Simuliacijos data: 2021/11/22

92 SKIRSNIS

MUZIKOS INSTRUMENTAI; ŠIŲ DIRBINIŲ DALYS IR REIKMENYS

9207

Muzikos instrumentai, kurių garsui sukurti arba stiprinti būtinai naudojama elektra (pavyzdžiui, vargonai, gitaros, akordeonai)

9207 10 30

Skaitmeniniai fortepijonai ir pianinai

Skaitmeninių fortepijonų ir pianinų diapazonas ir klavišų plotis, priešingai nei sintezatorių ir klavišinių muzikos instrumentų, yra lygiai toks pat kaip ir akustinių pianinų (9201  pozicija). Juose naudojami garsų pavyzdžių atrinktuvai tam, kad kaip galima tiksliau būtų atkuriamas akustinių pianinų garsas. Grojimo būdas, įskaitant ir pedalus, tiksliai atitinka akustinių pianinų grojimo būdą. Paprastai juose yra įmontuoti stiprintuvai ir garsiakalbiai.

9207 10 50

Sintezatoriai

Sintezatoriai skiriasi nuo kitų muzikos instrumentų, priskiriamų 9207 10  subpozicijai, tuo, kad be išgaunamų iš anksto užprogramuotų (arba „iš anksto nustatytų“) garsų, kurie taip pat gali būti moduliuojami, jie leidžia atlikėjams patiems programuoti garsus. Sintezatoriai gali turėti ir kitų įmontuotų elektroninių komponentų, tokių kaip, pavyzdžių atrinktuvai, stiprintuvai, garsiakalbiai, sekos derintuvai, aido, garso išsklaidymo, iškraipymo ir kitokių efektų įrenginiai bei elektroniniai mušamieji instrumentai.

9207 10 80

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami klavišiniai muzikos instrumentai, kurie leidžia atlikėjui naudotis tik iš anksto užprogramuotais („iš anksto nustatytais“) garsais. Muzikantas negali sukurti ir programuoti savo kūrybos garsų. Klavišiniai muzikos instrumentai taip pat gali turėti įmontuotus stiprintuvus ir garsiakalbius.