Simuliacijos data: 2021/01/01

23 SKIRSNIS

MAISTO PRAMONĖS LIEKANOS IR ATLIEKOS; PARUOŠTI PAŠARAI GYVŪNAMS

Pastaba

1.

2309 pozicijai priskiriami produktai, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje, pagaminti apdorojant augalines arba gyvūnines medžiagas tokiu mastu, kad jie yra praradę pagrindines pirminės medžiagos savybes, išskyrus augalines atliekas, augalines liekanas ir šalutinius tokio apdorojimo produktus.

Subpozicijos pastaba

1.

2306 41 subpozicijoje „mažai eruko rūgšties turinčios rapsų arba rapsukų sėklos“ įvardija 12 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje apibrėžtas sėklas.

Papildomosios pastabos

1.

2303 10 11 ir 2303 10 19 subpozicijoms priskiriamos vien tik kukurūzų krakmolo gamybos liekanos ir nepriskiriami tokių liekanų mišiniai su produktais, gautais iš kitų augalų, arba su produktais, gautais iš kukurūzų gaminant krakmolą ne drėgnuoju būdu.

Jų sudėtyje esančio krakmolo kiekis, nustatytas taikant metodą, aprašytą Komisijos Reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo L dalyje, negali būti didesnis kaip 28 % sausojo produkto masės, o riebalų kiekis, nustatytas taikant metodą, aprašytą Komisijos reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo H dalyje, negali būti didesnis kaip 4,5 % sausojo produkto masės.

2.

2306 90 05 subpozicijai priskiriamos vien tik aliejaus ekstrahavimo iš kukurūzų gemalų liekanos, kurių sudėtyje yra tokie toliau nurodytų sudėtinių dalių sausojo produkto masės kiekiai:

a)

produktai, kuriuose esančio aliejaus kiekis mažesnis kaip 3 %:

krakmolo kiekis: mažesnis kaip 45 %,

baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,25): ne mažesnis kaip 11,5 %;

b)

produktai, kuriuose esančio aliejaus kiekis ne mažesnis kaip 3 % ir ne didesnis kaip 8 %:

krakmolo kiekis: mažesnis kaip 45 %,

baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,25): ne mažesnis kaip 13 %.

Be to, tokių liekanų sudėtyje negali būti ne iš kukurūzų grūdų gautų sudėtinių dalių.

Krakmolo ir baltymų kiekis turi būti nustatomas taikant metodus, aprašytus Komisijos Reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo L ir C dalyse.

Aliejaus ir drėgmės kiekis nustatomas, atitinkamai, taikant metodus, aprašytus Komisijos Reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo H ir A dalyse.

Šiai subpozicijai nepriskiriami produktai, kurių sudėtyje yra iš kukurūzų grūdų dalių gautų sudedamųjų dalių, iš kurių nebuvo ekstrahuotas aliejus, pridėtų baigus šių produktų perdirbimą.

3.

2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 ir 2308 00 19 subpozicijose toliau nurodytos sąvokos apibrėžiamos taip:

„faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais“: gryno alkoholio kilogramų skaičius 100 kg produkto,

„potencinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais“: gryno alkoholio kiekis kilogramais, kuris gali susidaryti visiškai susifermentavus cukrums, esantiems 100 kg produkto,

„visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais“: faktinės ir potencinės alkoholio koncentracijų, išreikštų masės procentais, suma,

„% masės“: alkoholio koncentracijos, išreikštos masės procentais, žymėjimas.

4.

2309 10 11–2309 10 70 ir 2309 90 31–2309 90 70 subpozicijose „pieno produktai“ įvardija produktus, priskiriamus 0401, 0402, 0404, 0405 ir 0406 pozicijoms bei 0403 10 11–0403 10 39, 0403 90 11–0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 ir 2106 90 51 subpozicijoms.

5.

2309 90 20 subpozicijai priskiriamos vien tik kukurūzų krakmolo gamybos liekanos ir nepriskiriami tokių liekanų mišiniai su produktais, gautais iš kitų augalų, arba su produktais, gautais iš kukurūzų gaminant krakmolą ne drėgnuoju būdu, turinčių:

kukurūzų, naudotų drėgnajame procese, atsijų, kurių santykinis kiekis ne didesnis kaip 15 % masės, ir (arba)

drėgnajame procese naudoto kukurūzų mirkymo vandens liekanų, įskaitant alkoholio arba kitų krakmolo produktų gamyboje naudoto mirkymo vandens liekanas.

Šių produktų sudėtyje taip pat gali būti liekanų, gautų ekstrahuojant aliejų iš drėgnuoju smulkinimu paruoštų kukurūzų gemalų.

Jų sudėtyje esančio krakmolo kiekis, nustatytas taikant metodą, aprašytą Komisijos Reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo L dalyje, negali būti didesnis kaip 28 % sausojo produkto masės, riebalų kiekis, nustatytas taikant metodą, aprašytą Komisijos Reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo H dalyje, negali būti didesnis kaip 4,5 % sausojo produkto masės, o baltymų kiekis, nustatytas taikant metodą, aprašytą Komisijos Reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo C dalyje, negali būti didesnis kaip 40 % sausojo produkto masės.