Simuliacijos data: 2021/11/22

XV SKYRIUS

NETAURIEJI METALAI IR NETAURIŲJŲ METALŲ GAMINIAI

Bendrosios nuostatos

Spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, kuris buvo išlydytas ir iš kurio buvo išlieti liejiniai, luitai, blokai ar panašios formos, yra klasifikuojamas kaip neapdorotas metalas, o ne kaip atliekos ar laužas. Atitinkamai šis metalas klasifikuojamas, pavyzdžiui, 7601 pozicijoje (aliuminis), 7801 (švinas), 7901 (cinkas), arba 8104 11 00 ar 8104 19 00 subpozicijoje (magnis).

Sąvoka „metalas“ taip pat apima amorfinės (nekristalinės) struktūros metalą, tokį kaip metalo stiklai ir milteliniai metalurgijos produktai.