Simuliacijos data: 2021/11/22

75 SKIRSNIS

NIKELIS IR NIKELIO GAMINIAI

7507

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)

7507 11 00 ir 7507 12 00

Vamzdžiai ir vamzdeliai

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 7304  pozicijos paaiškinimai.