Simuliacijos data: 2021/01/01

16 SKIRSNIS

GAMINIAI IŠ MĖSOS, ŽUVIES ARBA VĖŽIAGYVIŲ, MOLIUSKŲ ARBA KITŲ VANDENS BESTUBURIŲ

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami: mėsa, mėsos subproduktai, žuvys, vėžiagyviai, moliuskai arba kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti naudojant 2 ar 3 skirsnyje arba 0504 pozicijoje nurodytus procesus.

2.

Šaim skirsniui priskiriami maisto produktai, jeigu jų sudėtyje daugiau kaip 20 % masės sudaro dešra, mėsa, mėsos subproduktai, kraujas, žuvys arba vėžiagyviai, moliuskai ar kiti vandens bestuburiai arba įvairios šių produktų kombinacijos (deriniai). Tuomet, kai gaminio sudėtyje yra daugiau kaip du iš anksčiau nurodytų produktų, jis priskiriamas 16 skirsnio pozicijai, atitinkančiai sudedamąją dalį arba sudedamąsias dalis, kurios masė vyrauja. Šios nuostatos netaikomos įdarytiems produktams, priskiriamiems 1902 pozicijai, arba produktams, priskiriamiems 2103 arba 2104 pozicijai.

Nustatant 1601 arba 1602 pozicijos subpozicijas produktams, kurių sudėtyje yra kepenų, antrojo sakinio nuostatos netaikomos.

Subpozicijų pastabos

1.

1602 10 subpozicijoje „homogenizuoti produktai“ įvardija produktus iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, kruopščiai homogenizuotus, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams arba mažiems vaikams vartoti tinkamus arba dietinius maisto produktus. Taikant šį apibrėžimą neatsižvelgiama į mažus bet kurių sudėtinių dalių kiekius, kurių gali būti įdėta į gaminius paskaninimo, konservavimo arba kitais tikslais. Šių gaminių sudėtyje gali būti nedideli kiekiai plika akimi matomų mėsos arba mėsos subproduktų gabalėlių. Ši subpozicija vyrauja kitų 1602 pozicijos subpozicijų atžvilgiu

2.

Žuvys, vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, nurodyti 1604 arba 1605 pozicijos subpozicijose jų bendraisiais pavadinimais, yra tų pačių rūšių kaip žuvys ir vėžiagyviai, pavadinti tais pačiais pavadinimais 3 skirsnyje.

Papildomosios pastabos

1.

1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 ir 1602 90 61 subpozicijose sąvoka „nevirti ir nekepti“ taikoma produktams, kurie nebuvo apdorojami jokiu terminio apdorojimo būdu arba kurių terminio apdorojimo nepakako, kad įvyktų mėsos baltymų koaguliacija visame produkte, todėl perpjovus produktus, priskiriamus 1602 50 10 ir 1602 90 61 subpozicijoms, per tiesę, išvestą per storiausią produkto vietą, pjūvio paviršiuje matosi rožinės spalvos skysčio pėdsakai.

2.

1602 41 10, 1602 42 10 ir 1602 49 11–1602 49 15 subpozicijose sąvoka „jų dalys“ taikoma tik paruoštai arba konservuotai mėsai, kurios gabalėliai pagal savo dydį ir raumeninio audinio charakteristikas gali būti identifikuojami kaip gauti iš, atitinkamai, naminių kiaulių kumpių, menčių, nugarinių arba sprandinių.