Simuliacijos data: 2021/11/22

76 SKIRSNIS

ALIUMINIS IR ALIUMINIO GAMINIAI

7602 00

Aliuminio atliekos ir laužas

Šiai pozicijai nepriskiriamos neapdorotos atliekos ir perlydytas laužas (7601  pozicija).

7602 00 11

Tekinimo drožlės, drožlės, atraižos, frezavimo atliekos, pjuvenos ir pjaustymo atliekos; dažytų, apvilktų arba tarpusavyje sujungtų lakštų ir folijos, kurių storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm, atliekos

Šiai subpozicijai priskiriamos tekinimo drožlės, drožlės, atraižos, pjuvenos ir pjaustymo atliekos, susidariusios gaminių apdirbimo tekinimo, frezavimo, drožimo, gręžimo, šlifavimo staklėmis bei pjovimo arba dildymo metu.

Šiai subpozicijai taip pat priskiriamos dažytų, apvilktų arba tarpusavyje sujungtų lakštų ir folijų, kurių storis (neįskaitant jokio pagrindo) ne didesnis kaip 0,2 mm, atliekos.

Siekiant pašalinti visas pašalines medžiagas (tepalus, alyvą, dangas, popierių, ir t. t.) prieš metalo regeneravimą šios atliekos turi būti specialiai apdorojamos.

7602 00 19

Kitos (įskaitant gamybos metu išbrokuotus dirbinius)

Šiai subpozicijai priskiriamos visos aliuminio atliekos, kurios nepriskiriamos 7602 00 11  subpozicijai.

„Gamybos metu išbrokuoti dirbiniai“ – tai nauji, užbaigti arba neužbaigti dirbiniai, kurie dėl gamybos klaidos (pavyzdžiui, metalo struktūros defektas arba defektas, atsiradęs dėl netinkamo apdirbimo) gali būti panaudoti tiktai metalui regeneruoti.

7602 00 90

Laužas

Aliuminio laužas – tai seni aliuminio gaminiai, kurie nebetinka naudoti pagal jų pirminę paskirtį, nes yra lūžę, supjaustyti ar nusidėvėję, kartu su šių gaminių laužu.

7603

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

7603 20 00

Plokštelinės struktūros milteliai; žvyneliai

Žr. paaiškinimų 7406 20 00  subpozicijos paaiškinimus.

7608

Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 7304  pozicijos paaiškinimai.