Simuliacijos data: 2021/11/22

49 SKIRSNIS

SPAUSDINTOS KNYGOS, LAIKRAŠČIAI, REPRODUKCIJOS IR KITI POLIGRAFIJOS PRAMONĖS GAMINIAI; RANKRAŠČIAI, MAŠINRAŠČIAI IR BRĖŽINIAI

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

fotografijos negatyvai arba pozityvai su skaidriu pagrindu (37 skirsnis);

b)

reljefiniai žemėlapiai, planai arba gaubliai, spausdinti arba nespausdinti (9023 pozicija);

c)

lošimo kortos ir kiti dirbiniai, priskiriami 95 skirsniui; arba

d)

graviūrų, atspaudų arba litografijų originalai (9702 pozicija), pašto arba žyminiai (rinkliavos) ženklai, siuntmenos, pažymėtos pašto rinkliavos antspaudais, pirmos dienos vokai, pašto reikmenys iš popieriaus ir panašūs dirbiniai, priskiriami 9704 pozicijai, senesni kaip 100 metų antikvariniai dirbiniai arba kiti dirbiniai, priskiriami 97 skirsniui.

2.

49 skirsnyje sąvoka „spausdintas“ taip pat įvardija gaminius, reprodukuotus kopijavimo aparatais, paruoštus automatinio duomenų apdorojimo mašina, įspauduotus, fotografuotus, pagamintus fotokopijavimo arba termokopijavimo būdu arba spausdintus mašinėle.

3.

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, įrišti naudojant ne popierių, ir laikraščių, žurnalų arba periodinių leidinių rinkiniai, sudaryti iš daugiau kaip vieno numerio, įrišto su vienu viršeliu, turi būti priskiriami 4901 pozicijai nepriklausomai nuo to, ar juose yra reklaminės medžiagos.

4.

4901 pozicijai taip pat priskiriami:

a)

spausdintų reprodukcijų rinkiniai, pavyzdžiui, dailės kūrinių arba piešinių reprodukcijos su aiškinamuoju tekstu, kurių puslapiai sunumeruoti ir pagal savo pavidalą tinka surišti į vieną arba kelis tomus;

b)

iliustruoti priedai, pateikiami kartu su įrištais tomais ir juos papildantys; ir

c)

spausdintos knygų arba brošiūrų dalys, sukomplektuotų arba palaidų lapų ar signatūrų pavidalo, sudarančios visą leidinį arba jo dalį ir skirtos įrišti.

Tačiau spausdinti paveikslėliai arba iliustracijos be teksto, signatūrų arba palaidų lapų pavidalo priskiriami 4911 pozicijai.

5.

Atsižvelgiant į šio skirsnio 3 pastabos nuostatas, 4901 pozicijai nepriskiriami leidiniai, daugiausia skirti reklamai (pavyzdžiui, brošiūros, prospektai, lapeliai, prekybos katalogai, prekybos asociacijų leidžiami metraščiai, turizmo reklama). Tokie leidiniai turi būti priskiriami 4911 pozicijai.

6.

4903 pozicijoje žodžių junginys „vaikiškos knygelės su paveikslėliais“ įvardija vaikiškas knygeles, kurių didžiausia įdomybė yra iliustracijos, o teksto paskirtis tėra pagalbinė.