Simuliacijos data: 2021/11/22

48 SKIRSNIS

POPIERIUS IR KARTONAS; POPIERIAUS PLAUŠIENOS, POPIERIAUS ARBA KARTONO GAMINIAI

Bendrosios nuostatos

Ritininis popierius, kurio išoriniai sluoksniai buvo iš dalies įmirkyti vandenyje arba kitaip sugadinti, yra priskiriamas atitinkamai 4801–4811 pozicijų subpozicijai.

4801 00 00

Laikraštinis ritininis arba lakštinis popierius

Žr. šio skirsnio 4 pastabą ir SS paaiškinimų 4801  pozicijos paaiškinimus.

4802

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir perforuotųjų juostų ritininis arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais popierius, išskyrus popierių, priskiriamą 4801 arba 4803  pozicijai; rankų darbo popierius ir kartonas

Žr. šio skirsnio 5 pastabą.

4802 10 00

Rankų darbo popierius ir kartonas

Žr. SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų B dalį ir SS paaiškinimų 4802  pozicijos paaiškinimų antrąją ir trečiąją pastraipas.

4802 40 10 ir 4802 40 90

Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas

Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas, gali būti baltas arba spalvotas, įklijintas, išbaigtas mašininiu būdu, storos, bet lanksčios struktūros ir nelygaus paviršiaus. Šio popieriaus viena pusė tinkama padengti ir/arba spausdinti, kita pusė skirta klijams ar kitai limpančiai medžiagai. Šis apmušalų pagrindui naudojamas popierius turi išlikti patvarus gaminant sienų apmušalus ir tapetuojant.

4803 00

Žaliavinis popierius, naudojamas tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti ir panašus popierius, naudojamas buitinėms arba higieninėms reikmėms, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, krepinis arba nekrepinis, klostytas arba neklostytas, įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba neperforuotas, dažytu arba nedažytu, dekoruotu arba nedekoruotu paviršiumi, su atspaudais arba be atspaudų, ritininis arba lakštinis

4803 00 10

Celiuliozinė vata

Žr. SS paaiškinimų 4803  pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos 2 punkto antrąją įtrauką.

Dėl atviros pluoštų klodo struktūros peršviečiant jį šviesa matomos mažytės skylutės.

4803 00 31 ir 4803 00 39

Krepinis popierius ir celiuliozės pluoštų klodai (šilkinis popierius), kurių vieno sluoksnio kvadratinio metro (m 2 ) masė

Sąvokos „krepinis popierius“ apibrėžimą žr. SS paaiškinimų 4808  pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos 2 punkte.

Uždara pluoštų klojinio struktūra lemia kompaktiškesnę ir vientisesnę negu celiuliozinės vatos struktūrą.

4804

Nepadengtas ritininis arba lakštinis kraftpopieris ir kartonas, išskyrus priskiriamus 4802 arba 4803  pozicijai

Sąvokų „ritininis arba lakštinis kraftpopieris“ apibrėžimus žr. šio skirsnio 6 pastaboje.

Kraftpopieris ir kraftkartonas yra labai atsparūs mechaniniams veiksniams. Jie paprastai neturi užpildų ir yra pakankamai stipriai įklijinti, beveik visada būna matiniai ir daugeliu atvejų satinuoti (blizginti) (t. y. kalandruoti tik iš vienos pusės) ir dažniausiai turi matomas vielos žymes.

Kraftpopieris ir kraftkartonas yra puiki pakavimo bei vyniojimo medžiaga. Jie taip pat naudojami kaip elektros kabelių popieriniai įvyniokliai, kaip plokščias paviršinis gofruoto kartono lakštas, popieriaus verpalams gaminti bei dervuoto, bituminio arba asfaltuoto popieriaus arba kartono gamyboje.

4804 11 11 4804 19 90

Kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams ( Kraftliner )

Žr. šio skirsnio 1 subpozicijų pastabą ir atitinkamus SS paaiškinimų subpozicijų paaiškinimus.

4804 21 10 4804 29 90

Maišinis kraftpopieris

Žr. šio skirsnio 2 subpozicijų pastabą ir atitinkamus SS paaiškinimų subpozicijų paaiškinimus.

4804 31 51

Elektrotechnikoje naudojamas izoliacinis kraftpopieris

Šiai subpozicijai taip pat priskiriamas kondensatorių ir kabelių popierius.

Kondensatorių popierius yra plonas popierius, naudojamas elektrinių kondensatorių dielektrikams. Šio popieriaus gamybai naudojami pluoštai ypatingai valomi, kad iki minimumo būtų sumažintas lakštų akytumas ir būtų kruopščiai pašalintos visos pašalinės medžiagos (ypač metalas).

Kabelių popierius yra skirtas transformatorių ritėse naudojamiems elektros laidams izoliuoti arba naudojamas kaip izoliatorius kitoms elektrotechnikos reikmėms. Jis turi pasižymėti labai geromis izoliacinėmis savybėmis ir todėl jame negali būti jokių metalinių ar rūgštinių dalelių arba kitų elektrai laidžių priemaišų.

4804 41 91

Įmirkymui skirtas kraftpopieris

Šios rūšies popierių bei kartoną daugiausia sudaro medienos pluoštai, jo kvadratinio metro masė didesnė kaip 185 g, bet mažesnė kaip 225 g ir jis dažniausiai tiekiamas ritiniais, kurių plotis didesnis kaip 125 cm, bet mažesnis kaip 165 cm. Jo akytumo koeficientas, nustatytas Gurley akytumo matuokliu pagal Plaušienos ir popieriaus pramonės techninės asociacijos (Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI)) nustatytus standartus, yra mažesnis kaip 13 sekundžių 100 cm3 oro ir 40 sekundžių 300 cm3 oro.

Įmirkymui skirtas kraftpopieris turi tokias pat savybes kaip sugeriamasis popierius. Galima perbraukti pirštu per ant popieriaus naujai nubrėžtą liniją neišsitepus rašalu.

Įmirkymui skirtas kraftpopieris yra ypatingai tinkamas įmirkyti sintetinėmis dervomis gaminant aukštu slėgiu laminuotus lakštus.

4805

Kitas nepadengtas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, toliau neapdorotas ir neperdirbtas, išskyrus šio skirsnio 3 pastaboje nurodytus būdus

4805 11 00

Pusiau cheminis gofravimo popierius

Žr. šio skirsnio 3 subpozicijų pastabą.

4805 12 00

Gofravimo popierius iš šiaudų

Žr. šio skirsnio 4 subpozicijų pastabą.

4805 19 10

Gofravimo popierius, pagamintas iš popieriaus atliekų ir liekanų ( Wellenstoff )

Žr. SS paaiškinimų 4805 19  subpozicijos paaiškinimus.

4805 24 00 ir 4805 25 00

Popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintas iš popieriaus atliekų ir liekanų ( Testliner )

Žr. šio skirsnio 5 subpozicijų pastabą.

4805 30 00

Sulfitinis vyniojamasis popierius

Žr. šio skirsnio 6 subpozicijų pastabą.

4805 40 00

Filtravimo popierius ir kartonas

Žr. SS paaiškinimų 4805 40  subpozicijos paaiškinimus.

4805 50 00

Veltinis popierius ir kartonas

Žr. SS paaiškinimų 4805 50  subpozicijos paaiškinimus.

4806

Augalinis pergaminas, riebalams nelaidus popierius, kalkės, blizgusis pergamentinis popierius ir kitas blizgusis, skaidrus arba pusiau permatomas ritininis arba lakštinis popierius

4806 10 00

Augalinis pergaminas

Žr. SS paaiškinimų 4806  pozicijų paaiškinimų pirmąsias keturias pastraipas.

4806 20 00

Riebalams nelaidus popierius

Žr. SS paaiškinimų 4806  pozicijų paaiškinimų penktąją–aštuntąją pastraipas.

4806 30 00

Kalkės

Žr. SS paaiškinimų 4806  pozicijų paaiškinimų devintąją pastraipą.

4806 40 10 ir 4806 40 90

Blizgusis pergamentinis popierius ir kitas blizgusis, skaidrus arba pusiau permatomas popierius

Žr. SS paaiškinimų 4806  pozicijų paaiškinimų dešimtąją ir vienuoliktąją pastraipas.

4808

Gofruotas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (su priklijuotais plokščiais paviršiniais lakštais arba be jų), krepiniai, klostyti, įspaustiniai arba perforuoti, išskyrus popieriaus rūšis, aprašytas 4803  pozicijoje

4808 10 00

Gofruotas popierius ir kartonas, perforuoti arba neperforuoti

Žr. SS paaiškinimų 4808  pozicijos paaiškinimų 1 punktą.

4808 40 00

Kraftpopieris, krepinis arba klostytas, įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba neperforuotas

Žr. SS paaiškinimų 4808  pozicijos paaiškinimų 2, 3 ir 4 punktus.

4808 90 00

Kiti

Žr. SS paaiškinimų 4808  pozicijos paaiškinimų 2, 3 ir 4 punktus.

4809

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo ritininis arba lakštinis popierius (įskaitant padengtą arba įmirkytą popierių, naudojamą kopijavimo aparatų matricoms arba ofsetinėms plokštėms), su atspaudais arba be atspaudų

4809 20 00

Savaiminio kopijavimo popierius

Žr. SS paaiškinimų 4816  pozicijų paaiškinimų A dalies 2 punktą. Tačiau šiai subpozicijai priskiriami produktai turi tenkinti šio skirsnio 8 pastaboje nurodytus išmatavimų kriterijus.

4809 90 00

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami gaminiai, paminėti SS paaiškinimų 4816  pozicijų paaiškinimų A dalies 1 punktę, ir kitas kopijavimo arba atspaudimo popierius, pavyzdžiui, karštų atspaudų popierius ir padengtas arba įmirkytas popierius, naudojamas kopijavimo aparatų matricoms arba ofsetinėms plokštėms. Tačiau šiai subpozicijai priskiriami produktai turi tenkinti šio skirsnio 8 pastaboje nurodytus išmatavimų kriterijus.

4810

Popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, su rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apvalkalais, dažytu ar nedažytu, dekoruotu ar nedekoruotu paviršiumi, su atspaudais arba be atspaudų, bet kokio dydžio ritiniais arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais

4810 13 00 4810 19 00

Popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės

Žr. SS paaiškinimų 4810 13 , 4810 14 , 4810 19 , 4810 22 ir 4810 29  subpozicijų paaiškinimus.

4810 22 00 4810 29 80

Popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu

Žr. SS paaiškinimų 4810 13 , 4810 14 , 4810 19 , 4810 22 ir 4810 29  subpozicijų paaiškinimus.

4810 22 00

Lengvasis padengtas popierius

Žr. šio skirsnio 7 subpozicijų pastabą.

4810 92 10 4810 92 90

Daugiasluoksnis

Žr. SS paaiškinimų 4805  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 2 punktą.

4811

Popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su atspaudais, bet kokio dydžio ritiniais arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius), išskyrus prekes, aprašytas 4803 , 4809 arba 4810  pozicijoje

Šiai pozicijai priskiriamos tam tikros grindų dangos, netinkamos naudoti kaip sienų dangos, su popieriaus arba kartono pagrindu

Šiai pozicijai nepriskiriami gaminiai, tinkami naudoti kaip grindų ir kaip sienų dangos (4823  pozicija).

4811 10 00

Dervuotas, bitumuotas arba asfaltuotas popierius ir kartonas

Šiai subpozicijai priskiriami drėgmei atsparūs lakštai, sudaryti iš dviejų krepinio popieriaus lakštų, įmirkytų asfalte, ir tarp jų esančio plono aliuminio folijos lakšto.

Šiai subpozicijai nepriskiriamos stogų plokštės, sudarytos iš kartono pagrindo, pilnai įvilkto arba iš abiejų pusių padengto asfaltu ar panašia medžiaga (6807  pozicija).

4811 51 00 ir 4811 59 00

Popierius ir kartonas, įmirkyti arba padengti plastikais (išskyrus adhezyvus)

Popierius ir kartonas, padengti arba aptraukti plastikais, priskiriami šioms subpozicijoms tik tada, jeigu plastiko storis yra ne didesnis negu pusė viso storio (žr. šio skirsnio 2 pastabos g punktą).

4811 60 00

Popierius ir kartonas, įmirkyti arba padengti vašku, parafinu, stearinu, alyva arba gliceroliu

Šiai subpozicijai priskiriami parafinuotas popierius ir kartonas, skirti pieno, vaisių sulčių pakeliams arba diskų dėžutėms ir t. t. gaminti, vienoje pakelio pusėje turintys atspaudą arba iliustraciją, susijusią su viduje esančia preke.

4811 90 00

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai

Šiai subpozicijai priskiriamas vientisos formos popierius. Šios formos popierius susideda iš lakštų, dažniausiai suklostytų, arba tolygiais tarpais skersai perforuotų ritinių, taip sudarant seką formų, kurios gali būti atskirtos per perforacijos vietas. Popierius turi spausdintą medžiagą, kurią reikia užpildyti. Šie dirbiniai taip pat gali turėti šonines kreipiamąsias skylutes, dėl kurių juos galima naudoti greitos veikos spausdintuvuose ar skaičiavimo mašinose.

Šiai subpozicijai nepriskiriami dokumentų blankai su kopijų blankais (4820 40 00  subpozicija).

4816

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo popierius (išskyrus priskiriamus 4809  pozicijai), popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse

4816 20 00

Savaiminio kopijavimo popierius

Žr. SS paaiškinimų 4816  pozicijos paaiškinimų A dalies 2 punktą. Šiai subpozicijai priskiriami produktai negali būti šio skirsnio 8 pastaboje nurodytų išmatavimų (4809  pozicija).

4816 90 00

Kiti

Žr. SS paaiškinimų 4816  pozicijos paaiškinimų A dalies 1 ir 3 punktus ir B dalies 1 punktą. Šiai subpozicijai priskiriami produktai negali būti šio skirsnio 8 pastaboje nurodytų išmatavimų (4809  pozicija).

Šiai subpozicijai taip pat priskiriamos ofsetinės plokštės (žr. SS paaiškinimų 4816  pozicijos paaiškinimų B dalies 2 punkto antrąjį sakinį). Šiems produktams netaikomi jokie išmatavimų apribojimai.

4818

Tualetinis popierius ir panašus popierius, celiuliozinė vata arba celiuliozės pluoštų klodai, skirti naudoti buityje arba sanitarijos tikslams, susukti į ritinėlius, kurių plotis ne didesnis kaip 36 cm, arba supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą; nosinės, higieninės servetėlės, rankšluosčiai, staltiesės, stalo servetėlės, paklodės ir panašūs buitiniai, higieniniai arba ligoninėse naudojami dirbiniai, drabužiai ir drabužių priedai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

4818 90 10 ir 4818 90 90

Kiti

Šioms subpozicijoms priskiriami lovos įklotai neįgaliesiems.

4819

Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo talpyklos iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų; dokumentų dėžės, laiškų dėtuvai ir panašūs dirbiniai iš popieriaus arba kartono, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys panašią paskirtį

4819 20 00

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruoto popieriaus arba kartono

Žr. SS paaiškinimų 4819  pozicijos paaiškinimų A dalies antrąją pastraipą.

4819 60 00

Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų dėžės ir panašūs dirbiniai, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys panašią paskirtį

Žr. SS paaiškinimų 4819  pozicijos paaiškinimų B dalį.

4820

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užrašų knygelės, užsakymų knygos, kvitų knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai, užrašų bloknotai, dienoraščiai ir panašūs dirbiniai, sąsiuviniai, biuvarai, segtuvai (su nuplėšiamais lapais arba kiti), aplankai, bylų viršeliai, įstaigų blankai su kopijų blankais, knygelės su įdėtomis kopijavimo kalkėmis ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono; pavyzdžių arba kolekcijų albumai ir knygų viršeliai iš popieriaus arba kartono

4820 40 00

Dokumentų blankai su kopijų blankais, knygelės su įdėtomis kopijavimo kalkėmis

Žr. SS paaiškinimų 4820  pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos 4 ir 5 punktus.

Taip pat žr. paaiškinimų 4811 90 00  subpozicijos paaiškinimus.

4823

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą; kiti dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

4823 20 00

Filtravimo popierius ir kartonas

Žr. SS paaiškinimų 4823  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 1 punktą.

4823 90 85

Kiti

Žr. SS paaiškinimų 4823  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 3 ir 6–17 punktus.

Šiai subpozicijai priskiriami gaminiai, tinkami naudoti kaip grindų ir sienų dangos.

Šiai subpozicijai taip pat priskiriamas kondensatorių popierius, kuris yra elektroizoliacinis popierius, naudojamas kondensatoriuose kaip dielektrikas. Jis yra ypač plonas (dažniausiai 0,006 mm–0,02 mm), ypatingai vienodo storio ir visai neakytas. Paprastai jis gaminamas iš natroninės arba sulfato plaušienos, ir kartais iš skudurų plaušienos. Kondensatorių popierius yra chemiškai neutralus, neturintis net mažiausių metalinių dalelių ir pasižymintis dideliu mechaniniu ir dielektriniu atsparumu (be dielektrinių nuostolių).