Simuliacijos data: 2021/11/22

72 SKIRSNIS

GELEŽIS IR PLIENAS (JUODIEJI METALAI)

Bendrosios nuostatos

A.

Jeigu būtina atskirti kaltinius ir valcavimo produktus (7207, 7214, 7216, 7218, 7224 ir 7228 pozicijos), galima panaudoti nemažai įvairių būdų.

Jeigu turimas visas gaminys ar luitas, pirmiausia turi būti apžiūrėti ir įvertinti skerspjūvio skirtumai:

jei svyravimai nesikartoja reguliariu intervalu, produktas yra kaltinis;

kita vertus, jei matomi reguliariais intervalais besikartojantys svyravimai, arba jei skerspjūvis nekinta, produktas gali būti kaltinis ar valcuotas. Šiuo atveju būtina išnagrinėti visus šiuos kriterijus:

1.

skerspjūvio matmenys

Jeigu matmenys dideli (skerspjūvio plotas didesnis nei 1 50  000 mm2), produktas veikiausiai yra kaltinis. Jei matmenys nedideli (minimalus matmuo yra mažesnis nei 15 mm), produktas veikiausiai yra valcuotas;

2.

skerspjūvio forma

Jeigu forma paprasta (pavyzdžiui, kvadratas, stačiakampis, apskritimas, šešiakampis ir t. t.), produktas gali būti tiek valcuotas, tiek kaltinis, o sudėtingesnės formos produktai praktiškai visais atvejais yra valcavimo gaminiai;

3.

ilgis

Jeigu produktas ilgesnis kaip 5 metrai, galima beveik tvirtai teigti, jog tai valcuotas produktas; jei jis yra trumpesnis, tai gali būti tiek valcuotas produktas, tiek kaltinis;

4.

matmenų leistinos nuokrypos

Valcuotų produktų skerspjūvio matmenų leistinos nuokrypos yra griežčiau ribojamos nei kaltinių;

5.

metalografinis aspektas

Paprastai valcuotų produktų redukcinis koeficientas yra gerokai didesnis už atitinkamą kaltinių rodiklį, todėl beveik visada galima atskirti valcavimo produktus nuo kaltinių, ištyrus juos mikroskopu.

Pagrindiniai veiksniai, kurie turi būti ištirti, yra inkliuzijos ir struktūra:

a)

inkliuzijos valcavimo produktuose yra plonos, labai ištiestos ir beveik idealiai lygiagrečios valcavimo krypčiai; o kaltiniuose produktuose jos yra mažiau ištiestos (jų forma beveik elipsinė) ir nelygiagrečios;

b)

po grūdinimo patikrintų valcavimo produktų struktūra, jei produktas buvo grūdintas ir atleistas, turi turėti beveik nepriekaištingai tiesinius dalybos ženklus, lygiagrečius valcavimo krypčiai. Kaltiniuose tai pasitaiko daug rečiau, o kartais nepasitaiko iš viso;

6.

kiekis

Kaltiniai produktai paprastai pristatomi nedideliais kiekiais.

Valcavimas gali būti – karštasis arba šaltasis. Priklausomai nuo valcavimui skirto ruošinio formos, taip pat nuo valcavimo velenų formos ir padėties, šis procesas gali būti naudojamas gaminant plokščius produktus, pavyzdžiui, lakštą ir plokštę arba žiedą ir juostą arba apvalaus ar daugiakampio skerspjūvio strypus ir juostas arba kintamo skerspjūvio specialiuosius profilius, vamzdžius, vamzdelius ir t. t.

B.

Tam tikrų plastinės deformacijos rūšių (pavyzdžiui, valcavimas, kalimas, įspaudimas) apibrėžimai pateikti SS paaiškinimų 72 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų IV grupės A ir B dalyse.

C.

Skirtumus tarp karštojo valcavimo ar karštojo tempimo produktų ir produktų, gautų ar išbaigtų šaltojo proceso metu, žr. SS paaiškinimų 72 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų IV grupės B dalies paskutinėje pastraipoje.

Kai kurie minėti skirtumai tarp karštojo valcavimo ir šaltojo valcavimo produktų gali sumažėti ar išnykti, kai šaltojo valcavimo produktai yra grūdinami; be to, jei karštojo valcavimo produktams taikomas baigiamasis šaltasis apdirbimas, skirtumai gali apsiriboti paviršiaus kietumu ir išvaizda.

Karštojo valcavimo ar karštojo tempimo strypai, juostos, fasoniniai profiliai, kampuočiai ir specialieji profiliai gali būti šaltai apdoroti tempimo ar kitais būdais, o būtent – rektifikacijos ar kalibravimo būdu, suteikiant produktui geresnę išvaizdą. Po šios operacijos dirbiniai klasifikuojami kaip „šaltojo formavimo ar šaltojo apdorojimo“ gaminiai.

Tačiau šaltasis tiesinimas ir rupusis valymas nelaikomi rektifikavimo arba kalibravimo procesais, todėl neturi įtakos strypų, juostų, kampuočių, fasoninių profilių ir specialiųjų profilių, kurie, išskyrus karštąjį valcavimą arba ekstruziją, toliau neapdoroti, klasifikavimui. Taip pat tokie strypai ir juostos nelaikomi šaltai apdirbtais, jeigu yra susukti.

D.

Plakiravimo apibrėžimas pateiktas SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų IV grupės C dalies 2 punkto e papunktyje.

Netaurieji metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, nepriklausomai nuo plakiravimo storio, priskiriami 71 skirsniui (žr. SS paaiškinimų 71 skirsnio paaiškinimus).

E.

Paviršinio apdorojimo komentarai pateikti SS paaiškinimų 72 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų paaiškinimų IV grupės C dalies 2 punkto d papunktyje.

F.

Neužbaigti kaltiniai, bet jau nebeturintys grubių ruošinių, grubiai suformuotų kalimo būdu, priskiriamų 7207, 7218 arba 7224 pozicijai, pavidalo, priskiriami užbaigtiems gaminiams skirtoms, dažniausiai 82, 84, 85 ir 87 skirsnių, pozicijoms. Taigi geležies arba plieno kaltiniai, skirti alkūniniams velenams gaminti, priskiriami 8483 pozicijai.

I. PIRMINĖS MEDŽIAGOS; PRODUKTAI, TURINTYS GRANULIŲ ARBA MILTELIŲ PAVIDALĄ

7201

Ketus ir veidrodinis ketus ( spiegeleisen ), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą

Ketus ir veidrodinis ketus apibrėžti šio skirsnio 1 pastabos a ir b punktuose.

Šio skirsnio 1 pastabos a punkte apibrėžtas ketus, kurio sudėtyje esantis manganas sudaro daugiau kaip 6 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės, klasifikuojamas kaip veidrodinis ketus (7201 50 90 subpozicija). Jei lydinyje su šia procentine mangano dalimi yra kitas elementas, kurio ribinis kiekis didesnis negu nurodytas 1 pastabos a punkte, pavyzdžiui, silicio kiekis didesnis kaip 8 % masės, šis lydinys turi būti klasifikuojamas kaip ferolydinys; pateiktame pavyzdyje jis būtų priskiriamas 7202 21 00–7202 29 90 subpozicijoms (ferosilicis). Jei lydinio sudėtyje yra daugiau kaip 30 % mangano ir 8 % silicio, jis turi būti laikomas ferosilikomanganu, priskiriamu 7202 30 00 subpozicijai, o jeigu jo sudėtyje yra papildomas legiruojantis elementas ribiniu kiekiu, nurodytu 1 pastabos c punkte, toks lydinys turi būti priskiriamas 7202 99 80 subpozicijai.

Šio skirsnio 1 pastabos a punkte apibrėžtas ketus, kuris nėra veidrodinis ketus ir todėl turi būti priskiriamas 7201 10 11–7201 50 90 subpozicijoms, yra tas, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 6 % mangano. Priklausomai nuo legiruojančio elemento kiekio, tarp šios rūšies ketaus išskiriamas nelegiruotasis ketus (7201 10 11–7201 20 00 subpozicijos) ir legiruotasis ketus (7201 50 10 arba 7201 50 90 subpozicija).

Legiruotasis ketus apibrėžtas šio skirsnio 1 subpozicijų pastabos a punkte; nelegiruotojo ketaus sudėtyje negali būti daugiau kaip (kartu arba atskirai paėmus):

0,2 % masės chromo,

0,3 % masės vario,

0,3 % masės nikelio,

0,1 % masės kiekvieno šių elementų: aliuminio, molibdeno, titano, volframo, vanadžio.

7201 50 10

Legiruotasis ketus, kurio sudėtyje esantis titanas sudaro ne mažiau kaip 0,3 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės, o vanadis – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės

Šiai subpozicijai priskiriami produktai dažniausiai naudojami detalėms gaminti, kurios turi būti ypač atsparios susidėvėjimui, pavyzdžiui, alkūniniai velenai, stabdžių būgnai, siurblių stūmokliai, valcavimo cilindrai, kalimo kūjų štampai, vamzdynų alkūnės, kristalizatoriai.

7201 50 90

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriamos šios ketaus rūšys:

1.

ketus, kurio sudėtyje yra nikelio (nuo 0,5 % iki 3,5 %), skirtas gaminiams, atspariems aukštam slėgiui, gaminti;

2.

Ni-hard“ ketus (kurio sudėtyje yra nuo 3,3 % iki 5 % nikelio ir nuo 1,4 % iki 2,6 % chromo), skirtas gaminiams, ypač atspariems susidėvėjimui, gaminti;

3.

ketus, kurio sudėtyje yra daug nikelio, chromo, silicio arba vario, skirto gaminiams, kurie turi būti atsparūs korozijai, gaminti;

4.

ketus, kurio sudėtyje yra nikelio ar chromo, skirtas šilumai atspariems gaminiams gaminti;

5.

ketus, kurio sudėtyje yra vario.

7202

Ferolydiniai

Šio skirsnio 1 pastabos c punkte apibrėžiami „ferolydiniai“, nurodant spalvotųjų legiravimo elementų kiekio ir elementinės geležies kiekio apribojimus.

Dėl ferolydinių priskyrimo 7202 pozicijos subpozicijoms žr. šio skirsnio 2 subpozicijų pastabą.

Taigi, pavyzdžiui, ferolydinys, kurio sudėtyje esantis manganas sudaro daugiau kaip 30 % ir silicis sudaro ne daugiau kaip 8 %, priskiriamas 7202 11 20–7202 19 00 subpozicijoms; tačiau jeigu jo sudėtyje yra daugiau kaip 30 % mangano ir daugiau kaip 8 % silicio, jis priskiriamas 7202 30 00 subpozicijai. Taip pat ferosilikomanganoaliuminio lydinio sudėtyje turi būti daugiau kaip 8 % silicio, daugiau kaip 30 % mangano ir daugiau kaip 10 % aliuminio, kad jis būtų priskiriamas 7202 99 80 subpozicijai.

Jei dvigubi, trigubi arba susidedantys iš keturių dalių ferolydiniai tiksliai nenurodyti, jie priskiriami 7202 99 80 subpozicijai.

Geležies ir plieno pramonės gamybos atliekos, kurios yra išlydomos ir iš jų išliejami grubūs luitai (lietos atliekos), turintys ferolydinio sudėtį bei naudojami kaip papildomi produktai gaminant specialiuosius plienus, priskiriami 7202 pozicijos subpozicijoms pagal jų sudedamąsias medžiagas.

Šiai pozicijai nepriskiriamos spalvotųjų metalų lydymo nuosėdos, kurios dėl jose esančios sieros arba fosforo, arba kokių nors kitų priemaišų, negali būti naudojamos kaip ferolydiniai (dažniausiai 2620 pozicija).

7202 11 20 7202 19 00

Feromanganas

Feromanganas įgyja neapdirbtų ruošinių, turinčių balto atspindžio lūžį, pavidalą. Šis lydinys yra trapus ir labai kietas. Jis naudojamas plienui deoksiduoti, nusierinti ir įanglinti, o pridėjus mangano, – kaip legiravimo elementas.

7202 11 20 ir 7202 11 80

Kurio sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 2 % masės

Šioms subpozicijoms priskiriamos feromangano rūšys, kuriose yra didelis anglies kiekis (feromanganas su dideliu anglies kiekiu). Dažniausiai naudojamų lydinių sudėtyje yra 6–7 % anglies; mangano kiekis turi būti didesnis kaip 30 %, bet dažniausiai jo kiekis sudaro 70–80 % masės.

7202 19 00

Kitas

Šiai subpozicijai priskiriamas feromanganas su vidutiniu (1,25–1,5 %) arba nedideliu (mažiau kaip 0,75 %) anglies kiekiu; mangano kiekis gali svyruoti nuo 80 % iki 90 % masės.

Tokie produktai naudojami manganu legiruotam plienui, kuriam reikalingas nedidelis anglies kiekis, gaminti.

7202 21 00 7202 29 90

Ferosilicis

Ferosilicis turi blizgų pilką atspindžio lūžį ir yra trapus. Prekiaujama rūšimis, kurių sudėtyje yra nuo 10 % iki beveik 96 % silicio, o anglies kiekis yra labai nedidelis (0,1–0,2 %).

Ferosilicis naudojamas arba plienui rafinuoti, arba plienams, kurių sudėtyje yra silicio (ypač „elektrotechninio plieno lakštams ir plokštėms“) gaminti, arba (vietoje silicio, kuris yra daug brangesnis) kaip reduktorius (silicio-šiluminis procesas) kituose metalurgijos procesuose, pavyzdžiui, magnio metalurgijoje.

7202 30 00

Ferosilikomanganas

Ferosilikomanganas, taip pat vadinamas tiesiog silikomanganu, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 8 % ir iki 35 % silicio, daugiau kaip 30 % ir iki 75 % mangano bei iki 3 % anglies, naudojamas įvairiomis formomis.

Šio lydinio panaudojimai panašūs į ferosilicio, tačiau bendras silicio ir mangano poveikis sumažina nemetalinių medžiagų inkliuziją iki minimumo ir galiausiai sumažina deguonies kiekį.

7202 41 10 7202 49 90

Ferochromas

Ferochromas įgyja itin kietos kristalinės masės pavidalą ir kartais yra su labai išryškintais kristalais.

Paprastai šio lydinio sudėtyje yra 60–75 % chromo; anglies kiekis įprastiniame ferochrome sudaro 4–10 % ir gali būti net 0,01 %, atitinkamai mažėjant trapumui. Lydinys naudojamas chromo plienams gaminti.

7202 50 00

Ferosilikochromas

Ferosilikochromo sudėtyje paprastai yra 30 % silicio ir 50 % chromo, o anglies kiekis gali būti labai didelis arba labai mažas, kaip, pavyzdžiui, ferochromo atveju.

Lydinys naudojamas tam pačiam tikslui, kaip ir ferochromas; silicis palengvina plieno dezoksidavimą.

7202 60 00

Feronikelis

Šiai subpozicijai priskiriamo feronikelio sudėtyje yra mažiau kaip 0,5 % sieros ir dažniausiai jis naudojamas kaip legiruojantis elementas nikelio plienui gaminti.

Feronikelis, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 0,5 % sieros, negali būti naudojamas nikelio plienams gaminti; jis laikomas tarpiniu nikelio metalurgijos produktu ir todėl priskiriamas 7501 pozicijai.

Tačiau kai kurie lydiniai, prekyboje vadinami lietu nikeliu ir naudojami tam tikriems gaminiams, atspariems korozijai ar aukštoms temperatūroms, lieti, priskiriami šiai subpozicijai. Tai, pavyzdžiui, taikoma tam tikroms austenitinio ketaus rūšims, prekyboje žinomoms įvairiais registruotais prekių ženklais, kurių sudėtyje yra iki 36 % nikelio, 6 % chromo, 6 % silicio, daugiau kaip 2 % anglies ir kartais nedideli kitų elementų kiekiai (aliuminio, mangano, vario, ir t. t.). Kombinuotojoje nomenklatūroje šie produktai negali būti laikomi ketumi, kadangi jų sudėtyje esantis nikelio kiekis yra didesnis kaip 10 %, taip pat jie negali būti laikomi ir plienu, nes jų sudėtyje esantis anglies kiekis yra didesnis kaip 2 %.

7202 99 80

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami ferosilikokalcis, feromanganotitanas, ferosilikonikelis, ferosilikoaliuminokalcis, feroaliuminis, ferosilikoaliuminis ir ferosilikomanganoaliuminis.

Feroaliuminio sudėtyje paprastai yra nuo 12 % iki 30 % aliuminio.

Kai kurios feroaliuminio rūšys dėl jų didelio atsparumo korozijai net ir esant labai aukštai temperatūrai ir dėl jų magnetinių ir šiluminių savybių kartais tiesiogiai naudojamos specialioms detalėms lieti.

Ferosilikoaliuminis naudojamas įvairiose lydinių rūšyse, kurių sudėtyje, pavyzdžiui, yra:

45 % silicio ir 20–25 % aliuminio;

65–75 % silicio, daugiau kaip 10 % ir iki 15 % aliuminio ir 3–4 % titano;

20–25 % silicio, 20–25 % mangano ir daugiau kaip 10 % ir iki 12 % aliuminio.

Ferosilikomanganoaliuminio sudėtyje paprastai yra 20 % silicio, 35 % mangano ir 10–12 % aliuminio.

7203

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą

7203 90 00

Kiti

Be produktų, paminėtų antrojoje 7203 pozicijos dalyje, kurie aprašyti SS paaiškinimų šios pozicijos paaiškinimų priešpaskutinėje pastraipoje, šiai subpozicijai priskiriami korėti juodųjų metalų produktai, gauti kitais, nei tiesiogiai redukuojant geležies rūdą, būdais, t. y. produktai, gauti iš išlydyto ketaus naudojant atomizacijos technologiją.

7204

Juodųjų metalų atliekos ir laužas; geležies arba plieno laužo liejiniai, perlydyti

Be atliekų ir laužo, aprašytų SS paaiškinimų 7204 pozicijos paaiškinimų A dalyje, šiai pozicijai taip pat priskiriami naudoti supjaustyti bėgiai, kurių ilgis mažesnis kaip 1,5 m (žr. paaiškinimų 7302 10 90 subpozicijos paaiškinimus).

7204 41 10

Tekinimo drožlės, kitos drožlės, skeveldros, frezavimo atliekos, pjuvenos

Šiai subpozicijai nepriskiriamos frezavimo atliekos ir pjuvenos, atskirtos nuo pašalinių objektų (pavyzdžiui, magneto pagalba) ir suvienodintos pagal granulių dydį (pavyzdžiui, sijojant). Priklausomai nuo granulių dydžio (žr. XV skyriaus 8 pastabos b punktą ir šio skirsnio 1 pastabos h punktą), šie produktai priskiriami 7205 10 00, 7205 21 00 arba 7205 29 00 subpozicijai.

7204 49 10

Sutrupintos (susmulkintos)

Prie sutrupintų (susmulkintų) atliekų ir laužo priskiriami produktai, kurių 95 % masės dalelių matmenys ne didesni kaip 200 mm.

7204 49 90

Kitos

Šiai subpozicijai priskiriama atliekų ir laužo masė, kurioje, pavyzdžiui, yra ketaus mišinio, alavuoto plieno ir skirtingų rūšių plieno.

7204 50 00

Laužo liejiniai, perlydyti

Perlydyti laužo liejiniai, turintys ferolydinių cheminę sudėtį, naudojami kaip priedai specialiam plienui gaminti, priskiriami atitinkamoms 7202 pozicijos subpozicijoms.

7205

Ketaus, veidrodinio ketaus ( spiegeleisen ), geležies arba plieno granulės ir milteliai

7205 21 00 ir 7205 29 00

Milteliai

Šioms subpozicijoms priskiriami gaminiai gali būti maišomi arba su legiruojančiais elementais (dėl tam tikrų tikslų, paminėtų SS paaiškinimų 7205 pozicijos paaiškinimų B dalyje), arba su apsauginiais elementais (pavyzdžiui, cinku), siekiant užkirsti kelią spontaniškam geležies oksidavimuisi.

II. GELEŽIS IR NELEGIRUOTASIS PLIENAS

7208

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti

Šios pozicijos subpozicijose sąvoka „pakartotinas valcavimas“ įvardija procesą, kurio metu metalas praleidžiamas tarp priešinga kryptimi besisukančių velenų, ir tuo būdu yra sumažinamas jo storis. Šis procesas taip pat gali pagerinti metalo paviršių arba jo mechanines savybes. Tačiau sąvoka „pakartotinis valcavimas“ neapima „išlyginamojo valcavimo“ proceso, kurio metu storis tik šiek tiek sumažinamas, arba kitų procesų, kurių metu metalui suteikiama forma, bet jo storis nesumažinamas.

7208 90 20 ir 7208 90 80

Kiti

Šioms subpozicijoms priskiriami karštai valcuoti plokšti produktai, kuriems buvo pritaikytas vienas ar keli paviršiaus apdorojimo būdai, paminėti SS paaiškinimų 7208 pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 3–5 punktuose, ir (arba), kurie yra supjaustyti į ruošinius, išskyrus stačiakampio (taip pat kvadrato) formas.

Šioms subpozicijoms taip pat priskiriami karštai valcuoti plokšti produktai, kurie po valcavimo buvo apdoroti tokiais būdais, kaip gofravimas, perforavimas, nuožulnus nupjovimas ar kraštų apvalinimas.

Tačiau šiose subpozicijose produktai, kurių reljefe tiesiogiai po valcavimo atsiranda raštai, nelaikomi apdorotais.

7209

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti

7209 90 20 ir 7209 90 80

Kiti

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 7208 90 20 ir 7208 90 80 subpozicijų paaiškinimai.

7210

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti

Šioje pozicijoje plakiruoti produktai – produktai, kurie plakiruoti būdu, apibrėžtu SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų paaiškinimų IV grupės C dalies 2 punkto e papunktyje, o padengti arba apvilkti produktai – tai produktai, apdoroti vienu iš apdorojimo būdų, nurodytų pirmiau minėtų Bendrųjų nuostatų paaiškinimų d punkto iv ir v papunkčiuose.

Šiai pozicijai priskiriami ploni plokšti plieno lakštai apdirbtu paviršiumi, skirti baltoms lentoms (taip pat žr. paaiškinimų 9610 pozicijos paaiškinimus).

7210 12 20

Alavuotoji (baltoji) skarda

Šiai subpozicijai nepriskiriama lakuota alavuotoji skarda (7210 70 10 subpozicija).

7210 20 00

Padengti arba apvilkti švinu, įskaitant alavo-švino galvaninę dangą

Šioje subpozicijoje „alavo-švino galvaninė danga“ – tai plokšti valcavimo produktai, kurių storis yra mažesnis kaip 0,5 mm, kurie elektrolizės būdu arba panardinimo į skysto metalo vonią būdu yra padengti švino-alavo lydinio sluoksniu. Švino kiekis ant produkto abiejų paviršių negali būti didesnis kaip 120 g/m2.

7210 30 00

Elektrocheminiu būdu padengti cinku

Žr. SS paaiškinimų 7210 30, 7210 41 ir 7210 49 subpozicijų paaiškinimus.

7210 41 00

Gofruoti

Žr. SS paaiškinimų 7208 pozicijos paaiškinimų šeštąją pastraipą.

7210 61 00

Padengti arba apvilkti aliuminio-cinko lydiniais

Šiai subpozicijai priskiriami plokšti valcavimo produktai, padengti arba apvilkti lydiniais, kuriuose aliuminio masė vyrauja cinko masės atžvilgiu. Leistini kiti lydinio elementai.

7210 90 80

Kiti

Be emaliuotų lakštų ar plokščių šiai subpozicijai priskiriami sidabruoti, auksuoti ar platinuoti lakštai ir plokštės, t. y. naudojant procesus, išskyrus plakiravimą, dengti tauriaisiais metalais iš vienos ar abiejų pusių. Dažniausiai taikomi procesai yra elektrolitinis nusodinimas, purškimas ir išgarinimas vakuume (žr. SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų paaiškinimų IV grupės C dalies 2 punkto d (iv) papunktį).

7211

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti

Šiai pozicijai nepriskiriami plokšti valcavimo produktai, kurių forma yra kita nei kvadratas ar stačiakampis, net jeigu jų plotis ir yra mažesnis kaip 600 mm (7208 pozicija).

7212

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 7210 pozicijos ir jos subpozicijų paaiškinimai.

Šiai pozicijai priskiriami ploni plokšti plieno lakštai apdirbtu paviršiumi, skirti baltoms lentoms (taip pat žr. paaiškinimų 9610 pozicijos paaiškinimus).

7212 10 10

Alavuotoji (baltoji) skarda, po paviršiaus apdorojimo toliau neapdorota

Šiai subpozicijai nepriskiriama alavuotoji (baltoji) skarda, kuri po paviršiaus apdorojimo toliau neapdorota, išskyrus lakavimą (7212 40 20 subpozicija).

7212 50 61

Padengti arba apvilkti aliuminio-cinko lydiniais

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 7210 61 00 subpozicijos paaiškinimai.

7214

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

7214 10 00

Kaltiniai

Dėl skirtumų tarp kaltinių ir valcavimo produktų žr. paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų paaiškinimų A dalį.

7215

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7215 50 11 7215 50 80

Kiti, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti

Karštai valcuotų strypų šaltoji apdaila gali būti atliekama naudojant tempimo arba kitus technologinius procesus, visų pirma rektifikacijos arba kalibravimo, kuriuos atlikus pagerinama gaminio apdailos kokybė. Apdailos kokybės gerinimas – tai gaminių skersmens ir ovališkumo nuokrypų mažinimas ir visų paviršiaus defektų, pavyzdžiui, mikroplyšių ir dekarbonizuotų zonų, šalinimas. Atlikus šią operaciją gaminius galima priskirti tokiems, kurie apibūdinami žodžiais „po šaltojo formavimo“ arba „po šaltosios apdailos“. Paprastai jų paviršius yra lygus ir beveik vienalytis. Jie yra be griovelių ir kitų paviršiaus defektų, nors kalibruotų strypų paviršiaus nelygumas gali būti nuo mažo iki vidutinio, atsižvelgiant į rektifikacijos laipsnį.

Kiti nepaminėti paviršiaus apdailos būdai, pavyzdžiui, poliravimas su šioms pozicijoms priskiriamais gaminiais nesietini (žr. paaiškinimų 7215 90 00 subpozicijos paaiškinimus).

7215 90 00

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami kaltiniai, karštojo valcavimo ar karštojo tempimo strypai ir juostos, taip pat stypai ir juostos, pagamintos šaltojo apdorojimo būdu, kuriems buvo pritaikyti šie apdorojimo būdai:

1.

be paviršiaus apdorojimo, paminėto SS paaiškinimų 7214 pozicijos paaiškinimų ketvirtosios pastraipos 1–3 punktuose, toks paviršiaus apdorojimas kaip poliravimas, blizginimas, dirbtinis oksidavimas, fosfatavimas, oksalavimas, apvilkimas ir plakiravimas; arba

2.

mechaninis apdirbimas, pavyzdžiui, perforavimas ar kalibravimas.

7216

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

Šiai pozicijai nepriskiriami perforuoti kampuočiai ir „Halfeno“ kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, kurie priskiriami 7308 pozicijai ir yra aprašyti paaiškinimų šios pozicijos paaiškinimuose.

7216 32 11

Lygiagrečiomis sienelėmis

Šiai subpozicijai priskiriami tiktai specialieji profiliai, kurių tiek išorinės, tiek vidinės sienelės yra lygiagrečios.

Specialiųjų profilių forma yra tokia:

 

Image

7216 32 91

Lygiagrečiomis sienelėmis

Žr. paaiškinimų 7216 32 11 subpozicijos paaiškinimus.

7216 50 91

Išgaubtų profilių (bulb flats)

Šiai subpozicijai priskiriami produktai, kurių skerspjūvis nekinta per visą jų ilgį, kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje; jų plotis paprastai nesiekia 430 mm. Profilio aukštis „a“ paprastai sudaro vieną septintąją išgaubto profilio ilgio „b“.

 

Image

7216 69 00

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, kurie buvo šaltai suformuoti arba šaltai apdoroti tempimo būdu mažinant sienelių storį.

7216 91 10 ir 7216 91 80

Pagaminti iš plokščių valcavimo produktų šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos būdu

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 7215 90 00 subpozicijos paaiškinimai.

7216 91 10

Profiliuoti (briaunoti) lakštai

Profiliuoti (briaunoti) lakštai dažniausiai naudojami fasadams apkalti.

Jų tipinė forma yra tokia:

Šiai subpozicijai nepriskiriami profiliuoti lakštai su tvirtinimo įtaisais (7308 90 59 subpozicija).

 

Image

7216 99 00

Kiti

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 7215 90 00 subpozicijos paaiškinimai.

III. NERŪDIJANTYSIS PLIENAS

7219

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

7219 90 20 ir 7219 90 80

Kiti

Šioms subpozicijoms priskiriami plokšti karštai arba šaltai valcuoti produktai, kurių paviršius apdorotas vienu ar keliais būdais, paminėtais SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų IV grupės C dalies 2 punkto d ir e papunkčiuose, arba supjaustyti į profilius, išskyrus kvadrato arba stačiakampio formos.

Šioms subpozicijoms taip pat priskiriami karštai valcuoti ar šaltai valcuoti plokšti produktai, kurie po valcavimo buvo apdoroti tokiais būdais, kaip perforavimas, nuožulnus nupjovimas ar kraštų apvalinimas.

7220

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

Šiai pozicijai nepriskiriami plokšti valcavimo produktai, kurių forma yra kita nei kvadratas ar stačiakampis, net jeigu jų plotis ir yra mažesnis kaip 600 mm (7219 pozicija).

IV. KITAS LEGIRUOTASIS PLIENAS; TUŠČIAVIDURIAI GRĘŽIMO STRYPAI IR JUOSTOS IŠ LEGIRUOTOJO ARBA IŠ NELEGIRUOTOJO PLIENO

7225

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

7225 11 00

Orientuoto grūdėtumo

Orientuoto grūdėtumo plokšti valcavimo produktai yra produktai, kurių magnetinės savybės yra kur kas geresnės lygiagrečiai valcavimo krypčiai, nei statmenai valcavimo krypčiai („Goso tekstūra“). Tokie produktai paprastai apvilkti izoliaciniu sluoksniu, kuris dažniausiai sudarytas iš į stiklą panašios plėvelės (dažniausiai iš magnio silikatų).

7226

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

7226 11 00

Orientuoto grūdėtumo

Žr. paaiškinimų 7225 11 00 subpozicijos paaiškinimus.

7226 99 10

Elektrocheminiu būdu padengti cinku

Žr. SS paaiškinimų 7210 30, 7210 41 ir 7210 49 subpozicijų paaiškinimus.

7226 99 30

Kitu būdu padengti arba apvilkti cinku

Žr. SS paaiškinimų 7210 30, 7210 41 ir 7210 49 subpozicijų paaiškinimus.

7227

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

7227 90 95

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriamos suvirinimo vielos, išskyrus vielas, priskiriamas 8311 pozicijai.

7228

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno

7228 40 10 ir 7228 40 90

Kiti strypai ir juostos, po kalimo toliau neapdoroti

Dėl skirtumų tarp kaltinių ir valcuotų produktų žr. paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų paaiškinimų A dalį.