Simuliacijos data: 2021/11/22

81 SKIRSNIS

KITI NETAURIEJI METALAI; KERMETAI; GAMINIAI IŠ ŠIŲ MEDŽIAGŲ

8101

Volframas ir volframo gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

8101 10 00

Milteliai

Šiai subpozicijai priskiriami volframo milteliai, gauti vandeniliu redukuojant volframo trioksidą (arba volframo anhidridą).

8101 94 00

Neapdorotas volframas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto sukepinimo būdu

Šiai subpozicijai priskiriama:

1.

luitai, strypai ir juostos, dažniausiai prizmės pavidalo, kurie dar nebuvo kalti, valcuoti ar tempti, pagaminti miltelių sukepinimo būdu;

2.

volframo milteliai, suslėgti į tabletes, rombus ir t. t., išimtinai dozavimo ar gabenimo tikslams.

8102

Molibdenas ir molibdeno gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

8102 10 00

Milteliai

Šiai subpozicijai priskiriami molibdeno milteliai, gauti redukuojant gryną molibdeno oksidą ar amonio molibdatą.

8102 94 00

Neapdorotas molibdenas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto sukepinimo būdu

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 8101 94 00  subpozicijos paaiškinimai.

8103

Tantalas ir tantalo gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

8103 20 00

Neapdorotas tantalas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto sukepinimo būdu; milteliai

Neapdorotam tantalui mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 8101 94 00  subpozicijos paaiškinimai.

Tantalo milteliai gaunami redukuojant tantalo oksidą arba elektrolizės būdu iš išlydyto tantalo-kalio fluorido.