Simuliacijos data: 2021/11/22

73 SKIRSNIS

GAMINIAI IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO (IŠ JUODŲJŲ METALŲ)

7301

Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno

Šiai pozicijai priskiriamos lakštinės atraminės konstrukcijos ir suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, apdoroti gręžimu, sukimu ir t. t., jeigu po tokio apdorojimo šie dirbiniai neįgijo kitoms pozicijoms priskirtinų gaminių pobūdžio.

7301 20 00

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai

Šiai subpozicijai nepriskiriami perforuoti kampuočiai ir „Halfeno“ kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai (7308 pozicija).

7302

Geležinkelių ir tramvajaus kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės

7302 10 10

Laidūs elektros srovei, su detalėmis, pagamintomis iš spalvotųjų metalų

Šiai subpozicijai priskiriami tiktai elektros srovei laidūs bėgiai, išskyrus pastūmos bėgius, kurių kontaktinis paviršius yra pagamintas iš spalvotojo metalo (aliuminio, vario) arba turi jungiamųjų dalių, pagamintų iš spalvotųjų metalų.

Šiai subpozicijai priskiriami laidūs bėgiai, kurie taip pat dažnai vadinami „trečiaisiais (arba ketvirtaisiais) bėgiais“, turi tokį pat skersinį pjūvį kaip ir pastūmos bėgiai, arba turi dvigubos „T“, ar stačiakampio, ar trapecijos formos ir t. t. skerspjūvį ir yra pagaminti iš plieno, kuris paprastai yra minkštesnis už pastūmos bėgių plieną, nes jų mechanines savybes galima paaukoti jų elektrinių savybių labui. Elektrinė savitoji varža, kuri pastūmos bėgių pliene yra apie 0,19 × 10–6 ohm.m, tačiau plienui su nedideliu anglies kiekiu (apytikriai 0,08 %) ir nedideliu mangano kiekiu (0,20 %) – tiktai 0,11 ohm.m, o Armko geležiai (beveik gryna geležis: 99,9 %) – net 0,10 ohm.m.

Laidūs bėgiai gali turėti viršutinį, šoninį ar apatinį kontaktą. Jie dažnai apsaugomi dervų apvalkalu, išskyrus tą bėgio šoną, kuriuo juda kontaktinės pavažos.

7302 10 22 ir 7302 10 28

Bėgiai (Vignole tipo)

Vignole tipo bėgiai, pavadinti jų išradėjo vardu, – tai bėgiai, paprastai naudojami įprastinio ir greitojo geležinkelio linijose arba kalnuotuose geležinkelio ruožuose, arba vietiniuose geležinkelio tinkluose.

Jie yra šios formos:

 

Image

7302 10 40

Rievėti (su grioveliais) bėgiai

Rievėti (su grioveliais) bėgiai – tai specialios paskirties bėgiai, skirti naudoti tramvajaus linijose ir pramonėje, pavyzdžiui, keliamuosiuosee kranuose ir antžeminiame transporte.

Bėgio profilis yra suprojekuotas taip, kad rato antbriaunis atitinka bėgio griovelio formą.

Jie yra šios formos:

 

Image

7302 10 90

Naudoti

Šiai subpozicijai nepriskiriami naudoti bėgiai, kurie klasifikuojami kaip laužas ir priskiriami 7204 pozicijai, pavyzdžiui, susukti bėgiai ir supjaustyti bėgiai, trumpesni nei 1,5 m.

7303 00

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus

7303 00 10

Vamzdžiai ir vamzdeliai, tinkami naudoti slėgio sistemose

Šiai subpozicijai priskiriami ketaus vamzdžiai ir vamzdeliai, paprastai naudojami dujų ir vandens tiekimo linijose (dažniausiai paslėptose po žeme), kurios gali atlaikyti ne mažesnį kaip 10,13 barų slėgį. Tokie vamzdžiai ir vamzdeliai gaminami beveik vien tik iš ypač atsparaus kalaus ketaus (minimali tempimo stiprumo riba – 420 MPa) ir pasižymi ypač geromis mechaninėmis savybėmis (ypač plastine deformacija), kad neskiltų dėl laipsniško dirvos poslinkio. Todėl jų takumo riba turi būti mažiausiai 300 MPa.

7304

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno

Šiai pozicijai priskiriami gaminiai, kurių ilgis nėra du kartus didesnis už jų skerspjūvio didžiausią išorinį matmenį, nelaikomi vamzdžiais arba vamzdeliais. Jie laikomi vamzdžio arba vamzdelio jungiamosiomis detalėmis (fitingais) (7307 pozicija) arba poveržlėmis (7318 pozicija).

Šiai pozicijai taip pat priskiriami gaminiai su sriegiais, nepriklausomai nuo gaminio srieginės dalies ir viso jo ilgio santykio (taip pat žr. SS paaiškinimų 73 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų 1 punktą).

7304 31 20

Preciziniai vamzdžiai

Šiai subpozicijai priskiriamiems gaminiams būdingas lygus, blizgus ar poliruotas vidinis ar išorinis paviršiai; be to, šių gaminių leistinos nuokrypos yra griežtesnės nei leistinos karštai apdorotų vamzdžių nuokrypos.

Vamzdžiai, atitinkantys ISO 3304 standarto ir susijusių nacionalinių standartų reikalavimus, naudojami hidrauliniams ar pneumatiniams tinklams, amortizatoriams, hidrauliniams ar pneumatiniams varžtams, ir plačiai naudojami transporto priemonių, variklių ar mašinų dalims gaminti.

Tačiau vamzdžiai, atitinkantys ISO 6759 ir 9329 standartų ir atitinkamų nacionalinių standartų reikalavimus, naudojami kaip vamzdynai slėginėse talpose: elektrinių katiluose, garo perkaitintuvuose, šilumokaičiuose ir techninio vandens kaitintuvuose, kuriuose preciziniams vamzdžiams taikomos leistinos nuokrypos.

7304 39 10

Neapdoroti, tiesūs ir vienodo storio sienelėmis, skirti naudoti vien tik kitos formos skerspjūvio ir kito sienelių storio vamzdelių gamyboje

Šiai subpozicijai priskiriami besiūliai plieniniai vamzdžiai dažniausiai gaminami pramušimo ir karštojo valcavimo būdu arba pramušimo ir karštojo tempimo būdu; paprastai šie gaminiai vadinami „ruošiniais“. Šie gaminiai turi būti perdaryti kitų formų ir sienelių storio vamzdžiais su sumažintomis matmenų nuokrypomis.

Šie vamzdžiai tiekiami su grubiai nupjautais galais ir pašalintomis atplaišomis, tačiau kitaip neapdoroti. Jų išorinis ir vidinis paviršiai yra šiurkštūs ir nuo jų nepašalintos nuodegos. Vamzdžiai nėra sutepti, apvilkti cinku ar dažyti.

7304 39 52 ir 7304 39 58

Vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai)

Šie vamzdžiai gaminami karštojo valcavimo ir kalibravimo būdu. Jų išorinis skersmuo yra nuo 13,5 iki 165,1 mm, ir jie tiekiami lygiais galais arba sriegiuotais galais su movomis. Jų paviršiai arba neapdoroti, arba su cinko ar kitos apsauginės medžiagos, pavyzdžiui, plastiko ar bitumo, sluoksniu.

Karštas apdirbimas suteikia šiems vamzdžiams mechaninių savybių, leidžiančių pjauti juos reikalingais ilgiais, lenkti ir, jeigu reikia, susriegti naudojimo vietoje.

Dažniausiai šie vamzdžiai naudojami garo, vandens ar dujų paskirstymui pastatuose.

Vamzdžiai atitinka ISO 65 standarto ir atitinkamų nacionalinių standartų reikalavimus.

7304 49 10

Neapdoroti, tiesūs ir vienodo storio sienelėmis, skirti naudoti vien tik kitos formos skerspjūvio ir kito sienelių storio vamzdžių ir vamzdelių gamyboje

Žr. paaiškinimų 7304 39 10 subpozicijos paaiškinimus.

7304 51 81

Preciziniai vamzdžiai

Žr. paaiškinimų 7304 31 20 subpozicijos paaiškinimus.

7304 59 10

Neapdoroti, tiesūs ir vienodo storio sienelėmis, skirti naudoti vien tik kitos formos skerspjūvio ir kito sienelių storio vamzdžių ir vamzdelių gamyboje

Žr. paaiškinimų 7304 39 10 subpozicijos paaiškinimus.

7305

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš geležies arba iš plieno

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 7304 pozicijos paaiškinimai.

7306

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 7304 pozicijos paaiškinimai.

7306 30 11 ir 7306 30 19

Preciziniai vamzdžiai, kurių sienelių storis

Šioms subpozicijoms priskiriami tiek preciziniai vamzdžiai, be kalibravimo daugiau neapdoroti, tiek suvirinti ir šaltai tempti preciziniai vamzdžiai.

1.

Vamzdžiai, be kalibravimo daugiau neapdoroti

Šie vamzdžiai dažniausiai gaunami tolydinio suvirinimo be metalo užpildo, elektrinės varžos ar indukcinio suvirinimo būdu iš ruloninių po šaltojo formavimo išilgine kryptimi karštai arba šaltai valcuotų plokščių valcavimo produktų.

Didžiąja dalimi šių vamzdžių paviršiai neturi nuodegų ir yra sutepti, atlikus jų formavimo, suvirinimo ir kalibravimo operacijas. Išorinių suvirinimo siūlių nėra, nes jos buvo nušlifuotos iš karto po suvirinimo. Kai kuriais atvejais suvirinimo siūlė taip pat pašalinama ir nuo vidinio gaminio paviršiaus.

Po šaltojo apdorojimo ir kalibravimo šie gaminiai pristatomi sukietėjusios būsenos, jeigu nebūtinas jų terminis apdirbimas struktūrai regeneruoti.

Dažniausiai šie vamzdžiai naudojami transporto priemonėms ar mašinų dalims, metaliniams baldams, dviračių rėmams, vaikiškų vežimėlių rėmams, vartams ir baliustradoms gaminti.

Vamzdžiai atitinka ISO 3306 standarto ir atitinkamų nacionalinių standartų reikalavimus.

2.

Suvirinti, tempti vamzdžiai

Šiuos vamzdžius galima atskirti nuo suvirintų precizinių vamzdžių, kurie po kalibravimo daugiau nebuvo apdoroti, pagal tai, jog nei ant išorinio, nei ant vidinio vamzdžio paviršiaus nėra suvirinimo siūlės, be to, šiems vamzdžiams taikomos griežtesnės matmenų užlaidos.

Šių vamzdžių panaudojimas sutampa su naudojimo būdais, išvardytais 7304 31 20 ir 7304 51 81 subpozicijose.

Vamzdžiai atitinka ISO 3305 standarto reikalavimus, arba ISO 6758 ir 9330 standartų reikalavimus, jei jie naudojami slėginiams indams.

7306 30 41 ir 7306 30 49

Vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai)

Šie vamzdžiai po karštojo apdorojimo gaminami suvirinimo-kalimo būdu. Dėl kitų charakteristikų ir panaudojimo žr. paaiškinimų 7304 39 52 ir 7304 39 58 subpozicijų paaiškinimus.

7306 50 20

Preciziniai vamzdžiai

Žr. paaiškinimų 7306 30 11 ir 7306 30 19 subpozicijų paaiškinimus.

7307

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba iš plieno

7307 11 10 ir 7307 11 90

Iš nekaliojo ketaus

Žodis „nekalusis“ apima žvyninį grafitinį ketų.

Šioms subpozicijoms priskiriamos ketaus jungiamosios detalės (fitingai), pavyzdžiui, alkūnės, atlankos, movos, tvarslės, sandarikliai ir trišakiai. Jie jungiami prie ketaus vamzdžių ar vamzdelių, prie kurių yra užsukami, sukabinami ar mechaniškai surenkami.

7307 19 10

Iš kaliojo ketaus

Kalusis ketus yra tarpinis produktas tarp žvyninio grafitinio ketaus (pilkojo ketaus) ir liejamojo plieno. Jis gali būti lengvai liejamas, sukietėja ir tampa kalus po tinkamo terminio apdorojimo. Terminio apdorojimo metu anglis iš dalies išnyksta arba pakeičia savo sudėtį; galiausiai ji nusėda gniutulėlių pavidalu, kurie nesilpnina metalo sukibimo taip, kaip grafito žvyneliai, esantys pilkojo ketaus sudėtyje.

Jeigu anglies kiekis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, produktai laikomi liejamuoju plienu ir priskiriami 7307 19 90 subpozicijai (žr. šio skirsnio 1 pastabą).

Taip pat žr. paaiškinimų 7307 11 10 ir 7307 11 90 subpozicijų paaiškinimų antrąją pastraipą.

7307 19 90

Kitos

Šiai subpozicijai priskiriamos jungiamosios detalės iš sferoidinio grafitinio ketaus.

7307 23 10

Alkūnės ir atlankos

Šiai subpozicijai priskiriamos pastovaus storio sudaromųjų alkūnės ir atlankos, aprašytos ISO 3419-1981 standarte ir atitinkamuose nacionaliniuose standartuose.

Jų galai yra nupjauti statmenai, o gaminiuose su storesnėmis sienelėmis – su nupjautomis nuožulomis, kad būtų galima juos lengviau privirinti prie vamzdžių.

Jungiamosios detalės (fitingai) tiekiami su 45° arba 90° atlankomis (vadinamosiomis alkūnėmis), arba su 180° atlankomis (vadinamosiomis atlankomis).

Šiai subpozicijai taip pat priskiriamos nepastovaus storio alkūnės ir atlankos.

7307 23 90

Kitos

Šiai subpozicijai daugiausia priskiriami trišakiai ir kryžmės, įvorės, kaiščiai, koncentriški ar ekscentriški tarpvamzdžiai, aprašyti ISO 3419-1981 standarte ir atitinkamuose nacionaliniuose standartuose.

Dėl galų išbaigimo žr. paaiškinimų 7307 23 10 subpozicijos paaiškinimus.

7307 93 11

Alkūnės ir atlankos

Žr. paaiškinimų 7307 23 10 subpozicijos paaiškinimus.

7307 93 19

Kitos

Žr. paaiškinimų 7307 23 90 subpozicijos paaiškinimus.

7307 93 91

Alkūnės ir atlankos

Žr. paaiškinimų 7307 23 10 subpozicijos paaiškinimus.

7307 93 99

Kitos

Žr. paaiškinimų 7307 23 90 subpozicijos paaiškinimus.

7308

Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriams 9406 pozicijai) ir metalinių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba iš plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno

Be gaminių, paminėtų SS paaiškinimų 7308 pozicijos paaiškinimuose, šiai pozicijai priskiriami:

1.

perforuoti kampuočiai („rankiniai kampuočiai“ arba „Deksiono kampuočiai su prapjovomis“), paruošti naudoti surenkant metalines konstrukcijas, tokias kaip stelažai, lentynų rinkiniai, baldai, laiptai, pastoliai, stogų rėmai, ir tiekiami atskirai arba rinkiniais;

2.

„Halfeno“ kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, maždaug omegos formos skerspjūvio su užpakalinėje dalyje nereguliariais tarpais esančiomis šiek tiek išlenktomis įpjovomis, kad būtų galima įstatyti inkaro juostą, skirti įmontuoti į betonines grindis, sienas arba lubas bei įvairiai įrangai (mašinoms, geležinkelio bėgiams, konvejerio bėgiams, monobėgiams, kilnojamiesiems kranams, vamzdynams ir t. t.) tvirtinti specialiais varžtais.

7308 90 59

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriamos plokštės su izoliaciniu užpildu, esančiu tarp profiliuoto (briaunoto) lakšto sienelės, priskiriamos 7216 91 10 subpozicijai, ir neprofiliuoto (nebriaunoto) lakšto sienelės.

7310

Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos

7310 21 11

Skardinės, tinkamos maisto produktams konservuoti

Šiai subpozicijai priskiriamos skardinės, turinčios šiuos požymius:

skardinė:

turinti atspausdintą maisto produkto pavadinimą, arba

pateikiama be užrašų, o vėliau ant jos užklijuojama etiketė;

skardinės viršelis visuomet pilnai atsidaro, o skardinė taip pat gali turėti, pavyzdžiui, žiedą, leidžiantį atidaryti dangtelį.

Tačiau dangtelis gali būti tiekiamas atskirai.

7310 21 19

Skardinės, tinkamos gėrimams konservuoti

Šiai subpozicijai priskiriamos skardinės, turinčios šiuos požymius:

ant skardinės korpuso visada atspausdintas gėrimo pavadinimas,

dangtelis visada atsidaro iš dalies, o skardinė taip pat gali turėti, pavyzdžiui, žiedą, atidarantį ar uždarantį užšovą.

Tačiau dangtelis gali būti tiekiamas atskirai.

7311 00

Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba iš plieno

Šiai pozicijai nepriskiriami nešiojami padangų pūtimo siurbliai, kuriuose be suslėgto oro, taip pat yra talpa, manometras, užpildymo vamzdis ir antgalis, oro įleidimo ir išleidimo vožtuvai, ir kuriuose manometras naudojamas slėgiui padangoje išmatuoti, o ne slėgiui talpoje nustatyti (9026 20 40 arba 9026 20 80 subpozicija).

7312

Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, stropai ir panašūs gaminiai iš geležies arba iš plieno be elektros izoliacijos

7312 10 61 7312 10 69

Suvyta viela

Suvyta viela yra sudaryta iš apvalaus skerspjūvio vielos, kuri vienu ar daugiau sluoksnių susukta aplink šerdį. Suvyta viela, priklausomai nuo skerspjūvio, gali turėti apvalias, plokščias ar trikampes vijas.

7312 10 81 7312 10 98

Lynai ir kabeliai (įskaitant uždaros konstrukcijos lynus)

Virvės paprastai yra sudarytos iš kelių vijų, vienu ar daugiau sluoksnių susuktų aplink šerdį.

Uždaros konstrukcijos lynai turi vieną ar kelis išorinius sluoksnius, kurie visiškai arba iš dalies sudaryti iš sujungtų vielų, kurios užtikrina, jog paviršius yra nelaidus vandeniui ir pašaliniams objektams. Šių lynų skerspjūvio forma visada yra apvali.

7318

Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba iš plieno

7318 11 00

Stambieji medsraigčiai briaunotomis galvutėmis

Stambieji medsraigčiai briaunotomis galvutėmis – tai specifinės rūšies medsraigčiai su šešiakampėmis arba keturkampėmis galvutėmis (be įpjovų), kurie gali turėti pritvirtintus antgalius.

Naudojami dviejų rūšių stambieji medsraigčiai briaunotomis galvutėmis:

sraigtai, skirti geležinkelio bėgiams prie medinių pabėgių tvirtinti; tai, iš esmės, dideli medsraigčiai su šešiakampėmis arba keturkampėmis galvutėmis (žr. A pavyzdį);

sraigtai, skirti gegnėms ir kitiems stambiems medžio dirbiniams montuoti, kurių šerdies skersmuo dėl jų paskirties yra didesnis nei 5 mm (žr. B pavyzdį).

Image

A pavyzdys

Image

B pavyzdys

7318 14 91

Sraigtai su retu sriegiu

Šiai subpozicijai priskiriami grūdinti sraigtai, turintys galvutę ir tvirtinimo sriegį (V profilio sriegį), skirti įsukti į metalo lakštą. Nemetrinis sriegis tęsiasi nuo galvutės iki liemens galo. Liemens galas yra smailus arba su kakliuku. Paprastai jie atrodo taip:

 

Image

7318 15 20

Skirti geležinkelio bėgių konstrukcijų sudedamosioms dalims tvirtinti

Šiai subpozicijai priskiriami:

1.

kabliniai varžtai, kurie paprastai turi kvadratinę ar trapecijos formos galvutę su kvadratiniu kakleliu arba be jo, naudojami metaliniams pabėgiams tvirtinti;

2.

sandūriniai varžtai, kurie paprastai turi kvadratinę ar apvalią galvutę ir ovalinį kaklelį, naudojami bėgiams vienas su kitu sujungti;

3.

kiti geležinkelio bėgių konstrukcinių medžiagų tvirtinimui naudojami varžtai, kurie paprastai tiekiami su pritvirtintomis veržlėmis, ir kurių koto storis yra ne mažesnis kaip 18 mm.

7318 15 35 7318 15 48

Be galvučių

Šioms subpozicijoms priskiriami gaminiai su vidinėmis arba išorinėmis išdrožomis arba įrantomis, pavyzdžiui, sraigtai su šešiakampės žvaigždės formos išdroža, bet be galvutės, išsikišusios už strypo skersmens.

Šioms subpozicijoms priskiriami gaminiai, kurie paprastai atrodo taip:

 

Image

7318 15 52 – 7318 15 95

Su galvutėmis

Šioms subpozicijoms priskiriami sraigtai ir varžtai, kurių galvutė išsikišusi už strypo skersmens.

7318 15 95

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami sraigtai ir varžtai su kvadratinėmis galvutėmis, pritaikytomis galiniam raktui, su kvadratinėmis, aštuonkampėmis ar trikampėmis galvutėmis.

Image

Įvairių tipų sraigtai ir varžtai su apvaliomis galvutėmis, pavyzdžiui:

 

Image

 

Sraigtai, kurių strypą juosia žiedas, atliekantis galvutės funkciją:

 

 

7318 16 92 ir 7318 16 99

Kitos, kurių vidinis skersmuo

Vidinis sriegio skersmuo turi būti matuojamas pagal sriegio tarpvijį. Kita vertus, varžtų sriegio skersmuo turi būti matuojamas pagal sriegio viršūnę.

7320

Spyruoklės ir lingių plokštės iš geležies arba iš plieno

7320 10 11

Daugiasluoksnės lingės ir jų lakštai

Daugiasluoksnės lingės yra karštai apdorotos lakštinės lingės su laipsniškai nuo vidurio iki galo siaurėjančiu skerspjūviu.

7320 20 81

Spiralinės suspaudimo spyruoklės

Spiralinės suspaudimo spyruoklės skirtos slėgio apkrovai, todėl jų vijos yra su tarpais.

7320 20 85

Spiralinės tempimo spyruoklės

Spiralinės tempimo spyruoklės skirtos tempimo apkrovai, todėl jų vijos yra be tarpų.

7320 20 89

Kitos

Šiai subpozicijai priskiriamos spiralinės sukimo spyruoklės ir voliutos tipo spyruoklės. Spiralinės sukimo spyruoklės paprastai atrodo taip:

Image

Voliutos tipo spyruoklės paprastai atrodo taip:

 

Image

7320 90 30

Diskinės spyruoklės

Diskinės spyruoklės paprastai atrodo taip:

 

Image

7323

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies arba plieno; geležies arba plieno vata; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs gaminiai iš geležies arba plieno

Šiai pozicijai priskiriamos iš plieno lakštų pagamintos įvairaus dydžio ir formos (cilindro, stačiakampio, žvaigždės ir kt.) skardinės daiktų laikymo dėžutės su atspaustais įvairiais raštais ir pritaikytu dangteliu. Šioms skardinėms dėžutėms būdingi objektyvūs namų apyvokos reikmenų požymiai (mažumas, dekoratyvinis apipavidalinimas, paprastas vidus ir kt.). Jos daugiausia naudojamos maistui (sausainiams, pyragaičiams, imbieriniams sausainiams, cukrui ir kt.) ar smulkiems namų apyvokos daiktams laikyti.

 

 7323 pozicijai priskiriamų skardinių dėžučių pavyzdžiai:

 

 

 

Tačiau skardinės dėžutės, ant kurių vartotojams pateikiama informacija apie viduje esančias prekes (prekių ženklas, logotipas, kiekis, mitybinė informacija ir kt.), yra priskiriamos 7310 pozicijai.

 

7310 pozicijai priskiriamų skardinių dėžučių pavyzdžiai:

7324

Santechnikos įranga ir jos dalys iš geležies arba iš plieno

7324 10 00

Kriauklės ir plautuvės iš nerūdijančiojo plieno

Nerūdijantysis plienas apibrėžtas 72 skirsnio 1 pastabos e punkte. Šiai subpozicijai priskiriami gaminiai paprastai pagaminti iš austenitinio nerūdijančiojo plieno, kurio sudėtyje yra maždaug 18 % chromo ir 8 % nikelio.

Šie gaminiai gaminami arba iš nerūdijančiojo plieno lakšto giliojo ištempimo būdu, iš vieno lakšto pagaminant visą kriauklę, arba sujungiant vieną ar daugiau kriauklių su viena ar daugiau džiovyklų, turinčių lygų arba su grioveliais paviršių.

7326

Kiti geležies arba plieno gaminiai

7326 20 00

Gaminiai iš geležinės arba iš plieninės vielos

Šiai subpozicijai priskiriami nesupjaustyti išilgai gaminiai, sudaryti iš vienos ar daugiau plieno vielų, įterptų tarp dviejų popieriaus ar plastiko juostų. Šios prekės paprastai tiekiamos suvyniotos ant ričių ir naudojamos automatinėse maišų uždarymo mašinose.

Jeigu šie gaminiai supjaustomi nedideliais ilgiais (tinka maišams, maišeliams ir t. t. sandariai uždaryti), jie priskiriami 8309 pozicijai (žr. SS paaiškinimų 8309 pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 9 punktą).