Simuliacijos data: 2021/11/22

73 SKIRSNIS

GAMINIAI IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO (IŠ JUODŲJŲ METALŲ)

Pastabos

1.

Šiame skirsnyje žodžis „ketus“ įvardija lietinius gaminius, kurių sudėtyje esančios geležies masė dominuoja kiekvieno kito elemento masės atžvilgiu ir kurių cheminė sudėtis neatitinka plieno cheminės sudėties, apibrėžtos 72 skirsnio 1 pastabos d punkte.

2.

Šiame skirsnyje žodis „viela“ įvardija karštai arba šaltai formuotus, bet kurios skerspjūvio formos produktus, kurių nė vienas skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 16 mm.