Simuliacijos data: 2021/11/22

90 SKIRSNIS

OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS

 

9001

Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus priskiriamus 8544 pozicijai; poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

Šiai pozicijai priskiriami gaminiai, naudojami su regimąja šviesa, ir gaminiai, naudojami su nematomos spektro dalies spinduliuote (infraraudonąja ir ultravioletine spinduliuote).

Tačiau šiai pozicijai nepriskiriami elektroniniai „optiniai“ elementai, pavyzdžiui, elektrostatiniai lęšiai, elektromagnetiniai lęšiai ir vadinamieji lauko lęšiai (paprastai 85 skirsnis).

9001 10 10 9001 10 90

Šviesolaidžiai, šviesolaidžių grįžtės ir kabeliai

Šioms subpozicijoms nepriskiriami adapteriai ir jungtys, skirti šviesolaidžiams, šviesolaidžių grįžtėms ir šviesolaidžių kabeliams sujungti.

Taip pat žr. paaiškinimų 8536 70 00 subpozicijos paaiškinimus.

9001 20 00

Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės

Šiai subpozicijai priskiriamos į ritinius susuktos poliarizacinių medžiagų folijos, skirtos naudoti skystųjų kristalų (LCD) modulių gamyboje.

9001 90 00

Kiti

Šioje subpozicijoje klasifikuojami:

1.

lazerių rubino stiklai ir kiti optiniai elementai;

2.

plastikiniai Fresnelio (Fresnel) lęšiai, skirti naudoti, pavyzdžiui, pritaikius jiems tvirtinimo įtaisą, kaip televizoriaus rodomo vaizdo didinamieji ekranai.

9004

Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai

Virvelės, grandinėlės ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui, virvelės akiniams arba grandinėlės akiniams), skirti produktams, priskiriamiems šiai pozicijai, su kilpelėmis galuose arba be jų, neturi būti laikomi dalimis arba reikmenimis, nes nėra neatskiriamos šių produktų sudedamosios dalys ir nesuteikia jiems papildomo arba nepagerina esamo jų funkcionalumo. Todėl jie turi būti klasifikuojami pagal medžiagą, iš kurios pagaminti (pavyzdžiui, priskiriant 5609, 6307, 7117, 7315 arba 7616 pozicijai).

9005

Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; kiti astronomijos prietaisai ir jų tvirtinimo įtaisai, išskyrus radioastronomijos prietaisus

Šioje pozicijoje klasifikuojami aparatai, kuriuose naudojami naktinio matymo vaizdo stiprintuvai.

9006

Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus dujošvytes lempas, klasifikuojamas 8539 pozicijoje

9006 10 00

Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba cilindrams paruošti

Žr. SS paaiškinimų 9006 pozicijos paaiškinimų I grupės trečiosios pastraipos 17 punktą.

9010

Fotolaboratorijų (įskaitant kino laboratorijas) aparatai ir įranga, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; negatoskopai, projekcijos ekranai

9010 50 00

Kiti fotolaboratorijų (įskaitant kino laboratorijas) aparatai ir įranga; negatoskopai

Šioje subpozicijoje klasifikuojami spausdintinės plokštės eksponavimo aparatai, kurie kopijuoja spausdintinių grandinių paveikslų fotografijos negatyvinius vaizdus, eksponuojant juos ant plokščių izoliacinės medžiagos, iš kurios spausdintinės plokštės yra pagamintos, paviršiaus. Tokį aparatą iš esmės sudaro eksponavimo kamera su joje įmontuotomis ultravioletinių spindulių lempomis. Į eksponavimo kamerą įdedamas fotografijos negatyvinis vaizdas ir izoliacinės medžiagos plokštė, ant kurios vakuume eksponuojamas negatyvinis vaizdas.

9013

Skystųjų kristalų įtaisai, išskyrus gaminius, tiksliau aprašytus kitose pozicijose; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti optiniai aparatai ir prietaisai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

9013 80 90

Kiti

Šioje subpozicijoje klasifikuojami televizorių rodomo vaizdo didinamieji ekranai, sudaryti iš plastikinio optinio elemento (Fresnelio lęšio), rėmelio ir metalinių strypų įrenginio, specialiai skirto ekranui televizoriaus priekyje tvirtinti.

9017

Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pavyzdžiui, braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pavyzdžiui, matuoklės ir tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai), nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

9017 10 90

Kiti

Šioje subpozicijoje klasifikuojami braižybos stalai su pantografais arba kitais panašiais prietaisais.

9017 20 05 9017 20 90

Kiti braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai

Šiose subpozicijose klasifikuojami:

1.

koordinatografai, kurie nėra skirti fotogrametrijai;

2.

raidiniai trafaretai, aiškiai atpažįstami kaip specializuoti braižybos ar ženklinimo prietaisai.

9018

Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos aparatai ir instrumentai, įskaitant scintigrafijos aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir instrumentai, naudojami regėjimui tikrinti

9018 50 10

Neoptiniai

Be ultragarsinės bendrojo naudojimo diagnostikos įrangos, šioje subpozicijoje klasifikuojami specialūs aparatai, skirti akims tirti ultragarsu (pavyzdžiui, prietaisai skirti akies ragenos ir akies lęšio storiui arba akies obuolio ilgiui nustatyti).

9018 90 84

Kiti

Šioje subpozicijoje klasifikuojami:

1.

elektriniai defibriliatoriai, perduodantys srovės impulsus, atstatančius normalią širdies funkciją. Su šiais prietaisais, kurie turi impulsų generatorių ir du defibriliatoriaus elektrodus, paciento elektrokardiogramos (EKD) signalas, ateinantis iš elektrodų, yra rodomas ekrane arba atspausdinamas prietaise įmontuotu spausdintuvu;

2.

medicinos aparatai, skirti pūsti dujas į žmogaus pilvo ertmę, siekiant ištirti įvairius organus endoskopu. Prie šių aparatų, kurie yra aprūpinti matavimo prietaisais ir ekranais, yra prijungtos dvi žarnos, kurių galai sujungti su užsukimo čiaupu ir ilga adata;

3.

medicininiai išskyrų išsiurbimo siurbliai, sudaryti iš siurblio ir siurbimo įtaiso ir kurie yra naudojami operacinėse arba greitosios pagalbos automobiliuose;

4.

kontraceptiniai aparatai, žinomi kaip „vidiniai gimdos prietaisai (VGP)“, pagaminti iš plastiko ir vario vielos, koloidinio pavidalo vario arba hormonų įdėtinio elemento.

Šiai subpozicijai nepriskiriami turniketai. Juos paprastai sudaro diržas ir užsegimo mechanizmas. Jų paskirtis – užveržiant diržą neilgą laiką kontroliuoti kraujo tekėjimą į kurią nors galūnę. Kitų rūšių turniketai gali turėti, pavyzdžiui, strypelį diržui užveržti. Dėl paprastos konstrukcijos ir naudojamų medžiagų jie nėra panašūs į šiai subpozicijai priskiriamus prietaisus ir aparatus, nors ir yra medicininės paskirties (paprastai klasifikuojami pagal medžiagą, iš kurios pagamintas diržas). Visų pirma žr. SS paaiškinimų 9018 pozicijos paaiškinimų ketvirtą pastraipą.

Image

 

9021

Ortopedijos įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui ar negaliai kompensuoti

Šioje pozicijoje sąvoka „fiziniam trūkumui ar negaliai kompensuoti“ reiškia tik tuos įtaisus, kurie iš tikrųjų perima arba pakeičia tos kūno dalies funkciją, kuri turi fizinę negalią arba defektą.

Šioje pozicijoje neklasifikuojami įtaisai, kurie tik palengvina negalios arba defekto padarinius.

Šioje pozicijoje neklasifikuojami reikmenys, nurodomi kaip skirti ostomijai (3006 91 00 subpozicija).

9021 10 10

 

Ortopedijos įtaisai

Šiai subpozicijai priskiriami ortopedijos įtaisai, specialiai sukonstruoti konkrečiai ortopedinei paskirčiai, kitaip nei paprasti gaminiai, kurie gali būti naudojami įvairiais tikslais (pavyzdžiui, sąnarių, sausgyslių arba raiščių, pertempimo sportuojant ar spausdinant atvejais naudojami gaminiai ir gaminiai, kurie tik palengvina fizinį trūkumą arba negalią turinčios kūno dalies skausmą, sukeltą, pavyzdžiui, uždegimo).

Ortopedijos įtaisai turi neleisti atlikti konkretaus fizinį trūkumą arba negalią turinčios kūno dalies (pavyzdžiui, sąnarių, sausgyslių arba raiščių) judesio, kad būtų išvengta kitų sužeidimų arba kūno iškrypimų (jų pasunkėjimo), kitaip nei paprasti gaminiai, kurie leidžia atlikti nepageidaujamus judesius, tačiau dėl savo santykinio standumo, kurį užtikrina, pavyzdžiui, lankstūs įtvarai, spaudžiamosios pagalvėlės, neelastinės tekstilės medžiagos ir varžomosios kibios (velcro tipo) juostelės, padeda išvengti refleksinių (t. y. nesąmoningai atliekamų) judesių.

Taip pat žr. 90 skirsnio 6 pastabą ir sprendimo sujungtose bylose C-260/00 – C-263/00 Lohmann GmbH & Co. KG and Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG v Oberfinanzdirektion Koblenz 36, 37, 39, 40, 43 ir 45 punktus (ECLI:ES:C:2002:637).

9021 10 10 subpozicijai priskiriamų produktų pavyzdžiai:

Image

Image

XI skyriui priskiriamų produktų pavyzdžiai:

Image

Image

9021 39 90

Kiti

Šioje subpozicijoje klasifikuojamos:

1.

plokštelės, kurios visam laikui lieka kūne, pavyzdžiui, pakeičiančios kaulą arba jo dalį;

2.

austos juostelės iš cheminio pluošto, kurios yra implantuojamos į kelio sąnarį, pakeičiančios raiščius esant chroniškam kelio sąnario raiščio nestabilumui.

9021 40 00

Klausos aparatai, išskyrus jų dalis ir reikmenis

Šioje subpozicijoje klasifikuojami įtaisai, nurodyti SS paaiškinimų 9021 pozicijos paaiškinimų IV dalyje, net jeigu jie yra akinių rėmelių formos.

9021 50 00

Širdies raumenų stimuliatoriai, išskyrus jų dalis ir reikmenis

Šioje subpozicijoje klasifikuojami tik širdies raumenų stimuliatoriai. Atsižvelgiant į šio skirsnio 1 ir 2 pastabas, širdies raumenų stimuliatorių dalys ir reikmenys, tokie kaip gaubteliai, gaubtelių pusės, gaubtelių dangteliai ir elektrodai, klasifikuojami 9021 90 90 subpozicijoje.

Atskirai pateikiami galvaninės baterijos ir elektros akumuliatoriai, skirti širdies raumenų stimuliatoriams, klasifikuojami 8506 arba 8507 pozicijoje. Įkrovikliai, turintys transformatoriaus pirminę apviją, skirti implantuoto širdies raumens stimuliatoriaus akumuliatoriui pakrauti, sužadinant srovę antrinėje stimuliatoriaus apvijoje, klasifikuojami 8504 pozicijoje.

9021 90 90

Kiti

Šioje subpozicijoje klasifikuojami įtaisai, skirti fiziniam trūkumui ar negaliai kompensuoti:

1.

įtaisai, implantuoti žmogaus kūne, kurie veikia kaip medikamentų išdavimo įtaisai, turintys tame pačiame korpuse „medicininį siurblį“, siurblio maitinimo šaltinį ir medikamentui skirtą talpyklą;

2.

„žiediniai protezai“, t. y. nerūdijančiojo plieno žiedai, padengti dviem plastiko ir dirbtinio pluošto sluoksniais. Jie yra chirurginiu būdu pritvirtinami prie širdies vožtuvo, tam, kad būtų atstatytas širdies vožtuvo gebėjimas užsidaryti, pavyzdžiui, esant mitraliniam nepakankamumui;

3.

„skėčio formos“ filtrai, skirti implantavimui į širdies kraujagyslę (vena cava inferior), siekiant užkirsti kelią trombozėms ir embolijoms, migruojančioms į širdį. Jie sudaryti iš labai mažo skėčio formos rėmelio, pagaminto iš nerūdijančio plieno lydinio, kuris yra padengtas plonu sintetinės elastinės medžiagos sluoksniu, ir kraujagyslėje išsiskleidžia kaip skėtis;

4.

plastikiniai pastovūs šlapimtakio plėtikliai. Šie dygliuoto strypo pavidalo įtaisai įtaisai į šlapimtakį, kad ištekėtų šlapimas.

9022

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno, alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu, skirti arba neskirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje arba veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba radioterapijos aparatus, rentgeno vamzdelius ir kitus rentgeno spinduliuotės generatorius, valdymo pultus, ekranus, tyrimų arba gydymo procedūrų stalus, krėslus ir panašią įrangą

9022 12 00

Kompiuterinės tomografijos aparatai

Žr. SS paaiškinimų 9022 12 subpozicijos paaiškinimus.

Tačiau vaizdo įrašymo sistemos, kurios nėra sumontuotos rentgeno aparatuose ir kurios iš išorinės vaizdo kameros gautus vaizdo analoginius signalus keičia į skaitmeninius, juos redaguoja ir saugo, yra klasifikuojamos 8543 pozicijoje. Paprastai jos yra sudarytos iš analoginio-skaitmeninio keitiklio, kompiuterio, monitorių ir turi juostinę magnetinę arba diskinę atmintinę.

9022 90 00

Kiti, įskaitant dalis ir reikmenis

Šioje subpozicijoje klasifikuojami berilio langai, skirti rentgeno vamzdžiams.

9025

Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji matuokliai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su rašytuvais arba be rašytuvų, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos

9025 11 20 ir 9025 11 80

Skystiniai, tiosioginio skaitymo

Tiesioginio skaitymo termometrai yra tokie termometrai, kuriuose temperatūra skalėje parodoma termometre esančio skysčio lygiu.

9026

Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems kintamiesiems skysčių arba dujų kintamiesiems matuoti arba tikrinti (pavyzdžiui, srautomačiai, lygmačiai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, klasifikuojamus 9014 , 9015 , 9028 arba 9032 pozicijoje

9026 20 20 9026 20 80

Slėgiui matuoti arba tikrinti

Šiose subpozicijose klasifikuojami manometrai, sumontuoti į padangų pripūtimo prietaisą, ir jie yra laikomi manometrais net jeigu jų prijungimas prie išorinio oro tiekimo šaltinio nėra numatytas, tačiau turi sumontuotą savo suspausto oro talpyklą.

9027

Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba panašiems kintamiesiems matuoti arba tikrinti; šilumos, garso arba šviesos kiekių matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai

9027 10 10

Elektroniniai

Šioje subpozicijoje klasifikuojami lazeriniai oro dalelių skaitikliai. Tai yra elektroniniai įtaisai dulkių kiekiui filtruotame ore nustatyti ir stebėti, pavyzdžiui, pramonės gamyklose arba medicinos srityje. Lazerio spindulys prietaiso matavimo kameroje dėl oro mėginyje esančių dulkių dalelių skleidžia išsklaidytąją šviesą, kuri lęšių sistemos pagalba fokusuojama į spindulį, kurį, savo ruožtu, sugauna fotodiodas ir konvertuoja elektros signalu. Iš anksto suprogramuotų informacijos duomenų pagalba yra nustatomas dulkių dalelių santykis, o matavimo rezultatai rodomi prietaiso skaitmeniniame rodytuve arba atspausdinami išorinio juostinio spausdintuvo pagalba. Per sąsają elektros signalo pavidalu matavimo rezultatai taip pat gali būti kabeliu perduoti į automatinio duomenų apdorojimo mašiną.

9027 30 00

Optinės spinduliuotės diapazono (ultravioletinės, matomosios, infraraudonosios spinduliuotės) spektrometrai, spektrofotometrai ir spektrografai

Šioje subpozicijoje klasifikuojami mikroprocesorinio valdymo elektroniniai įtaisai (daugiakanaliai optiniai analizatoriai), skirti spektrinių analizių optinių signalų bangų ilgiams matuoti ir analizuoti. Optinių signalų bangų ilgiai, matuojami detektorių pagalba, yra konvertuojami į skaitmeninius elektros signalus ir palyginami su etaloniniu dydžiu. Palyginimo rezultatas kompiuterio pagalba įvertinamas ir parodomas išoriniuose monitoriuose, kurie gali būti sujungti su ta įranga.

9027 50 00

Kiti optinės spinduliuotės diapazono (ultravioletinės, matomosios, infraraudonosios spinduliuotės) prietaisai ir aparatai

Šioje subpozicijoje klasifikuojami elektroniniai įtaisai, naudojami ligoninių chemijos laboratorijose visiškai automatizuotai kraujo serumo analizei atlikti. Jų pagrindą sudaro pats analizatorius (su mėginių paruošimo įtaisu, reagentų matavimo aparatu ir fotometrine matavimo sistema, kurioje naudojama halogeninė lempa yra šviesos šaltinis, o fotodiodai – detektoriai), tikrinimo ir įvertinimo įtaiso (su mikroprocesoriais ir ekranu matavimo rezultatams rodyti) bei spausdintuvo, skirto rezultatams įrašyti. Visi trys prietaisai tarpusavyje sujungti elektros kabeliais.

9027 80 99

Kiti

Šioje subpozicijoje klasifikuojamos klimatinės kameros, kuriose yra slėgio kamera, elektrinis šildytuvas, oro drėkintuvas ir elektros įrenginys, kuriame elektroniniai komponentai yra veikiami tam tikrų slėgio, temperatūros ir drėgmės sąlygų, imituojančių aplinkos poveikius ir sąlygas, veikiančias tam tikra seka, siekiant nustatyti elektroninių komponentų tarnavimo laiko trukmę, izoliaciją ir t. t.

9030

Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, klasifikuojamus 9028 pozicijoje; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

Pagal Kombinuotosios nomenklatūros 3 bendrosios aiškinimo taisyklės b punktą prietaisai ir aparatai, naudojami kiekybinėms elektros ir kitoms ne elektros charakteristikoms matuoti ir tikrinti, taip pat klasifikuojami 9030 pozicijoje, jeigu jų esminį požymį nulemia tai, kad jie daugiausia naudojami kiekybinėms elektros charakteristikoms matuoti ir tikrinti. Pavyzdžiui, taip yra su katodinių spindulių osciloskopais bei oscilografais, ir šviesos pluošto bei ultravioletinės spinduliuotės oscilografais (9030 20 10–9030 20 30 subpozicijos).

Tačiau šioje pozicijoje neklasifikuojami prietaisai ir aparatai, kurių esminio požymio neįmanoma nustatyti dėl to, kad jie tuo pačiu yra naudojami ir kiekybinėms elektros ir kitoms ne elektros charakteristikoms matuoti. Todėl pagal Kombinuotosios nomenklatūros 3 bendrosios aiškinimo taisyklės c punktą prietaisai, skirti autotransporto priemonių variklių ir uždegimo sistemų analizavimui, matuojant tokias kiekybines elektros charakteristikas kaip įtampa ir varža bei matuojant kiekybines kitas ne elektros charakteristikas, tokias kaip rotacijos greitis, kontaktų kampas ir kontaktų pertraukiklio taškų būklė, klasifikuojami 9031 pozicijoje.

9030 20 00

Osciloskopai ir oscilografai

Šioje subpozicijoje klasifikuojami šviesos ir ultravioletinio pluošto oscilografai, skirti greitiems kiekybinių elektros charakteristikų pokyčiams matuoti ir registruoti. Šie prietaisai taip pat yra žinomi kaip šviesos pluošto rašytuvai, ultravioletinio pluošto rašytuvai arba kilpiniai oscilografai, kurie užrašo analizuojamų ciklinių reiškinių skleidžiamus signalus, šviesos arba ultravioletinio pluošto arba šviesai jautraus popieriaus pagalba.

9030 39 00

Kiti, su rašytuvais

Šioje subpozicijoje klasifikuojami elektros charakteristikų bandymo prietaisai arba sistemos, kurie matuodami arba tikrindami tokias kiekybines elektros charakteristikas kaip talpa, induktyvumas, pilnutinė varža, varža ir įtampa, nustato spausdintinių grandinių ar kitų elektroninių komponentų tinkamumą naudoti ir parodo bet kokius defektus, pavyzdžiui, trumpuosius jungimus arba trūkius.

Šie prietaisai arba sistemos paprastai yra sudaryti iš matavimo arba tikrinimo įrenginio (su įvesties klaviatūra, programine atmintimi ir CRT išvadu), kuris atlieka matavimus ir gautus rezultatus lygina su standartine skaitine reikšme bei juos parodo vaizduoklyje, valdymo įrenginio (su automatinio duomenų apdorojimo mašina arba mikroprocesoriais), išvesties duomenų spausdintuvo, skirto bandymo rezultatams spausdinti, ir rūšiavimo įrenginio, kuris patikrintus komponentus išrūšiuoja pagal konkrečias faktines reikšmes ir atskiria komponentus su defektais.

Tačiau šioje subpozicijoje neklasifikuojami elektros prietaisai, skirti integrinių grandynų arba elektroninių komponentų pakuočių hermetiškumui tikrinti (9031 pozicija).

9030 82 00

Puslaidininkinių plokštelių ar įtaisų charakteristikoms matuoti arba tikrinti

Šioje subpozicijoje klasifikuojami elektros charakteristikų bandymo prietaisai arba sistemos, skirti kiekybinėms elektros charakteristikoms, pavyzdžiui, įtampai, dažniui ir t. t. matuoti ir tikrinti, kad būtų nustatytas puslaidininkinių plokštelių, lustų ir kitų puslaidininkinių įtaisų tinkamumas naudoti ir vizualiai rodyti įvairius jų defektus, pavyzdžiui, nuokrypius nuo nustatytos skaitinės reikšmės.

Šie prietaisai arba sistemos paprastai yra sudaryti iš matavimo arba tikrinimo įrenginio (su įvesties klaviatūra, programine atmintimi ir CRT išvadu), kuris atlieka matavimus ir gautus rezultatus lygina su ataskaitos verte bei juos parodo vaizduoklyje, valdymo įrenginio (su automatinio duomenų apdorojimo mašina arba mikroprocesoriais), išvesties duomenų spausdintuvo, skirto bandymo rezultatams spausdinti, ir rūšiavimo įrenginio, kuris patikrintus komponentus išrūšiuoja pagal konkrečias faktines reikšmes ir atskiria komponentus su defektais.

Tačiau šioje subpozicijoje neklasifikuojami elektros prietaisai, skirti integrinių grandynų arba elektroninių komponentų pakuočių hermetiškumui tikrinti (9031 pozicija).

9031

Matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai

9031 20 00

Bandymų stendai

Bandymų stendai, skirti dyzelinių variklių kuro įpurškimo siurbliams tikrinti, turi pagrindinius komponentus, kurie visi yra pritvirtinti prie to paties stovo, elektros variklį, įpurškimo įtaisus ir graduoto stiklo vamzdelius, skirtus įpurškimo siurblio išeigai tikrinti; papildomai jie gali turėti pagalbinį prietaisą (stroboskopą), skirtą tiksliam kuro įpurškimų laikui tikrinti.

9031 80 20

Geometriniams dydžiams matuoti arba tikrinti

Geometriniai dydžiai yra šie: ilgis, atstumas, skersmuo, spindulys, kreivumas, kampas, pokrypis, tūris ir paviršiaus nelygumas.
Šiai subpozicijai taip pat priskiriami gulsčiukai.
Šiai subpozicijai nepriskiriami laboratoriniai interferometrai, skirti plokštiems paviršiams tikrinti (9027 50 00 subpozicija)