Simuliacijos data: 2021/11/22

6 SKIRSNIS

AUGANTYS MEDŽIAI IR KITI AUGALAI; SVOGŪNĖLIAI, ŠAKNYS IR KITOS PANAŠIOS AUGALŲ DALYS; SKINTOS GĖLĖS IR DEKORATYVINIAI ŽALUMYNAI

Pastabos

1.

Atsižvelgiant į antrąją 0601 pozicijos dalį, šiam skirsniui priskiriami tik augantys medžiai ir prekės (įskaitant daržovių daigus), paprastai tiekiamos iš daržovių arba gėlių daigynų, skirti veisimui arba dekoratyviniams tikslams; šiam skirsniui nepriskiriamos bulvės, svogūnai, askaloniniai česnakai, valgomieji česnakai ir kiti produktai, priskiriami 7 skirsniui.

2.

0603 arba 0604 pozicijoje kiekviena nuoroda į bet kurias prekes turi būti laikoma apimančia puokštes, gėlių krepšelius, vainikus ir panašias prekes, visai arba iš dalies pagamintas iš atitinkamos rūšies prekių, neatsižvelgiant į aksesuarus iš kitų medžiagų. Tačiau šioms pozicijoms nepriskiriami koliažai ir panašios dekoratyvinės plaketės, priskiriamos 9701 pozicijai.