Simuliacijos data: 2021/11/22

72 SKIRSNIS

GELEŽIS IR PLIENAS (JUODIEJI METALAI)

Pastabos

1.

Šiame skirsnyje šios pastabos d, e ir f punktuose nurodytais atvejais, taip pat ir visoje nomenklatūroje toliau išvardyti žodžiai ir žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Ketus (pig iron)

Sunkiai kalūs geležies-anglies lydiniai, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės ir gali būti vienas arba daugiau kitų elementų, kurių masė ne didesnė už šiuos ribinius kiekius:

ne daugiau kaip 10 % chromo,

ne daugiau kaip 6 % mangano,

ne daugiau kaip 3 % fosforo,

ne daugiau kaip 8 % silicio,

iš viso ne daugiau kaip 10 % kitų elementų.

b)

Veidrodinis ketus (spiegeleisen)

Geležies-anglies lydiniai, kurių sudėtyje esančio mangano kiekis didesnis kaip 6 % masės, bet ne didesnis kaip 30 %, o kiti rodikliai atitinka a punkte nurodytas charakteristikas.

c)

Ferolydiniai

Lydiniai, turintys luitų, blokų, gabalų arba kitų pirminių formų, vientisų liejinių, taip pat granulių arba miltelių pavidalą, aglomeruoti arba neaglomeruoti, dažniausiai naudojami kaip priedai kitų lydinių gamyboje arba kaip deoksidantai, nusierinimo agentai arba panašios paskirties medžiagos, naudojamos juodojoje metalurgijoje, dažnai sunkiai kalūs, jų sudėtyje yra ne mažiau kaip 4 % masės elementinės geležies ir vienas arba keli iš šių elementų, kurių kiekiai:

daugiau kaip 10 % chromo,

daugiau kaip 30 % mangano,

daugiau kaip 3 % fosforo,

daugiau kaip 8 % silicio,

iš viso daugiau kaip 10 % kitų elementų, išskyrus anglį, tačiau ne daugiau kaip 10 % vario.

d)

Plienas

Medžiagos, kurių sudėtyje yra geležies, išskyrus priskiriamas 7203 pozicijai, kurios (išskyrus tam tikras rūšis, kurios gaminamos liejinių pavidalu) yra lengvai kalios ir kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės. Tačiau chrominio plieno sudėtyje esančios anglies kiekis gali būti ir didesnis.

e)

Nerūdijantysis plienas

Legiruotasis plienas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 1,2 % masės, chromas – ne mažiau kaip 10,5 % masės, taip pat yra arba nėra kitų elementų.

f)

Kitų rūšių legiruotasis plienas

Plienas, neatitinkantis nerūdijančiojo plieno apibrėžimo, kurio sudėtyje yra tokie santykiniai vieno arba kelių iš šių elementų masės kiekiai:

ne mažiau kaip 0,3 % aliuminio,

ne mažiau kaip 0,0008 % boro,

ne mažiau kaip 0,3 % chromo,

ne mažiau kaip 0,3 % kobalto,

ne mažiau kaip 0,4 % vario,

ne mažiau kaip 0,4 % švino,

ne mažiau kaip 1,65 % mangano,

ne mažiau kaip 0,08 % molibdeno,

ne mažiau kaip 0,3 % nikelio,

ne mažiau kaip 0,06 % niobio,

ne mažiau kaip 0,6 % silicio,

ne mažiau kaip 0,05 % titano,

ne mažiau kaip 0,3 % volframo,

ne mažiau kaip 0,1 % vanadžio,

ne mažiau kaip 0,05 % cirkonio,

ne mažiau kaip 0,1 % atskirai paimtų kitų elementų (išskyrus sierą, fosforą, anglį ir azotą).

g)

Geležies arba plieno laužo liejiniai, skirti perlydyti

Grubiai išlieti produktai, turintys liejinių be kokilinių antstatų ar prielajų arba luitų pavidalą, su akivaizdžiais paviršiaus defektais, kurių cheminė sudėtis neatitinka ketaus, veidrodinio ketaus (spiegelesein) arba ferolydinių cheminės sudėties.

h)

Granulės

Produktai, kurių mažiau kaip 90 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 1 mm, ir ne mažiau kaip 90 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 5 mm.

ij)

Pusgaminiai

Vientisi netuščiavidurio skerspjūvio liejiniai, apdoroti arba neapdoroti pirminio karšto valcavimo būdu; ir kiti netuščiavidurio skerspjūvio produktai, kurie po pirminio karšto valcavimo arba grubaus formavimo kalimo būdu nebuvo toliau apdorojami, įskaitant kampuočių, fasoninių profilių ir specialiųjų profilių ruošinius.

Šie produktai nepateikiami suvynioti į ritinius.

k)

Plokšti valcavimo produktai

Vientiso netuščiavidurio stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio valcavimo produktai, neatitinkantys ij punkte pateikto apibrėžimo ir turintys šiuos pavidalus:

vienas ant kito užvyniotų sluoksnių ritinių, arba

tiesių atraižų, kurių plotis didesnis už storį ne mažiau kaip 10 kartų, storiui esant mažesniam kaip 4,75 mm, arba kurių plotis didesnis kaip 150 mm ir ne mažiau kaip 2 kartus didesnis už storį, storiui esant ne mažesniam kaip 4,75 mm.

Plokščiais valcavimo produktais laikomi ir gaminiai, kurių paviršiaus reljefas tiesiogiai suformuotas valcavimo metu (pavyzdžiui, su grioveliais, briaunomis, langeliais, taškeliais, iškilimais, rombais), taip pat perforuoti, gofruoti arba poliruoti gaminiai, jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

Ne stačiakampio arba kvadrato formos bet kurio dydžio plokšti valcavimo produktai turi būti klasifikuojami kaip ne mažesnio kaip 600 mm pločio produktai, jeigu jie neturi savybių, būdingų gaminiams arba produktams, priskiriamiems kitoms pozicijoms.

l)

Karštai valcuoti strypai ir juostos, turintys netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalą

Karštai valcuoti produktai, turintys netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalą, kurių skerspjūvis netuščiaviduris, skritulių, skritulių segmentų, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), trikampių arba kitų iškilių daugiakampių pavidalo (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios). Šie produktai gali būti su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu (armatūriniai strypai ir juostos).

m)

Kiti strypai ir juostos

Produktai, neatitinkantys nė vieno iš ij, k arba l punktuose pateiktų apibrėžimų ir vielos apibrėžimo, kurių viso ilgio skerspjūvis yra vientisas ir netuščiaviduris, skritulių, skritulių segmentų, ovalų, stačiakampių (įskaitant kvadratus), trikampių arba kitų iškilių daugiakampių pavidalo (įskaitant „suplotus skritulius“ ir „modifikuotus stačiakampius“, kurių dvi priešingos kraštinės – iškilūs lankai, o kitos dvi kraštinės – tiesios, vienodo ilgio ir lygiagrečios).

Šie dirbiniai gali būti:

su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu (armatūriniai strypai ir juostos),

po valcavimo suvynioti.

n)

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai

Produktai, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris ir kurie neatitinka nė vieno iš ij, k, l arba m punktuose pateiktų apibrėžimų ir vielos apibrėžimo.

72 skirsniui nepriskiriami produktai, priskiriami 7301 arba 7302 pozicijai.

o)

Viela

Į ritinius suvynioti šaltai formuoti produktai, kurių viso ilgio skerspjūvis vientisas ir netuščiaviduris ir kurie neatitinka plokščių valcavimo produktų apibrėžimo.

p)

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos

Tuščiaviduriai bet kokio skerspjūvio strypai ir juostos, tinkantys grąžtams, kurių didžiausias išorinis skerspjūvio matmuo didesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 52 mm, o didžiausias vidinis matmuo ne didesnis kaip pusė didžiausio išorinio matmens. Tuščiaviduriai strypai ir juostos iš geležies ir plieno, neatitinkantys šio apibrėžimo, turi būti priskiriami 7304 pozicijai.

2.

Juodieji metalai, plakiruoti kitais juodaisiais metalais, turi būti klasifikuojami kaip juodojo metalo, kurio masė dominuoja, produktai.

3.

Geležies arba plieno produktai, gauti elektrocheminio nusodinimo, slėgiminio liejimo arba sukepinimo būdu, pagal jų formą, sudėtį ir išvaizdą turi būti priskiriami šio skirsnio pozicijoms, atitinkančioms panašius karštai valcuotus produktus.

Subpozicijų pastabos

1.

Šiame skirsnyje toliau pateikti žodžių junginiai apibrėžiami taip:

a)

Legiruotasis ketus

Ketus, kurio sudėtyje yra tokie santykiniai vieno arba kelių iš šių elementų masės kiekiai:

daugiau kaip 0,2 % chromo,

daugiau kaip 0,3 % vario,

daugiau kaip 0,3 % nikelio,

daugiau kaip 0,1 % bet kurio iš šių elementų: aliuminio, molibdeno, titano, volframo, vanadžio.

b)

Nelegiruotasis automatinis plienas

Nelegiruotasis plienas, kurio sudėtyje yra tokie santykiniai vieno arba kelių iš šių elementų masės kiekiai:

ne mažiau kaip 0,08 % sieros,

ne mažiau kaip 0,1 % švino,

daugiau kaip 0,05 % seleno,

daugiau kaip 0,01 % telūro,

daugiau kaip 0,05 % bismuto.

c)

Silicinis elektrotechninis plienas

Legiruotojo plieno rūšys, kurių sudėtyje esantis silicis sudaro ne mažiau kaip 0,6 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės, o anglis – ne daugiau kaip 0,08 % masės. Jų sudėtyje taip pat gali būti ne daugiau kaip 1 % masės aliuminio, tačiau negali būti tokių kitų elementų santykinių kiekių, dėl kurių šios plieno rūšys įgytų kitos rūšies legiruotojo plieno savybes.

d)

Greitapjovis plienas

Legiruotojo plieno rūšys, kurių sudėtyje kartu su kitais joje esančiais arba nesančiais elementais yra tam tikri kiekiai bent dviejų iš šių trijų elementų: molibdeno, volframo ir vanadžio, o jų bendras kiekis ne mažesnis kaip 7 % masės, taip pat ne mažiau kaip 0,6 % masės anglies ir 3–6 % masės chromo.

e)

Silikomanganinis plienas

Legiruotojo plieno rūšys, kurių sudėtyje yra tokie santykiniai šių elementų masės kiekiai:

ne daugiau kaip 0,7 % anglies,

ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 1,9 % mangano, ir

ne mažiau kaip 0,6 %, bet ne daugiau kaip 2,3 % silicio, tačiau nėra tokių kitų elementų santykinių kiekių, dėl kurių šios plieno rūšys įgytų kitos rūšies legiruotojo plieno savybes.

2.

Priskiriant ferolydinius 7202 pozicijos subpozicijoms, turi būti vadovaujamasi šiomis taisyklėmis:

Ferolydinys laikomas dvinariu ir priskiriamas jį atitinkančiai subpozicijai (jeigu tokia egzistuoja) tuomet, jeigu tik vieno iš šio lydinio elementų santykinis kiekis yra didesnis už minimalų santykinį kiekį, nurodytą šio skirsnio 1 pastabos c punkte; pagal analogiją lydinys laikomas trinariu arba keturnariu tuomet, jeigu dviejų arba trijų šio lydinio elementų santykinis kiekis yra didesnis už minimalų santykinį kiekį.

Taikant šią taisyklę, kiekvieno atskirai nenurodyto „kito elemento“, paminėto šio skirsnio 1 pastabos c punkte, kiekis turi būti didesnis kaip 10 % masės.

Papildomoji pastaba

1.

Toliau pateikti žodžiai ir žodžių junginiai apibrėžiami taip:

„Elektrotechniniai“: 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 ir 7211 23 20 subpozicijose – tai plokšti valcavimo produktai, per kuriuos tekant 50 Hz dažnio elektros srovei ir esant 1 T magnetinei indukcijai patiriami tokie galios nuostoliai, išreikšti vatais, tenkančiais vienam kilogramui, ir apskaičiuoti Epšteino (Epstein) metodu:

ne daugiau kaip 2,1 W, jeigu jų storis ne didesnis kaip 0,20 mm,

ne daugiau kaip 3,6 W, jeigu jų storis ne mažesnis kaip 0,20 mm, bet mažesnis kaip 0,60 mm,

ne daugiau kaip 6 W, jeigu jų storis ne mažesnis kaip 0,60 mm, bet ne didesnis kaip 1,50 mm.

„Alavuotieji“: 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 ir 7212 40 20 subpozicijose – tai plokšti valcavimo produktai (kurių storis mažesnis kaip 0,5 mm), su metalo, kurio sudėtyje esantis alavas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės, apvalkalu.

„Įrankinis plienas“: 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 ir 7228 60 20 subpozicijose – tai legiruotojo plieno rūšys, nepriskirtinos nerūdijančiojo ir greitapjovio plieno rūšims, kurių sudėtyje kartu su kitais joje esančiais arba nesančiais elementais yra tokie santykiai vieno ar kelių iš šių elementų masės kiekiai:

mažiau kaip 0,6 % anglies

ir

ne mažiau kaip 0,7 % silicio ir ne mažiau kaip 0,05 % vanadžio,

arba

ne mažiau kaip 4 % volframo,

ne mažiau kaip 0,8 % anglies

ir

ne mažiau kaip 0,05 % vanadžio,

daugiau kaip 1,2 % anglies

ir

ne mažiau kaip 11 %, bet ne daugiau kaip 15 % chromo,

ne mažiau kaip 0,16 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % anglies

ir

ne mažiau kaip 3,8 %, bet ne daugiau kaip 4,3 % nikelio,

ir

ne mažiau kaip 1,1 %, bet ne daugiau kaip 1,5 % chromo,

ir

ne mažiau kaip 0,15 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % molibdeno,

ne mažiau kaip 0,3 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % anglies

ir

ne mažiau kaip 1,4 %, bet ne daugiau kaip 2,1 % chromo,

ir

ne mažiau kaip 0,15 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % molibdeno,

ir

mažiau kaip 1,2 % nikelio,

ne mažiau kaip 0,3 % anglies

ir

mažiau kaip 5,2 % chromo,

ir

ne mažiau kaip 0,65 % molibdeno arba ne mažiau kaip 0,4 % volframo,

ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 0,6 % anglies

ir

ne mažiau kaip 1,25 %, bet ne daugiau kaip 1,8 % nikelio,

ir

ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 1,2 % chromo,

ir

ne mažiau kaip 0,15 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % molibdeno.