Simuliacijos data: 2021/01/01

19 SKIRSNIS

GAMINIAI IŠ JAVŲ, MILTŲ, KRAKMOLO ARBA PIENO; MILTINIAI KONDITERIJOS GAMINIAI

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

maisto produktai, kurių sudėtyje daugiau kaip 20 % masės sudaro dešra, mėsa, mėsos subproduktai, kraujas, žuvys arba vėžiagyviai, moliuskai ar kiti vandens bestuburiai, arba įvairių šių produktų kombinacijos (deriniai) (16 skirsnis), išskyrus įdarytus gaminius, priskiriamus 1902 pozicijai;

b)

sausainiai arba kiti produktai, pagaminti iš miltų arba iš krakmolo, specialiai skirti gyvūnams šerti (2309 pozicija); arba

c)

medikamentai arba kiti produktai, priskiriami 30 skirsniui.

2.

1901 pozicijoje:

a)

„kruopos“ įvardija javų kruopas, priskiriamas 11 skirsniui;

b)

„miltai“ ir „rupiniai“ įvardija:

1)

javų miltus ir rupinius, priskiriamus 11 skirsniui, ir

2)

augalinės kilmės miltus, rupinius ir miltelius, priskiriamus bet kuriam skirsniui, išskyrus miltus, rupinius ir miltelius iš džiovintų daržovių (0712 pozicija), bulvių (1105 pozicija) arba iš džiovintų ankštinių daržovių (1106 pozicija).

3.

1904 pozicijai nepriskiriami gaminiai, kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro daugiau kaip 6 % masės, arba gaminiai, visiškai padengti šokoladu arba kitais maisto produktais, turinčiais kakavos ir priskiriamais 1806 pozicijai (1806 pozicija).

4.

1904 pozicijoje „paruošti kitu būdu“ įvardija paruošimą arba apdorojimą, kurio mastas didesnis už nurodytą 10 arba 11 skirsnio pozicijose arba pastabose.

Papildomosios pastabos

1.

Kai importuojamos prekės, priskiriamos 1905 31, 1905 32, 1905 40 ir 1905 90 subpozicijoms, turi asorti pavidalą, joms taikomo muito žemės ūkio sudedamoji dalis (EA) nustatoma pagal vidutinį, visam asorti tenkantį pieno riebalų, pieno baltymų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ir krakmolo kiekį.

2.

1905 31 subpozicijoje „saldūs sausainiai“ įvardija tik produktus, kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro ne daugiau kaip 12 % masės, o riebalai – ne daugiau kaip 35 % masės (nustatant šiuos kiekius neatsižvelgiama į įdarus ir glazūras).

3.

1905 90 20 subpozicijai priskiriami tik sausi ir trapūs produktai.

4.

1901 pozicijai nepriskiriami maisto produktai iš 1901 pozicijai priskiriamų miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto arba iš prekių, priskiriamų 0401–0404 pozicijoms, pateikiami išmatuotomis dozėmis, pavyzdžiui, kapsulėmis, tabletėmis, pastilėmis arba piliulėmis, ir skirti naudoti kaip maisto papildai. Esmines maisto papildo savybes lemia ne tik jo sudedamosios dalys, bet ir specifinis pateikimas, rodantis jo, kaip maisto papildo, funkciją, nes taip nustatomos dozės, įsisavinimo būdas ir vieta, kur jis turėtų veikti. Tokie maisto produktai priskirtini 2106 pozicijai, tik tada, jei jie nenurodyti kitoje vietoje.