Simuliacijos data: 2021/11/22

26 SKIRSNIS

RŪDOS, ŠLAKAS IR PELENAI

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

šlakai arba panašios pramonės atliekos, perdirbtos į makadamą (2517 pozicija);

b)

gamtinis magnio karbonatas (magnezitas), degtas arba nedegtas (2519 pozicija);

c)

naftos alyvų saugyklų šlamai, daugiausia sudaryti iš šių alyvų (2710 pozicija);

d)

tomamilčiai, priskiriami 31 skirsniui;

e)

šlako vata, akmens vata ir panašios mineralinės vatos (6806 pozicija);

f)

tauriųjų metalų arba netauriųjų metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, atliekos arba laužas; kitos atliekos arba laužas, kurių sudėtyje yra tauriųjų metalų arba tauriųjų metalų junginių, daugiausia tinkamų naudoti tauriųjų metalų regeneravimui (7112 pozicija); arba

g)

vario, nikelio arba kobalto šteinai, pagaminti naudojant bet kurį lydymo procesą (XV skyrius).

2.

2601–2617 pozicijose „rūdos“ įvardija mineraloginių rūšių mineralus, faktiškai naudojamus metalurgijos pramonėje gyvsidabriui, metalams, priskiriamiems 2844 pozicijai, arba metalams, priskiriamiems XIV arba XV skyriui, išgauti, net jeigu jie neskirti naudoti metalurgijoje. Tačiau 2601–2617 pozicijoms nepriskiriami mineralai, apdoroti metalurgijos pramonėje paprastai nenaudojamais būdais.

3.

2620 pozicijai priskiriami tik:

a)

šlakas, pelenai ir liekanos, naudojami pramonėje arba metalams išgauti, arba kaip pagrindinės medžiagos metalų cheminiams junginiams gaminti, išskyrus pelenus ir liekanas, susidariusius deginant buitines atliekas (2621 pozicija); ir

b)

šlakas, pelenai ir liekanos, turintys arseno, kurių sudėtyje yra arba nėra metalų, naudojami pramonėje arsenui arba metalams išgauti, arba jų cheminiams junginiams gaminti.

Subpozicijų pastabos

1.

2620 21 subpozicijoje „benzino su švinu ir antidetonatorių su švinu šlamai“ įvardija šlamus, gautus iš benzino su švinu ir antidetonatorių su švinu (pavyzdžiui, tetraetilšvino) saugyklų ir sudarytus daugiausia iš švino, švino junginių ir geležies oksido.

2.

Šlakas, pelenai ir liekanos, kurių sudėtyje yra arseno, gyvsidabrio, talio arba jų mišinių, naudojami pramonėje arsenui arba šiems metalams išgauti, arba jų cheminiams junginiams gaminti, turi būti priskiriami 2620 60 subpozicijai.