Simuliacijos data: 2021/11/22

II SKYRIUS

AUGALINIAI PRODUKTAI

Pastaba

1.

Šiame skyriuje sąvoka „granulės“ įvardija produktus, aglomeruotus arba tiesiog supresuojant, arba pridedant rišiklio, kurio kiekis ne didesnis kaip 3 % masės.