Simuliacijos data: 2021/11/22

11 SKIRSNIS

MALYBOS PRODUKCIJA; SALYKLAS; KRAKMOLAS; INULINAS; KVIEČIŲ GLITIMAS 

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

skrudintas salyklas, fasuotas kaip kavos pakaitalai (0901 arba 2101 pozicija);

b)

vartojimui paruošti miltai, kruopos, rupiniai arba krakmolai, priskiriami 1901 pozicijai;

c)

kukurūzų dribsniai arba kiti produktai, priskiriami 1904 pozicijai;

d)

daržovės, paruoštos vartoti arba konservuotos, priskiriamos 2001, 2004 arba 2005 pozicijai;

e)

farmacijos produktai (30 skirsnis); arba

f)

krakmolai, naudojami kaip parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai (33 skirsnis).

2.

A)

Šiam skirsniui priskiriami toliau pateiktoje lentelėje išvardytų javų malybos produktai, jeigu, nustatant pagal sausojo produkto masę, jie turi:

a)

krakmolo kiekį (nustatomą taikant modifikuotą poliarimetrinį Ewerso metodą), didesnį už nurodytą 2 skiltyje; ir

b)

pelenų kiekį (pašalinus bet kuriuos mineralinius priedus), ne didesnį už nurodytą 3 skiltyje.

Produktai, neatitinkantys anksčiau išdėstytų sąlygų, priskiriami 2302 pozicijai. Tačiau javų gemalai, sveiki, traiškyti, drožti dribsniais arba malti, visuomet priskiriami 1104 pozicijai.

B)

Produktai, priskiriami šiam skirsniui pagal pirmiau išdėstytas nuostatas, priskiriami 1101 arba 1102 pozicijai, jeigu, sijojant pro metalinės vielos audinio sietą, kurio akučių dydis nurodytas 4 ir 5 lentelės skiltyse, procentinė išsisijojimo masė ne mažesnė, negu nurodyta atitinkamam javui.

Produktai, neatitinkantys šios sąlygos, priskiriami 1103 arba 1104 pozicijai.

Javai

Krakmolo kiekis

Pelenų kiekis

Išsisijojimas (%) pro sietą, kurio akučių dydis

 

 

 

315 mikrometrų (mikronų)

500 mikrometrų (mikronų)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kviečiai ir rugiai

45 %

2,5 %

80 %

Miežiai

45 %

3 %

80 %

Avižos

45 %

5 %

80 %

Kukurūzai ir grūdinis sorgas

45 %

2 %

90 %

Ryžiai

45 %

1,6 %

80 %

Grikiai

45 %

4 %

80 %

Kiti javai

45 %

2 %

50 %

3.

1103 pozicijoje sąvokos „kruopos“ ir „rupiniai“ įvardija produktus, gautus smulkinant javų grūdus, iš kurių:

a)

kukurūzų produktų atveju ne mažiau kaip 95 % masės išsisijoja pro metalinės vielos audinio sietą, kurio akučių dydis – 2 mm;

b)

kitų grūdų produktų atveju ne mažiau kaip 95 % masės išsisijoja pro metalinės vielos audinio sietą, kurio akučių dydis – 1,25 mm.

Papildomosios pastabos

1.

Šiam skirsniui priskiriamiems mišiniams taikomos tokios muito normos:

a)

mišiniams, kuriuose vienas iš komponentų sudaro ne mažiau nei 90 % masės, taikoma muito norma, nustatyta šiam komponentui;

b)

kitiems mišiniams taikoma muito norma, atitinkanti komponentą, kuriam nustatyta didžiausia importo muito norma.

2.

1106 pozicijoje sąvokos „miltai“, „rupiniai“ ir „milteliai“ įvardija produktus (išskyrus susmulkintus (shredded) ir išdžiovintus kokosus), gautus malant arba kuriuo nors kitu smulkinimo būdu apdorojant 0713 pozicijai priskiriamas džiovintas ankštines daržoves, 0714 pozicijai priskiriamas sago palmės šerdis, šakniavaisius arba gumbavaisius arba 8 skirsniui priskiriamus produktus, iš kurių:

a)

džiovintų ankštinių daržovių, sago palmės šerdžių, šakniavaisių, gumbavaisių ir 8 skirsniui priskiriamų produktų atveju (išskyrus 0801 ir 0802 pozicijoms priskiriamus riešutus) ne mažiau kaip 95 % masės išsisijoja pro metalinės vielos audinio sietą, kurio akučių dydis – 2 mm;

b)

0801 ir 0802 pozicijoms priskiriamų riešutų atveju ne mažiau kaip 50 % masės išsisijoja pro metalinės vielos audinio sietą, kurio akučių dydis – 2,5 mm.