Simuliacijos data: 2021/11/22

66 SKIRSNIS

SKĖČIAI, SKĖČIAI NUO SAULĖS, LAZDOS, LAZDOS-SĖDYNĖS, VYTINIAI, BOTAGAI IR JŲ DALYS

1 pastabos c punktas

Skėčiai ir skėčiai nuo saulės, kurie yra priskiriami žaislams, paprastai skiriasi nuo skėčių ir skėčių nuo saulės, priskiriamų šiam skirsniui, pagal jų sudedamąsias dalis, pagaminimo kokybę, kuri paprastai yra grubesnė, mažą dydį ir dėl to, kad jie negali būti efektyviai naudojami apsisaugant nuo lietaus ar saulės (taip pat žr. SS paaiškinimų 9503  pozicijos paaiškinimų D dalies paskutiniąją pastraipą). Nepažeidžiant nurodytų kriterijų, skėčių ir skėčių nuo saulės, priskiriamų žaislams, koto ilgis retai yra ilgesnis kaip 25 cm.

 

6601

Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius)

Kiek tai yra susiję su skirtumu tarp šiai pozicijai priskiriamų dirbinių ir tų, kurie yra klasifikuojami kaip žaislai, žr. paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų 1 pastabos c punktą.

Šiai pozicijai taip pat priskiriami:

1.

nedidelio dydžio skėčiai nuo saulės ir skėčiai, kurie iš esmės yra skirti apsaugoti vaikus nuo saulės ar lietaus;

2.

nedidelio dydžio skėčiai nuo saulės, kurie tvirtinami prie vaikiško vežimėlio, siekiant apsaugoti vaikus nuo saulės.

Skėčiai ir skėčiai nuo saulės, kurie pagal jų gamyboje panaudotas medžiagas gali būti naudojami kaip karnavalui skirti dirbiniai, šiai pozicijai nepriskiriami, o priskiriami 9505  pozicijai.

6601 10 00

Sodo skėčiai arba panašūs skėčiai

Žr. SS paaiškinimų 6601 10  subpozicijos paaiškinimus.

6603

Dirbinių, priskiriamų 6601 arba 6602  pozicijai, dalys, puošmenos ir priedai

6603 20 00

Skėčių karkasai, įskaitant karkasus, sumontuotus ant kotų (skėčių)

Šiai subpozicijai priskiriami:

1.

karkasai, sumontuoti ant kotų (ar skėčių), t. y. skėčio, skėčio nuo saulės ir t. t. karkasas, su priedais ar apdaila (ar aksesuarais) arba be jų;

2.

surinkti karkasai, be kotų (ar skėčių), su priedais ar apdaila (ar aksesuarais) arba be jų, t. y. turintys pilną sistemą išilginių ir skersinių virbų, kurie slenka kotu ir taip išskleidžia ar suskleidžia skėtį, skėtį nuo saulės ir t. t., tuo pat metu atremia bei ištempia apdengimą.

Tačiau paprasčiausi išilginių ir skersinių virbų karkasai, kurie nesudaro pilnos išilginių ir skersinių virbų sistemos šiai subpozicijai nepriskiriami, o priskiriami 6603 90 90  subpozicijai.

6603 90 10

Rankenos ir lazdų bumbulai

Šiai subpozicijai priskiriama skėčių ar skėčių nuo saulės, lazdelių, atramų, botagų, jojiko šmaikščių ir panašių daiktų rankenos (įskaitant rankenų ruošinius kaip tokius) ir lazdų bumbulai, kurie yra pritvirtinami prie rankoje laikomo galo.

6603 90 90

Kiti

Be karkasų, paminėtų paaiškinimų 6603 20 00  subpozicijos paaiškinimų paskutiniojoje pastraipoje, šiai subpozicijai priskiriami nesurinkti išilginiai ir skersiniai virbai, o taip pat dirbiniai, paminėti SS paaiškinimų 6603  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 3–5 punktuose.