Simuliacijos data: 2021/11/22

48 SKIRSNIS

POPIERIUS IR KARTONAS; POPIERIAUS PLAUŠIENOS, POPIERIAUS ARBA KARTONO GAMINIAI

Pastabos

1.

Šiame skirsnyje, jeigu kontekste nenurodyta kitaip, nuoroda į „popierių“ taikoma ir kartonui (nepriklausomai nuo storio arba kvadratinio metro (m2) masės).

2.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

dirbiniai, priskiriami 30 skirsniui;

b)

spaudos folija, priskiriama 3212 pozicijai;

c)

kvepintas popierius arba popierius, įmirkytas arba padengtas kosmetikos preparatais (33 skirsnis);

d)

popierius arba celiuliozinė vata, įmirkyta, padengta muilu arba plovikliu (3401 pozicija), blizginimo priemonėmis, kremais arba panašiais preparatais (3405 pozicija);

e)

įjautrintas popierius arba kartonas, priskiriami 3701–3704 pozicijoms;

f)

popierius, įmirkytas diagnostiniais arba laboratoriniais reagentais (3822 pozicija);

g)

popieriumi sutvirtinti sluoksniuoti plastikų lakštai arba vienasluoksnis popierius arba kartonas, padengtas plastikų sluoksniu, kai šis sluoksnis sudaro daugiau kaip pusę viso medžiagos storio, arba gaminiai iš šių medžiagų, išskyrus sienų dangas, priskiriamas 4814 pozicijai (39 skirsnis);

h)

dirbiniai, priskiriami 4202 pozicijai (pavyzdžiui, kelionės reikmenys);

ij)

dirbiniai, priskiriami 46 skirsniui (pinti dirbiniai);

k)

popieriniai verpalai arba tekstilės dirbiniai iš popierinių verpalų (XI skyrius);

l)

dirbiniai, priskiriami 64 arba 65 skirsniui;

m)

švitrinis popierius arba kartonas (6805 pozicija), žėrutis su popieriaus arba kartono pagrindu (6814 pozicija) (tačiau popierius ir kartonas, apibarstyti žėručio milteliais, turi būti priskiriami šiam skirsniui);

n)

metalinė folija su popieriaus arba kartono pagrindu (dažniausiai XIV arba XV skyrius);

o)

dirbiniai, priskiriami 9209 pozicijai;

p)

dirbiniai, priskiriami 95 skirsniui (pavyzdžiui, žaislai, žaidimai, sporto reikmenys); arba

q)

dirbiniai, priskiriami 96 skirsniui (pavyzdžiui, sagos, higieniniai paketai (įklotai) ir tamponai, kūdikių vystyklai (vystyklai) ir vystymo įklotai).

3.

Atsižvelgiant į 7 pastabos nuostatas, 4801–4805 pozicijoms priskiriami popierius ir kartonas, apdoroti naudojant kalandravimo, superkalandravimo, satinavimo (blizginimo) arba panašius apdailos būdus, su netikrais vandens ženklais arba klijintu paviršiumi, taip pat popierius, kartonas, celiuliozinė vata arba celiuliozės pluoštų klodai, kurių visa masė bet kuriuo metodu nudažyta arba marginta, imituojant marmurą. Išskyrus atvejus, kai 4803 pozicijoje nurodyta kitaip, šioms pozicijoms nepriskiriami popierius, kartonas, celiuliozinė vata arba celiuliozės pluoštų klodai, apdoroti kitais būdais.

4.

Šiame skirsnyje žodžių junginys „laikraštinis popierius“ reiškia nepadengtą popierių, naudojamą laikraščiams spausdinti, kurio ne mažiau kaip 50 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, neklijintą arba labai nežymiai klijintą, kurio kiekvienos pusės paviršiaus šiurkštumas Parker Print Surf (1 MPa) didesnis kaip 2,5 mikrometrų (mikronų), o kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g ir ne didesnė kaip 65 g, ir taikomas tik popieriui, pateikiamam: a) juostomis arba ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 28 cm arba b) stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais, kuriuos išskleidus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 28 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm.

5.

4802 pozicijoje žodžių junginys „popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams“ ir „neperforuotas perforuotųjų kortų ir perforuotųjų juostų popierius“ įvardija popierių ir kartoną, daugiausia pagamintą iš balintos plaušienos arba iš plaušienos, gautos mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, atitinkantys kurį nors iš toliau išdėstytų kriterijų:

popieriui arba kartonui, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g:

a)

kurių ne mažiau kaip 10 % pluoštų masės gauta mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, ir

1)

kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 80 g; arba

2)

nudažyta visa masė; arba

b)

kurių pelenų kiekis didesnis kaip 8 %, ir

1)

kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 80 g; arba

2)

nudažyta visa masė; arba

c)

kurių pelenų kiekis didesnis kaip 3 %, o baltumas – ne mažesnis kaip 60 %; arba

d)

kurių pelenų kiekis didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 8 %, baltumas mažesnis kaip 60 %, o praspaudimo rodiklis ne didesnis kaip 2,5 kPa·m2/g; arba

e)

kurių pelenų kiekis ne didesnis kaip 3 %, baltumas – ne mažesnis kaip 60 %, o praspaudimo rodiklis – ne didesnis kaip 2,5 kPa·m2/g,

popieriui arba kartonui, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g:

a)

visa masė nudažyta; arba

b)

kurių baltumas ne mažesnis kaip 60 %, ir

1)

storis ne didesnis kaip 225 mikrometrai (mikronai); arba

2)

storis didesnis kaip 225 mikrometrai (mikronai), bet ne didesnis kaip 508 mikrometrai (mikronai), o pelenų kiekis didesnis kaip 3 %; arba

c)

kurių baltumas mažesnis kaip 60 %, storis ne didesnis kaip 254 mikrometrai (mikronai), o pelenų kiekis didesnis kaip 8 %.

Tačiau 4802 pozicijai nepriskiriami filtravimo popierius arba kartonas (įskaitant arbatos maišelių popierių), taip pat veltinis popierius arba kartonas.

6.

Šiame skirsnyje „kraftpopieris ir kartonas“ įvardija popierių ir kartoną, kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti cheminiais, sulfatiniu arba natroniniu, būdais.

7.

Išskyrus atvejus, kai pozicijose nurodyta kitaip, popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, atitinkantys dviejų arba daugiau pozicijų aprašymus intervale 4801–4811, turi būti priskiriami tai pozicijai, kuri nomenklatūroje numeracijos požiūriu yra paskutinė.

8.

4803–4809 pozicijoms priskiriami tik popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai:

a)

juostomis arba ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 36 cm; arba

b)

stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais, kuriuos išskleidus vienos kraštinės ilgis didesnis kaip 36 cm, o kitos kraštinės ilgis didesnis kaip 15 cm.

9.

4814 pozicijoje „popieriniai apmušalai ir panašios sienų dangos“ įvardija tik:

a)

popierių ritiniais, kurio plotis ne mažesnis kaip 45 cm ir ne didesnis kaip 160 cm, skirtą sienų arba lubų apdailai:

1)

grūdėtu paviršiumi, įspaustinį, dažytu paviršiumi, su atspaudais arba kitu būdu dekoruotu paviršiumi (pavyzdžiui, su tekstilės medžiagų pūkais), taip pat padengtą arba nepadengtą skaidriu apsauginiu plastiko sluoksniu;

2)

nelygiu paviršiumi, susidariusiu pridėjus medienos smulkinių, šiaudų ar kt.;

3)

kurio geroji pusė padengta plastikais, kurių sluoksnis grūdėtas, su atspaudais, dažytas, atspauduotas arba kitu būdu dekoruotas; arba

4)

kurio geroji pusė padengta pynimo medžiagomis, iš sujungtų arba nesujungtų lygiagrečių juostų arba austomis;

b)

popierinius kraštelius ir frizus, apdorotus pirmiau nurodytais būdais, susuktus arba nesusuktus į ritinius, tinkamus naudoti sienų arba lubų apdailai;

c)

popierines sienų dangas, sudarytas iš kelių dalių, susuktas į ritinius arba lakštines, su atspaudais, iš kurių, uždėjus ant sienos, gaunamas vaizdas, piešinys arba raštas.

Gaminiai, daugiausia pagaminti iš popieriaus arba kartono, tinkami naudoti ir kaip grindų, ir kaip sienų dangos, turi būti priskiriami 4823 pozicijai.

10.

4820 pozicijai nepriskiriami palaidi lakštai arba kortos supjaustyti nustatytu dydžiu, su atspaudais arba be atspaudų, su įspaudais arba be įspaudų, perforuoti arba neperforuoti.

11.

4823 pozicijai, inter alia, priskiriamos perforuotos popierinės arba kartoninės kortos, skirtos žakardo arba panašioms mašinoms, ir popieriniai nėriniai.

12.

Išskyrus prekes, priskiriamas 4814 arba 4821 pozicijai, popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir jų gaminiai su atspaustais raštais, ženklais arba vaizdais, kurie turi esminę įtaką pagrindinei šių prekių paskirčiai, priskiriami 49 skirsniui.

Subpozicijų pastabos

1.

4804 11 ir 4804 19 subpozicijose „kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (kraftliner)“ įvardija mašininiu būdu išbaigtą arba satinuotą (blizgintą) popierių ir kartoną, kurių ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti cheminiais, sulfatiniu arba natroniniu, būdais, susuktus į ritinius, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 115 g, minimalus Mulleno atsparumas praspaudimui atitinka toliau lentelėje pateiktas reikšmes arba tiesinės interpoliacijos arba ekstrapoliacijos būdu nustatytas reikšmes, atitinkančias bet kurią kitą masę.

Kvadratinio metro (m2) masė (g)

Minimalus Mulleno atsparumas praspaudimui (kPa)

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2.

4804 21 ir 4804 29 subpozicijose „maišinis kraftpopieris“ įvardija popierių, išbaigtą mašininiu būdu, kurio ne mažiau kaip 80 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti cheminiais, sulfatiniu arba natroniniu, būdais, susuktą į ritinius, kurio kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 60 g, bet ne didesnė kaip 115 g, be to, jis atitinka vieną iš toliau pateiktų reikalavimų:

a)

minimalus Mulleno praspaudimo rodiklis ne mažesnis kaip 3,7 kPa·m2/g, o tamprumas didesnis kaip 4,5 % skersine kryptimi ir didesnis kaip 2 % išilgine kryptimi;

b)

minimalūs atsparumas plėšimui ir atsparumas nutrūkimui, nurodyti toliau pateiktoje lentelėje, arba tiesinės interpoliacijos būdu nustatytos reikšmės, atitinkančios bet kurią kitą masę:

Kvadratinio metro (m2) masė (g)

Minimalus atsparumas plėšimui (mN)

Minimalus atsparumas nutrūkimui (kN/m)

 

Išilgine kryptimi

Išilgine kryptimi + skersine kryptimi

Skersine kryptimi

Išilgine kryptimi + skersine kryptimi

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3.

4805 11 subpozicijoje „pusiau cheminis gofravimo popierius“ įvardija į ritinius susuktą popierių, kurio ne mažiau kaip 65 % visų pluoštų masės sudaro nebalinti kietmedžio pluoštai, gauti derinant mechaninį ir cheminį medienos plaušienos gavimo procesus, o šio popieriaus atsparumas gniuždymui, nustatytas CMT 30 metodu (Corrugated Medium Test, veikiant 30 minučių), didesnis kaip 1,8 niutonai/g/m2, esant 50 % santykinei drėgmei ir 23 °C temperatūrai.

4.

4805 12 subpozicijai priskiriamas į ritinius susuktas popierius, pagamintas daugiausia iš šiaudų plaušienos, gautos derinant mechaninį ir cheminį medienos plaušienos gavimo procesus, kurio kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 130, o šio popieriaus atsparumas gniuždymui, nustatytas CMT 30 metodu (Corrugated Medium Test, veikiant 30 minučių), didesnis kaip 1,4 niutonai/g/m2, esant 50 % santykinei drėgmei ir 23 °C temperatūrai.

5.

4805 24 ir 4805 25 subpozicijoms priskiriamas popierius ir kartonas, pagamintas tik arba daugiausia iš plaušienos, gautos iš perdirbti skirto (atliekų ir liekanų) popieriaus arba kartono. Popieriaus ir kartono, skirto išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (Testliner) viršutinis sluoksnis gali būti iš dažyto popieriaus arba iš popieriaus, pagaminto iš balintos arba nebalintos neperdirbtos plaušienos. Šių produktų Mulleno praspaudimo rodiklis ne mažesnis kaip 2 kPa·m2/g.

6.

4805 30 subpozicijoje „sulfitinis vyniojamasis popierius“ įvardija mašininiu būdu satinuotą (blizgintą) popierių, kurio daugiau kaip 40 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti cheminiu sulfitiniu būdu, kurio sudėtyje esančių pelenų kiekis ne didesnis kaip 8 %, o jo Mulleno praspaudimo rodiklis ne mažesnis kaip 1,47 kPa·m2/g.

7.

4810 22 subpozicijoje „lengvasis padengtas popierius“ įvardija iš abiejų pusių padengtą popierių, kurio bendra kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 72 g, o kiekvienos pusės dangos kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 15 g, o pagrindo sudėtyje ne mažiau kaip 50 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti mechaniniu būdu.