Simuliacijos data: 2021/11/22

10 SKIRSNIS

JAVAI

Pastabos

1.

A)

Produktai, nurodyti šio skirsnio pozicijose, turi būti priskiriami šioms pozicijoms tik jeigu jie pateikiami grūdų pavidalu, įskaitant varpas, burbuoles ir augalų stiebus su grūdais.

B)

Šiam skirsniui nepriskiriami lukštenti arba kitu būdu apdoroti grūdai. Tačiau 1006 pozicijai priskiriami lukštenti, nulukštenti, poliruoti, glazūruoti, plikyti arba smulkinti ryžiai.

2.

1005 pozicijai nepriskiriami cukriniai kukurūzai (7 skirsnis).

Subpozicijos pastaba

1.

Sąvoka „kietieji kviečiai“ įvardija Triticum durum rūšies kviečius ir hibridus, gautus Triticum durum tarprūšinio kryžminimo būdu, turinčius tokį patį chromosomų skaičių (28) kaip ir ši rūšis.

Papildomosios pastabos 

1.

Toliau pateiktos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„trumpagrūdžiai ryžiai“ (1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 ir 1006 30 92 subpozicijos): ryžiai, kurių grūdai neilgesni kaip 5,2 mm, o ilgio ir pločio santykis mažesnis kaip 2;

b)

„vidutinių grūdų ryžiai“ (1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 ir 1006 30 94 subpozicijos): ryžiai, kurių grūdai ilgesni, kaip 5,2 mm, bet ne ilgesni kaip 6,0 mm, o jų ilgio ir pločio santykis mažesnis kaip 3;

c)

„ilgagrūdžiai ryžiai“ (1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 ir 1006 30 98 subpozicijos): ryžiai, kurių grūdai ilgesni kaip 6,0 mm;

d)

„ryžiai su luobelėmis (žaliaviniai (paddy))“ (1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 ir 1006 10 79 subpozicijos): ryžiai, kurie, juos iškūlus, tebeturi luobelę;

e)

„lukštenti ryžiai“ (1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 ir 1006 20 98 subpozicijos): ryžiai, nuo kurių pašalinta tiktai luobelė. Šį apibrėžimą atitinkančių ryžių pavyzdžiai turi šiuos prekinius pavadinimus: „rudieji ryžiai“, „krovininiai ryžiai“, „loonzain“ ir „riso sbramato“;

f)

„iš dalies nulukštenti ryžiai“ (1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 ir 1006 30 48 subpozicijos): ryžiai, nuo kurių pašalinta luobelė, dalis gemalo, dalis arba visi išoriniai apyvaisio (perikarpio) sluoksniai, bet palikti vidiniai apyvaisio sluoksniai;

g)

„visiškai nulukštenti ryžiai“ (1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 ir 1006 30 98 subpozicijos): ryžiai, nuo kurių pašalinta luobelė, išoriniai ir vidiniai apyvaisio (perikarpio) sluoksniai, taip pat, ilgagrūdžių ir vidutinių grūdų ryžių atveju, visas gemalas arba, trumpagrūdžių ryžių atveju, bent gemalo dalis. Išilginiai balti grioveliai gali likti ne daugiau kaip 10 % grūdų;

h)

smulkinti ryžiai (1006 40 subpozicija): grūdų gabaliukai, kurių ilgis ne didesnis kaip trys ketvirčiai sveikų grūdų vidutinio ilgio.

2.

Šiam skirsniui priskiriamiems mišiniams taikomos tokios muito normos:

a)

mišiniams, kuriuose vienas iš komponentų sudaro ne mažiau nei 90 % mišinio masės, taikoma muito norma, atitinkanti šį komponentą;

b)

kitiems mišiniams taikoma muito norma, atitinkanti komponentą, kuriam nustatyta didžiausia importo muito norma.