Simuliacijos data: 2021/01/01

18 SKIRSNIS

KAKAVA IR GAMINIAI IŠ KAKAVOS

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami gaminiai, priskiriami 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 arba 3004 pozicijai.

2.

1806 pozicijai priskiriami konditerijos gaminiai iš cukraus, turintys kakavos ir, atsižvelgiant į šio skirsnio 1 pastabą, kiti maisto produktai, turintys kakavos.

Papildomosios pastabos

1.

Kai importuojamos prekės, priskiriamos 1806 20, 1806 31, 1806 32 ir 1806 90 subpozicijose, turi asorti pavidalą, joms taikomo muito žemės ūkio sudedamoji dalis (EA) nustatoma pagal vidutinį, visam asorti tenkantį pieno riebalų, pieno baltymų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ir krakmolo kiekį.

2.

1806 90 11 ir 1806 90 19 subpozicijose nepriskiriami šokolado gaminiai, pagaminti tik iš vienos rūšies šokolado.