sidabras

0,25

As

Arsenas

0,5

Cd

Kadmis

1,3

Cr

Chromas

1,4

Mg

Magnis

0,8

Pb

Švinas

1,5

S

Siera

0,7

Sn

Alavas

0,8

Te

Telūras

0,8

Zn

Cinkas

1

Zr

Cirkonis

0,3

Kiekvienas kitas (82) elementas

0,3

b)

Vario lydiniai:

Metalinės medžiagos, išskyrus nerafinuotąjį varį, kurių sudėtyje esančio vario masė dominuoja, lyginant su bet kurio kito elemento mase, be to:

1)

bent vieno iš kitų elementų masė yra didesnė už ribinį kiekį, nurodytą pirmiau pateiktoje lentelėje; arba

2)

kitų elementų bendra masė didesnė kaip 2,5 %.

c)

Ligatūros:

Lydiniai, kurių sudėtyje, be kitų elementų, daugiau kaip 10 % masės sudaro varis, jie yra sunkiai kalūs ir dažniausiai naudojami spalvotųjų metalų metalurgijoje kaip priedai kitų lydinių gamyboje, kaip deoksidatoriai, sieros šalinimo agentai arba panašiems tikslams. Tačiau vario fosfidas (fosforinis varis), kurio sudėtyje esantis fosforas sudaro daugiau kaip 15 % masės, priskiriamas 2853 pozicijai.

d)

Strypai ir juostos:

Valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), tempti arba kalti produktai, nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Stačiakampio (įskaitant kvadratą), trikampio arba daugiakampio formos skerspjūvio produktų kampai per visą ilgį gali būti suapvalinti. Stačiakampio (įskaitant „modifikuotą stačiakampį“) formos skerspjūvio produktų storis turi būti didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio. Šis žodžių junginys taip pat apima tų pačių formų ir matmenų lietinius arba sukepintus produktus, kurie pagaminti buvo toliau apdorojami (išskyrus paprastą šerpetų arba nuodegų pašalinimą), jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

Tačiau vielos gamybai skirtos juostos ir kiti ruošiniai, kurių galai kūgiškai nusmailinti arba apdoroti kitu paprastu būdu tam, kad juos būtų lengviau įdėti į mechaninius įrenginius, kurie šiuos ruošinius perdirba, pavyzdžiui, į temptus gaminius (vielos gamybai skirtus strypus) arba vamzdžius, turi būti laikomi neapdorotu variu, priskiriamu 7403 pozicijai.

e)

Profiliai:

Valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), tempti, kalti arba formuoti produktai, suvynioti arba nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas, neatitinkantys strypų, juostų, vielos, plokščių, lakštų, juostelių, folijos, vamzdžių arba vamzdelių apibrėžimų. Šis žodis taip pat apima tų pačių formų lietinius arba sukepintus produktus, kurie pagaminti buvo toliau apdorojami (išskyrus paprastą šerpetų arba nuodegų pašalinimą), jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

f)

Viela:

Į ritinius suvynioti valcuoti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti) arba tempti produktai, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Stačiakampio (įskaitant kvadratą), trikampio arba daugiakampio formos skerspjūvio produktų kampai per visą ilgį gali būti suapvalinti. Stačiakampio (įskaitant „modifikuotą stačiakampį“) formos skerspjūvio produktų storis turi būti didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio.

g)

Plokštės, lakštai, juostelės ir folija:

Suvynioti arba nesuvynioti į ritinius produktai plokščiu paviršiumi (išskyrus neapdorotus produktus, priskiriamus 7403 pozicijai), kurių skerspjūvis netuščiaviduris, stačiakampio (išskyrus kvadratą), suapvalintais arba nesuapvalintais kampais, formos (įskaitant „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios), o storis vienodas, kurie yra:

stačiakampio (įskaitant kvadratą) formos, o jų storis ne didesnis už vieną dešimtąją dalį jų pločio,

ne stačiakampio ir ne kvadrato formos ir bet kurio dydžio, jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

7409 ir 7410 pozicijoms, inter alia, priskiriami plokštės, lakštai, juostelės ir folija, turintys reljefinį paviršių (pavyzdžiui, su grioveliais, briaunomis, langeliais, taškeliais, iškilimais, rombais), taip pat perforuoti, gofruoti, poliruoti arba padengti dirbiniai, jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

h)

Vamzdžiai ir vamzdeliai:

Tuščiaviduriai produktai, suvynioti arba nesuvynioti į ritinius, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas, su viena uždara kiauryme, skritulių, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), lygiakraščių trikampių arba iškilių taisyklingų daugiakampių formos, o sienelės vienodo storio. Stačiakampio (įskaitant kvadratą), lygiakraščio trikampio, iškilaus taisyklingo daugiakampio formos skerspjūvio produktai, kurių kampai per visą ilgį suapvalinti, taip pat turi būti laikomi vamzdžiais ir vamzdeliais, jeigu jų vidinis ir išorinis skerspjūviai yra koncentriniai, tos pačios formos ir orientacijos. Pirmiau išvardytų skerspjūvio formų vamzdžiai ir vamzdeliai gali būti poliruoti, apvilkti, sulenkti, įsriegti, išgręžioti, susiaurinti, praplatinti, kūgiškais galais arba su pritvirtintomis jungėmis, apkabomis arba žiedais.

Subpozicijos pastaba

1.

Šiame skirsnyje toliau pateikti žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Vario-cinko netaurieji lydiniai (žalvariai):

Vario ir cinko lydiniai, kurių sudėtyje yra arba nėra kitų elementų. Tuomet, kai jų sudėtyje yra kitų elementų:

cinko masė dominuoja kiekvieno kito elemento masės atžvilgiu,

jeigu jų sudėtyje yra nikelio, jo kiekis mažesnis kaip 5 % masės (žr. vario-nikelio-cinko lydiniai (naujasidabriai)), ir

jeigu jų sudėtyje yra alavo, jo kiekis mažesnis kaip 3 % masės (žr. vario-alavo lydiniai (bronzos)).

b)

Vario-alavo netaurieji lydiniai (bronzos):

Vario ir alavo lydiniai, kurių sudėtyje yra arba nėra kitų elementų. Tuomet, kai jų sudėtyje yra kitų elementų, alavo masė dominuoja kiekvieno kito elemento masės atžvilgiu, išskyrus atvejį, kai alavo kiekis yra ne mažesnis kaip 3 %, o cinko kiekis gali būti didesnis už alavo kiekį, tačiau cinko turi būti mažiau kaip 10 % masės.

c)

Vario-nikelio-cinko netaurieji lydiniai (naujasidabriai):

Vario, nikelio ir cinko lydiniai, kurių sudėtyje yra arba nėra kitų elementų. Nikelio kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 % masės (žr. vario-cinko lydiniai (žalvariai)).

d)

Vario-nikelio netaurieji lydiniai:

Vario ir nikelio lydiniai, kurių sudėtyje yra arba nėra kitų elementų, tačiau cinko kiekis niekuomet negali būti didesnis kaip 1 % masės. Tuomet, kai jų sudėtyje yra kitų elementų, nikelio masė dominuoja kiekvieno kito elemento masės atžvilgiu.