Simuliacijos data: 2021/11/22

XI SKYRIUS

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI

Bendrosios nuostatos

1.

Kaip nurodyta SS paaiškinimuose (žr. šio skyriaus paaiškinimų Bendrųjų nuostatų Įžangos paskutiniąją pastraipą), XI skyrius yra padalintas į dvi dalis:

a)

pirmojoje dalyje (50–55 skirsniai) tekstilės dirbiniai yra grupuojami pagal tekstilės medžiagą, iš kurios jie yra pagaminti, o dirbiniai, sudaryti iš tekstilės medžiagų mišinio, klasifikuojami vadovaujantis šio skyriaus 2 pastaba;

b)

antrojoje dalyje (56–63 skirsniai), išskyrus 5809 00 00 ir 5902 pozicijas, skirsnio ar pozicijos lygmenyje neskirstoma pagal tekstilės medžiagas, iš kurių yra pagaminti dirbiniai. Tačiau daugelis Kombinuotosios nomenklatūros 56–63 skirsnių pozicijų yra suskirstytos pagal tekstilės medžiagų sudedamąsias dalis. Tokiais atvejais šiose subpozicijose turi būti klasifikuojama vadovaujantis šio skyriaus 2 subpozicijų pastabos nuostatomis.

2.

Šio skyriaus 2 subpozicijų pastaboje numatytos klasifikavimo taisyklės tekstilės dirbiniams, klasifikuojamiems 56–63 skirsnių pozicijose, kurių sudėtyje yra dvi ar daugiau tekstilės medžiagų. Šios prekės turi būti klasifikuojamos subpozicijoje, apimančioje prekes iš tos tekstilės medžiagos, kuri sudaro didesniąją masės dalį, kur reikia, atsižvelgiant į šio skyriaus 2 pastabos B dalies nuostatas.

Tai pat, taikant šią taisyklę, reikia atkreipti dėmesį į šio skyriaus 2 subpozicijų pastabos B dalies a–c punktų nuostatas.

3.

Gaires dėl šio skyriaus 2 pastabos aiškinimo galima rasti SS paaiškinimuose (žr., pavyzdžiui, šio skyriaus paaiškinimų Bendrųjų nuostatų I grupės A dalį).

Taikant 2 pastabą neatsižvelgiama į:

a)

kraštų siūlus, jei pastarieji nesudaro gatavo dirbinio esminės dalies, kaip, pavyzdžiui, tam tikrų audinių, naudojamų skėčiams arba šalikams, kraštai;

b)

audinyje esančius skiriamuosius siūlus, pažyminčius kirpimo vietą;

c)

siūlus („tikrieji“ siūlai), esančius audinio galuose, jeigu šie siūlai yra iš kitokios tekstilės medžiagos negu ta, iš kurios pagamintas pats audinys.

4.

Siūlams taikomų sąvokų „nebalinti“, „spalvoti“ ir „balinti“ ir audiniams taikomų sąvokų „nebalinti“, „balinti“, „dažyti“, „iš skirtingų spalvų siūlų“ ir „marginti“ apibrėžimus žr. šio skyriaus 1 subpozicijų pastabos a–h punktuose.

5.

Įvairių pynimo būdų aprašymus žr. SS paaiškinimų šio skyriaus paaiškinimų Bendrųjų nuostatų paaiškinimų subpozicijų paaiškinimų I grupės C dalyje.