Simuliacijos data: 2021/11/22

V SKYRIUS

MINERALINIAI PRODUKTAI

25 SKIRSNIS

DRUSKA; SIERA; ŽEMĖS IR AKMENYS; TINKAVIMO MEDŽIAGOS, KALKĖS IR CEMENTAS

Pastabos

1.

Jeigu kontekste arba šio skirsnio 4 pastaboje nenurodyta kitaip, tai šio skirsnio pozicijoms priskiriami tik neapdoroti arba perplauti (įskaitant perplautus, panaudojant chemines medžiagas, pašalinančias priemaišas, bet nepakeičiančias produkto struktūros), susmulkinti, permalti, sausai arba šlapiu būdu sutrinti į miltelius, išvalyti nuo drumzlių, persijoti ir įsodrinti flotacijos, magnetinės separacijos būdu arba panaudojant kitus mechaninius ar fizinius procesus (išskyrus kristalizaciją) produktai. Apdegti, degti, pagaminti sumaišant arba apdoroti kitu atitinkamoje pozicijoje nenurodytu būdu produktai šiam skirsniui nepriskiriami.

Produktų, priskiriamų šiam skirsniui, sudėtyje gali būti dulkėjimą mažinančių priedų, jeigu jie nepakeičia produkto savybių, padarydami jį tinkamesnį specifiniam, o ne įprastiniam naudojimui.

2.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

sublimacinė siera, nusodinamoji siera arba koloidinė siera (2802 pozicija);

b)

žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti chemiškai sujungta geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (2821 pozicija);

c)

medikamentai arba kiti 30 skirsniui priskiriami produktai;

d)

parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai (33 skirsnis);

e)

tašyti grindinio akmenys, apvadų (bordiūrų) akmenys ir plokštės (6801 pozicija); mozaikos kubeliai ir panašios prekės (6802 pozicija); skalūnai, naudojami stogų, apdailos arba hidroizoliacinėms dangoms (6803 pozicija);

f)

brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys (7102 arba 7103 pozicija);

g)

dirbtinai išauginti natrio chlorido arba magnio oksido kristalai (išskyrus optinius elementus), kurių kiekvieno masė ne mažesnė kaip 2,5 g (3824 pozicija); optiniai elementai iš natrio chlorido arba magnio oksido (9001 pozicija);

h)

biliardo kreidelės (9504 pozicija); arba

ij)

rašymo arba piešimo kreidelės arba siuvėjų kreidelės (9609 pozicija).

3.

Bet kurie produktai, kurie gali būti priskiriami ir 2517 pozicijai, ir bet kuriai kitai šio skirsnio pozicijai, turi būti priskiriami 2517 pozicijai.

4.

2530 pozicijai, inter alia, priskiriami: vermikulitas, perlitas ir chloritai, nepūstieji; žemės dažai, degti arba nedegti, tarpusavyje sumaišyti arba nesumaišyti; gamtiniai žėrutiniai geležies oksidai; jūros puta (poliruoti arba nepoliruoti gabalai); gintaras; aglomeruota jūros puta ir aglomeruotas gintaras, turintys plokščių, strypų, lazdelių arba panašių formų pavidalą, suformavus neapdoroti; juodasis gintaras (gagatas); stroncianitas (degtas arba nedegtas), išskyrus stroncio oksidą; keramikos dirbinių, plytų arba betono dirbinių duženos.