Simuliacijos data: 2021/11/22

83 SKIRSNIS

ĮVAIRŪS GAMINIAI IŠ NETAURIŲJŲ METALŲ

8302

Baldų, durų, laiptų, langų, langinių, kėbulų, balnų ir pakinktų, lagaminų, skrynių, dėžių ir panašių gaminių aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs netauriųjų metalų gaminiai; skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs netauriųjų metalų gaminiai; ratukai su tvirtinimo įtaisais iš netauriųjų metalų; automatinės durų sklendės iš netauriųjų metalų

8302 20 00

Ratukai

Šioje subpozicijoje „ratukai“ – tai ratukai su tvirtinimo įtaisais iš netauriųjų metalų. Tvirtinimo įtaisai reikalingi tam, kad ratuką būtų galima pritvirtinti prie atitinkamo gaminio, papildomai neapdorojant ir nepridedant kitų sudedamųjų dalių.

Dalys iš netauriųjų metalų, kurios yra paties ratuko dalys (pavyzdžiui, ratlankis arba rutulinis guolis), nelaikytinos 8302 pozicijai priskiriamais „tvirtinimo įtaisais iš netauriųjų metalų“.

Šiai subpozicijai priskiriami ratukai gali sukinėtis arba būti stacionarūs. Jie paprastai atrodo taip:

Image

Ratukai be tvirtinimo įtaisų iš netauriųjų metalų arba neatitinkantys 83 skirsnio 2 pastabos sąlygų, gali būti klasifikuojami kaip dalys ar reikmenys arba pagal medžiagą, iš kurios jie pagaminti.