Simuliacijos data: 2021/11/22

9 SKIRSNIS

KAVA, ARBATA, MATĖ IR PRIESKONIAI

Pastabos

1.

Produktų, priskiriamų 0904–0910 pozicijoms, mišiniai turi būti klasifikuojami taip:

a)

mišiniai, sudaryti iš ne mažiau kaip dviejų produktų, priskiriamų tai pačiai pozicijai, turi būti priskiriami tai pozicijai;

b)

mišiniai, sudaryti iš ne mažiau kaip dviejų produktų, priskiriamų skirtingoms pozicijoms, turi būti priskiriami 0910 pozicijai.

Produktų, priskiriamų 0904–0910 pozicijoms (arba mišinių, anksčiau nurodytų a arba b punktuose), papildymas kitų medžiagų priedais nedaro įtakos jų klasifikavimui, jeigu gauti mišiniai išlaiko pagrindines prekių, priskiriamų šioms pozicijoms, savybes. Priešingu atveju tokie mišiniai šiam skirsniui nepriskiriami; šie produktai laikytini sumaišytais pagardais arba sumaišytais uždarais ir priskiriami 2103 pozicijai.

2.

Šiam skirsniui nepriskiriami Kubebos (Cubeb) pipirai (Piper cubeba) arba kiti produktai, priskiriami 1211 pozicijai.

Papildomoji pastaba

1.

Mišiniams, nurodytiems 1 pastabos a punkte, taikoma muito norma, atitinkanti komponentą, kuriam nustatyta didžiausia muito norma.