Simuliacijos data: 2021/01/01

20 SKIRSNIS

DARŽOVIŲ, VAISIŲ, RIEŠUTŲ ARBA KITŲ AUGALŲ DALIŲ PRODUKTAI

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

daržovės, vaisiai arba riešutai, paruošti arba konservuoti naudojant 7, 8 arba 11 skirsnyje nurodytus procesus;

b)

maisto produktai, kurių sudėtyje daugiau kaip 20 % masės sudaro dešra, mėsa, mėsos subproduktai, kraujas, žuvys arba vėžiagyviai, moliuskai ar kiti vandens bestuburiai arba įvairių šių produktų kombinacijos (deriniai) (16 skirsnis);

c)

kepiniai ir kiti produktai, priskiriami 1905 pozicijai; arba

d)

homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai, priskiriami 2104 pozicijai.

2.

2007 ir 2008 pozicijoms nepriskiriami vaisių drebučiai (želė), vaisių pastos, migdolai su cukraus apvalkalu ar panašūs konditerijos gaminiai iš cukraus (1704 pozicija) arba šokoladiniai konditerijos gaminiai (1806 pozicija).

3.

2001, 2004 ir 2005 pozicijoms priskiriami, priklausomai nuo konkretaus atvejo, tik tie 7 skirsniui arba 1105 ar 1106 pozicijai priskiriami produktai (išskyrus miltus, rupinius ir miltelius iš produktų, priskiriamų 8 skirsniui), paruošti arba konservuoti naudojant procesus, nenurodytus 1 pastabos a punkte.

4.

Pomidorų sultys, kurių sudėtyje esanti sausoji medžiaga sudaro ne mažiau kaip 7 % jų masės, priskiriamos 2002 pozicijai.

5.

2007 pozicijoje sąvoka „gauti virimo būdu“ įvardija gaminius, gautus termiškai apdorojant juos atmosferiniame arba sumažintame slėgyje, kai sumažinant vandens kiekį arba kitais būdais tokiu apdorojimu siekiama padidinti gaminio klampumą.

6.

2009 pozicijoje „sultys, nefermentuotos ir be alkoholio priedų“ įvardija sultis, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 % tūrio (žr. 22 skirsnio 2 pastabą).

Subpozicijų pastabos

1.

2005 10 subpozicijoje „homogenizuotos daržovės“ įvardija kruopščiai homogenizuotus daržovių produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams arba mažiems vaikams vartoti tinkamus arba dietinius maisto produktus. Taikant šį apibrėžimą neatsižvelgiama į mažus bet kurių sudėtinių dalių kiekius, kurių gali būti įdėta į gaminius paskaninimo, konservavimo arba kitais tikslais. Šių gaminių sudėtyje gali būti nedideli kiekiai plika akimi matomų daržovių gabalėlių. 2005 10 subpozicija vyrauja kitų 2005 pozicijos subpozicijų atžvilgiu.

2.

2007 10 subpozicijoje „homogenizuoti produktai“ įvardija kruopščiai homogenizuotus vaisių produktus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams arba mažiems vaikams vartoti tinkamus arba dietinius maisto produktus. Taikant šį apibrėžimą neatsižvelgiama į mažus bet kurių sudėtinių dalių kiekius, kurių gali būti įdėta į gaminius paskaninimo, konservavimo arba kitais tikslais. Šių gaminių sudėtyje gali būti nedideli kiekiai plika akimi matomų vaisių gabalėlių. 2007 10 subpozicija vyrauja kitų 2007 pozicijos subpozicijų atžvilgiu.

3.

2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 ir 2009 71 subpozicijose „Brikso vertė“ įvardija Brikso laipsnių skaičių, tiesiogiai nustatytą pagal Brikso hidrometro rodmenis arba lūžio rodiklį, išreikštą procentiniu sacharozės kiekiu ir nustatytą refraktometru 20 °C temperatūroje arba pakoreguotą 20 °C temperatūrai, jeigu refraktometro rodmenys nustatyti kitoje temperatūroje.

Papildomosios pastabos

1.

2001 pozicijai priskiriamų daržovių, vaisių, riešutų ir kitų valgomųjų augalų dalių, paruoštų arba konservuotų su actu arba acto rūgštimi, sudėtyje privalo būti ne mažiau kaip 0,5 % masės laisvosios, lakios rūgšties, išreikštos acto rūgšties kiekiu. Be to, 2001 90 50 subpozicijai priskiriamų grybų sudėtyje druskos kiekis neturi būti didesnis kaip 2,5 % masės.

2.

a)

Įvairių cukrų kiekis, išreikštas sacharozės kiekiu („cukraus kiekis“), šiam skirsniui priskiriamuose produktuose atitinka refraktometro rodmenis 20 °C temperatūroje, padaugintus iš šių koeficientų (refraktometro naudojimo metodas aprašytas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 974/2014 priede (51)):

0,93 – produktų, priskiriamų 2008 20 –2008 80, 2008 93, 2008 97 ir 2008 99 subpozicijoms, atveju,

0,95 – produktų, priskiriamų kitoms pozicijoms, atveju.

 

Tačiau įvairių cukrų kiekis, išreikštas sacharozės kiekiu („cukraus kiekis“), šiam skirsniui priskiriamuose produktuose:

 

pagamintuose daugiausia iš jūrinių vandens augalų ir kitų dumblių, paruoštų arba konservuotų naudojant 12 skirsnyje nenumatytus procesus,

 

pagamintuose daugiausia iš 0714 pozicijai priskiriamų daug krakmolo arba inulino turinčių maniokų, marantų, salepų, topinambų, batatų ir panašių šakniavaisių ir gumbavaisių,

 

pagamintuose daugiausia iš vynmedžių lapų,

 

atitinka skaičių, gautą atlikus efektyviosios skysčių chromatografijos (HPLC) metodu nustatytais duomenimis grindžiamus skaičiavimus pagal šią formulę:

 

S + (G + F) × 0,95;

 

čia:

 

S –HPLC metodu nustatytas sacharozės kiekis;

 

F –HPLC metodu nustatytas fruktozės kiekis;

 

G –HPLC metodu nustatytas gliukozės kiekis.

b)

2009 pozicijos subpozicijose vartojamas žodžių junginys „Brikso vertė“ atitinka refraktometro rodmenis 20 °C temperatūroje (refraktometro naudojimo metodas aprašytas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 974/2014 (51)).

3.

Produktai, priskiriami 2008 20–2008 80, 2008 93, 2008 97 ir 2008 99 subpozicijoms, turi būti laikomi produktais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, jeigu juose esančio „cukraus kiekis“, išreikštas masės procentais, yra didesnis už toliau nurodytus kiekius, priklausomai nuo atitinkamų vaisių arba valgomųjų augalų dalių rūšies:

ananasai ir vynuogės: 13 %,

kiti vaisiai, įskaitant vaisių mišinius, ir kitos valgomosios augalų dalys: 9 %.

4.

2008 30 11–2008 30 39, 2008 40 11–2008 40 39, 2008 50 11–2008 50 59, 2008 60 11–2008 60 39, 2008 70 11–2008 70 59, 2008 80 11–2008 80 39, 2008 93 11–2008 93 29, 2008 97 12–2008 97 38 ir 2008 99 11–2008 99 40 subpozicijose toliau pateiktos žodžių junginiai apibrėžiami taip:

„faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais“: gryno alkoholio kilogramų skaičius 100 kg produkto,

„% masės“: alkoholio koncentracijos, išreikštos masės procentais, žymėjimas.

5.

Produktams, kurių pavidalas toks, kokie jie pateikiami, taikomos šios nuostatos:

a)

pridėtojo cukraus kiekis 2009 pozicijai priskiriamuose produktuose atitinka „cukraus kiekį“, iš kurio, atsižvelgiant į atitinkamų sulčių rūšį, atimami toliau nurodyti skaičiai:

citrinų arba pomidorų sultys: 3,

vynuogių sultys: 15,

kitų vaisių arba daržovių sultys, įskaitant sulčių mišinius: 13;

b)

ne didesnę kaip 67 Brikso vertę turinčios vaisių sultys, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ir mažiau kaip 50 % masės vaisių sulčių, praranda pirmines vaisių sulčių, priskiriamų 2009 pozicijai, savybes.

Koncentruotoms natūralioms vaisių sultims b punktas netaikomas. Todėl koncentruotos natūralios vaisių sultys priskiriamos 2009 pozicijai.

6.

2009 69 51 ir 2009 69 71 subpozicijose „koncentruotos vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)“ įvardija vynuogių sultis (įskaitant vynuogių misą), kurias tiriant refraktometro rodmenys 20 °C temperatūroje yra ne mažesni kaip 50,9 % (refraktometro naudojimo metodas aprašytas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 974/2014 (51) priede).

7.

2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 ir 2009 90 97 subpozicijose „atogrąžų vaisiai“ įvardija gvajavas, mangus, mangostanines garcinijas, tikrąsias papajas, tamarindus, anakardžių obuolius, ličius, duonvaisius, sapodiles, pasifloras, karambolas ir kertuočius.

8.

2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 ir 2008 97 97 subpozicijose „atogrąžų riešutai“ įvardija kokosus, anakardžius, bertoletijas, arekų (arba betelio palmių) riešutus, kolamedžių riešutus ir makadamijas.

9.

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, paruošti arba konservuoti naudojant procesus, nenumatytus 12 skirsnyje, pavyzdžiui, virimo, skrudinimo, paskaninimo prieskoniais ir cukraus pridėjimo, priskiriami 20 skirsniui kaip kitų augalų dalių produktai. Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti, priskiriami 1212 pozicijai.