Simuliacijos data: 2021/11/22

78 SKIRSNIS

ŠVINAS IR ŠVINO GAMINIAI

7801

Neapdorotas švinas

7801 91 00

Kurio sudėtyje esančio stibio masė dominuoja, lyginant su kitų elementų mase

Šiai subpozicijai priskiriami vario-stibio lydiniai, dažniausiai naudojami akumuliatoriaus plokštėms (92–94 % Pb, 6–8 % Sb) gaminti, ir trinariai (švino-stibio-alavo) lydiniai, kurių sudėtyje esančio stibio masė didesnė už alavo masę, naudojami tipografiniam šriftui (55–88 % Pb, 10–30 % Sb, 2–25 % Sn).

Stibis užtikrina didesnį švino kietumą ir trapumą.

7801 99 90

Kitas

Šiai subpozicijai priskiriami:

1.

švino-alavo-stibio lydiniai, kurių sudėtyje yra iki 20 % alavo ir 10 % stibio, naudojami kaip antifrikciniai lydiniai;

2.

švino-alavo lydiniai, naudojami lituoti;

3.

švino-arseno lydiniai (arsenas sukietina šviną ir palengviną sferinių švino šratų gavybą).

7806 00

Kiti švino gaminiai

7806 00 10

Talpyklos su antiradiaciniu švino apvalkalu, skirtos radioaktyvioms medžiagoms transportuoti arba saugoti ( Euratom )

Išskyrus transportui skirtas talpyklas, nurodytas 8609 00 10  subpozicijoje, šiai subpozicijai priskiriamos visos talpyklų rūšys, pagamintos iš švino arba armuotos švinu, skirtos radioaktyvioms medžiagoms vežti arba sandėliuoti taip, kad išsiskirianti spinduliuotė negalėtų pakenkti šalia šių talpyklų esantiems objektams ar žmonėms. Šių talpyklų diapazonas yra nuo vien iš švino pagamintų paprastų cilindro formos būgnų su dangteliu ar paprastų nedidelių dėžių su dangčiu iki didelių talpų, su vidine danga iš nerūdijančiojo plieno arba be jos, išorėje dengtų ar sustiprintų plieno juostomis, su įrengtais kabliais, atramomis, dvigubomis sienelėmis, kraštais, specialiais vožtuvais, aušinamaisiais vandens cirkuliatoriais, sukamomis arba nesukamomis lentynomis ir t. t.

Kai kuriais atvejais jos gali būti su dviem arba daugiau atskiriamų koncentriškų gaubtų arba su tam tikru skaičiumi atskiriamų sudedamųjų dalių. Šios talpyklos turi būti atsparios karščiui, smūgiui ir vandeniui, korozijai, kurią gali sukelti jų turinys; be to, šios talpyklos tiek viduje, tiek išorėje turi būti lengvai dezaktyvuotos.

Šiai subpozicijai nepriskiriamos nedidelės cilindro formos švininės talpyklos, skirtos radioaktyviųjų medžiagų impulsų skaitikliams (7806 00 80  subpozicija).

7806 00 80

Kiti

Be gaminių, paminėtų SS paaiškinimų 7806  pozicijos paaiškinimų antroje ir trečioje pastraipose, šiai subpozicijai priskiriama:

1.

švino plytos ar plokštės (kurios nėra gaminiai, priskiriami 7804  pozicijai), apdorotos tokiu būdu, kad jas būtų įmanoma sujungti, formuojant sienas ar stogus, apsaugančius nuo spinduliuotės;

2.

nedidelės cilindro formos švino talpyklos, neišardomos arba išardomos į kelias sudėtines dalis, kurios veikia kaip radioaktyviųjų medžiagų impulsų skaitikliai. Šiose talpyklose yra anga Geigerio-Miulerio skaitikliui bei scintiliacijos skaitikliui įrengti, be to, jose dažnai įrengiami langeliai bandiniams įdėti;

3.

švino rėmai, skirti specialiems storiems stiklo lakštams, iš kurių gaminami šiltų kamerų, t. y. zonų, kuriose apdorojamos didelio radioaktyvumo medžiagos, langai;

4.

prietaisai, skirti spinduliuotės kolimacijai;

5.

švino vamzdžiai ir vamzdeliai paprastai gaminami ekstruzijos būdu. Švino vamzdžiai, vamzdeliai ir jungiamosios detalės (įskaitant kanalizacijos gaudyklių alkūnes) yra daugiausia naudojamos vandeniui, dujoms arba rūgštims (pavyzdžiui, sieros rūgščiai arba vandenilio chlorido tirpalui) tiekti, kaip elektros kabelių apvalkalai ir pan.