Simuliacijos data: 2021/11/22

VII SKYRIUS

PLASTIKAI IR JŲ GAMINIAI; KAUČIUKAS IR JO GAMINIAI

Pastabos

1.

Prekės, sukomplektuotos į rinkinius, sudarytus iš dviejų arba daugiau skirtingų sudėtinių dalių, kurių kai kurios arba visos priskiriamos šiam skyriui ir skirtos sumaišyti tarpusavyje tam, kad būtų gauti produktai, priskiriami VI arba VII skyriui, turi būti priskiriamos pozicijoms, atitinkančioms šiuos produktus, jeigu sudėtinės dalys:

a)

pagal tai, kaip jos pateikiamos, akivaizdžiai identifikuojamos kaip skirtos naudoti kartu, prieš tai neperpakavus;

b)

pateikiamos kartu; ir

c)

pagal jų pobūdį arba santykinius kiekius, kuriais jos pateikiamos, identifikuojamos kaip papildančios viena kitą.

2.

Išskyrus prekes, priskiriamas 3918 arba 3919 pozicijai, plastikai, kaučiukas ir jų gaminiai su atspaustais raštais, ženklais arba vaizdais, kurie turi esminę įtaką pagrindinei šių prekių paskirčiai, priskiriami 49 skirsniui.