Simuliacijos data: 2021/11/22

XVII SKYRIUS

ANTŽEMINIO, ORO, VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR PAGALBINĖ TRANSPORTO ĮRANGA

2 papildomoji pastaba

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų XVI skyriaus paaiškinimų 3 papildomosios pastabos paaiškinimai.