Simuliacijos data: 2021/11/22

VI SKYRIUS

CHEMIJOS PRAMONĖS IR JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ PRODUKCIJA 

Pastabos

1.

A)

Prekės (išskyrus radioaktyviąsias rūdas), atitinkančios 2844 arba 2845 pozicijos aprašymus, turi būti priskiriamos tiktai šioms ir jokioms kitoms nomenklatūros pozicijoms.

B)

Atsižvelgiant į A punkto nuostatas, prekės, atitinkančios 2843, 2846 arba 2852 pozicijos aprašymus, turi būti priskiriamos tiktai šioms ir jokioms kitoms šio skyriaus pozicijoms.

2.

Atsižvelgiant į 1 pastabos nuostatas, prekės, priskiriamos 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 arba 3808 pozicijai, dėl to, kad jos sufasuotos nustatytomis dozėmis arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, turi būti priskiriamos tiktai šioms ir jokioms kitoms nomenklatūros pozicijoms.

3.

Prekės, sukomplektuotos į rinkinius, sudarytus iš dviejų arba daugiau skirtingų sudėtinių dalių, kurių kai kurios arba visos priskiriamos šiam skyriui ir skirtos sumaišyti tarpusavyje tam, kad būtų gauti produktai, priskiriami VI arba VII skyriui, turi būti priskiriami pozicijoms, atitinkančioms šiuos produktus, jeigu sudėtinės dalys:

a)

atsižvelgiant į jų supakavimo pobūdį akivaizdžiai identifikuojamos kaip skirtos naudoti kartu, prieš tai neperpakavus;

b)

pateikiamos kartu; ir

c)

pagal jų prigimtį arba santykinius kiekius, kuriais jos pateikiamos, identifikuojamos kaip papildančios viena kitą.