Simuliacijos data: 2021/11/22

X SKYRIUS

MEDIENOS ARBA KITŲ PLUOŠTINIŲ CELIULIOZINIŲ MEDŽIAGŲ PLAUŠIENA; PERDIRBTI SKIRTAS POPIERIUS ARBA KARTONAS (ATLIEKOS IR LIEKANOS); POPIERIUS IR KARTONAS BEI JŲ GAMINIAI

47 SKIRSNIS

MEDIENOS ARBA KITŲ PLUOŠTINIŲ CELIULIOZINIŲ MEDŽIAGŲ PLAUŠIENA; PERDIRBTI SKIRTAS POPIERIUS ARBA KARTONAS (ATLIEKOS IR LIEKANOS)

Pastaba

1.

4702 pozicijoje žodžių junginys „cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys“ įvardija cheminę medienos plaušieną, kurios netirpią frakciją sudaro ne mažiau kaip 92 % masės natroninė arba sulfatinė medienos plaušiena, arba ne mažiau kaip 88 % masės – sulfitinė medienos plaušiena, po to, kai ji valandą palaikoma 20 °C temperatūroje kaustinės sodos tirpale, kurio sudėtyje yra 18 % natrio hidroksido (NaOH), be to, sulfitinėje medienos plaušienoje pelenų kiekis ne didesnis kaip 0,15 % masės.