Simuliacijos data: 2021/11/22

91 SKIRSNIS

LAIKRODŽIAI IR JŲ DALYS

9102

Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, išskyrus priskiriamus 9101  pozicijai

Šiai pozicijai priskiriami laikrodžio ir elektroninio kalkuliatoriaus deriniai, kurie kartu turi rankinio arba kišeninio laikrodžio išvaizdą.

Šiai pozicijai nepriskiriami elektroniniai kalkuliatoriai su laiko ir datos rodytuvu bei žadintuvu (8470 10 00 , 8470 21 00 arba 8470 29 00  subpozicija).

9111

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys

Laikrodžių dirželiai, juostelės ar apyrankės, pritvirtintos prie laikrodžių korpusų, priskiriamos laikrodžių korpusų subpozicijoms. Tačiau, jeigu šios dalys pateikiamos kartu su laikrodžių korpusais, bet prie jų nėra pritvirtintos, jos klasifikuojamos kaip atskirai pateikiami laikrodžių dirželiai, juostelės ar apyrankės ir priskiriamos atitinkamai pozicijai (9113  pozicija).

9114

Kitos laikrodžių dalys

9114 10 00

Spyruoklės, įskaitant plaukines spyruokles

Šiai subpozicijai priskiriamos visos spyruoklės, naudojamos laikrodžių mechanizmuose.

Be pagrindinių spyruoklių ir plaukinių spyruoklių, dar yra šios:

1.

trinties spyruoklės;

2.

valdymo spyruoklės;

3.

reketo (pakėlimo) mechanizmo, balansyro, įtempiklio spyruoklės ir skersinės spyruoklės.

Šiai subpozicijai nepriskiriamos laikrodžių korpusų arba panašaus tipo korpusų spyruoklės, apibrėžtos XV skyriaus 2 pastaboje kaip bendrosios paskirties dalys.

Pagrindinės spyruoklės, sumontuotos savo tvirtinimo įtaisuose, priskiriamos 9114 90 00  subpozicijai.

9114 90 00

Kitos

Šiai subpozicijai priskiriami:

1.

elektrinių arba elektroninių komponentų mazgai, atpažįstami kaip laikrodžio dalys – pavyzdžiui, elektroninis kurantų įtaisas;

2.

gaminiai, vadinami „balansyro varžtais“ arba „balansyro varžtais su galvutėmis“;

3.

pleištai, paprastai pagaminti iš plastiko, įstatyti tarp korpuso ir laikrodžio mechanizmo;

4.

kvarciniai osciliatoriai laikrodžiams (kvarciniai rezonatoriai, sujungti su elektroniniu mikrograndynu, skirti svyravimams palaikyti).