Simuliacijos data: 2021/11/22

64 SKIRSNIS

AVALYNĖ, GETRAI IR PANAŠŪS DIRBINIAI; TOKIŲ DIRBINIŲ DALYS

Bendrosios nuostatos

1.

Sąvokų „išoriniai padai“ ir „batviršiai“ apibrėžimus žr. SS paaiškinimų šio skyriaus paaiškinimų Bendrųjų nuostatų C ir D dalyse.

Be to, iš dviejų ar daugiau medžiagų sudarytiems „batviršiams“ (64 skirsnio 4 pastabos a punktas ir 1 papildomoji pastaba) taikoma:

a)

„Batviršis“ – tai avalynės dalis, kuri dengia pėdos šonus bei viršų ir taip pat gali dengti koją. Jis siekia padą ir yra prie jo pritvirtintas. Batviršis netgi gali būti įleistas į padą.

Batviršį sudarančios medžiagos yra tos medžiagos, kurių visas paviršius arba jo dalis matosi išoriniame avalynės paviršiuje. Todėl pamušalas nėra laikomas batviršiu. Batviršį sudarančios medžiagos yra sujungtos viena su kita.

Bendras batviršį sudarančių medžiagų paviršiaus plotas apskaičiuojamas pašalinus priedus ir sutvirtinimus ir neatsižvelgiant į tas medžiagų dalis, kurias jų sujungimo vietose dengia kitos dalys.

Image

Pavyzdžiui, (A) yra oda, o (B) – tekstilės medžiaga, o plotas (C) – tekstilės medžiagos (B) dalis, esanti po ją dengiančia oda (A). Apskaičiuojant bendrą batviršį sudarančių medžiagų paviršiaus plotą neatsižvelgiama į tekstilės medžiagos plotą (C).

Neatsižvelgiama ir į visų rūšių užsegimus, pavyzdžiui, batraiščius, kibias jousteles (velcro tipo juosteles) ir t. t. (žr. SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų D dalies paskutiniąją pastraipą).

b)

„Pamušalas“ gali būti pagamintas iš bet kurios medžiagos. Jį gali sudaryti viena ar daugiau medžiagų. Pamušalas liečiasi su pėda ir naudojamas kaip paminkštinimas arba kaip apsauginės ar tik dekoratyvinės paskirties elementas. Pamušalas nėra matomas išoriniame avalynės paviršiuje, išskyrus atvejus, kai jis naudojamas, pavyzdžiui, kaip aulo krašto paminkštinimas.

c)

„Priedai“ ir „sutvirtinimai“ apibrėžti 64 skirsnio 4 pastabos a punkte, 64 skirsnio 1 papildomojoje pastaboje ir SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų D dalies paskutiniojoje pastraipoje.

Priedai dažniausiai atlieka papuošimo funkciją, o sutvirtinimai – apsaugos arba sutvirtinimo funkciją. Kadangi sutvirtinimai yra prie batviršio tvirtinami priedėliai, kurių paskirtis – papildomas jo sutvirtinimas, jie tvirtinami ne tik prie pamušalo, bet ir prie išorinio batviršio paviršiaus. Tačiau dalis pamušalo gali būti po sutvirtinimu, jei dėl to nesumažėja jo sutvirtinimo funkcija. Be tvirtinimo prie batviršio sutvirtinimas arba priedas taip pat gali būti tvirtinamas prie pado arba būti į jį įleistas. Medžiaga taip pat nelaikoma priedu ar sutvirtinimu, o laikoma batviršio dalimi, jeigu po ja esančių medžiagų sujungimas nėra patvarus (patvarus sujungimo pavyzdys gali būti susiūtos siūlės).

4 pastabos a punkte nurodyti „panašūs priedai“ taip pat gali būti, pavyzdžiui, emblemos arba batų nosys.

Nustatant „batviršio“ medžiagą, į liežuvėlį, kuris yra iš dalies arba pilnai uždengtas (vidinis liežuvėlis), neatsižvelgiama.

Žr. toliau pateiktą diagramą, kurioje vidinis liežuvėlis yra pažymėtas punktyrine linija.

Image

Diagramose ir po jomis esančiame tekste pateiktas pavyzdys, kaip reikėtų nustatyti „batviršio“ medžiagą:

Image Image

Pirmiau pateiktose diagramose pavaizduotas batas pasiūtas iš odos ir tekstilės medžiagos. Norint nustatyti jo „batviršį“ sudarančią medžiagą kaip ji apibrėžta 64 skirsnyje ir atmesti „priedus“ ir „sutvirtinimus“, padarytos šios prielaidos:

1 ir 2.

Pašalinus odinę bato nosį (1) ir batviršio priekyje uždėtą lopinį (2), pasimatė tekstilės medžiaga (kuri nėra pamušalas). Odinės dalys (1 ir 2) laikytinos sutvirtinimais, nes jos atlieka apsaugos funkciją. Kadangi dalis po odinėmis dalimis (1 ir 2) esančios tekstilės medžiagos matosi paviršiuje, tekstilės medžiaga laikytina batviršio dalimi.

3.

Pašalinus odinę dalį (3), pasimatė tekstilės medžiagos dalis (diagramoje pažymėta raide A) ir pamušalo medžiagos dalis, esanti po odine dalimi (3). Kadangi tekstilės medžiaga dengia tik dalį paviršiaus ploto, esančio po dalimi (3), o pamušalas nelaikytinas batviršiu, ir kadangi po oda iš esmės yra tik pamušalo medžiaga, odinė dalis nesutvirtina jokios batviršio medžiagos, todėl ji laikytina batviršio dalimi.

4.

Ši odinė dalis (4) buvo užsiūta ant tekstilės medžiagos dalies, be to, ji taip pat dengia (A) odinę dalį (3). Kadangi po dalimi (4) yra iš dalies matoma tekstilės medžiaga, o po užleidimu (A) yra iš dalies matoma odinė dalis (3) ir kadangi odinė dalis (4) papildomai sutvirtina batviršio šoną, dalis (4) laikytina sutvirtinimu. Todėl odinė dalis (3) ir po dalimi (4) esanti tekstilės medžiaga, išskyrus tekstilės medžiagos dalį, esančią po dalimi (3), laikytinos batviršio dalimis.

5.

Pašalinus šią odinę dalį (5), pasimatė iš dalies matoma po ja esanti tekstilės medžiaga. Kadangi odinė dalis (5) sutvirtina viršutinę užkulnio dalį ir kadangi po ja yra iš dalies matoma tekstilės medžiaga, oda laikytina sutvirtinimu.

6.

Pašalinus odinį užkulnį (6), pasimatė pamušalo dalis ir iš dalies matoma tekstilės medžiaga. Kadangi tekstilės medžiaga dengia tik dalį paviršiaus ploto, esančio po oda, odinis užkulnis (6) neatlieka batviršio medžiagos sutvirtinimo funkcijos, todėl užkulnis laikytinas batviršio dalimi (o ne sutvirtinimu).

7.

Pašalinus šią odinę dalį (7), pasimatė iš dalies matoma po ja esanti tekstilės medžiaga. Kadangi odinė dalis (7) papildomai sutvirtina batviršio šoną, oda laikytina sutvirtinimu.

8.

Pašalinus odinę emblemą (8), pasimatė iš dalies matoma po ja esanti tekstilės medžiaga. Dėl to ir atsižvelgiant į tai, kad emblema yra „panašus priedas“, nurodytas 64 skirsnio 4 pastabos a punkte, emblema nelaikytina batviršio dalimi.

Apskaičiavus odos ir tekstilės medžiagos dalių, kurios buvo pripažintos batviršio dalimis, užimamo paviršiaus ploto procentines dalis, matyti, kad tekstilės medžiaga vyrauja (70 % sudaro tekstilės medžiaga). Todėl batas turėtų būti klasifikuojamas kaip avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų.

2.

40 skirsnio 1 pastaboje apibrėžta sąvoka „guma“ taikoma visoje Kombinuotojoje nomenklatūroje; šio skirsnio 3 pastabos a punktas praplečia sąvoką „gumos“ šio skirsnio tikslams.

3.

39 skirsnio 1 pastaboje apibrėžta sąvoka „plastikai“ taikoma visoje Kombinuotojoje nomenklatūroje; šio skirsnio 3 pastabos a punktas praplečia sąvoką „plastikai“ šio skirsnio tikslams.

4.

Šiame skirsnyje vartojama sąvoka „oda“ apibrėžta 64 skirsnio 3 pastabos b punkte.

5.

Sąvoka „tekstilės medžiagos“ apibrėžta SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų E ir F dalyse. Todėl 50–60 skirsniuose apibrėžti pluoštai (pavyzdžiui, tekstilės pūkai), verpalai, audiniai, veltinys, neaustinės medžiagos, virvelės, virvės, lynai, trosai ir kt. yra „tekstilės medžiagos“, apibrėžtos 64 skirsnyje. Vertinant 59 skirsniui priskiriamus gaminius, 59 skirsnio pastabos taikytinos tik atsižvelgiant į 64 skirsnio 3 pastabos a punkto nuostatas.

6402

Kita avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais

6402 12 10 6402 19 00

Sportinė avalynė

Žr. šio skirsnio 1 subpozicijų pastabą.

6402 12 10 6402 12 90

Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai

Šioms subpozicijoms priskiriami batai ir avalynė, tinkama visoms slidinėjimo rūšims.

6402 19 00

Kita

Šio skirsnio 1 subpozicijų pastabos a punkte nurodyta tik avalynė, turinti charakteringą sportinę paskirtį, kurios pritvirtinti arba nuimami priedai, išvardyti subpozicijų pastaboje, dėl jų aukščio arba standumo ar slidumo ir t. t. daro šią avalynę nepatogią avėti bet kokiais kitais tikslais, ypač vaikščioti asfaltuotais keliais.

6402 20 00

Avalynė su batviršių dirželiais arba juostelėmis, kaiščiais, pritvirtintais (-omis) prie padų

Kad galima būtų priskirti šiai subpozicijai, nebūtina, kad kaiščiai matytųsi išoriniame pade, kuris liečiasi su žeme; jie taip pat gali būti pritvirtinti prie vidpadžio ir/arba prie tarppadžio. Šoninės dalys, išlendančios iš pado, nelaikytinos pado dalimi.

6402 99 31 ir 6402 99 39

Avalynė, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos

Priekinės batviršių dalys reiškia tą batviršio dalį, kuri uždengia priekinę pėdos dalį.

6402 99 31

Kurios padų ir kulnų bendras aukštis didesnis kaip 3 cm

Šioje subpozicijoje nėra svarbu, ar kulnas gali būti atskirtas nuo pado, ar jis yra neatskiriama pado dalis (pavyzdžiui, padas su kiliniu pakulniu, plokščias padas).

Šioje diagramoje pateikiamas pavyzdys, kaip reikia matuoti:

A – vieta, kur prasideda batviršis

B – > 3 cm

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

6403

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su odiniais batviršiais

„Oda“ reiškia tik odą, kuri priskiriama 4107 ir 4112–4114 pozicijoms (žr. šio skirsnio 3 pastabos b punktą). Todėl avalynė, kurios batviršiai yra pagaminti, pavyzdžiui, iš kailio ar kompozicinės odos, nėra priskiriama šiai pozicijai, o priskiriama 6405 pozicijai.

6403 12 00 ir 6403 19 00

Sportinė avalynė

Žr. šio skirsnio 1 subpozicijų pastabą.

6403 12 00

Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai

Žr. paaiškinimų 6402 12 10 ir 6402 12 90 subpozicijų paaiškinimus.

6403 19 00

Kita

Žr. paaiškinimų 6402 19 00 subpozicijos paaiškinimus.

6403 59 11 6403 59 39

Avalynė, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos

Žr. paaiškinimų 6402 99 31 ir 6402 99 39 subpozicijų paaiškinimus.

6403 59 11

Kurios padų ir kulnų bendras aukštis didesnis kaip 3 cm

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 6402 99 31 subpozicijos paaiškinimai.

6403 99 11 6403 99 38

Avalynė, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios batviršių priekinėse dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos

Žr. paaiškinimų 6402 99 31 ir 6402 99 39 subpozicijų paaiškinimus.

6403 99 11

Kurios padų ir kulnų bendras aukštis didesnis kaip 3 cm

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 6402 99 31 subpozicijos paaiškinimai.

6404

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su batviršiais iš tekstilės medžiagų

6404 11 00

Sportinė avalynė; teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė

Šioje subpozicijoje sąvoka „sportinė avalynė“ reiškia visų rūšių sportinę avalynę, kuri atitinka šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje išdėstytas sąlygas.

Šio skirsnio 1 subpozicijų pastabos a punkte nurodyta tik avalynė, turinti charakteringą sportinę paskirtį, kurios pritvirtinti arba nuimami priedai, išvardyti subpozicijų pastaboje, dėl jų aukščio arba standumo ar slidumo ir t. t. daro šią avalynę nepatogią avėti bet kokiais kitais tikslais, ypač vaikščioti asfaltuotais keliais.

Šioje subpozicijoje sąvoka „teniso bateliai, gimnastikos bateliai ir panaši avalynė“ apima batelius, kurie pagal jų formą, kirpimą ir išvaizdą turi aiškią sportinę paskirtį, pavyzdžiui, bateliai, skirti buriuoti, žaisti skvošą, stalo tenisą, tinklinį. Tačiau šiai subpozicijai nepriskiriama avalynė, kuria daugiausia ar išskirtinai avima, pavyzdžiui, plaukiant kalnų kanojomis, vaikščiojant, keliaujant, pėsčiųjų žygiuose, kopiant į kalnus.

Visi šie bateliai turi neslidžius išorinius padus ir juose pritaikytas tokias susegimo priemones, kurios suteikia kojai stabilumo (pavyzdžiui, raiščiai, lipnūs užsegimai).

Bateliai su tokiomis nereikšmingomis detalėmis kaip, pavyzdžiui, dekoratyvinės juostelės ar siūlės, etiketės (net jei jos yra prisiūtos ant viršaus), siuvinėjimai, marginti ar spalvoti batraiščiai klasifikuojami šioje subpozicijoje.

Batai, kurie dėl savo dydžio skirti avėti vaikams ir jaunimui, taip pat gali būti priskirti šiai subpozicijai.

6406

Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

Daugelis šiai pozicijai priskiriamų avalynės dalių yra paminėtos SS paaiškinamų 6406 pozicijos paaiškinimuose. Šiai pozicijai priskiriami mediniai padai sandalams („sveiki sandalai“ ir kiti), be batviršių ir be juostelių, raištelių ar dirželių.

Žr. šio skirsnio 2 pastaboje pateiktą gaminių, kurie šioje pozicijoje nelaikomi avalynės dalimis, sąrašą.

Avalynės sudedamosios dalys gali būti pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus asbestą, o jų sudėtyje gali būti metalo.

6406 90 30

Sujungtos batviršių detalės, pritvirtintos prie vidpadžių arba prie kitų pado dalių, bet nepritvirtintos prie išorinių padų

Šiai subpozicijai priskiriami avalynės dirbiniai, kurie dar nėra avalynė, sudaryti iš batviršio ir vienos ar kelių pado sudedamųjų dalių (ypač vidpadžio), bet be pritvirtinto išorinio (antrojo) pado.