Simuliacijos data: 2021/01/01

21 SKIRSNIS

ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

daržovių mišiniai, priskiriami 0712 pozicijai;

b)

skrudinti kavos pakaitalai, kurių sudėtyje yra bet kuris santykinis kiekis kavos (0901 pozicija);

c)

aromatinta arbata (0902 pozicija);

d)

prieskoniai arba kiti produktai, priskiriami 0904–0910 pozicijoms;

e)

maisto produktai, išskyrus produktus, aprašytus 2103 arba 2104 pozicijoje, kurių sudėtyje daugiau kaip 20 % masės sudaro dešra, mėsa, mėsos subproduktai, kraujas, žuvys arba vėžiagyviai, moliuskai ar kiti vandens bestuburiai arba įvairių šių produktų kombinacijos (deriniai) (16 skirsnis);

f)

mielės, supakuotos arba suformuotos kaip medikamentai, arba kiti produktai, priskiriami 3003 arba 3004 pozicijai; arba

g)

paruošti vartoti fermentai (enzimai), priskiriami 3507 pozicijai.

2.

Pakaitalų, nurodytų 1 pastabos b punkte, ekstraktai turi būti priskiriami 2101 pozicijai.

3.

2104 pozicijoje žodžių junginys „homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai“ įvardija produktus, sudarytus iš kruopščiai homogenizuoto ne mažiau kaip dviejų pagrindinių sudėtinių dalių, pavyzdžiui, mėsos, žuvies, daržovių, vaisių arba riešutų mišinio, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams arba mažiems vaikams vartoti tinkamus arba dietinius maisto produktus. Taikant šį apibrėžimą neatsižvelgiama į mažus bet kurių sudėtinių dalių kiekius, kurių gali būti įdėta į mišinį paskaninimo, konservavimo arba kitais tikslais. Šių gaminių sudėtyje gali būti nedideli kiekiai plika akimi matomų sudėtinių dalių gabalėlių.

Papildomosios pastabos

1.

2106 10 20 ir 2106 90 92 subpozicijose sąvoka „krakmolas“ taip pat apima krakmolo skilimo produktus.

2.

2106 90 20 subpozicijoje „sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų“, įvardija tokius preparatus, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 0,5 % tūrio.

3.

2106 90 30 subpozicijoje „izogliukozė“ įvardija produktą, gautą iš gliukozės arba iš jos polimerų, kurio sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 10 % sausosios medžiagos masės.

4.

2106 90 30 ir 2106 90 59 subpozicijoms priskiriamų produktų sudėtyje esančios sacharozės kiekis, įskaitant kitų cukrų kiekį, išreikštą sacharozės kiekiu, turi būti nustatomas refraktometriniu metodu (išreiškiamas Brikso laipsnių skaičiumi, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 974/2014 (51) priede).

5.

Kiti maisto produktai, pateikiami išmatuotomis dozėmis, pavyzdžiui, kapsulėmis, tabletėmis, pastilėmis arba piliulėmis ir skirti naudoti kaip maisto papildai, turėtų būti klasifikuojami priskiriant 2106 pozicijai, išskyrus atvejus, kai jie nurodyti kitoje vietoje.

6.

Produktai, daugiausia sudaryti iš kavos, arbatos ar matės arba jų ekstraktų, esencijų ir koncentratų, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne mažiau kaip 97 % sausosios medžiagos masės, nepriskirtini 2101 pozicijai ir iš esmės priskirtini 17 skirsniui. Nebelaikytina, kad šių produktų savybes nulemia kava, arbata ar matė arba jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai.